Бизнес журнал

Четверг
Сен 29
BizKiev arrow Управление бизнесом arrow Коды видов экономической деятельности Украины (КВЭД, КВЕД)

Коды видов экономической деятельности Украины (КВЭД, КВЕД)

Новый КВЭД 2010 смотрите на специализированном сайте KVED.ORG.UA
Перейдите на сайт, кликнув на ниже указанное изображение. Новый КВЕД
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

ПРИКАЗ

от 22 октября 1996 года N 441

Об утверждении Государственного классификатора Украины

На исполнение постановлений Кабинета Министров Украины от 4 мая 1993 г. N 326 "О Концепции построения национальной статистики Украины и Государственной программе перехода на международную систему учета и статистики", от 8 июня 1995 г. N 403 "О внесении изменений и дополнений в Государственную программу перехода Украины на международную систему учета и статистики" приказываю:

Утвердить Государственный классификатор Украины ГК 009-96 "Классификация видов экономической деятельности" (КВЭД).

Ввести в действие указанный классификатор от 01.07.97 г.
 
 

Глава Госстандарта 
Украины
Т. Киселева 

 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО і введено в дію 
наказом Держстандарту України 
від 22 жовтня 1996 р. N 441 

КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Чинний від 01.07.97

1 ВСТУП

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД) є складовою частиною державної системи класифікації і кодування техніко-економічної та соціальної інформації. Класифікацію розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України N 326 від 04.05.93 "Про Концепцію побудови національної статистики України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку і статистики".

КВЕД призначено для використання органами державного управління, фінансовими органами та органами статистики.

Впровадження КВЕД забезпечує:

- проведення статистичних обстежень економічної діяльності підприємств та організацій і аналізу статистичної інформації на макрорівні (складання міжгалузевого балансу виробництва і розподілу товарів та послуг відповідно до системи національних рахунків);

- реєстрацію та облік підприємств і організацій за видами економічної діяльності у єдиному державному реєстрі підприємств і організацій;

- застосування єдиної статистичної термінології та визначень щодо статистичних одиниць, прийнятих у Європейському Союзі;

- можливість зіставлення національної статистичної інформації з міжнародною.

Об'єктами класифікації в КВЕД є усі види економічної діяльності господарських суб'єктів (фізичних та юридичних осіб).

Економічна діяльність - це процес поєднання дій, які призводять до отримання відповідного набору продукції чи послуг.

Вид діяльності має місце тоді, коли об'єднуються ресурси (устатковання, робоча сила, технологічні засоби, сировина та матеріали) для створення виробництва конкретної продукції та надання послуг. Таким чином, вид діяльності характеризується використанням ресурсів, виробничим процесом, випуском продукції та наданням послуг.

Окремий вид діяльності може складатись з єдиного простого процесу, наприклад, ткацтва, а може охоплювати й цілий ряд процесів, кожний з яких входить до відповідної категорії класифікації. Наприклад, виробництво автомобілів вважається окремим видом діяльності незважаючи на те, що це комплексний виробничий процес, який охоплює лиття, ковальські роботи, зварювання, складання, фарбування тощо. Якщо виробництво окремих елементів (двигунів, коробок передач, меблів, приладів) є складовою частиною одного й того самого процесу виробництва, то всі процеси разом розглядаються як єдиний вид діяльності.

Галузь - це сукупність усіх виробничих одиниць, які беруть участь переважно в однакових або подібних видах виробничої діяльності.

Для опису економіки Класифікацію видів економічної діяльності побудовано так, що виділені об'єкти охоплюють усі або майже всі види діяльності, які здійснюються в будь-якій галузі господарства.

За структурою Класифікація складається з двох блоків: ідентифікації та назви. Блок ідентифікації має ієрархічну систему класифікації і систему кодування із застосуванням літерно-цифрового коду.

КВЕД гармонізовано з Класифікацією видів економічної діяльності Статистичної Комісії Європейського Союзу (NACE) (Rev.1. модифікація 7) на рівні класів, що дає змогу використовувати її для порівняння національних статистичних даних з даними Статистичної Комісії Європейського Союзу без перехідних ключів. Для забезпечення можливості порівняння національних статистичних даних з даними Міжнародної стандартної галузевої класифікації видів економічної діяльності (ISIC) Організації Об'єднаних Націй у структурі КВЕД надано графу "Код ISIC".

Для виділення галузей економіки (сільське господарство, металургія, транспорт, будівництво тощо), яким належать об'єкти класифікації, введені "Секція" та "Підсекція" і позначені вони прописними літерами латинської абетки.

Глибша деталізація угруповань КВЕД (розділ, група, клас, підклас) позначається цифровими кодами.

Загальне кодове позначення об'єктів КВЕД має такий вигляд: Y YY XX.XX.X
де Y - секція (від A до Q)
YY- підсекція (використовується тільки у секціях "C" (від "CA" до "CB") та "D" (від "DA" до "DN"))
XX - розділ
XX.X - група
XX.XX - клас
XX.XX.X - підклас

Приклад: D DA 15.11.0
де D - секція "Обробна промисловість"
DA - підсекція "Харчова промисловість та перероблення сільськогосподарських продуктів"
15 - розділ "Харчова промисловість"
15.1 - група "М'ясна промисловість"
15.11 - клас "Виробництво м'яса та субпродуктів"
15.11.0 - підклас "Виробництво м'яса та субпродуктів"

Рівень підкласу має значення від "0" до "9". Значення "0" надається підкласу у разі відсутності розширення міжнародного рівня класу на національному рівні. Значення від "1" до "8" надаються підкласам у разі деталізації міжнародного рівня класу. Значення "9" завжди означає інші угруповання.

Таблицю відповідності кодів КВЕД кодам ЗКГНГ подано у додатку А.

Таблицю відповідності кодів ЗКГНГ кодам КВЕД подано у додатку Б.

Введення в дію КВЕД припиняє чинність "Общесоюзного классификатора отраслей народного хозяйства" (ОКОНХ) та Загальної класифікації галузей народного господарства (ЗКГНГ), затвердженого наказом Мінстату України від 24.01.94 р. N 21.

Ведення КВЕД здійснює Науково-дослідний інститут статистики Міністерства статистики України. Підставою для змін є відповідні зміни у NACE і у структурі економіки України.

2 КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


ИНФОРМАЦИЯ ПОЛУЧЕНА С САЙТА www.BIZKIEV.COM


Код КВЕД 
Назва 
Код ISIC 
Розділ 
Група 
Клас 
Підклас 
Секція A
  Сільське господарство, мисливство та лісове господарство
01 
  Сільське господарство, мисливство та пов'язані з ними послуги 
01 
01.1 
  Рослинництво 
011 
01.11 
01.11.0 
Вирощування зернових, технічних та решти культур, не віднесених до інших класів рослинництва
Цей підклас включає:
- вирощування зернових культур на зерно для продовольчих цілей, на корм, на насіння 
- вирощування бобових культур на зерно для продовольчих цілей, на корм, на насіння 
- вирощування картоплі для продовольчих і технічних цілей, на насіння 
- вирощування насіння олійних культур (соняшнику, кользи, рапсу, рижію тощо) для продовольчих і технічних цілей, а також на насіння 
- вирощування олійних плодів (арахісу, сої тощо) 
- вирощування тютюну і махорки 
- вирощування розсади тютюну і махорки 
- первинне оброблення листя тютюну і махорки (сушіння, сортування тощо) 
- вирощування фабричного цукрового буряку 
- вирощування насіння цукрового буряку 
- вирощування зернових і зернобобових, а також їх сумішей на зелений корм, випас, сіно, силос 
- вирощування кормових коренеплодів 
- вирощування баштанних кормових 
- вирощування однорічних і багаторічних трав на зелений корм, випас, сіно і силос 
- вирощування насіння кормових культур 
- вирощування прядильних культур 
- первинне оброблення (замочування тощо) прядильних культур 
- вирощування рослин для парфумерії (лаванди, троянди тощо) 
- вирощування лікарських однорічних і багаторічних трав'янистих, напівчагарникових, ліано- та деревоподібних культур 
- вирощування садивного матеріалу рослин для парфумерії та фармацевтики 
- вирощування шишок хмелю 
- вирощування коренеплодів і бульб з високим вмістом крохмалю або інуліну (топінамбуру, батату тощо) 
- вирощування цикорію 
- вирощування інших культур, не віднесених до підкласів 01.12.0 і 01.13.0
Цей підклас не включає:
- вирощування кукурудзи для продовольчого споживання у свіжому вигляді (див. у 01.12.0)
- вирощування бобових для продовольчого споживання у свіжому вигляді (див. у 01.12.0) 
- вирощування рослин (в тому числі й дернини) для посадки та декоративного оформлення (див. у 01.12.0) 
- вирощування маслин (див. у 01.13.0) 
0111 
01.12 
01.12.0 
Овочівництво, декоративне садівництво і вирощування продукції розсадників
Цей підклас включає:
- вирощування овочів (помідорів, огірків, капусти тощо) 
- вирощування овочевої розсади 
- вирощування коренеплодів (моркви, буряку тощо) 
- вирощування зелені (кропу, петрушки, салату, шпинату тощо) 
- вирощування насіння овочевих культур 
- вирощування баштанних культур для продовольчих цілей, на насіння 
- вирощування кукурудзи для продовольчого споживання у свіжому вигляді 
- вирощування бобових для продовольчого споживання в зеленому вигляді 
- вирощування міцелію та грибів 
- збирання лісових грибів 
- вирощування рослин (в тому числі й дернини) для посадки та декоративного оформлення 
- вирощування садивного матеріалу (саджанців, паростків, живців, вусиків тощо) декоративних і квіткових культур 
- вирощування квітів 
- вирощування насіння квітів 
- вирощування розсади квітів 
- вирощування квіткових цибулин, бульб тощо 
- вирощування інших культур, віднесених до цього класу
Цей підклас не включає:
- діяльність (продукція, роботи, послуги) лісорозсадників (див. у 02.01.) 
0112 
01.13 
01.13.0 
Вирощування фруктів, ягід, горіхів, культур для виробництва напоїв і прянощів
Цей підклас включає:
- вирощування фруктів 
- вирощування ягід 
- вирощування винограду 
- збір дикорослих фруктів та ягід 
- вирощування садивного матеріалу плодово-ягідних і горіхоплідних культур і винограду 
- перероблення фруктів, ягід і винограду на вино в межах господарства 
- вирощування цитрусових 
- вирощування субтропічних культур 
- вирощування маслин 
- виробництво маслинової олії в межах господарства 
- вирощування горіхів (горіхів волоських, мигдалю, фісташок, фундука тощо) 
- збір лісових горіхів
- вирощування і збирання плодів каштана благородного 
- вирощування культур для виробництва напоїв (чайного листя тощо) 
- вирощування культур для виробництва прянощів (листя, квітів, насіння, плодів) 
- вирощування садивного матеріалу рослин для виробництва прянощів
Цей підклас не включає:
- вирощування насіння олійних плодів (арахісу, сої тощо) (див. у 01.11.0) 
- вирощування шишок хмелю (див. у 01.11.0) 
- вирощування зелені, кропу, петрушки, салату, шпинату тощо (див. у 01.12.0) 
- виробництво вина радгоспами-заводами (див. у 15.93.0) 
0113 
01.2 
  Тваринництво 
012 
01.21 
01.21.0 
Розведення великої рогатої худоби 
Цей підклас включає:
- відтворення поголів'я великої рогатої худоби 
- вирощування великої рогатої худоби 
- виробництво молока корів, буйволиць, ячих 
- первинне перероблення молока в господарствах 
- одержання сперми бугаїв
Цей підклас не включає:
- виробництво молочних продуктів (див. у 15.51.0) 
Частина 
0121 
01.22 
01.22.0 
Розведення овець, кіз, коней 
Цей підклас включає:
- відтворення поголів'я і вирощування овець 
- відтворення поголів'я і вирощування кіз 
- відтворення поголів'я і вирощування коней, мулів, віслюків 
- виробництво овечого і козячого молока 
- виробництво кобилячого молока 
- первинне перероблення молока в межах господарства 
- виробництво овечої вовни 
- виробництво козячої вовни та козячого пуху 
- одержання сперми баранів, козлів, жеребців 
Частина 
0121 
01.23 
01.23.0 
Розведення свиней 
Цей підклас включає:
- відтворення поголів'я і вирощування свиней 
- одержання щетини свиней 
- одержання сперми кнурів 
Частина 
0122 
01.24 
  Розведення птиці 
Частина 
0122 
01.24.0 
Розведення птиці 
Цей підклас включає:
- відтворення поголів'я і вирощування птиці (курей, гусей, індиків, цесарок тощо) 
- виробництво яєць 
Цей підклас не включає:
- забій свійської птиці, одержання пера та пуху (див. у 15.12.0) 
01.25 
01.25.0 
Розведення інших тварин і виробництво їх продукції 
Цей підклас включає:
- вирощування кролів 
- виробництво продукції кролівництва 
- розведення бджіл 
- виробництво продуктів бджільництва 
- розведення домашніх тварин (собак, кішок, декоративних птахів тощо) 
- розведення хутрових звірів 
- розведення водоплавних тварин (нутрії, ондатри тощо) 
- розведення водяних рептилій, жаб тощо 
- розведення шовкопряда 
- виробництво коконів шовкопряда 
- вирощування каліфорнійського червоного черв'яка та інших вермікультур 
- одержання біогумусу 
- вирощування інших тварин (верблюдів, оленів, лабораторних тварин тощо) 
- виробництво решти продукції інших тварин
Цей підклас не включає:
- послуги з догляду за худобою і птицею на договірній основі (див. у 01.42.0) 
- навчання собак-охоронців (див. у 74.60.0) 
- дресирування домашніх тварин (див. у 92.72.0) 
Частина 
0122 
01.3 
  Вирощування культур у поєднанні з тваринництвом (змішане сільське господарство) 
013 
01.30 
01.30.0 
Вирощування культур у поєднанні з тваринництвом (змішане сільське господарство)
Цей підклас включає:
- багатогалузеву діяльність у рослинництві та тваринництві, коли по жодному з їх підкласів рівень спеціалізації не перевищує 66 %
Цей підклас не включає:
- діяльність, внаслідок якої питома вага товарної продукції по одному з підкласів рослинництва або тваринництва перевищує 66 % обсягу товарної сільськогосподарської продукції підприємства (господарства) 
0130 
01.4 
  Надання послуг у галузях рослинництва і тваринництва 
014 
01.41 
01.41.0 
Надання послуг у рослинництві 
Цей підклас включає:
- на договірній основі передпосівне оброблення полів і насіння, посів і садіння культур, збирання врожаю і підготовку продукції до збуту (обрізування, сортування, очистку, охолодження тощо) 
- надання послуг сільськогосподарською технікою разом з обслуговуючим персоналом
- агрохімічне обслуговування 
- закладення і утримання садів та інших продуктивних насаджень 
- закладення і утримання парків, зелених насаджень на спортивних або подібних об'єктах 
- захист рослин від хвороб і шкідників 
- забезпечення функціонування зрошувальних і осушувальних систем 
- послуги спеціалізованих підприємств за індивідуальними замовленнями населення 
- виконання авіаційно-хімічних робіт
Цей підклас не включає:
- тіпання льону (див. у 17.14.0) 
- посередництво в торгівлі сільськогосподарською сировиною (див. у 51.11.0) 
- консультації з питань комерційної діяльності та управління (див. у 74.14.0) 
- послуги з організації сільськогосподарських виставок та ярмарків (див. у 74.84.0) 
Частина 
0140 
01.42 
01.42.0 
Надання послуг у тваринництві, крім ветеринарних послуг 
Цей підклас включає:
- послуги з догляду за худобою і птицею на договірній основі 
- послуги з стимулювання розведення худоби і птиці та зростання їх продуктивності 
- штучне запліднення тварин
Цей підклас не включає:
- посередництво в торгівлі сільськогосподарською сировиною (див. у 51.11.0) 
- консультації з питань комерційної діяльності та управління (див. у 74.14.0) 
- ветеринарні послуги (див. у 85.20.0) 
Частина 
0140 
01.5 
  Мисливство і пов'язані з ним послуги 
015 
01.50 
  Мисливство і пов'язані з ним послуги 
0150 
01.50.1 
Мисливство, ловля та розведення дичини
Цей підклас включає:
- мисливство і ловлю тварин для продовольчих цілей 
- мисливство для одержання шкури і хутра 
- ловлю дичини для використання в дослідницькій роботі 
- ловлю дичини для утримання її в домашніх умовах 
- ловлю дичини для зоопарків 
- розведення дичини 
- полювання на моржів, тюленів тощо
Цей підклас не включає:
- заняття мисливством як спортом та розвагами (див. у 92.62.0) 
01.50.2 
Надання послуг, пов'язаних з мисливством, ловлею і розведенням дичини
Цей підклас включає:
- послуги з стимулювання розведення дичини 
- послуги з сприяння мисливству в комерційних цілях 
Цей підклас не включає:
- ветеринарні послуги (див. у 85.20.0) 
- заняття мисливством як спортом та розвагами (див. у 92.62.0) 
02 
  Лісове господарство та пов'язані з ним послуги 
02 
02.0 
  Лісове господарство та пов'язані з ним послуги 
020 
02.01 
  Лісове господарство 
Частина 
0200 
02.01.1 
Лісозаготівлі 
Цей підклас включає:
- одержання необробленої деревини (колод, стовпів, кріпильного лісу, жердин тощо) 
- одержання дров для опалення
Цей підклас не включає:
- виробництво оброблених лісоматеріалів (див. у 20.10.0, 20.20.0, 20.30.0, 20.40.0, 20.51.0) 
02.01.2 
Одержання продукції лісового господарства 
Цей підклас включає:
- збір лісових продуктів (жолудів, каштанів, моху тощо) 
- збір соків (березового, кленового тощо) 
- збір живиці, природних смол 
- збір матеріалів для декоративного використання 
- збір матеріалів для плетіння (верби, очерету, бамбуку тощо) 
- збір насіння дерев і чагарників для лісонасаджень
Цей підклас не включає:
- збір лісових грибів (див. у 01.12.0) 
- збір дикорослих фруктів і ягід (див. у 01.13.0) 
- збір лісових горіхів (див. у 01.13.0) 
- виробництво декоративних та плетених виробів (див. у 20.52.0) 
02.02 
02.02.0 
Надання послуг, пов'язаних з лісовим господарством 
Цей підклас включає:
- послуги з лісівництва (таксація, оцінка лісу, посадка саджанців тощо) 
- захист лісу від пожежі 
- боротьбу з шкідниками та хворобами лісу 
- послуги з лісозаготівлі (транспортування необробленої деревини в межах лісу) 
Частина 
0200 
Секція B
  Рибне господарство
05 
  Риболовство; діяльність риборозплідників і рибних ферм; послуги, пов'язані з рибним господарством 
05 
05.0 
  Риболовство, діяльність риборозплідників і рибних ферм; послуги, пов'язані з рибним господарством 
050 
05.01 
  Риболовство 
Частина 
050 
05.01.1 
Ловля риби 
Цей підклас включає:
- ловлю ставкової, озерної, річкової, морської риби 
- ловлю китів 
- діяльність суден, які займаються одночасно ловлею риби, її переробленням та консервуванням
Цей підклас не включає:
- полювання на моржів, тюленів тощо (див. у 01.50.1) 
- діяльність суден або набережних рибозаводів, які займаються виключно переробленням та консервуванням риби та морепродуктів (див. у 15.20.0) 
- спортивне риболовство (див. у 92.72.0) 
05.01.2 
Ловля ракоподібних, молюсків, збирання морепродуктів 
Цей підклас включає:
- ловлю раків, крабів, креветок, омарів, лангустів тощо 
- ловлю водяних тварин (черепах, морських їжаків тощо) 
- збір устриць 
- збір коралів, губок, раковин тощо 
- збір рослинної продукції (ламінарії, аларії тощо) 
- збір натуральних і культивованих перлів
Цей підклас не включає:
- ловлю жаб (див. у 01.25.0) 
- діяльність суден або набережних рибозаводів, які займаються виключно переробленням та консервуванням риби та морепродуктів (див. у 15.20.0) 
05.01.3 
Надання послуг, пов'язаних з риболовством 
Цей підклас включає:
- послуги, пов'язані з риболовством 
- послуги з обстеження стану водоймищ і риби 
- послуги з стимулювання розведення риби і підвищення продуктивності водоймищ
Цей підклас не включає:
- діяльність, пов'язану з любительською та спортивною рибалкою (див. у 92.72.0) 
05.02 
  Діяльність риборозплідників і рибних ферм та пов'язані з нею послуги 
Частина 
050 
05.02.1 
Діяльність риборозплідників і рибних ферм 
Цей підклас включає: 
- вирощування молоді риб 
- вирощування молоді устриць, ракоподібних тощо 
- вирощування водоростей 
- розведення акваріумної продукції 
05.02.2 
Надання послуг, пов'язаних з діяльністю риборозплідників і рибних ферм
Цей підклас включає:
- послуги з обстеження стану водоймищ і риби 
- послуги з стимулювання розведення риби 
Секція C
  Добувна промисловість
Ця секція включає видобування копалин, які зустрічаються в природі у твердому стані (вугілля та руда), у рідкому (нафта) і у газоподібному (природний газ). Видобування може здійснюватися підземним способом, відкритим способом або через свердловини. Ця секція включає додаткові роботи, пов'язані з підготовкою корисних копалин до продажного стану: подрібнення, оброблення, очищення і збагачення; агломерація вугілля та руди. Роботи з видобування розподілені на підгрупи, групи і класифікуються згідно з мінералом - головним продуктом 
Підсекція CA
  Видобування енергетичних матеріалів
10 
  Видобування кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу 
10 
10.1 
  Видобування та агломерація кам'яного вугілля 
101 
10.10 
  Видобування та агломерація кам'яного вугілля
Цей клас не включає:
- виробництво коксопродуктів (див. у 23.10.0) 
1010 
10.10.1 
Підземне видобування кам'яного вугілля
Цей підклас включає:
- видобування різних видів кам'яного вугілля: антрациту, вугілля для коксування
Цей підклас не включає:
- видобування лігніту (бурого вугілля) (див. у 10.20.1) 
- агломерацію кам'яного вугілля (див. у 10.10.3) 
10.10.2 
Відкрите видобування кам'яного вугілля 
Цей підклас включає:
- відкрите видобування різних видів кам'яного вугілля: антрациту, вугілля для коксування
Цей підклас не включає:
- видобування лігніту (бурого вугілля) (див. у 10.20.1) 
- агломерацію кам'яного вугілля (див. у 10.10.3) 
10.10.3 
Агломерація кам'яного вугілля 
Цей підклас включає:
- агломерацію кам'яного вугілля 
- промивання, калібрування, сортування, подрібнення кам'яного вугілля тощо 
- поповнення кам'яного вугілля з відходів виробництва
Цей підклас не включає:
- агломерацію лігніту (бурого вугілля) (див. у 10.20.2) 
10.2 
  Видобування та агломерація лігніту (бурого вугілля) 
102 
10.20 
  Видобування та агломерація лігніту (бурого вугілля) 
1020 
10.20.1 
Видобування лігніту (бурого вугілля) 
Цей підклас включає:
- відкрите або підземне видобування лігніту (бурого вугілля)
Цей підклас не включає:
- видобування кам'яного вугілля (див. у 10.10.1; 10.10.2) 
- агломерацію лігніту (бурого вугілля) (див. у 10.20.2) 
- виробництво виробів з лігніту (бурого вугілля) (див. у 26.82.0) 
10.20.2 
Агломерація лігніту (бурого вугілля) 
Цей підклас включає:
- промивання, дегідратацію, подрібнення лігніту (бурого вугілля)
Цей підклас не включає:
- агломерацію кам'яного вугілля (див. у 10.10.3) 
- виробництво виробів з лігніту (бурого вугілля) (див. у 26.82.0) 
10.3 
  Видобування та агломерація торфу 
103 
10.30 
10.30.0 
Видобування та агломерація торфу 
Цей підклас не включає:
- виробництво виробів з торфу (див. у 26.82.0) 
1030 
11 
  Видобування вуглеводнів; допоміжні служби 
11 
11.1 
  Видобування вуглеводнів 
111 
11.10 
  Видобування вуглеводнів 
1110 
11.10.1 
Видобування нафти 
Цей підклас включає:
- видобування сирої нафти та конденсатів
- екстрагування газового конденсату 
- підготовку нафти до транспортування
Цей підклас не включає:
- послуги, пов'язані з видобуванням нафти та газу (див. у 11.20.0) 
- виробництво продуктів нафтоперероблення (див. у 23.20.0) 
- розвідування нафтових родовищ (див. у 74.20.2) 
11.10.2 
Видобування природного газу 
Цей підклас включає:
- видобування природного газу, видалення сірчистих сполучень з газу
Цей підклас не включає:
- послуги, пов'язані з видобуванням газу (див. у 11.20.0) 
- розвідування родовищ природного газу (див. у 74.20.2) 
11.10.3 
Конденсація і регазифікація природного газу для транспортування 
11.10.4 
Видобування бітумінозного сланцю та бітумінозного пісковику 
11.2 
  Послуги, пов'язані з видобуванням нафти і газу 
112 
11.20 
11.20.0 
Послуги, пов'язані з видобуванням нафти і газу 
Цей підклас включає:
- роботи з обслуговування процесу видобування нафти і природного газу за рахунок замовника: спрямоване буріння свердловин та перебуріння 
- експлуатаційне буріння свердловин: спорудження монтажних вишок, їх ремонт та демонтаж; цементування обсадних труб, нафтових та газових свердловин, насосних свердловин; забивання та консервування свердловин тощо
Цей підклас не включає:
- поверхневі заміри та спостереження з метою збору інформації про підземні структури та місцезнаходження родовищ нафти, природного газу та руд (див. у 74.20.2) 
- експлуатацію газопроводів та нафтопроводів (див. у 60.30.1, 60.30.2) 
1120 
12 
  Видобування уранової руди 
12 
12.0 
  Видобування уранової руди 
120 
12.00 
12.00.0 
Видобування уранової і торієвої руд 
Цей підклас включає:
- видобування та первинне збагачення уранової і торієвої руд 
- виробництво збагаченого урану ("жовтого коксу")
Цей підклас не включає:
- виробництво збагаченої уранової і торієвої руд після видобування (див. у 23.30.0) 
- виробництво збагаченого урану, паливних елементів для ядерних реакторів, радіоактивних елементів для промислових та медичних потреб, зберігання ядерних відходів, перероблення ядерних відходів (див. 23.30.0) 
1200 
Підсекція CB
  Видобування неенергетичних матеріалів
13 
  Видобування металевих руд
Цей розділ включає:
- підземне або відкрите видобування металевих руд та самородних металів 
- підготовку руд: подрібнення та промивання руд, збагачення руди шляхом магнітної або гравіметричної операції; флотацію, просіювання, сортування, сушіння, кальцинування та випалювання руди
Цей розділ не включає:
- видобування уранової і торієвої руд (див. у 12.00.0) 
- випалювання піриту (залізного колчедану) (див. у 24.13.0) 
- виробництво оксиду алюмінію (див. у 27.42.0) 
13 
13.1 
  Видобування залізної руди 
131 
13.10 
  Видобування залізної руди 
1310 
13.10.1 
Підземне видобування залізної руди 
Цей підклас включає:
- підземне видобування, збагачення та спікання залізної руди
Цей підклас не включає:
- відкрите видобування залізної руди (див. у 13.10.2) 
- видобування залізного та магнітного колчедану (див. у 14.30.0) 
13.10.2 
Відкрите видобування залізної руди 
Цей підклас включає:
- відкрите видобування, збагачення та спікання залізної руди
Цей підклас не включає:
- підземне видобування залізної руди (див. у 13.10.1) 
- видобування залізного та магнітного колчедану (див. у 14.30.0) 
13.2 
  Видобування руд кольорових металів 
132 
13.20 
  Видобування руд кольорових металів
Цей клас включає:
- видобування та перероблення руд, цінних переважно вмістом кольорових металів: видобування та перероблення алюмінієвої руди (бокситів), руд кольорових металів: свинцю, цинку, олова, хрому, нікелю, кобальту, молібдену, танталу, ніобію, ванадію та ін.; видобування та перероблення руд дорогоцінних металів: золота, срібла, платини
Цей клас не включає:
- видобування та перероблення уранової і торієвої руд (див. у 12.00.0) 
- виробництво оксиду алюмінію (див. у 27.42.0) 
1320 
13.20.1 
Підземне видобування та збагачення марганцевої руди 
13.20.2 
Відкрите видобування та збагачення марганцевої руди 
13.20.3 
Видобування та збагачення алюмінієвої сировини 
Цей підклас включає:
- видобування та первинне збагачення алюмінієвої сировини
Цей підклас не включає:
- виробництво оксиду алюмінію (див. у 27.42.0) 
13.20.4 
Видобування та збагачення нікелевої руди 
13.20.5 
Видобування та збагачення ртутної руди 
13.20.6 
Видобування та збагачення цинкової руди 
13.20.7 
Видобування та збагачення титанової руди 
13.20.9 
Видобування та збагачення руд інших кольорових, рідкісних та дорогоцінних металів 
14 
  Інші галузі добувної промисловості 
14 
14.1 
  Розроблення кам'яних кар'єрів 
Частина 
141 
14.11 
14.11.0 
Видобування каменю для будівництва 
Цей підклас включає:
- видобування каменю для будівництва та опоряджування у необробленому або первинно обробленому стані, такого як мармур, граніт, пісковик, вапняк
Цей підклас не включає:
- видобування мінеральної сировини для хімічної промисловості і виробництва мінеральних добрив (див. у 14.30.0) 
- нарізку, формування та оброблення каменю поза кар'єрами (див. у 26.70.0) 
Частина 
1411 
14.12 
14.12.0 
Видобування вапняку, гіпсу та крейди 
Цей підклас включає:
- видобування, відбій та подрібнення вапняку, гіпсу, ангідриту, крейди та доломіту
Цей підклас не включає:
- видобування мінеральної сировини для хімічної промисловості і виробництва мінеральних добрив (див. у 14.30.0) 
Частина 
1412 
14.13 
14.13.0 
Видобування глинистого сланцю 
Частина 
1429 
14.2 
  Видобування піску та глини 
Частина 
141 
14.21 
14.21.0 
Розроблення гравійних та піщаних кар'єрів
Цей підклас включає:
- подрібнення каменю, гравію та піску 
- видобування піску та гравію для будівництва та загальнопромислових потреб (ливарного піску, піску для формування у металургії), їх подрібнення та сортування за фракціями 
- видобування піску для скляного виробництва
Цей підклас не включає:
- видобування бітумінозного сланцю та бітумінозного пісковику (див. у 11.10.4) 
- видобування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва мінеральних добрив (див. у 14.30.0) 
Частина 
1410 
14.22 
14.22.0 
Видобування глини та каоліну 
Цей підклас включає:
- видобування будівельної глини (для загальнобудівельних робіт і виробництва цегли, керамічних виробів) та глини, що використовується в ливарному виробництві, вогнетривкої глини та каоліну
Цей підклас не включає:
- видобування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва мінеральних добрив (див. у 14.30.0) 
Частина 
1410 
14.3 
  Видобування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва мінеральних добрив 
Частина 
142 
1421 
14.30 
14.30.0 
Видобування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва мінеральних добрив
Цей підклас включає:
- видобування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва мінеральних добрив: природних фосфатів і природних калієвих солей, природної сірки, залізного та магнітного колчедану, природних сульфатів і природних карбонатів барію (баретину і вітериту), природних боратів, природної магнієвої сірки (кисериту) 
- видобування мінеральних барвників та плавикового шпату 
- збір гуано
Цей підклас не включає:
- видобування солі (див. у 14.40.0) 
- виробництво хімічних добрив та азотних сполук (див. у 24.15.0) 
1421 
14.4 
  Видобування солі 
Частина 
142
1422 
14.40 
14.40.0 
Видобування солі 
Цей підклас включає:
- видобування солі, включаючи розчинення і викачування 
- видобування солі шляхом випарювання морської води та інших видів соляної води 
- виробництво солянки та інших соляних розчинів 
- подрібнення, очищення та рафінування солі
Цей підклас не включає:
- опріснювання морської води для виробництва води як основного продукту (див. у 41.00.0) 
 
