Бизнес журнал

Четверг
Сен 29
BizKiev arrow Бизнес arrow Регистрация предприятия arrow Подготовка учредительных документов предприятия или как написать Устав

Подготовка учредительных документов предприятия или как написать Устав

Согласно с Хозяйственным и Гражданским кодексами Украины предприятия действуют на основании учредительных документов, которые утверждаются основателем (основателями) предприятия.

Дальнейшая информация предоставлена в Законодательстве Украины на украинском языке.

Згідно із Господарським та Цивільним кодексами України підприємства діють на підставі установчих документів, які затверджуються засновником (засновниками) підприємства.

Для приватного підприємства таким установчим документом є статут. Відповідно до статті 82 Господарського кодексу України установчим документом повного товариства і командитного товариства є засновницький договір. Установчим документом акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю і товариства з додатковою відповідальністю є статут (типові приклади установчих документів підприємств різних форм власності).

Установчі документи господарського товариства повинні містити відомості:

 • * вид товариства;
 • * предмет і цілі його діяльності;
 • * склад засновників та учасників;
 • * склад і компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, з яких необхідна одностайність або кваліфікована більшість голосів;
 • * інші відомості.

Статут підприємства повинен містити:

 • * відомості про його найменування і місцезнаходження,
 • * мету і предмет діяльності,
 • * розмір і порядок утворення статутного та інших фондів,
 • * порядок розподілу прибутків і збитків;
 • * про органи управління і контролю, їх компетенцію,
 • * про умови реорганізації та ліквідації,
 • * інші відомості, пов'язані з особливостями організаційної форми. Статут може містити й інші відомості, що не суперечать законодавству.
Статут товариства з обмеженою відповідальністю, крім вищезазначених відомостей, повинен містити відомості про розмір часток кожного з учасників, розмір, склад та порядок внесення ними вкладів. Статутом може бути встановлено порядок визначення розміру часток учасників залежно від зміни вартості майна, внесеного як вклад, та додаткових внесків учасників. Буде краще, якщо в розробці статуту вам допоможе фахівець.

Установчі документи затверджуються рішенням засновника, якщо власників або уповноважених ними органів два і більше. Таким рішенням є протокол установчих зборів (конференції), його підписують голова та секретар зборів.

Найменування підприємства повинно містити зазначення його організаційно-правової форми, для повних товариств і командитних товариств - прізвища (найменування) учасників товариства, які несуть додаткову відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном, а також інші необхідні відомості.

Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" ДОКУМЕНТ Документ 755-15передбачає право засновника юридичної особи зарезервувати найменування юридичної особи строком на два місяці, а для відкритих акціонерних товариств - строком на дев'ять місяців, та визначає порядок резервування.

Установчі документи підписуються засновником (засновниками), прошиваються і нумеруються. Якщо власником (власниками) суб'єкта підприємницької діяльності є фізична особа (фізичні особи), то її (їхні) підпис (підписи) на установчих документах засвідчується нотаріусом. А якщо засновником (засновниками) є юридична особа, то підписи відповідних посадових осіб засвідчуються печатками цієї юридичної особи. Установчі документи не повинні містити положень, що суперечать законодавству.

 
« Пред.   След. »

Подписка

Свежие статьи на e-mail:

Мы в соцсетях

Facebook Twitter vkontakte

На эту тему