14.5 
  Галузі добувної промисловості, не віднесені до інших угруповань 
142 
14.50 
  Галузі добувної промисловості, не віднесені до інших угруповань 
1429 
14.50.1 
Видобування дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння 
14.50.2 
Видобування кварцу і слюди 
14.50.3 
Видобування абразивів та сировини для виробництва пористих наповнювачів
Цей підклас включає:
- видобування мінеральної сировини для абразивних виробів 
14.50.9 
Видобування інших нерудних металів 
Цей підклас включає:
- видобування інших видів мінеральної сировини, не віднесених до попередніх угруповань: азбесту, польового шпату, кременистого викопного борошна, природного графіту, природного асфальту, бітуму, стеатиту (тальку) тощо 
Секція D
  Обробна промисловість
Підсекція DA
  Харчова промисловість та перероблення сільськогосподарських продуктів
15 
  Харчова промисловість 
15 
15.1 
  М'ясна промисловість 
Частина 
151 
15.11 
15.11.0 
Виробництво м'яса і субпродуктів 
Цей підклас включає:
- виробництво свіжого, охолодженого, замороженого м'яса в м'ясних тушах 
- виробництво свіжого, охолодженого, замороженого м'яса - рубленого (обробленого) 
- одержання та очищення смальцю та інших тваринних харчових жирів 
- оброблення сирої шкіри та шкур, одержаних з боєнь, включаючи згін вовни 
- одержання вовни після згону вовни зі шкур 
- перероблення відходів бойні та виробництво м'ясного борошна 
- одержання ендокринно-ферментної і спеціальної сировини
Цей підклас не включає:
- виробництво продуктів з переробленого м'яса 
- виробництво ковбасних виробів тощо (див. у 15.13.0) 
- виробництво м'яса свійської птиці (див. у 15.12.0) 
- розфасування м'яса за рахунок оптової торгівлі (див. у 51.32.0) 
Частина 
1511 
15.12 
15.12.0 
Перероблення свійської птиці і кролів 
Цей підклас включає:
- забій свійської птиці, кролів, одержання пера та пуху свійської птиці і шкурок кролів 
- розфасування охолодженого чи замороженого м'яса птиці
Цей підклас не включає:
- виробництво м'яса і субпродуктів (див. у 15.11.0) 
- виробництво м'ясних продуктів (див. у 15.13.0) 
- розфасування м'яса птиці за рахунок оптової торгівлі (див. у 51.32.0) 
Частина 
1511 
15.13 
15.13.0 
Виробництво м'ясних продуктів 
Цей підклас включає:
- виробництво сухих, солоних, копчених м'ясних продуктів 
- виробництво ковбасних виробів: сосисок, салямі, кров'яної ковбаси, ковбасок, сервелатів, сирокопченої свиної ковбаси, паштетів, м'яса у желе, рулетів, окороків, м'ясних екстрактів і соків 
- виробництво м'ясних страв та напівфабрикатів
Цей підклас не включає:
- розфасування м'яса тварин та птиці за рахунок оптової торгівлі (див. у 51.32.0) 
Частина 
1511 
15.2 
  Промислове виробництво рибної продукції 
1512 
15.20 
15.20.0 
Промислове виробництво риби
Цей підклас включає:
- перероблення і консервування риби, ракоподібних та молюсків, охолодження, заморожування, сушіння, копчення, соління, вимочування в розсолі, консервування тощо 
- виробництво рибної продукції, продуктів із ракоподібних та молюсків: вареної риби, рибного філе, ікри, штучної ікри тощо 
- виробництво рибного борошна для годівлі тварин 
- виробництво страв з риби
Цей підклас також включає:
- діяльність суден або набережних рибозаводів, які займаються виключно переробленням та консервуванням риби та морепродуктів
Цей підклас не включає:
- діяльність суден, які займаються одночасно ловлею риби, її переробленням і консервуванням (див. у 05.01.1) 
- виробництво жирів та масел з морських продуктів (див. у 15.41.0) 
- виробництво рибних супів (див. у 15.89.1) 
1512 
15.3 
  Промислове перероблення овочів та фруктів 
1513 
15.31 
15.31.0 
Перероблення та консервування картоплі 
Цей підклас включає:
- виробництво виробів з мороженої картоплі 
- виробництво обезводненого картопляного пюре 
- виробництво закусочних продуктів з картоплі 
- виробництво картопляних чіпсів 
- виробництво борошна з картоплі 
- промислове очищення (механічне) картоплі
Цей підклас не включає:
- виробництво продуктів з картоплі для немовлят та малюків (див. у 15.88.1) 
Частина 
1513 
15.32 
15.32.0 
Виробництво фруктових та овочевих соків 
Цей підклас включає:
- виробництво соків (включаючи концентрати) з фруктів та овочів
Цей підклас не включає:
- виробництво фруктових сиропів (див. у 15.98.0) 
- виробництво фруктових та овочевих соків для немовлят та малюків (див. у 15.88.1) 
Частина 
1513 
15.33 
  Перероблення та консервування овочів та фруктів, не віднесенихдо інших угруповань 
Частина 
1513 
15.33.1 
Перероблення овочів та фруктів 
Цей підклас включає:
- виробництво та зберігання заморожених овочів та фруктів 
- квашення та соління овочів та фруктів 
- сушіння, сублімацію овочів та фруктів, інші види перероблення овочів та фруктів, не віднесених до попередніх угруповань
- розроблення нових рецептів харчових продуктів з овочів та фруктів
Цей підклас не включає:
- виробництво борошна з сушених бобових (див. у 15.61.1) 
- виробництво глазурованих фруктів (див. у 15.84.0) 
15.33.2 
Виробництво плодоовочевих консервів (крім картоплі), включаючи м'ясо-рослинні та сало-бобові
Цей підклас включає:
- виробництво варення, джему, повидла, желе, мармеладу, конфітюрів
Цей підклас не включає:
- виробництво консервів для малюків (див. у 15.88.1) 
15.4 
  Виробництво жирів 
1514 
15.41 
15.41.0 
Виробництво неочищеної олії та жирів 
Цей підклас включає:
- виробництво неочищеної олії з соняшнику, ріпаку, льону та інших рослинних культур 
- виробництво технічних рослинних і тваринних жирів 
- виробництво жирів та масел з риби та морських продуктів 
- виробництво борошна з олійного насіння, горіхів чи кісточкових олійних культур (мигдалю)
Примітка. Відходи насіння (волокна) бавовни, макуха та інші відходи під час виробництва олії є вторинною продукцією цього самого підкласу
Цей підклас не включає:
- виробництво рафінованої (очищеної) олії (див. у 15.42.0) 
- одержання та очищення смальцю та інших харчових тваринних жирів (див. у 15.11.0) 
- виробництво тваринного масла (включаючи топлене) (див. у 15.51.0) 
- виробництво ефірної олії (див. у 24.63.0) 
Частина 
1514 
15.42 
15.42.0 
Виробництво рафінованої олії та жирів 
Цей підклас включає:
- виробництво рафінованої олії з соняшнику, ріпаку, сої, кукурудзи, льону та інших рослинних культур 
- перероблення олії: аерацію, варіння (випарювання), окислення, полімелірацію, збезводнювання, гідрування тощо
Цей підклас не включає:
- виробництво технічних тваринних жирів (див. у 15.41.0) 
- виробництво жирів та масел з риби та інших морських продуктів (див. у 15.41.0) 
Частина 
1514 
15.43 
15.43.0 
Виробництво маргарину 
Цей підклас включає:
- виробництво маргарину, жирових сумішей та інших подібних бутербродних паст 
- виробництво інших сумішей столових жирів
Цей підклас не включає:
- виробництво тваринного масла (включаючи топлене) (див. у 15.51.0) 
- виробництво майонезу (див. у 15.87.0) 
Частина 
1514 
15.5 
  Виробництво молочних продуктів (молочна промисловість) 
152 
15.51 
15.51.0 
Виробництво молочних продуктів 
Цей підклас включає:
- приймання виробниками на первинне оброблення свіжого незбираного молока і молочних продуктів 
- виробництво пастеризованого молока, інших видів розфасованого молока, кефіру, йогуртів, ряжанки, вершків, м'якого сиру, сухих молока та вершків, казеїну, лактози, молочної сироватки та інших молочних продуктів 
- виробництво тваринного масла (включаючи топлене) 
- виробництво твердих (жирних) сирів, включаючи бринзу 
- виробництво молочних консервів: згущеного молока, вершків тощо
Цей підклас не включає:
- виробництво свіжого незбираного коров'ячого молока (див. у 01.21.0) 
- виробництво свіжого незбираного молока інших тварин (див. у 01.22.0) 
- виробництво морозива вершкового та фруктово-ягідних типів (див. у 15.52.0) 
- виробництво технічних тваринних жирів та жирів з риби і морепродуктів (див. у 15.41.0) 
- первинне перероблення сухої суміші та виробництво молочних консервів для немовлят і малюків (див. у 15.88.1) 
Частина 
1520 
15.52 
15.52.0 
Виробництво морозива 
Цей підклас включає:
- виробництво морозива вершкового та фруктово-ягідних типів
Цей підклас не включає:
- діяльність кафе-морозиво (див. у 55.30.2)
Частина 
1520 
15.6 
  Оброблення зерна, виробництво крохмалю 
153 
15.61 
  Виробництво круп 
Частина 
1531 
 
15.61.1 
Виробництво борошна 
Цей підклас включає:
- виробництво борошна із зернових та бобових культур, включаючи сушені 
- виробництво борошнистих сумішей для випікання хліба, тістечок, тортів, млинців
Цей підклас не включає:
- виробництво борошна з картоплі (див. у 15.31.0) 
 
 
15.61.2 
Виробництво круп 
Цей підклас включає:
- виробництво круп, включаючи оброблення рису, продуктів з зерна для сніданків (геркулесу, корнфлексів) 
 
15.62 
15.62.0 
Виробництво крохмалю та крохмальних продуктів 
Цей підклас включає: 
- виробництво крохмалю з картоплі, рису, кукурудзи та інших видів сировини 
- виробництво глюкози, мальтози
Цей підклас не включає:
- виробництво лактози (див. у 15.51.0) 
1532 
15.7 
  Виробництво готових кормів для тварин 
1533 
15.71 
15.71.0 
Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах
Цей підклас включає:
- виробництво готових кормів, включаючи кормові добавки, підготовку незбалансованих (однорідних) кормів
Цей підклас не включає:
- виробництво рибного борошна для годівлі тварин (див. у 15.20.0) 
- виробництво макухи з олійних культур (див. у 15.41.0) 
Частина 
1533 
15.72 
15.72.0 
Виробництво готових кормів для домашніх тварин 
Цей підклас включає: 
- виробництво готових кормів для домашніх тварин, включаючи спеціальні консерви 
Частина 
1533 
15.8 
  Виробництво інших харчових продуктів 
154 
15.81 
15.81.0 
Виробництво хліба та хлібобулочних виробів
Цей підклас включає:
- виробництво хліба та хлібобулочних виробів 
- виробництво свіжих пирогів, тістечок, тортів
Цей підклас не включає:
- виробництво борошнистих виробів (макаронні вироби) (див. у 15.85.0) 
- діяльність кафе-столових (див. у 55.30.2) 
- виробництво сухарів, печива, соломки, інших "сухих" хлібопродуктів та пирогів, тістечок з тривалим терміном зберігання (див. у 15.82.0) 
Частина 
1541 
15.82 
15.82.0 
Виробництво сухарів, печива, пирогів і тістечок з тривалим терміном зберігання
Цей підклас включає:
- виробництво сухарів, печива, інших "сухих" хлібобулочних виробів 
- виробництво тістечок та пирогів з тривалим терміном зберігання 
- виробництво різних закусочних продуктів солодких або солоних
Цей підклас не включає:
- виробництво печива, пирогів та тістечок з тривалим терміном зберігання (див. у 15.81.0) 
Частина 
1541 
15.83 
15.83.0 
Виробництво цукру 
Цей підклас включає:
- виробництво рафінованого цукру (сахарози) та його замінників з цукрового буряку, цукрової тростини 
- виробництво жому
Цей підклас не включає: 
- виробництво глюкози, мальтози (див. у 15.62.0) 
1542 
15.84 
15.84.0 
Виробництво какао, шоколаду 
Цей підклас включає:
- виробництво какао у вигляді порошку, масла, жиру, рідкого масла, шоколаду, шоколадних виробів, цукристих кондитерських виробів, жувальної гумки, халви, глазурованих фруктів та горіхів 
1543 
15.85 
15.85.0 
Виробництво макаронних виробів 
Цей підклас включає:
- виробництво макаронних виробів, локшини та інших подібних борошняних виробів 
1544 
15.86 
  Перероблення чаю та кави 
Частина 
1549 
15.86.1 
Перероблення чаю 
Цей підклас включає:
- первинне перероблення і розфасування чаю, включаючи аналогічні продукти, виготовлені з шипшини, іншої рослинної сировини (м'яти, вербени, ромашки тощо)
Цей підклас не включає:
- виробництво трав'яних настойок для лікувальних цілей (див. у 24.42.0) 
15.86.2 
Виробництво кави 
Цей підклас включає:
- виробництво кави з кавових зерен, включаючи мелену, розчинну, екстракти та концентрати з кави 
- вилучення кофеїну з кави 
- виробництво замінників кави 
- виробництво інших напоїв з кави 
15.87 
15.87.0 
Виробництво прянощів 
Цей підклас включає:
- виробництво і фасування прянощів 
- виробництво соусів, оцту, приправ, у тому числі майонезу та гірчиці (включаючи порошок)
Цей підклас не включає:
- вирощування культур для виробництва прянощів (див. у 01.13.0) 
- видобування солі (див. у 14.40.0) 
Частина 
1549 
15.88 
  Виробництво дієтичних продуктів та дієтичної їжі 
Частина 
1549 
15.88.1 
Виробництво продуктів дитячого харчування 
Цей підклас включає:
- виробництво продуктів харчування для немовлят та малюків за спеціальними формулами і технологіями, включаючи фруктові, овочеві, молочні, м'ясні консерви та сухі молочні суміші
Цей підклас не включає:
- виробництво інших дієтичних продуктів (див. у 15.88.2) 
15.88.2 
Виробництво дієтичних і гомогенізованих продуктів 
Цей підклас включає:
- виробництво продуктів за спеціальними формулами для низькокалорійного харчування 
- виробництво лікувальних дієтичних продуктів (включаючи харчові продукти без глютину із зниженим вмістом солі і цукру або без солі і цукру) 
- виробництво продуктів харчування для осіб, які мають велике фізичне навантаження, особливо для спортсменів 
- виробництво продуктів харчування для осіб, які страждають від порушення метаболізму вуглеводнів (діабетиків)
Цей підклас не включає:
- виробництво продуктів дитячого харчування (див. у 15.88.1) 
15.89 
  Виробництво інших харчових продуктів, не віднесених до інших угруповань 
1549 
15.89.1 
Виробництво харчових концентратів (дегідратів)
Цей підклас включає:
- виробництво супів (включаючи рибні), бульйонів, сухих сніданків, інших обідніх страв і киселів 
15.89.2 
Виробництво дріжджів 
Цей підклас включає:
- виробництво дріжджів хлібопекарських та сухих кормових 
15.89.9 
Виробництво решти харчових продуктів 
Цей підклас включає:
- виробництво яєчного порошку, меланжу 
- виробництво харчових кислот 
- виробництво штучного меду 
15.9 
  Виробництво напоїв 
155 
15.91 
15.91.0 
Виробництво дистильованих алкогольних напоїв 
Цей підклас включає:
- виробництво дистильованих алкогольних напоїв, готових до вживання: горілки, лікерів, коньяку, бренді, джину
Цей підклас не включає:
- виробництво недистильованих алкогольних напоїв (див. у 15.92.0; 15.93.0; 15.94.0) 
Частина 
1551 
15.92 
15.92.0 
Виробництво етилового спирту із зброджуваних матеріалів
Цей підклас включає:
- виробництво етилового спирту із зброджуваних продуктів та нейтральних спиртів 
Частина 
1551 
15.93 
15.93.0 
Виробництво вин 
Цей підклас включає:
- виробництво виноградних вин, включаючи виробництво радгоспами-заводами; виробництво шампанського
Цей підклас не включає:
- перероблення фруктів, ягід і винограду на вино в межах господарства (див. у 01.13.0) 
- розлив у пляшки та пакування без перероблення вина (див. у 51.34.0 і 74.82.0) 
1552 
15.94 
15.94.0 
Виробництво сидру 
Цей підклас включає:
- виробництво фруктових (плодових) вин
Цей підклас не включає:
- виробництво виноградного вина (див. у 15.93.0) 
Частина 
1552 
15.95 
15.95.0 
Виробництво інших напоїв із зброджуваних продуктів 
Цей підклас включає: 
- виробництво вермутів та інших вин цього типу 
Частина 
1552 
15.96 
15.96.0 
Виробництво пива 
Цей підклас не включає:
- виробництво солоду (див. у 15.97.0) 
Частина 
1553 
15.97 
15.97.0 
Виробництво солоду та солодових екстрактів 
Цей підклас включає:
- виробництво солоду та інших солодових продуктів з ячменю та інших видів зерна 
Частина 
1553 
15.98 
15.98.0 
Виробництво мінеральних вод та прохолодних напоїв 
Цей підклас включає:
- виробництво безалкогольних прохолодних напоїв: лимонаду, кока-коли, пепсі-коли, інших подібних напоїв 
- виробництво фруктових сиропів для виробництва безалкогольних напоїв 
- виробництво квасу 
- виробництво та розлив мінеральної води та вод, спеціально підготовлених і розлитих для пиття та вживання
Цей підклас не включає:
- виробництво фруктових та овочевих соків (див. у 15.32.0) 
Частина 
1554 
16 
  Тютюнова промисловість 
16 
16.0 
  Виробництво тютюнових виробів 
160 
16.00 
16.00.0 
Виробництво тютюнових виробів
Цей підклас включає:
- ферментацію тютюну 
- виробництво сигарет, цигарок, сигар, сигаретного і люлькового тютюну, жувального та нюхального тютюну 
- виробництво гомогенізованого і відновленого тютюну
Цей підклас не включає:
- вирощування тютюну та махорки (див. у 01.11.0) 
1600 
Підсекція DB
  Текстильна промисловість та пошиття одягу
17 
  Текстильна промисловість 
17 
17.1 
  Прядіння волокна 
Частина 
171 
17.11 
17.11.0 
Бавовнопрядіння 
Цей підклас включає:
- операції з підготовки бавовняного волокна: кардочесання, гребенечесання 
- виробництво бавовняної пряжі або з доданням штучних чи синтетичних волокон для ткацької і трикотажної промисловості
Цей підклас не включає:
- виробництво ниток для шиття (див. у 17.16.0) 
Частина 
1711 
17.12 
17.12.0 
Підготовка вовняного волокна - кардної пряжі 
Цей підклас включає:
- операції з підготовки вовняної сировини (кардної пряжі): знежирення, карбонізацію вовни, чесання 
- виробництво кардної пряжі з вовни, штучного чи синтетичного волокна для прядіння в ткацькій або трикотажній промисловості 
Частина 
1711 
17.13 
17.13.0 
Підготовка та прядіння камвольної вовни 
Цей підклас включає:
- чесання камвольної вовни 
- виробництво камвольної нитки з вовни або з доданням вовняних чи штучних та синтетичних волокон для ткацької і трикотажної промисловості 
- підготовку і прядіння волокна типу напівкамвольного (кардочесаного, але не повністю гребенечесаного) 
Частина 
1711 
17.14 
17.14.0 
Підготовка та прядіння лляної пряжі 
Цей підклас включає:
- тіпання льону 
- виробництво чистої лляної пряжі з доданням штучних або синтетичних волокон для ткацької або трикотажної промисловості 
Частина 
1711 
17.15 
17.15.0 
Підготовка та перемотування шовкового волокна і штучних та синтетичних волокон
Цей підклас включає:
- виробництво та перемотування волокна 
- розмотування та скручування волокна 
- кардочесання та гребенечесання відходів шовку 
- виробництво пряжі з натурального шовку або з доданням синтетичних чи штучних волокон для ткацької і трикотажної промисловості 
- текстурування, скручування в нитку, плюсування синтетичної або штучної пряжі 
Частина 
1711 
17.16 
17.16.0 
Виробництво ниток для шиття 
Цей підклас включає:
- виробництво ниток з різних текстильних матеріалів, включаючи нитки з штучної та змішаної сировини
Цей підклас не включає:
- виробництво пряжі (див. у 17.11.0, 17.15.0, 17.17.0) 
Частина 
1711 
17.17 
17.17.0 
Підготовка та прядіння іншого текстильного волокна 
Цей підклас включає:
- підготовку та прядіння іншого волокна (включаючи паперове)
Цей підклас не включає:
- виробництво штучних або синтетичних волокон (див. у 24.70.0) 
- виробництво скловолокна (див. у 26.14.0) 
Частина 
1711 
17.2 
  Ткацьке виробництво 
Частина 
1711 
17.21 
17.21.0 
Виробництво бавовняних тканин 
Цей підклас включає:
- виробництво тканин з бавовни або суміші бавовни з синтетичною і штучною пряжею 
- виробництво ворсових тканин, махрових тканин для рушників, марлі
Цей підклас не включає:
- виробництво нетканих матеріалів (див. у 17.53.0) 
- виробництво вузьких тканин (див. у 17.54.2) 
- виробництво трикотажних тканин (див. у 17.60.0) 
Частина 
1711 
17.22 
17.22.0 
Виробництво вовняних тканин кардного чесання 
Цей підклас включає: 
- виробництво широких тканин з вовни чи з вовняної суміші з синтетичною або штучною пряжею
Цей підклас не включає:
- виробництво покриття для підлоги із текстильної сировини (див. у 17.51.1) 
- виробництво нетканих матеріалів (див. у 17.53.0) 
- виробництво трикотажних та в'язаних тканин (див. у 17.60.0) 
Частина 
1711 
17.23 
17,23.0 
Виробництво камвольних тканин 
Цей підклас включає:
- виробництво камвольних тканин, а також тканин з застосуванням синтетичного або штучного волокна
Цей підклас не включає:
- виробництво покриття для підлоги із текстильної сировини (див. у 17.51.1) 
- виробництво нетканих матеріалів (див. у 17.53.0) 
- виробництво трикотажних та в'язаних тканин (див. у 17.60.0) 
Частина 
1711 
17.24 
17.24.0 
Виробництво шовкових тканин 
Цей підклас включає:
- виробництво полотна з шовку або його суміші з синтетичною або штучною пряжею 
Частина 
1711 
17.25 
  Виробництво тканин з інших матеріалів 
Частина 
1711 
17.25.1 
Виробництво лляних тканин
Цей підклас включає:
- виробництво широких лляних тканин
Цей підклас не включає:
- виробництво покриття для підлоги із текстильної сировини (див. у 17.51.1) 
17.25.9 
Виробництво тканин з інших матеріалів 
Цей підклас включає:
- виробництво широких тканин з коноплі, джуту та пропіленової пряжі 
- виробництво тканин із скловолокна
Цей підклас не включає:
- виробництво покриття для підлоги з текстильної сировини (див. у 17.51.1) 
- виробництво нетканих матеріалів (див. у 17.53.0) 
17.3 
  Оброблення тканин 
1712 
17.30 
17.30.0 
Оброблення тканин 
Цей підклас включає:
- вибілювання, фарбування, набивання малюнків (включаючи термонабивання) на тканинах не власного виробництва (вироблених на стороні) 
- апретування, сушіння, відпарювання, декатирування, штукування, санфаризацію, лужне оброблення тканин і текстильних виробів не власного виробництва (вироблених на стороні) 
1712 
17.4 
  Виробництво виробів з текстилю 
1721 
17.40 
  Виробництво виробів з текстилю 
1721 
17.40.1 
Виробництво виробів з текстилю 
Цей підклас включає:
- виробництво різних видів постільної білизни: простирадел, підодіяльників, наволок, напірників, скатерок, серветок, чохлів для меблів 
- виробництво портьєр, гардин, занавісок, постільних ковдр 
- виробництво швейних виробів технічного (непобутового) призначення: чохлів для автомобілів, чохлів для моторних човнів, іншого технічного і транспортного обладнання та устатковання (включаючи військове), текстильних наметів, тентів 
- виробництво готових текстильних виробів з будь-яких матеріалів (включаючи трикотажне та плетене полотно): ковдр вовняних, напіввовняних, ватних, подушок, пуфів, спальних мішків, вітрил, прапорів, знамен, вимпелів, рятувальних жилетів, парашутів 
17.40.2 
Виробництво виробів з текстилю спеціалізованими підприємствами за індивідуальними замовленнями населення 
17.5 
  Виробництво інших текстильних матеріалів 
172 
17.51 
  Виробництво килимів та килимових покриттів 
1722 
17.51.1 
Виробництво килимів та килимових покриттів
Цей підклас включає:
- виробництво килимів та інших килимових виробів з вовни, синтетичної пряжі, бавовни та іншої текстильної сировини
Цей підклас не включає:
- виробництво матів з плетених матеріалів, гуми, включаючи такі, які мають текстильну основу (див. у 20.52.0; 25.13.0) 
17.51.2 
Виробництво килимів та килимових покриттів спеціалізованими підприємствами за індивідуальними замовленнями населення 
17.52 
17.52.0 
Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіткового полотна
Цей підклас включає:
- виробництво канатів, мотузок, шпагату з текстильного матеріалу з покриттям або без покриття, виробів з них 
- виробництво сіткового полотна, готових рибальських, запобіжних сіток, інших виробів з сіткового полотна
Цей підклас не включає:
- виробництво сіток для волосся (див. у 18.24.0) 
1723 
17.53 
17.53.0 
Виробництво нетканих текстильних матеріалів 
Цей підклас включає:
- виробництво нетканих матеріалів типу тканин (ватину тощо) з текстильної сировини та виробів з них
Цей підклас не включає:
- виробництво повсті та фетру і виробів з них (див. у 17.54.1) 
Частина 
1721 
17.54 
  Виробництво текстильних виробів, не віднесених до інших угруповань 
1729 
17.54.1 
Виробництво фетрових виробів 
Цей підклас включає:
- виробництво фетру та повсті і виробів з них, включаючи заготовки для головних уборів, шліфувальні круги з повсті
Цей підклас не включає:
- виробництво готових головних уборів (див. у 18.24.0) 
- виробництво покриття для підлоги з повсті (див. у 17.51.1) 
17.54.2 
Виробництво вузьких тканин та іншої текстильної галантереї
Цей підклас включає:
- виробництво вузьких тканин з текстильної сировини та виробів з них (стрічок, шнурів, батикових виробів - шарфів, хусток, текстильних емблем, декоративних виробів) 
17.54.3
Виробництво текстильних виробів, не віднесених до інших угруповань спеціалізованими підприємствами за індивідуальними замовленнями населення 
17.54.9 
Виробництво інших текстильних виробів 
Цей підклас включає:
- виробництво тюлю, мережива та мереживних виробів, виробів з текстильної сировини з просоченням верхньої частини або прошарком з пластмаси 
- виробництво вати і виробів з неї (включаючи тампони та гігієнічні серветки) 
- виробництво металізованої пряжі, полотна для художніх робіт 
- виробництво виробів технічного призначення: кордових тканин для покришок, текстильних ременів для конвеєрів і транспортерів, фільтрувальних тканин, текстильного гноту 
- виробництво текстильних тканин (матеріалів), просочених чи покритих гумою або пластиком
Цей підклас не включає:
- виробництво тканин з металевого дроту (див. у 28.73.0) 
17.6 
  Виробництво трикотажних та в'язаних тканин 
Частина 
1730 
17.60 
17.60.0 
Виробництво трикотажних та в'язаних тканин 
Цей підклас включає:
- виробництво трикотажних тканин: оксамиту, плюшу, букльованих тканин; сіткових тканин, які використовуються для сіток, штор, віконних покриттів, вироблених на машинах типу Рашель або подібних їм; інших трикотажних тканин 
Частина 
1730 
17.7 
  Виробництво виробів з трикотажних та в'язаних тканин 
Частина 
173 
1730 
17.71 
17.71.0 
Виробництво панчішних виробів з трикотажної тканини 
Цей підклас включає:
- виробництво панчішних виробів, у тому числі шкарпеток, панчіх, колготок 
 
17.72 
  Виробництво пуловерів та подібних виробів 
Частина 
1730 
17.72.1 
Виробництво пуловерів та подібних виробів 
Цей підклас включає:
- виробництво трикотажних кардіганів, светрів, жилетів, пуловерів та інших подібних виробів з в'язаної тканини 
17.72.2 
Виробництво трикотажних виробів спеціалізованими підприємствами за індивідуальними замовленнями населення 
18 
  Виробництво готового одягу та хутра 
18 
18.1 
  Виробництво шкіряного одягу 
Частина 
181 
1810 
18.10 
  Виробництво одягу з шкіри 
Частина 
1810 
18.10.1 
Виробництво одягу з шкіри 
Цей підклас включає:
- виробництво одягу з натуральної шкіри або її замінників
Цей підклас не включає:
- виробництво рукавичок та поясів (див. у 18.24.0) 
- виробництво спортивних шкіряних рукавичок та спортивних головних шоломів (див. у 36.40.0) 
18.10.2 
Виробництво одягу з шкіри спеціалізованими підприємствами за індивідуальними замовленнями населення 
18.2 
  Виробництво одягу з текстилю 
Частина 
181 
18.21 
18.21.0 
Виробництво робочого одягу
Цей підклас не включає:
- виробництво не шитого одягу з гумового текстилю або пластмас, а клеєного (див. у 25.13.0; 25.24.0) 
- виробництво захисних шоломів (див. у 28.75.0) 
- ремонт одягу (див. у 52.74.1) 
- виробництво взуття (див. у 19.30.1) 
Частина 
1810 
18.22 
  Виробництво верхнього одягу 
Частина 
1810 
18.22.1 
Виробництво верхнього одягу 
Цей підклас включає:
- виробництво решти верхнього одягу з тканин, трикотажу, нетканих матеріалів для чоловіків, жінок, дітей, такого як пальта, плащі, костюми, піджаки, жакети, сукні, брюки
Цей підклас не включає:
- виробництво одягу з хутра (див. у 18.30.2) 
- виробництво не шитого одягу з прогумованого текстилю або пластмас, а клеєного (див. у 25.13.0; 25.24.0) 
- ремонт одягу (див. у 52.74.1) 
18.22.2 
Виробництво верхнього одягу спеціалізованими підприємствами за індивідуальними замовленнями населення 
18.23 
  Виробництво спіднього одягу 
Частина 
1810 
18.23.1 
Виробництво спіднього одягу 
Цей підклас включає:
- виробництво спіднього одягу для чоловіків, жінок, дітей з тканин, трикотажу, плетених тканин, мережива тощо: чоловічих та жіночих сорочок, сорочок для дітей, плавок, кальсон, піжам, нічних сорочок, домашніх суконь, халатів, бюстгальтерів, корсетів тощо
Цей підклас не включає:
- ремонт одягу (див. у 52.74.1) 
18.23.2 
Виробництво спіднього одягу спеціалізованими підприємствами за індивідуальними замовленнями населення 
18.24 
18.24.0 
Виробництво інших видів одягу та аксесуарів
Цей підклас включає:
- виробництво одягу та білизни для немовлят, спортивного одягу, виробництво головних уборів, рукавичок, поясів, краваток, сіток для волосся, хутрових головних уборів, одягу, оздобленого хутром, виробництво текстильного взуття без підметок
Цей підклас не включає:
- виробництво захисних шоломів (див. у 25.24.0; 28.75.0) 
- виробництво спортивних рукавичок та спортивних головних шоломів (див. у 36.40.0) 
- ремонт одягу (див. у 52.74.1) 
Частина
1810 
18.3 
  Виробництво хутра та хутрових виробів 
182 
18.30 
  Виробництво хутра та хутрових виробів 
1820 
18.30.1 
Вичинка та фарбування хутра й овечих шкур
Цей підклас включає:
- вичинку та фарбування хутра й овечих шкур (з волосяним покривом) необроблених, дублення, вибілювання, стрижіння, чищення 
- виробництво штучного хутра
Цей підклас не включає:
- виробництво необробленого хутра і шкур, шкур смушок (див. у 01.25.0; 01.50.1) 
- оброблення сирої шкіри та шкур, одержаних з боєнь, включаючи згін вовни (див. у 15.11.0) 
18.30.2 
Виробництво виробів з хутра
Цей підклас включає:
- виробництво виробів з хутра; одягу, належностей 
- підготовку полотен з хутра для подальшого пошиття готових виробів, промислових полірувальних виробів
Цей підклас не включає:
- виробництво головних уборів (див. у 18.24.0) 
- виробництво одягу, оздобленого хутром (див. у 18.24.0) 
- виробництво взуття з оздобленням з хутра (див. у 19.30.1) 
18.30.3 
Виробництво виробів з хутра спеціалізованими підприємствами за індивідуальними замовленнями населення 
Підсекція DC
  Виробництво шкіри та шкіряного взуття
19 
  Виробництво шкіри та шкіряного взуття 
19 
19.1 
  Грунтування та дублення шкіри 
Частина 
191 
1911 
19.10 
19.10.0 
Грунтування та дублення шкіри
Цей підклас включає:
- дублення шкір, виробництво замші, пергаменту, лакованої або металізованої шкіри, композиційних шкір
Цей підклас не включає:
- оброблення сирих шкір (див. у 15.11.0) 
- виробництво одягу з шкіри (див. у 18.10.1) 
- дублення та вичинку шкіри та шкур з волосяним покривом (див. у 18.30.1) 
- виробництво штучної шкіри без застосування натуральної шкіри (див. у 17.24.0, 25.13.0) 
Частина 
1911 
19.2 
  Виробництво шкіряних галантерейних та дорожніх виробів 
1912 
19.20 
  Виробництво шкіряних галантерейних та дорожніх виробів 
1912 
19.20.1 
Виробництво шкіряних галантерейних та дорожніх виробів 
Цей підклас включає:
- виробництво валіз, дорожніх сумок і подібних виробів з шкіри та інших матеріалів (пластмас, текстилю, картону з застосуванням технології виробництва шкіри та шкіряних виробів, дерева) 
- виробництво неметалевих браслетів для годинників, шорно-сідельних виробів, технічних виробів з шкіри: прокладок, приводних пасів
Цей підклас не включає:
- виробництво одягу з шкіри (див. у 18.10.1) 
- виробництво рукавичок та головних уборів з шкіри (див. у 18.24.0) 
- виробництво металевих браслетів для годинників (див. у 33.50.0) 
19.20.2 
Виробництво шкіряних галантерейних та дорожніх виробів спеціалізованими підприємствами за індивідуальними замовленнями населення 
19.3 
  Виробництво взуття 
192 
19.30 
  Виробництво взуття 
1920 
19.30.1 
Виробництво взуття 
Цей підклас включає:
- виробництво взуття будь-якого призначення (включаючи домашнє) з будь-якого матеріалу та за будь-якою технологією, включаючи формування 
- виробництво деталей взуття: верху, підошов, каблуків, устілок 
- виробництво гетрів, крагів та подібних виробів
Цей підклас не включає:
- виробництво ортопедичного взуття (див. у 33.10.1) 
- виробництво текстильного взуття без підметок (див. у 18.24.0) 
19.30.2 
Виробництво взуття спеціалізованими підприємствами за індивідуальними замовленнями населення 
Підсекція DD
  Виробництво деревини та виробів з деревини
20 
  Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини 
20 
20.1 
  Лісопильне та стругальне виробництво, просочування деревини 
201 
20.10 
20.10.0 
Лісопильне та стругальне виробництво, просочування деревини
Цей підклас включає:
- лісопильне та стругальне виробництво з використанням стаціонарного чи мобільного обладнання 
- виробництво дерев'яних залізничних шпал, паркету 
- виробництво стружки, борошна з деревини, тирси 
- сушіння деревини, просочування або хімічне просочування деревини консервантами чи іншими хімікатами
Цей підклас не включає:
- лісозаготівлі 
- одержання необробленої деревини (див. у 02.01.2) 
2010 
20.2 
  Виробництво дерев'яних панелей 
Частина 
202 
2021 
20.20 
20.20.0 
Виробництво дерев'яних панелей 
Цей підклас включає:
- виробництво лущеної шпони, клеєної фанери, ламінованих і деревостружкових плит та інших панелей і плит 
 
20.3 
  Виробництво теслярських та столярних виробів
Частина 
202 
2022 
20.30 
20.30.0 
Виробництво теслярських та столярних виробів 
Цей підклас включає:
- виробництво та встановлення дерев'яних виробів, призначених, головним чином, для використання в будівництві: балок, стропил, ферм для покрівель, вікон, дверей, фасонних виробів з деревини (плінтусів, багетів), гонтів, паркетних блоків 
- виробництво збірних будинків або дерев'яних деталей для них, вироблених, головним чином, з деревини
Цей підклас не включає:
- виробництво дерев'яного паркету (див. у 20.10.0) 
2022 
20.4 
  Виробництво дерев'яної тари 
Частина 
202 
2023 
20.40 
20.40.0 
Виробництво дерев'яної тари 
Цей підклас включає:
- виробництво дерев'яної тари: ящиків, кліток, піддонів, стелажів, бочок та інших бондарних виробів, барабанів для кабелів та канатів
Цей підклас не включає:
- виробництво дерев'яних валіз (див. у 19.20.1) 
- виробництво тари з плетениці (див. у 20.52.0) 
2023 
20.5 
  Виробництво інших виробів з деревини, корка; виробництво плетених виробів 
Частина 
202 
2029 
20.51 
20.51.0 
Виробництво різних виробів з деревини
Цей підклас включає:
- виробництво різних виробів з деревини: ручок і держаків для інструменту, щіток, мітелок, колодок для взуття, форм для розтягування взуття, плічок для одягу, предметів домашнього вжитку та кухонного посуду, вішалок для пальт та капелюхів, статуеток і декоративних виробів, мозаїки та інкрустованих виробів, шкатулок, скриньок, футлярів для зберігання ювелірних прикрас і біжутерії та подібних виробів, уточок, котушок, шпульок для ниток та інших подібних виробів з точеної деревини; сірників
Цей підклас не включає:
- виробництво стільців та сидінь (див. у 36.11.1) 
- виробництво корпусів для годинників (див. у 35.50.0) 
- виробництво дерев'яних валіз (див. у 19.20.1) 
- виробництво дерев'яного взуття та дерев'яних деталей для взуття (див. у 19.30.1) 
- виробництво ламп та освітлювальної апаратури (див. у 31.50.0) 
- виробництво дерев'яних іграшок (див. у 36.50.0) 
- виробництво імітацій ювелірних виробів (див. у 36.61.0) 
- виробництво мітел та щіток (див. у 36.62.0) 
- виробництво тростин для парасольок (див. у 36.63.2) 
Частина 
2029 
20.52 
20.52.0 
Виробництво виробів з корка, соломки та плетениці
Цей підклас включає:
- виробництво різних виробів з корка, соломки, плетениці та іншої рослинної сировини (очерету, стебла хмелю, осоки, листя качанів кукурудзи, берести тощо) зокрема, кошиків, корзин, матів, циновок, ширм тощо
Цей підклас не включає:
- виробництво килимів та килимових покриттів (див. у 17.51.1) 
- виробництво стільців та сидінь з плетениці (див. у 36.11.1) 
Частина 
2029
Підсекція DE
  Целюлозно-паперова промисловість; видавнича справа
21 
  Виробництво паперу та картону 
21 
21.1 
  Виробництво паперової маси, паперу та картону 
Частина 
210 
2101 
21.11 
21.11.0 
Виробництво паперової маси 
Цей підклас включає:
- виробництво деревної маси, в тому числі хімічної деревної маси, термомеханічної та хіміко-термомеханічної маси, включаючи вибілену 
- виробництво целюлози або напівцелюлози небіленої або вибіленої з деревини або інших волокнистих рослинних матеріалів 
- виробництво біленої, напівбіленої та небіленої паперової маси 
- виробництво паперової маси механічним, хімічним або напівхімічним методами 
- виробництво паперової маси з макулатури з облагороджуванням або без нього та видалення чорнила зі старого паперу 
Частина 
2101 
21.12 
21.12.0 
Виробництво паперу та картону 
Цей підклас включає:
- поверхневе оброблення (крейдування, ламінування, тиснення) 
- нанесення покриття або просочування паперу та картону 
- виробництво гофрованого паперу 
- виробництво газетного, письмового та типографського паперу 
- виробництво целюлозного паперу та рулонів целюлозних волокон
Цей підклас не включає:
- виробництво гофрованого картону (див. у 21.21.0) 
- виробництво виробів з паперу (див. у 21.2) 
Частина 
2101 
21.2 
  Виробництво виробів з паперу та картону 
Частина 
210 
21.21 
21.21.0 
Виробництво гофрованого паперу та паковань з паперу та картону
Цей підклас включає:
- виробництво гофрованого паперу та картону, паковань з гофрованого паперу та картону, складних і розбірних картонних коробок, паперових мішків і пакетів, картонних виробів для канцелярій
Цей підклас не включає:
- виробництво конвертів (див. у 21.23.0) 
2102 
21.22 
21.22.0 
Виробництво санітарно-гігієнічних виробів та паперових виробів для побутового користування
Цей підклас включає:
- виробництво паперу для домашнього господарства, особистої гігієни, паперових рушників і серветок, носових хустинок, туалетного паперу, гігієнічних тампонів, паперових пелюшок для немовлят 
- виробництво паперових стаканчиків, тарілок, підносів 
Частина 
2109 
21.23 
21.23.0 
Виробництво паперових канцелярських належностей
Цей підклас включає:
- виробництво готового для використання друкарського та письмового паперу 
- виробництво паперу для принтерів 
- виробництво паперу для факсів 
- виробництво копіювального паперу 
- виробництво конвертів для листівок 
- виробництво інших письмових належностей з паперу, включаючи зошити 
Частина 
2109 
21.24 
21.24.0 
Виробництво шпалер 
Цей підклас включає:
- виробництво паперових шпалер та аналогічних виробів, включаючи паперові шпалери з вініловим покриттям 
- виробництво шпалер на текстильній основі 
Частина 
2109 
21.25 
21.25.0 
Виробництво інших виробів з паперу та картону
Цей підклас включає:
- виробництво фільтрувального паперу та картону, паперових і картонних бобін, котушок, шпульок, пакувальної паперової тари для яєць та інших формованих паперових паковань 
- виробництво паперових етикеток 
- виробництво паперу або паперових 
стрічок, клейких або гумових в стрічках-бобінах чи рулонах
Цей підклас не включає:
- виробництво гральних карт (див. у 36.50.0) 
- виробництво ігор та іграшок з паперу і картону (див. у 36.50.0) 
2109 
22 
  Видавнича справа, поліграфічна промисловість, відтворення друкованих матеріалів 
22 
22.1 
  Видавнича справа 
221 
22.11 
22.11.0 
Книговидавнича справа 
Цей підклас включає:
- видання книг, брошур, буклетів та інших подібних видань, включаючи словники та енциклопедії; карти та атласи, музичні видання (ноти) 
Частина 
2211 
22.12 
22.12.0 
Видання газет 
Частина 
2212 
22.13 
22.13.0 
Видання журналів та інших періодичних публікацій 
Частина 
2212 
22.14 
22.14.0 
Випуск звукозаписів 
Цей підклас включає:
- випуск музичних записів на грамплатівках, компактних дисках, магнітних стрічках та інших записів звукових матеріалів 
2213 
22.15 
22.15.0 
Інші види видавничої діяльності 
Цей підклас включає:
- видавництво фотографій, гравюр, естампів, поштових листівок, бланків 
- видавництво розкладів, формулярів, плакатів, художніх репродукцій та інших друкованих матеріалів 
2219 
22.2 
  Поліграфічна діяльність 
222 
22.21 
22.21.0 
Друкування газет 
Частина 
2221 
22.22 
22.22.0 
Поліграфічна діяльність, не віднесена до інших угруповань 
Цей підклас включає:
- друкування журналів та інших періодичних публікацій, книг, брошур, музичних творів, карт, атласів, плакатів, рекламних матеріалів, проспектів та іншої друкованої реклами, поштових та гербових марок, регістрів, чеків та інших цінних паперів, щоденників, альбомів, календарів, ділових форм та інших ділових документів, нотаткових книжок, іншої друкованої продукції, виконаної на друкарському обладнанні рельєфним друком, фотокопіювальному обладнанні, на комп'ютерному обладнанні та за іншою технологією
Цей підклас не включає:
- виробництво паперових етикеток (див. у 21.25.0) 
- видавничу діяльність (див. у 22.1) 
Частина 
2221 
22.23 
22.23.0 
Палітурна та оздоблювальна справа 
Цей підклас включає:
- збір та оздоблення друкарського паперу для книг, брошур, журналів, каталогів тощо складанням, зшиванням, склеюванням, підрізуванням, тисненням, золотінням 
- оздоблення друкарських листів паперу або картону: ділових бланків, наклейок, візитних карток, календарів, рекламної літератури складанням, тисненням, просвердлюванням, проколюванням, перфорацією, штампуванням, склеюванням, ламінуванням 
 
22.24 
22.24.0 
Виробництво друкарських форм 
Цей підклас включає:
- підготовку тексту або зображення на плівці, фотопапері, папері 
- відтворення: виробництво друкарських форм у вигляді цинкових, офсетних, пластмасових, фотополімерних пластин та інших видів друкарських відбитків 
- гравірування друкованих форм та циліндрів 
Частина 
2222 
22.25 
22.25.0 
Інші послуги, пов'язані з поліграфічним виробництвом 
Цей підклас включає:
- підготовку інших видів відтворюваної продукції 
- графічне оброблення 
Частина 
2222 
22.3 
  Тиражування записів на магнітних носіях 
223 
22.31 
  Тиражування записів на магнітних носіях 
Частина 
2230 
22.31.1 
Тиражування записів на магнітних носіях 
Цей підклас включає:
- тиражування грамплатівок, компактних дисків, магнітних стрічок з оригіналу музичних творів або інших звукових матеріалів 
22.31.2 
Тиражування звукозаписів спеціалізованими підприємствами за індивідуальними замовленнями населення 
22.32 
  Тиражування відеозаписів 
Частина 
2230 
22.32.1 
Тиражування відеозаписів 
Цей підклас включає:
- тиражування компактних дисків, плівок з оригіналу запису фільмів та інших записів 
22.32.2 
Тиражування відеозаписів спеціалізованими підприємствами за індивідуальними замовленнями населення 
22.33 
  Тиражування записів програмного забезпечення комп'ютерів 
Частина 
2230 
22.33.1 
Тиражування записів програмного забезпечення комп'ютерів 
Цей підклас включає:
- тиражування на диски та магнітні стрічки з оригіналу комп'ютерних програм та іншого комп'ютерного забезпечення 
22.33.2 
Тиражування записів програмного забезпечення комп'ютерів спеціалізованими підприємствами за індивідуальними замовленнями населення 
Підсекція DF
  Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення та ядерного палива
23 
  Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення та ядерного палива 
23 
23.1 
  Виробництво коксопродуктів 
231 
23.10 
23.10.0 
Виробництво коксопродуктів
Цей підклас включає:
- виробництво продукції коксових печей: виробництво коксу з коксового вугілля 
- виробництво коксувального газу 
- виробництво сирої кам'яновугільної та буро-вугільної смоли 
- виробництво інших продуктів коксування
Цей підклас не включає:
- агломерацію кам'яного вугілля (див. у 10.10.3) 
- агломерацію лігніту (бурого вугілля) (див. у 10.20.2) 
- виробництво вугільної смоли (див. у 24.14.0) 
2310 
23.2 
  Нафтоперероблення 
232 
23.20 
23.20.0 
Продукти нафтоперероблення 
Цей підклас включає:
- виробництво палива для двигунів (бензину, керосину, дизельного палива), інших видів палива для літаків, морських та військових кораблів, тепловозів (легкого, середнього, важкого автолу, етану, бутану, пропану) 
- виробництво мастил та нафти, включаючи решту продуктів перероблення нафти 
- виробництво матеріалів для покриття доріг: бітуму, асфальту 
- виробництво інших продуктів нафтоперероблення: білого спирту, вазеліну, парафіну 
- виробництво мікробіологічних продуктів для тваринництва 
2320 
23.3 
  Виробництво та перероблення ядерного палива 
233 
23.30
23.30.0 
Виробництво та перероблення ядерного палива 
Цей підклас включає:
- виробництво збагаченого урану, паливних елементів для ядерних реакторів, радіоактивних елементів для промислових та медичних потреб, зберігання ядерних відходів, перероблення ядерних відходів
Цей підклас не включає:
- видобування та первинне збагачення уранової і торієвої руд (див. у 12.00.0) 
- виробництво збагаченого урану ("жовтого коксу") (див. у 12.00.0) 
2330 
Підсекція DG
  Хімічне виробництво
24 
  Хімічне виробництво 
24 
24.1 
  Виробництво базової хімічної продукції 
241 
24.11 
24.11.0 
Виробництво промислових газів 
Цей підклас включає:
- виробництво зріджених або стиснених газів для промислових або медичних цілей, зрідженого і стисненого повітря, ацетилену, холодоагентів, змішаних промислових газів, інертних газів (вуглекислота та ін.)
Цей підклас не включає:
- видобування природного газу (див. у 11.10.2) 
- виробництво легкого, середнього, важкого автолу, етану, бутану, пропану на нафтопереробних підприємствах (див. у 23.20.0) 
Частина 
2411 
24.12 
24.12.0 
Виробництво барвників та пігментів 
Цей підклас включає:
- виробництво барвників та пігментів із будь-якої сировини в основній або концентрованій формі 
- виробництво флуоресцентів та люмінофорів
Цей підклас не включає:
- виробництво готових пігментів (див. у 24.30.0) 
Частина 
2411 
24.13 
24.13.0 
Виробництво інших основних неорганічних речовин 
Цей підклас включає:
- виробництво хімічних елементів, крім металів, промислових газів та радіоактивних елементів, одержаних під час виробництва ядерного палива 
- виробництво неорганічних кислот, крім азотної, лугів та інших неорганічних сполук, крім аміаку, неорганічних елементів 
- випалювання піриту (залізного колчедану) 
- виробництво ртуті, сажі (технічного вуглецю)
Цей підклас не включає:
- виробництво штучного корунду (див. у 26.81.0) та інших оксидів алюмінію (див. у 27.42.0) 
- виробництво азотних сполук (див. 24.15.0) 
Частина 
2411 
24.14 
24.14.0 
Виробництво інших основних органічних речовин
Цей підклас включає:
- виробництво нециклічних насичених та ненасичених вуглеводів 
- виробництво циклічних насичених та ненасичених вуглеводів 
- виробництво циклічних та нециклічних спиртів, включаючи синтетичний етиловий спирт 
- виробництво моно- і полікарбоксильних кислот, включаючи оцтову кислоту, інших кисневих сполук, включаючи альдегіди, кетони, хінони і дуальні або поліномні кисневі сполуки 
- виробництво азотних органічних сполук, включаючи аміни, інших органічних сполук, у тому числі одержаних шляхом перегонки деревини
- виробництво деревного вугілля, синтетичних ароматичних речовин, вугільної смоли, дистиляція вугільної смоли
Цей підклас не включає:
- виробництво етилового спирту із зброджуваних матеріалів (див. у 15.92.0) 
- виробництво пластмас у первинних формах (див. у 24.16.0) 
- виробництво синтетичного каучуку в первинних формах (див. у 24.17.0) 
- виробництво хімічних сполук, що використовуються у фармацевтичній промисловості (див. у 24.41.0) 
- виробництво неочищеного гліцерину (див. у 24.51.0) 
- виробництво ефірної олії (див. у 24.63.0) 
Частина 
2411 
24.15 
24.15.0 
Виробництво мінеральних добрив та азотних сполук
Цей підклас включає:
- виробництво мінеральних добрив: простих або змішаних азотних, фосфорних або калійних добрив 
- виробництво карбамідів, природної азотної сировини 
- виробництво фосфатів та природної сировини солей калію 
- виробництво складних азотних сполук 
- виробництво азотної та сульфоазотної кислот, аміаку, хлористого амонію 
- виробництво нітрату калію, фосфату амонію, карбонату амонію
Цей підклас не включає:
- збір гуано (див. у 14.30.0) 
- виробництво агрохімічних продуктів (див. у 24.20.0) 
2412 
24.16 
24.16.0 
Виробництво пластмас у первинних формах 
Цей підклас включає:
- виробництво пластмас у первинних формах: полімерів етилену, пропілену, стиролу, хлорвінілу, ацетатвінілу та поліамідакрилів 
- виробництво поліамідів 
- виробництво фенолових та епоксидних смол і поліуретанів 
- виробництво алкідних і поліефірних смол 
- виробництво силіконів 
- виробництво полімерних іонітів
Цей підклас не включає:
- вторинне перероблення пластмас (див. у 37.20.2) 
Частина 
2413 
24.17 
24.17.0 
Виробництво синтетичного каучуку 
Цей підклас включає:
- виробництво синтетичного каучуку в первинних формах 
- виробництво латексів 
- виробництво сумішей із синтетичного і натурального каучуку та каучукоподібних смол 
Частина 
2413 
24.2 
  Виробництво агрохімічних продуктів 
Частина 
242 
2421 
24.20 
24.20.0 
Виробництво пестицидів та інших агрохімічних продуктів 
Цей підклас включає:
- виробництво інсектицидів, родентицидів, фунгіцидів, гербіцидів
- виробництво речовин, що запобігають проростанню паростків; регуляторів росту рослин 
- виробництво дезинфікувальних речовин та інших агрохімічних речовин і продуктів
Цей підклас не включає:
- виробництво мінеральних добрив та азотних сполук (див. у 24.15.0) 
2421 
24.3
  Виробництво лаків та фарб 
Частина 
242 
2422 
24.30 
24.30.0 
Виробництво лаків та фарб 
Цей підклас включає:
- виробництво фарб, оліфи, емалей, лаків, непрозорих емалевих покриттів 
- виробництво готових пігментів, фарб, склоподібних емалей, глазурей 
- виробництво мастик 
- виробництво замазки, шпаклівки, ґрунтовок та інших невогнетривких матеріалів, використовуваних під час штукатурення 
- виробництво складних органічних розчинників та розріджувачів 
- виробництво готових розчинників лаків та фарб 
- виробництво друкарських фарб
Цей підклас не включає:
- виробництво барвників і пігментів із будь-якої сировини в основній або концентрованій формі (див. у 24.12.0) 
- виробництво чорнила та туші (див. у 24.66.2) 
2422 
24.4 
  Фармацевтичне виробництво 
Частина 
242 
2423 
24.41 
24.41.0 
Виробництво основних фармацевтичних продуктів 
Цей підклас включає:
- дослідницькі розробки та виробництво медичних активних препаратів для використання їх у фармацевтичній промисловості та виробництві медикаментів 
- перероблення крові 
- виробництво хімічно чистого цукру 
- перероблення залоз та екстрактів залоз 
Частина 
2423 
24.42 
24.42.0 
Виробництво фармацевтичних препаратів 
Цей підклас включає:
- виробництво медикаментів: сироватки та інших елементів крові, вакцини, різних медикаментів, включаючи гомеопатичні препарати, хімічних протизаплідних препаратів зовнішнього вживання та гормональних протизаплідних препаратів, цементів для використання у стоматології і реконструкції кісток 
- виробництво медичних пов'язок, вати, марлі, бандажів, кетгуту та інших матеріалів для накладання швів 
- виробництво трав'яних настойок для лікувальних цілей 
- виробництво лікарських препаратів для ветеринарії 
Частина 
2423 
24.5 
  Виробництво мила, парфумерної продукції, очищувальних і полірувальних препаратів 
Частина 
242 
2424 
24.51 
24.51.0 
Виробництво мила, детергентів, очищувальних і полірувальних препаратів
Цей підклас включає:
- виробництво: органічних поверхнево активних препаратів, мила, неочищеного гліцерину, пральних порошків, рідин, детергентів, препаратів для миття посуду, пом'якшення тканин, чищення та полірування, освіжування повітря, а також штучного воску та воскових виробів, засобів для оброблення та догляду за шкірою, препаратів для догляду за деревиною та меблями, засобів для очищення скла та металу, кузовів машин, інших паст та порошків для чищення 
Частина 
2424 
24.52 
24.52.0 
Виробництво парфумерної продукції та косметичних засобів 
Цей підклас включає:
- виробництво: парфумів та одеколонів, косметичних препаратів та препаратів для гримування, засобів для захисту шкіри від сонячних опіків та препаратів для загару, препаратів для манікюру та педикюру, шампуню, лаків для волосся, препаратів для гігієнічного догляду за порожниною рота і зубами, засобів для гоління і після гоління, дезодорантів та солей для ванн, депіляторів
Цей підклас не включає:
- виробництво ефірної олії (див. у 24.63.0) 
Частина 
2424 
24.6 
  Виробництво інших хімічних продуктів 
Частина 
242 
2429 
24.61 
24.61.0 
Виробництво вибухових речовин 
Частина 
2429 
24.62 
24.62.0 
Виробництво клею та желатину 
Цей підклас включає:
- виробництво желатину та його похідних, клею та інших засобів для склеювання, в тому числі на гумовій основі 
Частина 
2429 
24.63 
24.63.0 
Виробництво ефірної олії 
Цей підклас включає:
- виробництво екстрактів натуральних ароматичних продуктів, смолистих ароматичних дистильованих вод, сумішей, речовин для виробництва парфумерної продукції та їжі
Цей підклас не включає:
- виробництво синтетичних ароматичних речовин (див. у 24.14.0) 
- виробництво парфумів та одеколонів (див. у 24.52.0) 
Частина 
2429 
24.64 
24.64.0 
Виробництво фотохімічних препаратів 
Цей підклас включає:
- виробництво фотоплатівок, фотоплівок, фотопаперу, хімічних препаратів для використання у фотографії 
Частина 
2429 
24.65 
24.65.0 
Виробництво засобів для аудіо- та відеозапису 
Цей підклас включає:
- виробництво касет, дисків, магнітної стрічки для звуко- та відеозапису 
- виробництво чистих дисків та магнітних стрічок для запису даних на комп'ютерах 
Частина 
2429 
24.66 
24.66.0 
Виробництво хімічної продукції для промислових цілей
Цей підклас включає:
- виробництво різноманітних хімічних продуктів, не віднесених до інших угруповань: пентонів та їх похідних, інших білкових сполук та їх похідних, не віднесених до інших угруповань 
- виробництво хімічно модифікованих масел та жирів 
- виробництво матеріалів, використовуваних для оброблення у текстильній та шкіряній промисловості 
- виробництво матеріалів (порошки та пайки) для зварювання та паяння 
- виробництво речовин, використовуваних для оброблення у текстильній та шкіряній промисловості 
- виробництво речовин, використовуваних для травлення металів 
- виробництво готових компонентів для цементів 
- виробництво активованого вугілля 
- виробництво мастильних масляних добавок 
- виробництво прискорювачів процесів вулканізації 
- виробництво каталізаторів та інших продуктів промислового призначення 
- виробництво антидетонаторів, антифризів, рідин для гідравлічних систем 
- виробництво діагностичних та лабораторних реактивів 
- виробництво чорнила та туші 
- виробництво напівпровідників матеріалів 
Частина 
2429 
24.7 
  Виробництво штучних або синтетичних волокон 
243 
24.70 
24.70.0 
Виробництво штучних волокон
Цей підклас включає:
- виробництво штучного або синтетичного клоччя, штучного або синтетичного волокна, яке не пройшло процес кардочесання чи інше оброблення перед прядінням 
- виробництво штучної або синтетичної волокнистої пряжі з високоміцної або низькоміцної нитки
Цей підклас не включає:
- виробництво ниток для шиття з штучних волокон (див. у 17.16.0) 
- підготовка та перемотування синтетичних або штучних волокон (див. у 17.15.0) 
2430 
Підсекція DH
  Виробництво гумових та пластмасових виробів
25 
25
  Гумова та пластмасова промисловість 
25 
25.1 
  Виробництво гумових виробів 
251 
25.11 
25.11.0 
Виробництво гумових покришок та камер 
Цей підклас включає:
- виробництво гумових покришок та камер для транспортних засобів, обладнання, рухомих машин 
- виробництво пневматичних безкамерних і суцільних шин 
- виробництво камер для покришок 
- виробництво елементів і деталей для шин та камер
Цей підклас не включає:
- виробництво вулканізованої або невулканізованої зміцненої гуми (див. у 25.13.0) 
- ремонт, установлення або заміну пошкоджених шин (див. у 50.20.) 
- відновлення протектора гумових покришок (див. у 25.12.0) 
Частина 
2511 
25.12 
25.12.0 
Відновлення протектора гумових покришок 
Цей підклас включає:
- регенерацію та відновлення гумових покришок та шин
Цей підклас не включає:
- виробництво гумових матеріалів для ремонту покришок та шин (див. у 25.13.0) 
- ремонт, установлення або заміну пошкоджених шин (див. у 50.20.1) 
Частина 
2511 
25.13 
25.13.0 
Виробництво інших гумових виробів 
Цей підклас включає:
- виробництво інших виробів з натуральної або синтетичної гуми, вулканізованої або невулканізованої, зміцненої гуми 
- виробництво гумових напівфабрикатів: гумових плит, листів, стрічок, профілів 
- виробництво різноманітних виробів з гуми: труб, шлангів, транспортної та конвейєрної стрічок 
- виробництво санітарно-гігієнічних та фармацевтичних виробів, предметів одягу, покриття для підлоги, прогумованих текстильних виробів, гумової нитки та канатів, гумових кілець, прокладок, надувних гумових матраців, інших технічних аксесуарів з гуми 
- виробництво гумових матеріалів для ремонту 
- виробництво гумового текстилю, виробів з текстилю
Цей підклас не включає:
- виробництво кордових тканин для покришок (див. у 17.54.9) 
- виробництво шитого одягу з гумового текстилю (див. у 18.21.0) 
- виробництво гумового взуття (див. у 19.30.1) 
- виробництво клею та клеїльних речовин на гумовій основі (див. у 24.62.0) 
- виробництво елементів і деталей для шин та камер (див. у 25.11.0) 
- виробництво надувних човнів (див. у 35.12.0) 
- виробництво спортивних товарів з гуми (див. у 36.40.0) 
- виробництво безобтяжних матраців з пористої гуми (див. у 36.15.0) 
- виробництво гумових іграшок та ігор (див. у 36.50.0) 
- регенерація гуми (див. у 37.20.6) 
2519 
25.2 
  Перероблення пластмаси 
252 
25.21 
25.21.0 
Виробництво пластин, труб та профілів з пластмаси 
Цей підклас включає:
- виробництво напівфабрикатів з пластмас, пластмасових плит, труб, штабів, профілів, плівки, фольги, стрічки 
- виробництво пластмасових труб, шлангів, рукавів, з'єднань для шлангів та рукавів
Цей підклас не включає:
- виробництво пластмас у первинній формі (див. у 24.16.0) 
- виробництво оптичних деталей з пластмаси (див. у 33.40.0) 
- виробництво безобтяжних матраців з пористих пластмас (див. у 36.15.0) 
Частина 
2520 
25.22 
25.22.0 
Виробництво тари з пластмас 
Цей підклас включає:
- виробництво виробів з пластмас для пакування: мішків, сумок, пакетів, коробок, ящиків, пляшок
Цей підклас не включає:
- виробництво пластикових дорожніх товарів (див. у 19.20.1) 
- виробництво виробів з натуральної або синтетичної гуми (див. у 25.13.0) 
Частина 
2520 
25.23 
25.23.0 
Виробництво пластмасового обладнання для будівництва 
Цей підклас включає:
- виробництво будівельних виробів з пластмаси: дверей, вікон, жалюзі, плінтусів, резервуарів (баків, бочок) 
- виробництво пластикового покриття для підлоги, стін, стелі у вигляді рулонів або пластин, пластмасового санітарно-технічного обладнання (ванн, душів, умивальників, біде, унітазів тощо з пластмаси)
Цей підклас не включає:
- виробництво виробів з натуральної або синтетичної гуми (див. у 25.13.0) 
- виробництво лінолеуму та іншого покриття для підлоги (див. у 36.63.4) 
Частина 
2520 
25.24 
25.24.0 
Виробництво інших виробів з пластмаси 
Цей підклас включає:
- виробництво пластмасового посуду, виробів для кухні, туалету 
- виробництво різноманітних пластмасових виробів, включаючи канцелярські та шкільні вироби, предмети одягу, фурнітуру для меблів, привідні та транспортні ремені
Цей підклас не включає:
- виробництво дорожніх виробів із пластмаси (див. у 19.20.1) 
- виробництво медичних та стоматологічних виробів із пластмаси (див. у 33.10.1) 
- виробництво деталей для оптики (див. у 33.40.0) 
- виробництво спортивних товарів (див. у 36.40.0) 
- виробництво безобтяжних матраців з пористих пластмас (див. у 36.15.0) 
- виробництво іграшок та ігор із пластмаси (див. у 36.50.0) 
- виробництво лінолеуму і покриттів для підлоги (див. у 36.63.4) 
Частина 
2520 
Підсекція DI
  Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів
26 
26 
  Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів 
26 
26.1 
  Виробництво скла та виробів з скла 
261 
26.11 
26.11.0 
Виробництво листового скла 
Цей підклас включає:
- виробництво листового скла, включаючи армоване кольорове скло 
Частина 
2610 
26.12 
26.12.0 
Формування та оброблення листового скла 
Цей підклас включає:
- виробництво листового загартованого або шаруватого клеєного скла, скляних дзеркал, багатоклітинних скляних вітражів 
Частина 
2610 
26.13 
26.13.0 
Виробництво ємностей із скла 
Цей підклас включає:
- виробництво пляшок та іншої тари з скла та кришталю, столового та кухонного посуду з скла та кришталю
Цей підклас не включає:
- виробництво іграшок із скла (див. у 36.50.0) 
Частина 
2610 
26.14 
26.14.0 
Виробництво скловолокна
Цей підклас включає:
- виробництво скловолокна, скловати, склотканин та виробів з них
Цей підклас не включає:
- виробництво тканин із скловолокна (див. у 17.25.9) 
- виробництво кабелю з оптичних волокон для передавання закодованих даних (див. у 31.30.0) 
- виробництво оптичних волокон і кабелю з оптичних волокон для медичних досліджень (див. у 33.40.0) 
Частина 
2610 
26.15 
26.15.0 
Виробництво та оброблення інших видів скла та виробів із скла 
Цей підклас включає:
- виробництво лабораторного, гігієнічного, фармацевтичного скляного обладнання, годинникового, оптичного скла, скляних деталей для біжутерії, скляних ізоляторів і скляних ізоляційних матеріалів, скляних будівельних блоків і трубок
Цей підклас не включає:
- виробництво медичних шприців (див. у 33.10.1) 
Частина 
2610 
26.2 
  Виробництво інших керамічних виробів не для будівництва 
Частина
269 
2691 
26.21 
26.21.0 
Виробництво керамічних виробів для домашнього господарства та керамічних декоративних виробів
Цей підклас включає:
- виробництво керамічного столового посуду, інших побутових та санітарно-гігієнічних виробів 
- виробництво художньо-декоративних виробів
Цей підклас не включає:
- виробництво іграшок із кераміки (див. у 36.50.0) 
- виробництво біжутерії (див. у 36.61.0) 
26.22 
26.22.0 
Виробництво керамічних санітарно-технічних виробів 
Цей підклас включає:
- виробництво санітарно-технічних виробів - ванн, раковин, унітазів
Цей підклас не включає:
- виробництво вогнетривких керамічних виробів (див. у 26.26.0) 
- виробництво керамічної плитки (див. у 26.30.0) 
26.23 
26.23.0 
Виробництво керамічних ізоляторів та деталей для керамічних ізоляторів
Цей підклас включає:
- виробництво електроізоляторів та деталей для електроізоляторів з кераміки
Цей підклас не включає:
- виробництво вогнетривких керамічних виробів (див. у 26.26.0) 
26.24 
26.24.0 
Виробництво інших керамічних виробів технічного призначення
Цей підклас включає:
- виробництво керамічних лабораторних, хімічних та інших промислових виробів 
Частина 
2692 
26.25 
26.25.0 
Виробництво інших керамічних виробів 
Цей підклас включає:
- виробництво керамічної тари, керамічних виробів, не віднесених до інших угруповань
Цей підклас не включає:
- виробництво вогнетривких керамічних виробів (див. у 26.26.0) 
- виробництво керамічної плитки (див. у 26.30.0) 
Частина 
2693 
26.26 
26.26.0 
Виробництво вогнетривких керамічних виробів 
Цей підклас включає:
- виробництво розчину для мурування з вогнетривких матеріалів, вогнетривких керамічних виробів, включаючи цеглу та блоки, реторти, тиглі, муфелі, форсунки, труби 
- виробництво виробів, які містять магнезит, доломіт, хроміт 
2692 
26.3 
  Виробництво керамічної плитки 
Частина 
269 
26.30 
26.30.0 
Виробництво керамічної плитки 
Цей підклас включає:
- виробництво невогнетривкого керамічного кахлю для стін та підлоги, мозаїчних керамічних блоків, невогнетривкого керамічного покриття для шляхів
Цей підклас не включає:
- виробництво вогнетривких керамічних виробів (див. у 26.26.0) 
Частина 
2693 
26.4 
  Виробництво цегли, черепиці з глини 
Частина 
269 
26.40 
  Виробництво цегли, черепиці з глини 
Частина 
2693 
26.40.1 
Виробництво формованої і обпаленої глиняної цегли та блоків 
Цей підклас включає:
- виробництво невогнетривкої будівельної цегли та блоків, черепиці
Цей підклас не включає:
- виробництво вогнетривких керамічних будівельних виробів (див. у 26.26.0) 
- виробництво керамічної плитки (див. у 26.30.0) 
26.40.9 
Виробництво інших будівельних виробів з глини 
Цей підклас включає: 
- виробництво невогнетривкої керамічної черепиці, дренажних труб, трубок, кабелепроводів
Цей підклас не включає:
- виробництво вогнетривких керамічних виробів (див. у 26.26.0) 
- виробництво керамічної плитки (див. у 26.30.0) 
26.5 
  Виробництво цементу, вапна та гіпсу 
Частина 
269 
26.51 
26.51.0 
Виробництво цементу
Цей підклас включає:
- виробництво клінкерного та гідравлічного цементу, в тому числі портландського, глиноземного, шлакового, суперфосфатного цементу
Цей підклас не включає:
- виробництво стоматологічного цементу (див. у 24.42.0) 
- виробництво вогнетривких керамічних виробів (див. у 26.26.0) 
- виробництво виробів з бетону (див. у 26.61.1; 26.61.9) 
- виробництво бетонних розчинів та сумішей (див. у 26.63.0; 26.64.0) 
Частина 
2694 
26.52 
26.52.0 
Виробництво вапна 
Цей підклас включає:
- виробництво гашеного, негашеного, гідравлічного вапна 
Частина 
2694 
26.53 
26.53.0 
Виробництво гіпсу 
Цей підклас не включає:
- виробництво виробів з бетону та гіпсу (див. у 26.62.0; 26.66.0) 
Частина 
2695 
26.6 
  Виробництво виробів з бетону та гіпсу 
Частина 
269 
2695 
26.61 
  Виробництво виробів з бетону для використання в будівництві 
Частина 
2695 
 
26.61.1 
Виробництво збірних бетонних та залізобетонних виробів   
 
26.61.9 
Виробництво інших будівельних виробів з бетону
Цей підклас включає:
- виробництво різноманітних виробів з бетону для використання в будівництві (черепиці, плиток, кахлю, цегли, плитняку, листів, труб, столів тощо)
Цей підклас не включає:
- виробництво збірних бетонних та залізобетонних виробів (див. у 26.61.1) 
- виробництво бетонних сумішей (див. у 26.63.0) 
 
26.62 
26.62.0 
Виробництво виробів з гіпсу для використання в будівництві
Цей підклас включає:
- виробництво виробів з гіпсу для використання в будівництві: штукатурних панелей, гіпсових плит, інших виробів 
Частина 
2695 
26.63 
26.63.0 
Виробництво бетонних сумішей, готових для використання 
Цей підклас не включає: 
- виробництво розчину для мурування з вогнетривких матеріалів (див. у 26.26.0) 
Частина 
2695 
26.64 
26.64.0 
Виробництво сухих видів сумішей для мурування 
Цей підклас не включає:
- виробництво розчину для мурування з вогнетривких матеріалів (див. у 26.26.0) 
Частина 
2695 
26.65 
26.65.0 
Виробництво виробів з волокнистого цементу
Цей підклас включає:
- виробництво виробів з азбесту-цементу, целюлози-цементу або подібних матеріалів 
- виробництво будівельного матеріалу з рослинної сировини (деревинної вовни, соломи, очерету) у суміші з цементом, гіпсом та іншим зв'язувальним мінеральним матеріалом 
- виробництво гофрованих або інших виробів, панелей, кахлю, черепиці, труб, покриттів, ємностей, жолобів, меблів, віконних рам тощо 
Частина 
2694 
26.66 
26.66.0 
Виробництво інших виробів з бетону та гіпсу 
Цей підклас включає:
- виробництво інших виробів з бетону, гіпсу, цементу, штучного каменю, включаючи меблі, скульптури, барельєфи, вази для квітів 
Частина 
2695 
26.7 
  Оброблення каменю 
Частина 
269 
2696 
26.70
26.70.0 
Оброблення каменю 
Цей підклас включає:
- виробництво, різання, оброблення каменю поза кар'єрами для використання в будівництві, для виготовлення надгробників, пам'ятників, шляхових робіт 
- операції з необробленим каменем, який доставляють з кар'єрів
Цей підклас не включає:
- первинне оброблення каменю в кар'єрах (див. у 14.11.0) 
- виробництво жорен, абразивних виробів (див. у 26.81.0) 
2696 
26.8 
  Виробництво іншої мінеральної продукції 
Частина 
269 
2699 
26.81 
26.81.0
Виробництво абразивних виробів 
Цей підклас включає:
- виробництво жорен, точильних і шліфувальних каменів, природних та штучних абразивних виробів, у тому числі штучного корунду, на м'якій основі 
Частина 
2699 
26.82 
26.82.0 
Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів, не віднесених до інших угруповань
Цей підклас включає:
- виробництво неметалевої мінеральної пряжі та тканин, одягу, головних уборів, корду, мотузок, паперу, повсті тощо 
- виробництво фрикційних матеріалів з мінеральної сировини (крім азбесту) або целюлози та необроблених виробів з них 
- виробництво мінеральних ізоляційних матеріалів: шлакової вати, мінеральної, силікатної вовни та аналогічних мінеральних матеріалів: розшарованого вермикуліту, спученої глини і подібних теплоізолювальних, звукоізолювальних та звуковбирних матеріалів 
- виробництво виробів з різноманітних мінеральних матеріалів: обробленої слюди, виробів з слюди, торфу, графіту (крім електротоварів), лігніту (бурого вугілля) тощо
Цей підклас не включає:
- виробництво скловати та виробів з неї (див. у 26.14.0) 
2699 
Підсекція DJ
  Металургія та оброблення металу
27 
27 
  Металургія 
Частина 
27 
27.1 
27.10.0 
Чорна металургія 
Цей підклас включає:
- виробництво чавуну і сталі, що є результатом редукції руди та металобрухту: виробництво ливарного та переробного чавуну, виробництво продукції з чорних металів, які одержуються під час безпосередньої редукції залізної руди, а також інших губчастих феропродуктів у формі злитків, гранул та у подібних формах 
- виробництво високовуглецевого феромарганцю та дзеркального чавуну 
- виробництво сталевої продукції гарячого та холодного катання (включаючи продукцію, яка одержується під час безперервного лиття): виробництво злитків та інших первинних форм і напівпродукції, виробництво та безперервне покриття гарячекатаної широкої штаби або вузької стрічки, плит, жерсті або широких плит, виробництво та безперервне покриття холоднокатаної широкої штаби, плит та жерсті, виробництво оцинкованої жерсті, жерсті, електролітичне покритої хромом, необроблених (чорних) плит, виробництво гарячекатаних важких та легких секцій і чорнового прокату, виробництво рейок та інших гарячекатаних залізничних матеріалів
Цей підклас також включає:
- виробництво гарячекатаних виробів та холоднокатаних широких штабів і жерсті, покритих або непокритих, що підлягають подальшому обробленню, крім поверхневого, але які не включені до інших угруповань
Цей підклас не включає:
- виробництво покритої або непокритої пласкої сталевої продукції у рулонах або у вигляді прямої стрічки завширшки 500 мм вторинним перекатуванням продукції гарячого катання (див. у 27.32.0) 
- виробництво феросплавів (див. у 27.35.0) 
- виробництво виливків з чавуну (див. у 27.51.0) 
Частина 
271 
27.2 
  Виробництво труб   
27.21 
27.21.0 
Виробництво труб з ливарного чавуну 
Цей підклас включає:
- виробництво труб з пресованого чавуну або труб з ливарного чавуну або сталі, відлитих відцентрово 
- виробництво арматури з ливарного заліза (розтяжного або нерозтяжного) та з сталі, в якій з'єднання досягається гвинтуванням або вдавлюванням чи посуванням (у разі воротникової арматури) 
-
27.22 
27.22.0 
Виробництво сталевих труб 
Цей підклас включає:
- виробництво сталевих труб гарячим катанням, гарячим вдавлюванням або гарячим витягуванням чи холодним витягуванням або холодним катанням 
- виробництво зварних труб гарячим та холодним формуванням (штампуванням) або холодним зварюванням, штампуванням та витягуванням або гарячою редукцією чи штампуванням 
- виробництво сталевої арматури: пласких фланців та фланців з кованим кільцем з сталі, збірне зварювання арматури з сталі, дротяної арматури та іншої арматури з сталі
Цей підклас не включає:
- виробництво безшовних труб з сталі, відлитої відцентрове (див. у 27.21.0) 
27.3 
  Первинне оброблення сталі (види робіт та вироби, не віднесені до інших угруповань) 
27.31 
27.31.0 
Холодне витягування сталевого прута 
Цей підклас включає:
- виробництво сталевого прута або профілю холодним волочінням, виправленням або зачищенням
Цей підклас не включає:
- виробництво сталевого дроту холодним витягуванням або волочінням (див. у 27.34.0) 
27.32 
27.32.0 
Холодне катання листової сталі
Цей підклас включає:
- виробництво покритої або непокритої пласкої сталевої продукції у рулонах або у вигляді прямої стрічки завширшки менше 500 мм вторинним прокатуванням продукції гарячого катання 
27.33 
27.33.0 
Холодне оброблення штампуванням або вальцюванням 
Цей підклас включає:
- виробництво відкритих профілів послідовним формуванням на прокатному стані або гнуттям за допомогою пресу пласких катаних елементів з сталі 
27.34 
27.34.0 
Холодне витягування дроту 
Цей підклас включає:
- виробництво сталевого дроту холодним витягуванням або волочінням 
27.35 
27.35.0 
Виробництво феросплавів та іншої продукції, не віднесеної до інших угруповань
Цей підклас включає:
- виробництво феросплавів, за виключенням високовуглецевого феромарганцю і ферофосфору, електродів та флюсів зварних 
- виробництво гранульованого заліза та залізного порошку, заліза високої чистоти шляхом електролізу та іншими хімічними процесами 
- виробництво залізних виробів для залізниць, крім рейок 
- виробництво піску для посипання залізниць
27.4 
  Виробництво кольорових металів 
272 
27.41 
27.41.0 
Виробництво дорогоцінних металів 
Цей підклас включає:
- виробництво дорогоцінних металів 
- виробництво та оброблення необроблених металів: золота, срібла, платини тощо 
- виробництво сплавів дорогоцінних металів 
- виробництво напівпродукції з дорогоцінних металів 
- виробництво накладних та срібних металів та покриття недорогоцінних металів сріблом 
- виробництво накладних (позолочених) металів або покриття золотом недорогоцінних металів та срібла 
- виробництво накладних платиною або покритих платиною металів чи покриття платиною або металами групи платини, золота, срібла, чи недорогоцінних металів
Цей підклас не включає:
- виробництво годинникових корпусів з дорогоцінних металів (див. у 33.50.0) 
- виробництво ювелірних виробів з дорогоцінних металів (див. у 36.22.0) 
Частина 
2720 
27.42 
27.42.0 
Виробництво алюмінію 
Цей підклас включає:
- виробництво алюмінію з оксиду алюмінію 
- виробництво оксиду алюмінію 
- виробництво алюмінію шляхом електролітичної рафінації алюмінієвих відходів та брухту 
- виробництво алюмінієвих сплавів 
- виробництво напівфабрикатів алюмінію
Цей підклас включає також:
- виробництво оксиду алюмінію (алюміну) 
Частина 
2720 
27.43 
27.43.0 
Виробництво свинцю, цинку та олова 
Цей підклас включає:
- виробництво свинцю, цинку та олова з руди 
- виробництво свинцю, цинку та олова шляхом електролітичної рафінації відходів та брухту свинцю, цинку та олова 
- виробництво сплавів свинцю, цинку та олова 
- виробництво напівфабрикатів (заготовок) з свинцю, цинку та олова 
Частина 
2720 
27.44 
27.44.0 
Виробництво міді 
Цей підклас включає:
- виробництво міді з мідної руди 
- виробництво міді шляхом електролітичної рафінації мідних відходів та брухту 
- виробництво сплавів з міді 
- виробництво плавких мідних вставок та мідного дроту 
- виробництво заготовок з міді 
Частина 
2720 
27.45 
  Виробництво інших кольорових металів 
Частина 
2720 
27.45.1 
Виробництво хрому, марганцю, нікелю тощо 
Цей клас включає:
- виробництво хрому, марганцю, нікелю тощо з руд чи оксидів 
- виробництво хрому, марганцю, нікелю тощо електролітичною й алюмінотермічною рафінаціями відходів та брухту цих металів 
- виробництво сплавів хрому, марганцю, нікелю тощо 
- виробництво заготовок з хрому, нікелю тощо 
27.45.9 
Виробництво інших кольорових металів та окремих виробів з них 
27.5 
  Металеве лиття 
273 
27.51 
27.51.0 
Чавунне лиття 
Цей підклас включає:
- виливку готових виробів і заготовок з чавунного лиття
- виробництво виливків з сірого чавуну 
- виробництво виливків з ковкого чавуну 
- виробництво виливків з чавуну з кулястим графітом 
Частина 
2731 
27.52 
27.52.0 
Сталеве лиття 
Цей підклас включає:
- виливку готових виробів або заготовок з сталі 
- виробництво виливків з сталі 
Частина 
2731 
27.53 
27.53.0 
Лиття легких металів 
Цей підклас включає:
- лиття готової продукції або напівпродукції з алюмінію, магнію, титану, берилу, скандію, ітрію 
- виробництво виливків з легких металів 
Частина 
2732 
27.54 
27.54.0 
Лиття інших кольорових металів 
Цей підклас включає:
- лиття виливків з важких і дорогоцінних металів 
Частина 
2732 
28 
  Оброблення металу 
28 
28.1 
  Виробництво металевих конструкцій для будівництва 
28.11 
28.11.0 
Виробництво металевих конструкцій 
Цей підклас включає:
- виробництво каркасів з металу для будівництва 
- виробництво каркасів з металу для промисловості (каркасів для металургійних печей, підіймального та маніпуляційного обладнання) 
- виробництво конструкцій будівель, які будуються із збірного залізобетону, модульних елементів, виставок тощо
Цей підклас не включає:
- виробництво металевих конструктивних елементів для кораблів та суден (див. у 35.11.0) 
28.12 
28.12.0 
Виробництво металевих деталей для столярних і теслярських виробів
Цей підклас включає:
- виробництво та встановлення металевих дверей і вікон, дверних і віконних рам, жалюзі, металевих воріт 
Частина 
2811 
28.2 
  Виробництво металевих резервуарів, цистерн і контейнерів 
Частина 
281 
28.21 
28.21.0 
Виробництво металевих резервуарів, цистерн і контейнерів
Цей підклас включає:
- виробництво металевих резервуарів, цистерн та аналогічних виробів з металу місткістю понад 300 л 
- виробництво металевих резервуарів для стисненого і зрідженого газу
Цей підклас не включає:
- виробництво металевих бочок, барабанів, відер, ящиків тощо місткістю до 300 л (див. у 28.71.0) 
- виробництво транспортних контейнерів (див. у 34.20.0) 
2812 
28.22 
28.22.0 
Виробництво радіаторів і бойлерів (котлів) центрального опалення 
Частина 
2812 
28.3 
  Виробництво нагрівальних котлів 
Частина 
281 
2813 
28.30 
28.30.0 
Виробництво нагрівальних котлів 
Цей підклас включає:
- виробництво генераторів водяної та іншої пари 
- виробництво допоміжного обладнання для генераторів пари; конденсаторів, економайзерів, підігрівачів, колекторів та акумуляторів пари 
- виробництво ядерних реакторів
Цей підклас включає також:
- будівництво трубопровідних систем, які охоплюють подальше оброблення труб і напірних систем у цілому з супутніми проектними та будівельними роботами 
2813 
28.4 
  Кування, штампування, карбування; порошкова металургія 
Частина 
289 
2891 
28.40 
28.40.0 
Кування, штампування, карбування; порошкова металургія 
Цей підклас включає:
- кування, штампування, карбування та фасонування металів 
- порошкову металургію: виробництво виробів з металевого порошку, який одержують в умовах високої температури (фриттування) або під високим тиском
Цей підклас не включає:
- виробництво гранульованого заліза та залізного порошку (див. у 27.35.0) 
2891 
28.5 
  Оброблення металів; інші операції з оброблення металу   
28.51 
28.51.0 
Оброблення та покриття металу 
Цей підклас включає:
- покриття, анодування металів 
- високотемпературне оброблення металів 
- вирівнювання вінців, очищення поверхні піском, очищення піску, освітлювання металів 
- розфарбування, гравірування, набивання візерунка на метал 
- покриття металів неметалами: пластифікація, емалювання, лакування, загартовування, полірування металів 
Частина 
2892 
28.52 
28.52.0 
Інші операції з оброблення металу
Цей підклас включає:
- свердлування, скручування, рифлення, витравлювання, вирівнювання, закладання, набивання, шліфування, заточування, зварювання, з'єднання та інші операції з оброблення металу
Цей підклас не включає:
- кування, штампування, карбування; порошкову металургію, оброблення та покриття металу (див. у 28.40.0, 28.51.0) 
Частина 
2892 
28.6 
  Виробництво ножових виробів, інструменту та металевих виробів загального призначення - залізних виробів 
Частина 
289 
2893 
28.61 
28.61.0 
Виробництво ножових виробів 
Цей підклас включає:
- виробництво ножових виробів, таких як ножі, виделки, ложки 
- виробництво різноманітних різальних виробів: бритв та лез для гоління, ножиць та ножиць для підстригання волосся
Цей підклас не включає:
- виробництво ножів та різальних деталей для машин та механічних приладів (див. у 28.62.0) 
- виробництво столових приборів з дорогоцінних металів (див. у 36.22.0) 
Частина 
2893 
28.62 
28.62.0 
Виробництво інструменту 
Цей підклас включає:
- виробництво ножів та різальних деталей для машин та механічних приладів 
- виробництво сільськогосподарського ручного інструменту 
- виробництво ручних інструментів, таких як щипці, викрутки тощо 
- виробництво пилок, деталей для пилок, включаючи циркулярні та ланцюгові пилки 
- виробництво змінних деталей для ручних інструментів з механічним приводом або без нього та для механічного інструменту: свердел, дироколів, гвинторізів, фрезів 
- виробництво ковальських інструментів 
- виробництво лещатних, гвинтових затискачів
Цей підклас не включає:
- виробництво ручних інструментів з ручним двигуном або пневматичним приводом (див. у 29.40.6) 
Частина 
2893 
28.63 
28.63.0 
Виробництво замків та запорів 
Цей підклас включає:
- виробництво навісних замків, клямок, ключів, шарнірів, дверних і віконних засобів та інших залізних виробів для будівель, меблів, транспортних засобів тощо 
Частина 
2893 
28.7 
  Виробництво інших металевих виробів   
28.71 
28.71.0 
Виробництво бочок та інших подібних металевих ємностей
Цей підклас включає:
- виробництво металевих ємностей місткістю до 300 л 
- виробництво відер, бідонів, бочонків
Цей підклас не включає:
- виробництво цистерн та резервуарів місткістю понад 300 л (див. у 28.21.0) 
Частина 
2899 
28.72 
28.72.0 
Виробництво дрібних металевих ємностей 
Цей підклас включає:
- виробництво банок для харчових консервів, тубів та футлярів з легких металів 
- виробництво жерстяних кришок для банок і пляшок 
Частина 
2899 
28.73 
28.73.0 
Виробництво виробів з дроту 
Цей підклас включає:
- виробництво металевих канатів, плетених стрічок та подібних виробів 
- виробництво виробів з металевого дроту, дротяної загорожі, решіток, сіток, тканин 
- виробництво цвяхів та шпильок 
Частина 
2899 
28.74 
28.74.0 
Виробництво кріпильних засобів, машинних гвинтових виробів, ланцюгів і пружин
Цей підклас включає:
- виробництво заклепок, круглих підкладок та подібних негвинтових (ненарізних) виробів 
- виробництво гвинтонарізних виробів: шурупів, гайок, болтів 
- виробництво пружин: затворного важеля, листових, спіральних пружин, клапанів для пружин 
- виробництво ланцюгів, крім привідних ланцюгів
Цей підклас не включає:
- виробництво привідних ланцюгів (див. у 29.14.2) 
- виробництво пружин для годинників (див. у 33.50.0) 
2899 
28.75
28.75.0 
Виробництво різноманітних металевих виробів 
Цей підклас включає:
- виробництво металевих побутових виробів: каструль, сковорід та іншого побутового неелектричного столового та кухонного посуду, плаского металевого посуду, дрібних предметів та належностей для кухні, металевих мийок 
- виробництво приладів для паяння 
- виробництво ванн, стоків, корит та подібних виробів з металу 
- виробництво дрібних канцелярських виробів з металу 
- виробництво вогнетривких кас (сейфів), ящиків, броньованих дверей 
- виробництво мисливських ножів, шпаг, штиків тощо 
- виробництво різноманітних металевих деталей: захисних шоломів, застібок, запонок, гачків, пряжок, металевих змійок, інформаційних табличок, гребних гвинтів 
2899 
Підсекція DK
  Виробництво машин та устатковання
29 
29 
  Виробництво машин та устатковання 
29 
29.1 
  Виробництво механічного устатковання 
291 
29.11 
  Виробництво двигунів та турбін 
2911 
29.11.1 
Виробництво (без ремонту) поршневих двигунів внутрішнього згоряння та деталей до них
Цей підклас включає:
- виробництво корабельних двигунів 
- виробництво залізничних локомотивів та запчастин до них
Цей підклас включає також:
- виробництво прохідних та запірних клапанів для двигунів внутрішнього згоряння 
29.11.2 
Виробництво турбін та запчастин до них 
Цей підклас включає:
- виробництво турбін та запчастин до них: турбін для водяної та іншої пари, гідравлічних турбін, водяних коліс та механізмів, що ними керують, газових турбін
Цей підклас не включає:
- виробництво агрегатів, генераторів змінного та постійного струму (див. у 31.10.1) 
- виробництво двигунів для автотранспорту, літаків, мотоциклів (див. у 34.10.1; 35.30.0; 35.41.0) 
29.11.3 
Ремонт (спеціалізований) двигунів і турбін 
29.11.4 
Монтаж та установлення двигунів і турбін 
29.12 
  Виробництво насосів, компресорів і гідравлічних систем 
Частина 
2912 
29.12.1 
Виробництво (без ремонту) насосів, компресорів і гідравлічних систем 
Цей підклас включає:
- виробництво повітряних або вакуумних насосів, повітряних та інших газових компресорів 
- виробництво гідравлічних насосів, обладнаних або необладнаних вимірювальними приладами
Цей підклас включає також:
- виробництво гідравлічного привідного обладнання, а також пневматичних та повітряних генераторів та двигунів
Цей підклас не включає:
- виробництво оснащення для гідравлічних передач (див. у 29.14.2) 
- виробництво промислових вентиляторів (див. у 29.23.0) 
29.12.2 
Ремонт (спеціалізований) насосів і компресорів 
29.12.3 
Монтаж та установлення насосів, компресорів та гідравлічних систем 
29.13 
29.13.0 
Виробництво кранів і клапанів 
Цей підклас включає:
- виробництво промислових кранів і клапанів, включаючи запобіжні клапани та впускні крани 
- виробництво сантехнічних кранів і клапанів 
- виробництво кранів для опалювання
Цей підклас не включає:
- виробництво клапанів з незагартованої вулканізованої гуми, скла, керамічних матеріалів (див. у 25.13.0; 26.15.0; 26.24.0) 
- виробництво прохідних та запірних клапанів для двигунів внутрішнього згоряння (див. у 29.11.1) 
Частина 
2912 
29.14 
  Виробництво зубчастих передач та елементів для механічних передач 
2913 
29.14.1 
Виробництво шарикопідшипників і роликових підшипників та їх запчастин 
29.14.2 
Виробництво механічних передач загального машинобудівного призначення
Цей підклас включає:
- виробництво трансмісійних і колінчастих валів, кулачків, кілець 
- виробництво привідних і шарнірних ланцюгів 
- виробництво механізмів перемикання швидкостей передач та інших механізмів перемикання швидкостей 
- виробництво зчеплень і з'єднань для валів 
- виробництво махових коліс та коліс для привідних ременів 
- виробництво оснащення для гідравлічних передач
Цей підклас не включає:
- виробництво інших ланцюгів, крім привідних ланцюгів (див. у 28.74.0) 
29.2 
  Виробництво інших машин загального призначення 
Частина 
2919 
29.21 
29.21.0 
Виробництво печей та пальників для печей 
Цей підклас включає:
- виробництво електричних та інших промислових і лабораторних печей, включаючи крематорії 
- виробництво пальників
Цей підклас включає також:
- виробництво механічних топок, колосникових решіток, розвантажувачів тощо
Цей підклас не включає:
- виробництво сушильних машин для сільськогосподарських продуктів (див. у 29.53.1) 
- виробництво неелектричних хлібопекарських печей для пекарень (див. у 29.53.1) 
- виробництво побутових електричних печей (див. у 29.71.0) 
- виробництво медичних хірургічних і лабораторних стерилізаторів (див. у 33.10.1) 
Частина 
2914 
29.22 
  Виробництво підіймального і такелажного устатковання 
2915 
29.22.1 
Виробництво (без ремонту) підіймального і такелажного устатковання 
Цей підклас включає:
- виробництво підіймального устатковання для навантаження та розвантаження вручну або з механічним приводом: блоків, лебідок, ліфтів, кабестанів, домкратів; підіймальних кранів, рухомих підіймальних установок, транспортерів похилого напрямку; автонавантажувачів, забезпечених або не забезпечених підіймальним устаткованням або іншим підіймальним або такелажним устаткованням; самохідних або несамохідних, подібних тим, які застосовують у промисловості; механічних маніпуляторів та промислових роботів, призначених для підіймання, маніпуляцій, навантажування або розвантажування 
- виробництво конвеєрів, транспортерів рідин тощо 
- виробництво ескалаторів та рухомих доріжок тощо
Цей підклас включає також:
- роботи з обслуговування ліфтів та ескалаторів
Цей підклас не включає:
- виробництво постійно діючих елеваторів та конвеєрів для підземних робіт (див. у 29.52.1) 
- виробництво механічних навантажувальних машин та ескалаторів (див. у 29.52.1) 
- виробництво промислових роботів різного застосування (див. у 29.56.4) 
29.22.2 
Ремонт (спеціалізований) підіймального і такелажного устатковання 
29.23 
29.23.0 
Виробництво вентиляційних і охолоджувальних промислових установок
Цей підклас включає:
- виробництво промислового устатковання для холодильних установок 
- виробництво машин і устатковання для кондиціонерів 
- виробництво теплообмінників 
- виробництво промислових вентиляторів
Цей підклас не включає:
- виробництво сушильних машин для сільськогосподарських продуктів (див. у 29.53.1) 
- виробництво побутового вентиляційного та холодильного устатковання (див. у 29.71.0) 
Частина 
2919 
29.24 
  Виробництво інших машин загального призначення 
Частина 
2919 
29.24.1 
Виробництво (без ремонту) ваговимірювального обладнання 
Цей підклас включає:
- виробництво машин для зважування, крім чутливих лабораторних вагів: вагів для домашнього господарства та магазинів, платформних вагів, мостових вагів, вагів для постійного зважування тощо
Цей підклас не включає:
- виробництво високочутливих терезів для лабораторного призначення (див. у 33.20.1) 
29.24.2 
Виробництво інших машин та устатковання загального призначення
Цей підклас включає:
- виробництво машин та апаратів для очищення і фільтрації рідин 
- виробництво обладнання для розкидання, розсіювання, розпилювання рідин або порошків; розпилювальних застосувань, піскодувок, пристроїв, що очищають пару тощо
- виробництво пакувальних та загортальних машин, машин для заповнення, закривання, пломбування, етикетування 
- виробництво холодильного устатковання для підприємств торгівлі та громадського харчування (шаф, камер, прилавків, вітрин) 
- виробництво машин для миття або сушіння пляшок та газування напоїв 
- виробництво газогенераторів 
- виробництво дистиляційних та ректифікаційних установок для нафтопереробних заводів, хімічної та спиртової промисловості 
- виробництво прокатних валків та інших прокатних машин, а також циліндрів (барабанів) для них 
- виробництво центрифуг 
- виробництво прокладок і подібних з'єднань, які виробляються з комбінації матеріалів або шарів одного матеріалу 
- виробництво автоматів для продажу дрібних товарів 
- виробництво прасувальних машин каландрового типу
Цей підклас не включає:
- виробництво машин для рослинництва (див. у 29.32.1) 
- виробництво прокатних станів для металу або скла (див. у 29.51.1; 29.56.3) 
- виробництво машин для відділення вершків від молока (див. у 29.53.1) 
- виробництво побутових вентиляторів (див. у 29.71.0) 
- виробництво високочутливих терезів для лабораторного призначення (див. у 33.20.1) 
29.24.3 
Монтаж та установлення інших машин загального призначення 
29.24.4 
Ремонт (спеціалізований) інших машин загального призначення 
29.3 
  Виробництво сільськогосподарських машин 
Частина 
292 
2921 
29.31 
29.31.0 
Виробництво сільськогосподарських тракторів 
Цей підклас включає:
- виробництво тракторів для сільського та лісового господарства 
- виробництво садово-городніх тракторів
Цей підклас не включає:
- виробництво шосейних тягачів для напівпричепів (див. у 34.10.1) 
- виробництво дорожніх причепів та напівпричепів (див. у 34.20.0) 
 
29.32 
  Виробництво інших сільськогосподарських машин 
Частина 
2921 
29.32.1 
Виробництво (без ремонту) машин для рослинництва 
29.32.2 
Виробництво (без ремонту) машин та обладнання для тваринництва та кормовиробництва 
29.32.3 
Виробництво (без ремонту) машин для лісівництва 
29.32.4 
Ремонт (спеціалізований) тракторів та інших сільськогосподарських машин 
29.32.5 
Ремонт (спеціалізований) машин для лісівництва 
29.32.9 
Виробництво (спеціалізоване) інших машин для сільського господарства та лісівництва
Цей підклас включає:
- виробництво самозавантажувальних та саморозвантажувальних сільськогосподарських причепів та напівпричепів 
- виробництво сільськогосподарських машин для підготовки грунту, садіння культур, внесення перегною: плугів, розкидувачів, сівалок, борін 
- виробництво машин для збирання урожаю: жаток, молотилок, сортувальних машин 
- виробництво доїльних машин 
- виробництво зрошувальних, обприскувальних машин для сільського господарства 
- виробництво інших сільськогосподарських машин: машин для птахівництва, бджільництва, обладнання (оснащення) для підготовки кормів; машин для очищення, сортування або калібрування яєць, фруктів, насіння, зерна, електрокосарок для газонів
Цей підклас не включає:
- виробництво сільськогосподарських ручних інструментів (див. у 28.62.0) 
- виробництво автонавантажувачів (див. у 29.22.1) 
- виробництво молочних сепараторів (див. у 29.53.1) 
- виробництво причепів та напівпричепів (див. у 34.20.0) 
29.4 
  Виробництво верстатів 
Частина 
292 
2922 
29.40 
  Виробництво верстатів
Цей клас включає:
- виробництво верстатів для оброблення будь-якого матеріалу, включаючи лазерні, ультразвукові, електричні, шляхом вилучення частини оброблюваного матеріалу: токарних верстатів, свердлувальних верстатів, точильних верстатів тощо 
- виробництво верстатів для оброблення матеріалу без вилучення його частини під час оброблення: ковальських, штампувальних, витяжних тощо 
- виробництво пристроїв для забивання цвяхів, зшивання сторінок, склеювання тощо 
- виробництво приладів та пристроїв для зварювання, паяння 
- виробництво гарунок для запчастин, інструментів і спеціальних додаткових пристроїв, які монтуються на верстатах 
- виробництво ручних пневматичних пристроїв або пристроїв з умонтованим двигуном для ручного використання
Цей клас не включає:
- виробництво змінних інструментів і частин для верстатів та ручного інструменту (див. у 28.62.0) 
- виробництво машин для металургії (див. у 29.51.1) 
- виробництво машин для добувної промисловості (див. у 29.52.1) 
2922 
29.40.1 
Виробництво (без ремонту) металорізальних верстатів 
29.40.2 
Виробництво (без ремонту) деревообробних верстатів 
29.40.3 
Виробництво (без ремонту) ковальсько-пресового обладнання, волочильних верстатів 
29.40.4 
Виробництво технологічної оснастки для верстатів 
29.40.5 
Ремонт (спеціалізований) верстатів 
29.40.6 
Виробництво ручних інструментів з ручним двигуном або пневматичним приводом 
29.40.7 
Виробництво інших верстатів (для оброблення каменю, включаючи машини для подрібнення та шліфування каменю) 
29.40.8 
Виробництво машин для механічного оброблення інших матеріалів (твердої гуми, твердих пластмас, холодного оброблення скла тощо) 
29.40.9 
Монтаж та установлення верстатів усіх видів 
29.5 
  Виробництво інших машин спеціального призначення 
Частина 
292 
29.51 
  Виробництво машин для металургії 
2923 
29.51.1 
Виробництво машин для металургії 
Цей підклас включає:
- виробництво машин і пристроїв для високотемпературного оброблення металу: конвертерів, виливниць, ковшів, розливних машин 
- виробництво прокатних станів для металів і валів до них
Цей підклас не включає:
- виробництво волочильних верстатів (див. у 29.40.3) 
29.51.2 
Монтаж та установлення машин для металургії 
29.51.3 
Ремонт (спеціалізований) машин для металургії 
29.52 
  Виробництво машин для добувної промисловості і будівництва
Цей клас включає:
- виробництво підземних пристроїв, транспортерів, конвеєрів постійної дії для підземних робіт у шахтах 
- виробництво машин для бурильних робіт, рубання, видобування та будівництва тунелів 
- виробництво машин для оброблення мінералів просіюванням, сортуванням, вилученням тощо 
- виробництво бетономішалок та мішалок для будівельного розчину 
- виробництво машин для перемішування землі: бульдозерів, англедозерів (універсальних бульдозерів), грейдерів, скреперів, ковшових навантажувачів тощо 
- виробництво машин для забивання і висмикування паль, розподілювачів будівельного розчину, розподілювачів бітуму, машин для оздоблення поверхневого шару бетону 
- виробництво відвальних ножів для бульдозерів
Цей клас не включає:
- виробництво підіймального і такелажного устатковання (див. у 29.22.1) 
- виробництво тракторів (див. у 29.31.0) 
- виробництво верстатів для оброблення каменю, включаючи машини для подрібнення та вирівнювання (шліфування) каменю (див. у 29.40.7) 
- виробництво автомобільних бетономішалок (див. у 34.10.1) 
2924 
29.52.1 
Виробництво (без ремонту) машин і обладнання для добувної промисловості 
Цей підклас включає:
- виробництво постійно діючих елеваторів та конвеєрів для підземних робіт 
29.52.2 
Виробництво (без ремонту) будівельних машин і обладнання 
29.52.3 
Ремонт (спеціалізований) машин для добувної промисловості та будівництва 
29.52.4 
Монтаж та установлення машин для добувної промисловості та будівництва 
29.53 
  Виробництво машин для перероблення сільгосппродуктів 
2925 
29.53.1 
Виробництво машин для перероблення сільгосппродуктів 
Цей підклас включає:
- виробництво сушильних машин для сільгосппродуктів 
- виробництво машин і пристроїв для молочної промисловості: сепараторів; машин і апаратів для оброблення молока (гомогенізаторів та машин для опромінення молока); машин і апаратів для перероблення молока (маслоробок, міксерів та машин для фасування масла); сироварних машин: формувальних машин, пресів 
- виробництво машин для борошномельної промисловості: віялок, висівальних ременів, циклонних сепараторів, пневматичних сепараторів, щіткових зерноочисних машин і подібних дробарок, дробильних валків і молоткових млинів, навантажувальних механізмів, сит, механізмів для очищення від висівок, змішувачів, рисолущильних та горохолущильних машин 
- виробництво пресів, давил тощо, застосовуваних у виноробстві для виробництва сидру, фруктових соків 
- виробництво машин для хлібопекарського виробництва і виробництва макаронів, спагетті або подібних виробів: виробництво неелектричних хлібопекарських печей, змішувачів і роз'єднувачів для тіста, а також для дозування тіста або інгредієнтів для приготування тіста тощо 
- виробництво машин і обладнання для виробництва різних харчових продуктів: кондитерських виробів, какао, шоколаду, солодощів; для виробництва цукру; для пивоварних заводів; для перероблення м'яса та птиці; для перероблення фруктів та овочів; для перероблення риби або інших харчових продуктів моря 
- виробництво інших машин для промислового перероблення харчових продуктів та напоїв 
- виробництво машин і обладнання для перероблення олійних культур і одержання рослинних і тваринних жирів 
- виробництво машин для перероблення тютюну, виробництва сигарет, цигарок, тютюну для люльок, нюхального та жувального тютюну 
- виробництво машин для приготування харчових продуктів (на підприємствах громадського харчування, у готелях, ресторанах, столових та ін.)
Цей підклас не включає:
- виробництво машин для пакування, загортання і зважування (див. у 29.24.2) 
- виробництво машин для очищення, сортування і калібрування яєць, а також обладнання для фруктів, злакових культур (див. у 29.32.9) 
29.53.2 
Монтаж та установлення машин для перероблення сільгосппродуктів 
29.53.3 
Ремонт (спеціалізований) машин для перероблення сільгосппродуктів 
29.54
  Виробництво машин для текстильної промисловості 
2926 
29.54.1 
Виробництво машин для текстильної промисловості 
Цей підклас включав:
- виробництво машин для текстильної промисловості: машин для підготовки, виробництва, штампування, розтягування, текстурації, різання волокон, тканин або пряжі - штучних або синтетичних; машин для підготовки текстильних волокон: віддільників волокна бавовни, тіпалок куп, машин для пом'якшувального оздоблення тканин, виробництва торочки типу гарнет, тіпальних машин для бавовни, чищення вовни, випалювання вовни, чесальних, кардочесальних машин, рівничних верстатів; прядильних верстатів; машин для підготовки текстильної пряжі: намотувальних, снувальних або подібних машин; ткацьких верстатів, включаючи ручні; машин і верстатів для виробництва трикотажу; машин і верстатів для виробництва сіткових тканин, тюлю, мережива, басонних тканин тощо
- виробництво машин і додаткового обладнання до машин текстильної промисловості: ремізок, жакардних машин, переривників уточної та основної нитки, механізмів заміни човників, веретен, бігунків тощо 
- виробництво машин і обладнання для оброблення тканин: машин для прання, вибілювання, фарбування, оздоблення, покриття або просочування тканин; машин для намотування, розмотування, складання, нарізування, насікання зубчиків 
- виробництво машин і обладнання для пралень: машин прасувальних, включаючи прасувальні преси; машин пральних та сушильних для пралень; машин для сухого чищення 
- виробництво швейних машин, голівок та голок для швейних машин 
- виробництво машин і обладнання для виробництва й оброблення фетру та інших нетканих матеріалів 
- виробництво машин і обладнання для шкіряної промисловості: машин і обладнання для оброблення, дублення і оброблення шкір, сирих шкір та шкур; машин і обладнання для виробництва та ремонту взуття й інших виробів з шкіри або хутра
Цей підклас не включає:
- виробництво паперових або картонних листів (див. у 21.25.0) 
- виробництво прасувальних машин каландрового типу (див. у 29.24.2) 
- виробництво машин для поліграфічної промисловості (див. у 29.56.2) 
- виробництво побутових пральних та сушильних машин (див. у 29.71.0; 29.72.0) 
29.54.2 
Монтаж та установлення машин для текстильної промисловості 
29.54.3 
Ремонт (спеціалізований) машин для текстильної промисловості 
29.55 
  Виробництво машин для виробництва паперу та картону 
Частина 
2929 
29.55.1 
Виробництво машин для виробництва паперу та картону
Цей підклас включає:
- виробництво машин для виробництва паперової маси 
- виробництво машин для виробництва паперу та картону 
- виробництво машин для виробництва виробів з паперу та картону 
29.55.2 
Монтаж та установлення машин для виробництва паперу та картону 
29.55.3 
Ремонт (спеціалізований) машин для виробництва паперу та картону 
29.56 
  Виробництво решти машин спеціального призначення
Цей клас включає:
- виробництво машин для вироблення м'якої гуми і пластмаси або для вироблення виробів з цих матеріалів: штампувальних пресів, форм, машин для виробництва і проектування пневматичних шин та інших машин для вироблення виробів з гуми або пластмаси 
- виробництво типографських і палітурних машин 
- виробництво машин для вироблення черепиці, цегли, формувальних керамічних паст, труб, графітових електродів, крейди, ливарних форм тощо 
- виробництво опок для формування виробів з будь-яких матеріалів, формувальних зразків, шаблонів 
- виробництво різноманітних спеціальних машин і обладнання: машин для збирання електричних та електронних ламп, трубок або лампочок промислових роботів; машин для вироблення скла та скляних виробів, гарячого оброблення скловолокон або пряжі, машин чи апаратів для ізотопної сепарації, машин для виробництва канатів тощо
Цей клас не включає:
- виробництво машин і обладнання для оброблення твердої гуми, твердих пластмас і холодного оброблення скла (див. у 29.40.8) 
- виробництво побутових приладів (див. у 29.72.0) 
Частина 
2929 
29.56.1 
Виробництво машин для гумової і пластмасової промисловості 
29.56.2 
Виробництво машин для поліграфічної промисловості
29.56.3 
Виробництво машин для промисловості будівельних матеріалів і скляної промисловості 
29.56.4 
Виробництво машин для інших галузей промисловості 
29.56.5 
Монтаж та установлення решти машин спеціального призначення 
29.56.6 
Ремонт (спеціалізований) решти машин спеціального призначення 
29.6 
  Виробництво зброї та боєприпасів 
Частина 
292 
2927 
29.60 
29.60.0 
Виробництво зброї та боєприпасів
Цей підклас включає:
- виробництво танків та інших бойових машин 
- виробництво оснащення для артилерії і балістичних ракет 
- виробництво легкої зброї 
- виробництво боєприпасів
Цей підклас включає також:
- виробництво мисливської, спортивної й оборонної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї 
- виробництво вибухових пристроїв, таких як бомби, міни, торпеди
Цей підклас не включає:
- виробництво вибухових речовин (див. у 24.61.0) 
- виробництво шабель, шпаг, штиків (див. у 28.75.0) 
- виробництво мобільних банківських машин (див. у 34.10.1) 
2927 
29.7 
  Виробництво побутових приладів 
293 
29.71 
29.71.0 
Виробництво побутових електроприладів 
Цей підклас включає:
- виробництво побутового електричного обладнання: холодильників, морозильників, посудомийок, пральних машин і сушарок для білизни, пилососів, натирачів підлоги, млинів, міксерів, соковижималок, електробритв, ножоточил, електричних зубних щіток, кухонних вентиляторів тощо 
- виробництво електротеплових побутових приладів: нагрівачів води, електроковдр, сушарок для волосся, гребінців, щіток, бігуді, прасок, обігрівачів, вентиляторів, духовок, мікрохвильових печей, електричних печей, підігрівачів для тарілок, тостерів, кавоварок та електрочайників, сковорід, грилів, реостатів електрообігрівання та подібних електричних приладів
Цей підклас не включає:
- виробництво швейних машин (див. у 29.54.1) 
Частина 
2930 
29.72 
29.72.0 
Виробництво неелектричних побутових приладів
Цей підклас включає:
- виробництво неелектричних побутових кухонних та обігрівальних приладів: неелектричних обігрівачів приміщень, кухонних плит, кухонного посуду, підігрівачів води, підігрівачів для їжі, грилів
Цей підклас не включає:
- виробництво машин для приготування харчових продуктів (див. у 29.53.1) 
Частина 
2930 
Підсекція DL
  Виробництво електричного та електронного устатковання
30 
  Виробництво канцелярських та електронно-обчислювальних машин 
30 
30.0 
  Виробництво канцелярських та електронно-обчислювальних машин 
300 
30.01 
  Виробництво канцелярського обладнання 
Частина 
3000 
30.01.1 
Виробництво (без ремонту) канцелярського обладнання 
Цей підклас включає:
- виробництво механічних та електричних друкарських машин 
- виробництво гектографічних або воскових розмножувальних апаратів, адресних машин, листових офсетних друкарських машин канцелярського типу 
- виробництво лічильних машин, касових апаратів, франкувальних апаратів, терміналів для оформлення та бронювання білетів тощо 
- виробництво інших канцелярських машин та устатковання: машин, що сортують, лічать та загортають монети і банкноти, банківських грошових автоматів, конвертовкладальних машин, машин, що сортують посилки, точил олівців, перфораційних і брошурувальних машин тощо
Цей підклас не включає:
- технічне обслуговування та ремонт комп'ютерної техніки (див. у 72.50.2) 
30.01.2 
Монтаж конторських машин 
30.02 
  Виробництво електронно-обчислювальних машин та іншого устатковання для оброблення інформації 
Частина 
3000 
30.02.1 
Виробництво (без ремонту) електронно-обчислювальних машин та іншого устатковання для оброблення інформації
Цей підклас включає:
- виробництво комп'ютерів, у тому числі мікрокомп'ютерів: цифрових комп'ютерів; аналогових комп'ютерів; комп'ютерів змішаного типу; виробництво периферійних пристроїв; друкувальних пристроїв, терміналів тощо; магнітних та оптичних зчитувальних пристроїв; машин для перероблення та запису вхідних даних у цифровому вигляді
Цей підклас не включає:
- виробництво електронних інтегральних схем та мікроблоків для комп'ютерів та периферійного устатковання (див. у 32.10.0) 
- виробництво електронних ігор (див. у 36.50.0) 
- технічне обслуговування та ремонт комп'ютерної техніки (див. у 72.50.2) 
30.02.2 
Монтаж та ремонт електронно-обчислювальних машин та іншого устатковання для оброблення інформації 
31 
  Виробництво електричних машин і апаратури 
31 
31.1 
  Виробництво двигунів, генераторів і трансформаторів 
311 
31.10 
  Виробництво двигунів, генераторів і трансформаторів 
3110 
31.10.1 
Виробництво двигунів, генераторів і трансформаторів 
Цей підклас включає:
- виробництво двигунів змінного струму 
- виробництво генераторів змінного струму 
- виробництво універсальних двигунів (змінного та постійного струму) 
- виробництво електричних двигунів та генераторів постійного струму 
- виробництво агрегатів-генераторів змінного та постійного струму
- виробництво ротаційних статичних електроконвертерів 
- виробництво електротрансформаторів
Цей підклас не включає:
- виробництво генераторів та стартерів автомобілів (див. у 31.61.0) 
- виробництво діодів, транзисторів та аналогічних напівровідникових пристроїв (див. у 32.10.0) 
31.10.2 
Ремонт (спеціалізований) двигунів, генераторів і трансформаторів електричного струму 
31.10.3 
Монтаж та установлення двигунів, генераторів і трансформаторів електричного струму 
31.2 
  Виробництво електророзподільної та контрольної апаратури 
312 
31.20 
  Виробництво електророзподільної та контрольної апаратури 
3120 
31.20.1 
Виробництво (без ремонту) електророзподільної та контрольної апаратури 
Цей підклас включає:
- виробництво апаратури для комутації або захисту електричних мереж, для приєднання або з'єднання електричних мереж: 
- вимикачів, перемикачів, запобіжників, блискавковідводів, обмежувачів напруги, перемикачів хвиль, штепселів, розподільних коробок, реле, патронів для ламп 
- виробництво щитів, панелей, консолей, столів, шаф та інших пристроїв для контролю та розподілу електричного струменю
Цей підклас не включає:
- виробництво панелей, щитів, консолей та подібних до них пристроїв, що використовуються в системах зв'язку (див. у 32.20.1) 
31.20.2 
Ремонт (спеціалізований) і технічне обслуговування електророзподільної та контрольної апаратури 
31.20.3 
Монтаж та установлення електророзподільної та контрольної апаратури 
31.3 
  Виробництво ізольованого дроту та кабелю 
313 
31.30 
31.30.0 
Виробництво ізольованого дроту та кабелю 
Цей підклас включає:
- виробництво ізольованого дроту, стрічки та інших ізольованих проводів, забезпечених або не забезпечених приєднувачами 
- виробництво кабелю з оптичних волокон для передавання закодованих даних: телефонним або телеграфним зв'язком, відеоапаратурою, дистанційним керуванням тощо
Цей підклас не включає:
- виробництво неізольованого дроту з кольорових металів (див. у 27.45.9) 
- виробництво неізольованого або ізольованого металевого дроту непридатного для використання як електродроту (див. у 28.73.0) 
- виробництво низок електродроту (див. у 31.61.0) 
- виробництво оптичних волокон та кабелю з цих волокон для прямого передавання зображення: ендоскопії, освітлення (див. у 33.40.0) 
3130 
31.4 
  Виробництво акумуляторів та електричних батарей 
314 
31.40 
31.40.0 
Виробництво акумуляторів та електричних батарей 
Цей підклас включає:
- виробництво елементів живлення та електричних батарей 
3140 
31.5 
  Виробництво ламп та освітлювального устатковання 
315 
31.50 
  Виробництво ламп та освітлювального устатковання
Цей клас включає:
- виробництво ламп розжарювання та газорозрядних ламп: ламп ультрафіолетових та інфрачервоних, ламп дугових, ламп-спалахів 
- виробництво електричних та освітлювальних пристроїв: люстр, ламп настільних, конторських, ламп нічних, ламп, що стоять на підлозі, а також неелектричних; переносних електроламп; ілюмінованих знаків, електрореклам тощо; пристроїв для зовнішнього освітлення вулиць; електроосвітлювальних комплектів типу тих, що прикрашають різдвяну та новорічну ялинки 
3150 
31.50.1 
Виробництво електроламп 
31.50.2 
Виробництво освітлювального устатковання 
31.6 
  Виробництво іншого електроустатковання 
319 
31.61 
31.61.0 
Виробництво електроустатковання для двигунів та транспортних засобів
Цей підклас включає:
- виробництво електричного устатковання і пристроїв для запалювання та запуску двигунів внутрішнього згоряння: магнето-запалювання, магнето-динамо, котушок запалювання, свічок запалювання або обігрівання стартерів, генераторів (динамо, альтернаторів), регуляторів напруги тощо 
- виробництво електричного освітлювального устатковання та устатковання, що сигналізує звуком або світлом для велосипедів та автомобілів: 
- фар, ламп, клаксонів, сирен тощо 
- виробництво низок електродроту 
- виробництво склоочищувачів (від дощу та снігу), пристроїв, що запобігають замерзанню та затуманюванню скла 
- виробництво динамо для велосипедів 
Частина 
3190 
31.62 
  Виробництво іншого електроустатковання, не віднесеного до інших угруповань
Цей клас включає:
- виробництво електричного сигнального устатковання, що забезпечує та контролює рух на автострадах, шосейних дорогах та вулицях, на залізницях та трамвайних коліях, на внутрішньому водному транспорті, у портах, гаванях та аеропортах 
- виробництво інших електроприладів звукової або світлової сигналізації: дзвінків, гудків, світлових табло, сигнальних пристроїв на випадок злому чи пожежі 
- виробництво електромагнітів, включаючи електромагнітні та постійно-магнітні патрони, зчеплення, гальма, що затискають або піднімають голівки 
- виробництво ізоляторів та ізоляційної арматури, крім скляних та керамічних 
- виробництво ізоляційної арматури для електричних машин та устатковання, крім керамічної та пластмасової 
- виробництво вугільних та графітових електродів 
- виробництво ізоляційних трубок та їх з'єднань із звичайних металів з прокладкою з ізоляційного матеріалу 
- виробництво інших електричних машин та устатковання: прискорювачів часток, генераторів сигналів, міношукачів, електродетонаторів
Цей клас не включає:
- виробництво лабораторного скляного обладнання (див. у 26.15.0) 
- виробництво розпилювальних застосувань (див. у 29.24.2) 
- виробництво електрокосарок для газонів (див. у 29.32.9) 
- виробництво електробритв (див. у 29.71.0) 
- виробництво електронних ламп та трубок (включаючи холоднокатодні трубки) (див. у 32.10.0) 
- виробництво електродіагностичної апаратури (див. у 33.10.1) 
Частина 
3190 
31.62.1 
Виробництво електроізоляційних виробів 
31.62.2 
Виробництво зварювального та іншого електроустатковання 
31.62.3 
Ремонт (спеціалізований) та технічне обслуговування іншого електроустатковання 
31.62.4 
Монтаж та установлення іншого електроустатковання 
32 
  Виробництво устатковання для радіо, телебачення та зв'язку 
32 
32.1 
  Виробництво деталей електронного устатковання 
321 
32.10 
32.10.0 
Виробництво деталей електронного устатковання 
Цей підклас включає:
- виробництво термоелектронних, холоднокатодних або фотокатодних ламп та трубок: катодних трубок для телебачення, трубок телевізійних камер, електронно-оптичних перетворювачів та підсилювачів, мікрохвильових трубок, приймальних або підсилювальних трубок тощо 
- виробництво діодів, транзисторів та аналогічних напівпровідникових пристроїв 
- виробництво фоточутливих напівпровідникових пристроїв, включаючи фотоелектричні елементи 
- виробництво змонтованих п'єзоелектричних кристалів 
- виробництво електронних інтегральних схем та мікроблоків: монолітних інтегральних схем; змішаних інтегральних схем та електронних мікроблоків з відформатованим модулем, мікромодулем та інших аналогічних типів блоків 
- виробництво друкарських схем 
- виробництво електричних конденсаторів, включаючи потужні конденсатори (електроенергетичні) 
- виробництво опірних пристроїв, включаючи реостати, потенціометри 
- виробництво запасних частин для електронної апаратури
Цей підклас не включає:
- виробництво електротеплових побутових приладів (див. у 29.71.0) 
- виробництво електротрансформаторів (див. у 31.10.1) 
- виробництво перемикачів (див. у 31.20.1) 
3210 
32.2 
  Виробництво апаратури для трансляції та ретрансляції передач 
322 
32.20 
  Виробництво апаратури для трансляції та ретрансляції передач
3220 
32.20.1 
Виробництво апаратури для трансляції та ретрансляції передач
Цей підклас включає:
- виробництво космічних засобів зв'язку 
- виробництво апаратури для телепередач, включаючи виробництво реле-передавачів та телевізійних передавачів для промислового використання 
- виробництво телевізійних камер 
- виробництво трансмісійних пристроїв для радіотранслювання 
- виробництво панелей, щитів, консолей та подібних до них пристроїв, що використовуються в системах зв'язку 
- виробництво апаратури для радіотелефонного зв'язку: стаціонарних приймачів-передавачів; приймачів-передавачів, передавачів та пристроїв для транспортних засобів; радіотелефонів, інших типів передавачів тощо
- виробництво приймальних засобів для радіотелефонного зв'язку 
- виробництво апаратури для кабельного телефонного зв'язку: телефонних апаратів, телефаксів, автоматичних та неавтоматичних комутаторів, телексів і телетайпів
Цей підклас не включає:
- виробництво запасних частин для електронної апаратури (див. у 32.10.0) 
32.20.2 
Ремонт (спеціалізований) апаратури для трансляції та ретрансляції передач 
32.20.3 
Монтаж та установлення апаратури для трансляції та ретрансляції передач 
32.3 
  Виробництво апаратури для запису та відтворювання звуку та зображення 
323 
32.30 
  Виробництво апаратури для запису та відтворювання звуку та зображення 
3230 
32.30.1 
Виробництво апаратури для запису та відтворювання звуку та зображення
Цей підклас включає:
- виробництво телевізійних приймачів, включаючи відеокамери та відеопроектори 
- виробництво відеозаписувальної та відеовідтворювальної апаратури 
- виробництво відеозаписувальної та відеозвукозаписувальної апаратури, включаючи відеоприставки 
- виробництво магнітофонів та інших звукозаписувальних пристроїв, включаючи телефонні автовідповідачі та записувачі касетного типу тощо 
- виробництво програвачів, електрофонів, плейєрів, програвачів для компактних дисків тощо 
- виробництво мікрофонів, гучномовців, навушників, підсилювачів звуку та частоти 
- виробництво звукознімачів, звуковідтворювальних магнітних голівок, тонерів, записувальних голівок для програвачів, антен, антенних рефлекторів та роторів, кабельних конвертерів для телебачення, телевізійних декодерів 
- виробництво звукових електроакустичних апаратів типу домофонів, телефонів внутрішнього зв'язку, систем обслуговування одночасного перекладу, електронних систем для проведення голосування, апаратури для забезпечення роботи конференцій, пошуку людей (телепопередження), мобільних систем звукового зв'язку тощо
Цей підклас не включає:
- випуск музичних записів, тиражування з оригіналу запису (див. у 22.14.0, 22.32.1, 92.11.0) 
- виробництво касет, дисків, магнітної стрічки для звуко- та відео-запису (див. у 24.65.0) 
32.30.2 
Ремонт (спеціалізований) апаратури для запису та відтворювання звуку та зображення 
32.30.3 
Монтаж та установлення апаратури для запису та відтворювання звуку та зображення 
33 
  Виробництво медичних приладів та інструментів; точних вимірювальних пристроїв, оптичних пристроїв та годинників 
33 
33.1 
  Виробництво медичного, хірургічного та ортопедичного устатковання 
Частина 
331 
3311 
33.10 
  Виробництво медичного, хірургічного та ортопедичного устатковання 
3311 
33.10.1 
Виробництво медичного, хірургічного та ортопедичного устатковання 
Цей підклас включає:
- виробництво приладів та устатковання, використовуваних у загальній медичній, хірургічній, стоматологічній, ветеринарній практиці: електродіагностичної апаратури, електрокардіографів, ультразвукового діагностичного устатковання, сцинтиляційних сканерів, ядерних магнітних резонаторів, стоматологічних бурів (бормашин), стерилізаторів, офтальмологічних приладів 
- виробництво шприців, голок, використовуваних у медичній практиці, дзеркал, ендоскопів, рефлекторів тощо 
- виробництво пристроїв, рентгеноскопічних апаратів, апаратів що використовують промені X, альфа, бета, гамма в медицині або ветеринарії: рентгенівських трубок, генераторів тиску, панелей та пультів керування, екранів тощо 
- виробництво медичних, хірургічних, стоматологічних або ветеринарних меблів: операційних столів, лікарняних ліжок з механічними пристроями, зуболікарських крісел 
- виробництво механіко-терапевтичних пристроїв, масажних апаратів, апаратів для психологічного тестування, апаратури для озонотерапії, кисневої терапії, штучного дихання, кисневих подушок тощо
Цей підклас включає також:
- виробництво ортопедичних пристроїв: милиць, хірургічних поясів та бандажів, ортопедичних корсетів, штучних зубів, штучних кінцівок та інших штучних частин тіла, слухових апаратів, кардіостимуляторів, взуття тощо
Цей підклас не включає:
- виробництво стоматологічного цементу (див. у 24.42.0) 
- виробництво термометрів (див. у 33.20.1) 
- виробництво коригувальних лінз та оправ до них та оптичних мікроскопів (див. у 33.40.0) 
33.10.2 
Монтаж та установлення медичного, хірургічного й ортопедичного устатковання 
33.10.3 
Ремонт (спеціалізований) медичного, хірургічного й ортопедичного устатковання 
33.2 
  Виробництво контрольно-вимірювальної апаратури 
Частина 
331 
3312 
33.20 
  Виробництво контрольно-вимірювальної апаратури 
3312 
33.20.1 
Виробництво контрольно-вимірювальної апаратури 
Цей підклас включає:
- виробництво високочутливих терезів лабораторного призначення 
- виробництво приладів для креслення, розмічувальних або лічильних пристроїв та інструментів: метрів, мікрометрів, штангенциркулів, лекал, шаблонів тощо 
- виробництво мікроскопів (крім оптичних) та дифракційних апаратів 
- виробництво апаратів для вимірювання та перевірки електричних величин: осцилоскопів, спектроаналізаторів, гіпсотермометрів, діафонометрів, вимірювачів напруги та опору тощо 
- виробництво апаратів для вимірювання та перевірки неелектричних величин: індикаторів та лічильників радіації, апаратів для діагностування та регулювання двигунів транспортних засобів 
- виробництво апаратури: навігаційної, метеорологічної, геофізичної та пов'язаних з ними апаратів: пристроїв керування, автоматичного керування, океанографічних, геодезичних та гідрологічних приладів, сейсмографів, автопілотів, дальномірів, секстантів, ультразвукових зондувальних приладів, авіанавігаційних приладів та систем стеження, радарів, приладів для здійснення дистанційного контролю 
- виробництво лічильників споживаної енергії, лічильників споживаної води, газу, бензину 
- виробництво машин та пристроїв для випробування механічних властивостей матеріалів 
- виробництво приладів та апаратури для проведення фізичного та хімічного аналізу: поляриметрів, фотометрів, рефрактометрів, калориметрів, спектрометрів, вимірювачів концентрації водневих іонів, віскозиметрів, вимірювачів поверхневої напруги 
- виробництво приладів та апаратів для вимірювання та контролю витрат, рівня, тиску та інших характеристик рідин та газів: витратомірів, рівнемірів, манометрів, вимірювачів ступеню нагрівання тощо 
- виробництво інших приладів, пристроїв для вимірювання, контролю та випробування: гідрометрів, ареометрів, термометрів, барометрів, лічильників обертів, крокомірів, лічильників таксі, тахометрів, балансувальних машин, випробувальних стендів тощо
Цей підклас включає також:
- виробництво оптичних контрольно-вимірювальних приладів та пристроїв
Цей підклас не включає:
- виробництво насосів, обладнаних вимірювальними приладами (див. у 29.12.1) 
- виробництво медико-хірургічних приладів (див. у 33.10.1) 
- виробництво контрольно-вимірювального устатковання для промисловості (див. у 33.30.0) 
- виробництво біноклів, моноклів та аналогічних оптичних пристроїв (див. у 33.40.0) 
- виробництво оптичних мікроскопів (див. у 33.40.0) 
33.20.2 
Монтаж та установлення контрольно-вимірювальної апаратури 
33.20.3 
Ремонт (спеціалізований) контрольно-вимірювальної апаратури 
33.3 
  Виробництво контрольно-вимірювальних приладів для промисловості 
Частина 
331 
3313 
33.30 
33.30.0 
Виробництво контрольно-вимірювальних приладів для промисловості
Цей підклас включає:
- проектування та встановлення контрольно-вимірювальних систем для безперервних промислових процесів 
- проектування та встановлення автоматизованих виробничих підрозділів, обладнаних різними машинами, маніпуляторами, системами керування та приладами централізованого контролю 
3313 
33.4 
  Виробництво оптичного та фотографічного устатковання 
332 
33.40 
33.40.0 
Виробництво оптичного та фотографічного устатковання
Цей підклас включає:
- виробництво оптичного змонтованого чи незмонтованого устатковання: необробленого оптичного устатковання, крім скляного; призм, лінз, оптичних дзеркал, кольорових фільтрів, поляризувальних елементів з скла та інших матеріалів; оптичних волокон та кабелю з оптичних волокон для прямого передавання зображення (ендоскопії, освітлення, прямого зображення); лінз для окулярів та контактних лінз; оправ для окулярів та готових окулярів з оптичним або простим склом (сонцезахисні окуляри, захисні окуляри, коригувальні окуляри) 
- виробництво оптичних пристроїв: оптичних мікроскопів, устатковання для мікрофотографування та мікропроекції; збільшувальних стекол, луп, лічильників ниток тощо; біноклів, прицільних люнетів, телескопів для огляду пейзажів, телескопів для спостерігання, астрономічного устатковання тощо; лазерів, крім лазерних діодів тощо 
- виробництво фотографічного та кінематографічного устатковання: фотоапаратів та кінокамер, діапроекторів, пристроїв для збільшення та зменшення зображення, газорозрядних ламп (електронних) та інших спалахів, приладів та оснащення для фото- та кінолабораторій, апаратури для проектування контурів схем на світлочутливі напівпровідникові матеріали, проекційні екрани 
- ремонт та технічне обслуговування оптичних пристроїв та фотообладнання
Цей підклас не включає:
- виробництво фотохімічних препаратів (див. у 24.64.0) 
- виробництво оптичного скла (див. у 26.15.0) 
- виробництво кабелю з оптичних волокон для передавання закодованих даних (див. у 31.30.0) 
- виробництво освітлювального устатковання (див. у 31.50.2) 
- виробництво телевізійних камер (див. у 32.20.1) 
3320 
33.5 
  Виробництво годинників 
333 
33.50 
33.50.0 
Виробництво годинників 
Цей підклас включає:
- виробництво наручних та інших годинників усіх видів, включаючи годинники для панелей приладів; корпусів наручних та інших годинників, включаючи корпуси з дорогоцінних металів; механізмів для годинників усіх видів 
- виробництво механізмів лічіння часу та пристроїв для відраховування, реєстрації та інших вимірювань відрізків часу, наприклад, лічильників для стоянок, хронометрів, таймерів, перемикачів часу та інших пристроїв для обслуговування годинників 
- виробництво деталей для наручних та інших годинників, таких як пружини, камені, циферблати, стрілки, металеві стрічки та браслети для наручних годинників та інших деталей 
- ремонт та технічне обслуговування годинників та інших пристроїв для вимірювання часу
Цей підклас не включає: 
- виробництво неметалевих браслетів-ремінців для годинників (див. у 19.20.1) 
3330 
Підсекція DM
  Виробництво транспортного устатковання
34 
  Виробництво автомобілів 
34 
34.1 
  Виробництво автомобільного транспорту 
341 
34.10 
  Виробництво автомобільного транспорту 
3410 
34.10.1 
Виробництво автомобільного транспорту 
Цей підклас включає:
- виробництво пасажирських автомобілів 
- виробництво вантажних автомобілів: автофургонів, відкритих вантажних машин, шосейних тягачів, напівтягачів, двоколісних самоходів, призначених для руху поза дорогами тощо 
- виробництво автобусів, тролейбусів та туристичних автобусів 
- виробництво двигунів для автомобілів 
- виробництво платформ, обладнаних двигуном 
- виробництво інших видів автомобілів: бетономішалок, снігоходів, гольфкартів, амфібій; пожежних машин, сміттєзбиральних машин, мобільних бібліотек, спортивних автомобілів, мобільних банківських машин тощо
Цей підклас не включає:
- виробництво тракторів для сільського господарства та промисловості (див. у 29.31.0) 
- виробництво електроустатковання для автомобілів (див. у 31.61.0) 
- технічне забезпечення, ремонт та переустаткування автомобілів (див. у 50.20.1) 
34.10.2 
Капітальний ремонт вантажних, легкових автомобілів та автобусів 
34.2 
  Виробництво корпусів для автомобілів та причепів 
342 
34.20 
34.20.0 
Виробництво корпусів для автомобілів та причепів 
Цей підклас включає:
- виробництво кузовів, включаючи кабіни для автомобілів, шасі 
- обладнання для всіх видів автомобілів, причепів та напівпричепів 
- виробництво причепів та напівпричепів: цистерн, туристичних причепів типу "дача" 
- виробництво каркасів та контейнерів, призначених та обладнаних для перевезення одним або декількома видами транспорту
Цей підклас не включає:
- виробництво причепів та напівпричепів для використання в сільському господарстві (див. у 29.32.9) 
3420 
34.3 
  Виробництво устатковання для автомобілів 
343 
34.30 
34.30.0 
Виробництво устатковання для автомобілів
Цей підклас включає:
- виробництво різних деталей та аксесуарів для устатковання автомобілів: гальм, коробок передач, осей, ходових коліс, амортизаторів, підвісок, радіаторів, глушників, вихлопних труб, каталізаторів, інжекторів, стартерів, рульових коліс, рульових колонок, картерів рульових коробок 
- виробництво деталей та належностей для обладнання автомобілів: ременів безпеки, дверей, бамперів
Цей підклас не включає:
- виробництво батарей для автомобілів (див. у 31.40.0) 
- виробництво електроустатковання для автомобілів (див. у 31.61.0) 
- технічне обслуговування та ремонт автомобілів (див. у 50.20.1) 
3430 
35 
  Виробництво іншого транспортного устатковання 
35 
35.1 
  Будування суден 
351 
35.11 
35.11.0 
Будування та ремонт суден 
Цей підклас включає:
- будування торговельних суден: пасажирських, паромів, вантажних суден, танкерів тощо 
- будування військових кораблів 
- будування риболовецьких суден
Цей підклас включає також:
- будування суден на повітряних подушках 
- будування платформ для буріння, плаваючих чи підводних 
- будування пливучих конструкцій: пливучих доків, понтонів, кофердамів, пливучих пристаней, буїв, пливучих цистерн, барж, тендерів, ліхтерів тощо
- технічне обслуговування, ремонт та перебудову суден 
- розбирання суден на металобрухт
Цей підклас не включає:
- виробництво гребних гвинтів (див. у 28.75.0) 
- виробництво двигунів для суден різних типів (див. у 29.11.1) 
- виробництво навігаційних приладів (див. у 33.20.1) 
- виробництво автомобілів-амфібій (див. у 34.10.1) 
- виробництво надувних човнів (див. у 35.12.0) 
3511 
35.12 
35.12.0 
Будування прогулянкових суден 
Цей підклас включає:
- виробництво надувних човнів 
- будування парусних човнів з додатковим двигуном (чи декількома) або без нього (них) 
- будування моторних човнів 
- будування інших прогулянкових та спортивних човнів: каное, гребних шлюпок, яликів
Цей підклас не включає:
- виробництво суднових двигунів (див. у 29.11.1) 
- виробництво дошок для серфінгу (див. у 36.40.0) 
3512 
35.2 
  Виробництво залізничних і трамвайних локомотивів та рухомого складу 
352 
35.20 
  Виробництво залізничних і трамвайних локомотивів та рухомого складу 
3520 
35.20.1 
Виробництво залізничних і трамвайних локомотивів та рухомого складу
Цей підклас включає:
- виробництво електричних (електровозів) та дизельних (тепловозів) локомотивів 
- виробництво самохідних залізничних і трамвайних вагонів, вантажних вагонів, платформ, рухомого складу для обслуговування та ремонту 
- виробництво несамохідного залізничного і трамвайного рухомого складу: пасажирських вагонів, товарних вагонів, вагонів-цистерн, вантажних вагонів з пристосуваннями для саморозвантаження, вагонів-майстерень, вагонів-кранів, тендерів тощо 
- виробництво запасних частин для залізничних і трамвайних вагонів та подібного їм рухомого складу: вагонеток, колісних пар, гальм та деталей гальм, гачків, затискних пристроїв, буферів та деталей буферів, амортизаторів; вагонних та локомотивних рам, корпусів, тамбурних зв'язок тощо 
- капітальний ремонт локомотивів, вагонів, контейнерів
Цей підклас не включає:
- виробництво корабельних двигунів (див. у 29.11.1) 
- виробництво електродвигунів (див. у 31.10.1) 
- виробництво зварювального та іншого електроустатковання (див. у 31.62.2) 
35.20.2 
Ремонт (спеціалізований) залізничних і трамвайних локомотивів та рухомого складу 
35.3 
  Будування повітряних та космічних літальних апаратів 
353 
35.30 
35.30.0 
Будування повітряних та космічних літальних апаратів 
Цей підклас включає:
- будування літаків для перевезення пасажирів та вантажів для використання у військових цілях, спортивних та літальних апаратів для інших цілей 
- будування вертольотів 
- будування планерів та дельтапланів 
- будування дирижаблів та повітряних куль 
- будування космічних літальних апаратів та ракет-носіїв, супутників, космічних зондів, орбітальних станцій, космічних човнів багаторазового використання 
- капітальний ремонт літаків, двигунів, повітряних суден тощо 
- виробництво запасних частин та обладнання для апаратів цього класу: основних вузлів, таких як: фюзеляжі, крила, двері, рульові площини, посадкові шасі, паливні баки, кабіни літальних апаратів тощо; пропелерів, вертольотних несівних гвинтів та пропелерних лопатей несівних гвинтів; моторів і двигунів, що, як правило, встановлюються на літальних апаратах; деталей турбореактивних та турбогвинтових літальних апаратів 
- виробництво механізмів та обладнання для запуску літальних апаратів, а також механізмів для посадки літальних апаратів на палубу суден тощо 
- виробництво наземних тренажерів для пілотів
Цей підклас не включає:
- виробництво парашутів (див. у 17.40.1) 
- виробництво військових балістичних снарядів (див. у 29.60.0) 
- виробництво деталей для систем запалювання та іншого електричного обладнання для двигунів внутрішнього згоряння (див. у 31.61.0) 
- виробництво навігаційної апаратури (див. у 33.20.1) 
3530 
35.4 
  Виробництво велосипедів та мотоциклів 
Частина 
359 
35.41 
35.41.0 
Виробництво мотоциклів
Цей підклас включає:
- виробництво мотоциклів, мопедів та велосипедів, обладнаних двигунами 
- виробництво двигунів для мотоциклів 
- виробництво колясок для мотоциклів 
- виробництво деталей та устатковання для мотоциклів
Цей підклас не включає:
- виробництво деталей двигунів для мотоциклів (див. у 34.30.0) 
- виробництво велосипедів та інвалідних колясок (див. у 35.42.0, 35.43.0) 
3591 
35.42 
35.42.0 
Виробництво велосипедів
Цей підклас включає:
- виробництво безмоторних велосипедів та інших типів велосипедів (включаючи триколісні) 
- виробництво деталей та комплектів для велосипедів
Цей підклас не включає:
- виробництво велосипедів, обладнаних двигуном (див. у 35.41.0) 
Частина 
3592 
35.43 
35.43.0 
Виробництво інвалідних колясок 
Цей підклас включає:
- виробництво інвалідних колясок, обладнаних двигунами або без двигунів 
- виробництво деталей та комплектовання для інвалідних колясок 
Частина 
3592 
35.5 
  Виробництво іншого транспортного устатковання, не віднесеного до інших угруповань 
359 
35.50 
35.50.0 
Виробництво іншого транспортного устаткування, не віднесеного до інших угруповань
Цей підклас включає:
- виробництво тачок, двоколісних возиків тощо 
- виробництво транспортних засобів для використання з живою тягою 
3599 
Підсекція DN
  Інше виробництво, не віднесене до інших угруповань
36 
  Виробництво меблів; інші види виробництва 
36 
36.1 
  Виробництво меблів 
361 
36.11 
  Виробництво стільців та сидінь 
Частина 
3610 
36.11.1 
Виробництво стільців та сидінь 
Цей підклас включає:
- виробництво стільців та крісел з різного матеріалу для офісів, майстерень, житлових приміщень 
- виробництво стільців та сидінь з різного матеріалу для кінотеатрів, театрів тощо 
- виробництво сидінь для транспортних засобів з різного матеріалу 
- оброблення сидінь типу набивки, драпірування
Цей підклас не включає:
- виробництво меблів та устатковання для медичних, хірургічних, стоматологічних та ветеринарних закладів (див. у 33.10.1) 
36.11.2 
Виробництво стільців та сидінь спеціалізованими підприємствами за індивідуальними замовленнями населення 
36.12 
  Виробництво меблів для офісів та магазинів 
Частина 
3610 
36.12.1 
Виробництво меблів для офісів та магазинів
Цей підклас включає:
- виробництво спеціалізованих меблів для магазинів: лотків, вітрин, полиць тощо 
- виробництво меблів для офісів, крім стільців та крісел
Цей підклас не включає:
- виробництво освітлювального устатковання та ламп (див. у 31.50.1, 31.50.2) 
- виробництво меблів для медичних, хірургічних, стоматологічних та ветеринарних закладів (див. у 33.10.1) 
36.12.2 
Виробництво меблів для офісів та магазинів спеціалізованими підприємствами за індивідуальними замовленнями населення 
36.13 
36.13.0 
Виробництво кухонних меблів 
Цей підклас включає:
- виробництво спеціалізованих кухонних меблів
Цей підклас включає також:
- виробництво меблів для ванних кімнат 
Частина 
3610 
36.14 
  Виробництво інших видів меблів 
Частина 
3610 
36.14.1 
Виробництво інших видів меблів 
Цей підклас включає:
- виробництво дитячих меблів, включаючи меблі для дитячих садків, меблів для спальних та житлових приміщень та оздоблення меблів, а саме: пульверизацію, покриття політурою, фарбування, драпірування
Цей підклас не включає:
- виробництво освітлювального устатковання та ламп (див. у 31.50.1, 31.50.2) 
36.14.2 
Виробництво інших видів меблів спеціалізованими підприємствами за індивідуальними замовленнями населення 
36.15 
36.15.0 
Виробництво матраців 
Цей підклас включає:
- виробництво опорних стійок для матраців 
- виробництво матраців: виробництво пружинних або набивних матраців, а також матраців з внутрішнім каркасом з допоміжних матеріалів; виробництво безобтяжних матраців з пористої гуми чи пластмаси
Цей підклас не включає:
- виробництво подушок, пуфиків, подушечок, стьобаних покривал (див. у 17.40.1) 
Частина 
3610 
36.2 
  Виробництво ювелірних та інших прикрас 
Частина
369 
3691 
36.21 
36.21.0 
Карбування монет та медалей 
Цей підклас включає:
- виробництво монет, включаючи монети для використання як засіб платежів, медалей та медальйонів з дорогоцінних та недорогоцінних металів 
Частина 
3691 
36.22 
36.22.0 
Виробництво ювелірної продукції 
Цей підклас включає:
- оброблення перлів 
- оброблення дорогоцінного каміння (дорогоцінного чи напівдорогоцінного). Сюди належить віднести також оброблення каміння промислового призначення, а також штучного та відновленого каміння 
- оброблення алмазів 
- виробництво прикрас із дорогоцінних металів, плакованих цінними видами металів, з простих металів, із сполучень дорогоцінних металів з простими металами, дорогоцінних металів із коштовним або напівкоштовним камінням або з інших матеріалів 
- виробництво прикрас із срібла, благородних металів, плакованих, із сполучень дорогоцінних металів з недорогоцінними металами: столових приборів, дрібного та глибокого посуду, туалетних речей, виробів культурного та канцелярського призначення, релігійного призначення тощо 
- гравіювання предметів з благородних металів
Цей підклас не включає:
- виробництво виробів з неблагородних металів, плакованих благородними металами, крім ювелірних виробів (див. у 28.51.0) 
- виробництво корпусів та браслетів для годинників (див. у 33.50.0) 
- виробництво імітацій ювелірної продукції (див. у 36.61.0) 
Частина 
3691 
36.3 
  Виробництво музичних інструментів 
Частина 
369 
3692 
36.30 
  Виробництво музичних інструментів 
3692 
36.30.1 
Виробництво музичних інструментів 
Цей підклас включає:
- виробництво струнних інструментів 
- виробництво клавішних інструментів, включаючи фортепіано, фісгармонії та аналогічні клавішні інструменти, а також металевих язичкових музичних інструментів 
- виробництво акордеонів та подібних інструментів, включаючи губні гармоніки 
- виробництво духових музичних інструментів 
- виробництво ударних музичних інструментів 
- виробництво електронних музичних інструментів 
- виробництво музичних шкатулок, ярмаркових шарманок тощо 
- виробництво запчастин та комплектування до них: метрономів, камертонів, камертонів-дудок, ступ, дисків та валиків для механічних інструментів 
- виробництво свистків, закличних ріжків та інших свисткових інструментів
Цей підклас не включає:
- видання музичних записів та тиражування звукових матеріалів (див. у 22.14.0; 22.31.1; 92.11.0) 
- виробництво мікрофонів, підсилювачів, гучномовців, навушників та інших подібних елементів, електрофонів, магнітофонів та подібних до них приладів (див. у 32.30.1) 
- виробництво іграшкових музичних інструментів (див. у 36.50.0) 
36.30.2 
Ремонт музичних інструментів 
36.4 
  Виробництво спортивних товарів 
Частина
369 
3693 
36.40 
36.40.0 
Виробництво спортивних товарів 
Цей підклас включає:
- виробництво товарів та устатковання для спорту та ігор на відкритому повітрі та в приміщенні: жорстких та надувних м'ячів, ракеток, биток та ключок для гольфу, лиж, кріплень, лижних палиць, дошок для серфінгу, товарів для спортивного рибальства, включаючи риболовні гачки, товарів для полювання, альпінізму тощо, шкіряних спортивних рукавичок та спортивних чоловічих шоломів, плавальних басейнів для дорослих та дітей, ковзанів, роликів, луків та арбалетів, устатковання для гімнастичних та атлетичних залів
Цей підклас не включає:
- виробництво вітрил для човнів (див. у 17.40.1) 
- виробництво спортивного одягу (див. у 18.24.0) 
- виробництво шорно-сідельних виробів (див. у 19.20.1) 
- виробництво спортивного взуття (див. у 19.30.1) 
- виробництво зброї та боєприпасів (див. у 29.60.0) 
- виробництво спортивних автомобілів, крім спортивних саней для бобслею, саней та подібних товарів (див. у 34.10.1, 35.41.0, 35.42.0) 
- будування прогулянкових суден (див. у 35.12.0) 
- виробництво більярдних столів та устатковання для кегельбану (див. у 36.50.0) 
- виробництво хлистів і батогів для верхової їзди (див. у 36.63.2) 
3693 
36.5 
  Виробництво ігор та іграшок з усіх видів матеріалів 
Частина 
369 
3694 
36.50 
36.50.0 
Виробництво ігор та іграшок з усіх видів матеріалів
Цей підклас включає:
- виробництво ляльок, а також одягу та аксесуарів для ляльок 
- виробництво іграшкових тварин 
- виробництво іграшок на колесах, у тому числі триколісних велосипедів 
- виробництво іграшкових музичних інструментів 
- виробництво салонних ігор 
- виробництво гральних карт 
- виробництво заводних іграшок, гральних автоматів, більярдів, спеціальних столів для азартних ігор, автоматичного устатковання для кегельбанів тощо 
- виробництво електронних ігор, відеоігор, шахів тощо 
- виробництво мініатюрних моделей і подібних виробів, електричних поїздів, будівельних наборів тощо
- виробництво іграшок-головоломок, що складаються з малюнків 
- виробництво ігор та іграшок з паперу та картону
Цей підклас не включає:
- виробництво велосипедів (див. у 35.42.0) 
- виробництво виробів для проведення народних гулянь, карнавалів та інших розваг (див. у 36.63.5) 
3694 
36.6 
  Виробництво інших виробів, не віднесених до інших угруповань 
Частина 
369 
3699 
36.61 
36.61.0 
Виробництво імітацій ювелірних виробів 
Частина 
3699 
36.62 
36.62.0 
Виробництво мітел і щіток 
Цей підклас включає:
- виробництво віників та щіток, у тому числі віників, що складають елементи машин, ручних механічних щіток для підлоги, швабр та віників з пір'я, щіточок для фарбування, фарбувальних валиків та накаток, фарбувальних гумових шкребків та інших віників, щіток, мітелок тощо 
- виробництво щіток для взуття та одягу 
Частина 
3699 
36.63 
  Виробництво інших виробів, не віднесених до інших угруповань 
Частина 
3699 
36.63.1 
Виробництво олівців, ручок, інших засобів складання текстових документів
Цей підклас включає:
- виробництво ручок та олівців усіх видів, механічних або немеханічних 
- виробництво грифелів для олівців 
- виробництво штампів для датування, друкування або нумерації, ручних пристроїв для друкування або тиснення етикеток, друкарських наборів, готових стрічок для друкарських машин та штемпельних подушок 
36.63.2 
Виробництво ґудзиків, застібок-змійок, парасольок 
Цей підклас включає:
- виробництво дощових та сонцезахисних парасольок, тростин, тростин-стільців, хлистів, батогів для верхової їзди, ґудзиків, кнопок, запонок, застібок-змійок 
- виробництво дитячих колясок 
36.63.3 
Виробництво іншої пластмасової та металевої галантереї 
Цей підклас включає:
- виробництво сірників, запальничок 
- виробництво речей особистого користування: гребінців для волосся, парфумів в аерозольному пакованні, термосів та інших вакуумних посудин для особистого користування в домашньому господарстві, перук, штучних борід тощо 
36.63.4 
Виробництво лінолеуму та іншого покриття для підлоги 
Цей підклас включає:
- виробництво лінолеуму, штучних віскозних килимових доріжок та інших матеріалів для покриття підлоги 
36.63.5 
Виробництво решти виробів, не віднесених до інших угруповань
Цей підклас включає:
- виробництво штучних квітів, фруктів та листя, ручних сит і решіт, кравецьких манекенів, іграшок-сюрпризів, свічок, гноту 
- набивання чучел 
- виробництво термосів 
- виробництво каруселей, гойдалок, тирів та інших ярмаркових атракціонів 
37 
  Оброблення відходів 
37 
37.1 
  Оброблення металевих відходів та брухту 
371 
37.10 
  Оброблення металевих відходів та брухту
Цей клас включає:
- оброблення металевих відходів та брухту з металевих виробів, використаних або не використаних як вторинний сировинний матеріал. 
Як правило, введена сировина складається з відходів та брухту - сортованого чи несортованого, але завжди вона непридатна до подальшого безпосереднього використання в промислових процесах, тоді як отримана після оброблення вторинна сировина стає придатною для подальшого оброблення, і, таким чином, її слід вважати проміжним продуктом. Виникає потреба механічного або хімічного процесу перероблення
Цей клас не включає:
- виробництво нових виробів із відходів та брухту (див. у 27.10.0, 27.41.0, 27.42.0, 27.43.0, 27.44.0) 
- оптову торгівлю металевими і неметалевими відходами та брухтом (див. у 51.57.0) 
- роздрібна торгівля іншими вживаними товарами (див. у 50.10.2, 52.50.9) 
3710 
37.10.1 
Оброблення металевих відходів та брухту чорних металів 
37.10.2 
Оброблення брухту та відходів кольорових металів 
37.10.3 
Оброблення відходів та брухту дорогоцінних металів 
37.2 
  Оброблення неметалевого брухту 
372 
37.20 
  Оброблення неметалевого брухту 
Цей клас включає:
- оброблення неметалевих відходів та брухту з неметалевих виробів, використаних як вторинна сировина. Як правило, введена сировина складається з відходів та брухту - сортованого або несортованого, але завжди така, як придбана для подальшого безпосереднього використання в промислових процесах, тоді як отримана після оброблення вторинна сировина стає придатною для подальшого перероблення і, таким чином, її необхідно вважати проміжним продуктом. Виникає потреба механічного або хімічного процесу оброблення
Цей клас не включає:
- виробництво нових продуктів з вторинної сировини, як, наприклад, виготовлення пряжі із шматків, виготовлення паперової маси з макулатури або відновлення автопокришок (див. у відповідному класі виробництва готових виробів) 
- оптову торгівлю металевими і неметалевими відходами та брухту, матеріалами для перероблення (див. у 51.57.0) 
- оптову та роздрібну торгівлю іншими уживаними товарами (див. у 51.57.0, 52.50.9) 
3720 
37.20.1 
Оброблення скла 
37.20.2 
Оброблення пластичних мас 
37.20.3 
Оброблення текстильних волокон 
37.20.4 
Оброблення паперу та картону 
37.20.5 
Оброблення залізобетонних та бетонних виробів 
37.20.6 
Оброблення відходів, брухту та регенерація гуми 
Секція E
  Виробництво електроенергії, газу та води
40 
  Виробництво електроенергії, газу та води 
40 
40.1 
  Виробництво та розподілення електроенергії 
401 
40.10 
  Виробництво та розподілення електроенергії 
4010 
40.10.1 
Виробництво електроенергії тепловими електростанціями 
40.10.2 
Виробництво електроенергії атомними електростанціями 
40.10.3 
Виробництво електроенергії гідроелектростанціями 
40.10.4 
Виробництво електроенергії електростанціями інших типів 
Цей підклас включає:
- виробництво електроенергії станціями, які використовують енергію вітру, сонячного проміння тощо 
40.10.5 
Розподілення електроенергії 
Цей підклас включає:
- розподілення електроенергії, виробленої всіма видами електростанцій, у тому числі на комунально-побутові потреби підприємств та організацій, а також населення 
40.2 
  Виробництво та розподілення газоподібного палива 
402 
40.20 
  Виробництво та розподілення газоподібного палива
Цей клас включає:
- виробництво газоподібного палива, теплова цінність якого визначена очищенням або іншим переробленням газоподібного походження
- виробництво газу дистиляцією вугілля або з супутніх продуктів сільського господарства чи з відходів та брухту 
- систему вуличної розподільчої мережі в містах та селищах міського типу, сільській місцевості 
- розподілення природного та зрідженого газу населенню та на комунально-побутові потреби підприємствам, організаціям та установам
Цей клас не включає:
- виробництво продукції коксових печей (див. у 23.10.0) 
- виробництво мастил та нафти (див. у 23.20.0) 
- виробництво промислових газів (див. у 24.11.0) 
- транспортування газу газопроводами (див. у 60.30.2) 
 
40.20.1 
Виробництво газу 
40.20.2 
Розподілення газоподібного палива системою трубопроводів 
40.3 
  Виробництво та розподілення тепла 
403
4030 
40.30 
40.30.0 
Виробництво та розподілення тепла 
Цей підклас включає:
- виробництво, збір та розподілення пари та теплої води для обігрівання, використання рухомої сили тощо 
- виробництво та розподілення холодної води для охолодження 
- систему вуличної розподільчої мережі в містах та селищах міського типу, сільській місцевості 
- розподілення теплової енергії для обігріву житла і побутової потреби населення та на комунально-побутові потреби підприємств, організацій, установ 
 
41 
  Збір, очищення та розподілення води 
410 
41.0 
  Збір, очищення та розподілення води 
4100 
41.00 
41.00.0 
Збір, очищення та розподілення води 
Цей підклас включає:
- систему вуличної розподільчої мережі в містах та селищах міського типу, сільській місцевості 
- розподіл питної води для населення та комунально-побутових потреб підприємств, організацій, установ 
- опріснювання морської води для виробництва води як основного продукту
Цей підклас не включає:
- діяльність зрошувальних систем для сільськогосподарських потреб (див. у 01.41.0) 
- перероблення стічних вод з метою запобігання забрудненню навколишнього середовища (див. у 90.00.2) 
- виробництво та розподілення холодної води або льоду для охолодження (див. у 40.30.0) 
 
Секція F
  Будівництво
45 
  Будівництво
Цей розділ включає:
- виконання будівельних і монтажних робіт під час нового будівництва, розширення, реконструкції, переобладнання, реставрації та ремонту будівель і споруд 
45 
45.1 
  Підготовка будівельних ділянок 
451 
45.11 
  Знесення будівель і земляні роботи 
Частина 
4510 
45.11.1 
Знесення будівель; звільнення будівельних ділянок 
Цей підклас включає:
- знесення будинків та інших споруд 
- звільнення будівельних ділянок 
45.11.2 
Виконання земляних робіт 
Цей підклас включає:
- земляні роботи: екскавацію і відсипання грунту, планування (нівелювання) будівельних ділянок, улаштування насипів, копання котлованів і траншей, засипання котлованів і траншей 
45.11.3 
Підготовка ділянок для гірничих та інших робіт 
Цей підклас включає:
- розчищення грунту та інші роботи, пов'язані з улаштуванням та підготовкою майданчиків і ділянок для гірничих робіт 
- інші види земляних робіт: розкопки, підривні роботи 
- очищення від каменів 
- дренажні роботи на будівельних ділянках 
- дренажні роботи на сільськогосподарських та лісових ділянках 
45.12 
45.12.0 
Розвідувальне буріння та свердління
Цей підклас включає:
- розвідувальне буріння та свердління, а також відбирання зразків з бурових свердловин для будівельних і дослідних геофізичних, геологічних та подібних цілей
Цей підклас не включає:
- послуги, пов'язані з видобуванням нафти та газу (див. у 11.20.0) 
- буріння свердловин для води, проходження шурфів (див. у 45.25.2) 
- поглиблення колодязів (див. у 45.25.2) 
- поверхневі заміри та спостереження з метою збору інформації про підземні структури та місцезнаходження родовищ нафти, природного газу та руд, а також підземних водних горизонтів (див. у 74.20.2) 
Частина 
4510 
45.2 
  Будівництво завершених будівель; цивільне будівництво 
452 
45.21 
  Будівництво будівель
Цей клас включає:
- будівництво всіх типів будинків 
- будівництво цивільних споруд
Цей клас не включає:
- будівництво полів, майданчиків і покриттів спортивних та рекреаційних споруд (стадіонів, тенісних кортів, майданчиків для гольфу тощо (див. у 45.23.2) 
- установлення в будинках та інших будівельних об'єктах нестандартного устатковання та пристроїв, не віднесеного до інших угруповань (див. у 45.34.9) 
- обладнання будівель (див. у 45.3) 
- завершальні будівельні роботи (див. у 45.4) 
- архітектурні та інженерні роботи (див. у 74.20.1) 
- монтаж і налагодження технологічного устатковання (див. у відповідних розділах секції D)
Частина 
4520 
45.21.1 
Загальне будівництво будівель (нові роботи, роботи з заміни, реконструкції та відновлення)
Цей підклас включає:
- будівництво всіх типів будівель 
- роботи з реконструкції, реставрації, оновлення та ремонту
Цей підклас не включає:
- будівництво будинків підприємств енергетики, гірничодобувної та обробної промисловості (див. у 45.21.5) 
- монтаж збірних будинків (див. у 45.21.7) 
45.21.2 
Будівництво мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітенів
Цей підклас включає:
- будівництво мостів, у тому числі естакад і шляхопроводів для доріг, шосе, автомагістралей 
- будівництво метро, тунелів, підземних переходів 
- роботи з реконструкції, реставрації, оновлення та ремонту 
45.21.3 
Будівництво магістральних трубопроводів, ліній зв'язку та енергозабезпечення 
Цей підклас включає:
- будівництво магістральних трубопроводів, у тому числі газо-, нафто- та водопроводів 
- будівництво магістральних наземних і підземних ліній електропередач, у тому числі для залізниць 
- будівництво магістральних наземних та підземних комунікаційних ліній 
- роботи з реконструкції, реставрації, оновлення та ремонту 
45.21.4 
Будівництво трубопроводів і прокладання ліній енергозабезпечення та зв'язку місцевого призначення; додаткові роботи
Цей підклас включає:
- будівництво, включаючи додаткові роботи: водопровідних, теплових і каналізаційних мереж, включаючи вуличну розподільну мережу, місцевих газопроводів, наземних і підземних місцевих ліній електропередач, наземних і підземних місцевих телефонних та інших комунікаційних ліній 
- роботи з монтажу технологічних трубопроводів 
- роботи з реконструкції, реставрації, оновлення та ремонту 
45.21.5 
Будівництво підприємств енергетики, добувної й обробної промисловості
Цей підклас включає:
- роботи з реконструкції, реставрації, оновлення та ремонту 
45.21.6 
Будівництво решти споруд та інженерні роботи, не віднесені до інших угруповань
Цей підклас включає:
- будівництво споруд для стадіонів та спортивних майданчиків плавальних басейнів, спортивних та рекреаційних споруд 
- загальні будівельні роботи під час виконання інженерних робіт, не віднесених до інших угруповань 
- роботи з реконструкції, реставрації, оновлення та ремонту 
45.21.7 
Монтаж і встановлення збірних конструкцій 
Цей підклас включає:
- монтаж збірних будинків
Цей підклас не включає:
- установлення готових елементів (крім бетонних та залізобетонних), вироблених тими, хто виконує будівельні роботи (див. у 20.30.0; 28.12.0) 
45.22 
  Монтаж крокв і настилів покрівель та гідроізоляційні роботи 
Частина 
4520 
 
45.22.1 
Улаштування покрівель 
Цей підклас включає:
- монтаж крокв і настилів покрівель 
- покрівельні роботи 
- улаштування водостічних воронок та жолобів 
- роботи з реконструкції, реставрації, оновлення та ремонту 
 
 
45.22.2 
Роботи з забезпечення водонепроникності 
Цей підклас включає:
- роботи з забезпечення водонепроникності покрівель 
- роботи з гідроізоляції інших конструкцій та споруд 
- роботи з реконструкції, оновлення та ремонту 
 
45.23 
  Будівництво доріг
Цей клас не включає:
- виконання земляних робіт (див. у 45.11.2) 
Частина 
4520 
45.23.1 
Будівництво автострад, доріг, вулиць, залізниць, злітно-посадкових смуг на аеродромах
Цей підклас включає:
- створення полотна автострад (за винятком автострад на естакадах - див. у 45.21.2), доріг, вулиць, шосе та інших автомобільних і пішохідних доріг 
- створення покриття автострад, доріг, вулиць шосе та інших автомобільних і пішохідних доріг 
- будівництво залізниць 
- будівництво злітно-посадкових смуг на аеродромах 
- маркування і фарбування шосе, автомобільних стоянок та інших майданчиків 
- роботи з реконструкції, реставрації, оновлення та ремонту 
45.23.2 
Обладнання спортивних та ігрових споруд і майданчиків 
Цей підклас включає:
- будівництво полів, майданчиків і покриттів спортивних та рекреаційних споруд (стадіонів, тенісних кортів, майданчиків для гольфу тощо) 
- роботи з реконструкції, оновлення та ремонту
Цей підклас не включає:
- будівництво будинків і споруд для стадіонів, плавальних басейнів, гімнастичних залів, тенісних кортів та інших спортивних та ігрових споруд (див. у 45.21.1, 45.21.6) 
45.24 
45.24.0 
Будівництво морських та річкових споруд
Цей підклас включає:
- будівництво: водних шляхів, річкових портів та причалів, морських пасажирських портів, шлюзів та інших водних споруд, гребель та дамб 
- підводні роботи 
- землечерпальні роботи 
- роботи з реконструкції, реставрації, оновлення та ремонту 
Частина 
4520 
45.25 
  Інші будівельні роботи
Цей клас включає:
- роботи з спеціалізованого будівництва, що потребують спеціальної професіональної освіти, матеріалів і обладнання 
Частина 
4520 
45.25.1 
Зведення будівельних риштовань 
Цей підклас включає:
- монтаж і демонтаж риштовань та помостів власного виробництва та орендованих 
- роботи з ремонту
Цей підклас не включає:
- прокат риштовань без монтажу і демонтажу (див. у 71.32.0) 
45.25.2 
Улаштування основ та буріння свердловин і шурфів 
Цей підклас включає:
- трамбування котлованів і подушок під фундамент 
- закладання фундаменту, включаючи забивання паль 
- буріння свердловин для води, проходження шурфів 
- роботи з відновлення та ремонту 
- поглиблення колодязів 
45.25.3 
Бетонні роботи 
Цей підклас включає:
- залізобетонні роботи
- інші бетонні роботи 
45.25.4 
Монтаж металевих конструкцій 
Цей підклас включає:
- монтаж елементів металевих конструкцій сторонніх виробників та власного виробництва підрядних організацій 
- установлення металевих каркасів 
45.25.5 
Цегляна і кам'яна кладка 
Цей підклас включає:
- кладку з цегли і каменю 
45.25.9 
Інші спеціальні будівельні роботи 
Цей підклас включає:
- будівництво димарів і промислових печей 
- роботи з реконструкції, реставрації, оновлення та ремонту 
45.3 
  Роботи з обладнання будівель 
453 
45.31 
  Електромонтажні роботи 
Частина 
4530 
45.31.1 
Монтаж електропроводки й арматури 
Цей підклас включає:
- монтаж у будинках та інших будівельних об'єктах електропроводки й арматури 
- роботи з реконструкції, реставрації, оновлення та ремонту 
45.31.2 
Монтаж систем пожежної та охоронної сигналізації; монтаж антен
Цей підклас включає:
- роботи з установлення: систем протипожежної сигналізації, систем охоронної сигналізації, антен, громовідводів 
- роботи з реконструкції, реставрації, оновлення та ремонту 
45.31.3 
Монтаж ліфтів і ескалаторів 
Цей підклас включає:
- установлення в будинках та інших будівельних об'єктах ліфтів і ескалаторів 
- роботи з реконструкції, реставрації, оновлення та ремонту 
45.31.4 
Інші роботи з електроустатковання будівель 
Цей підклас включає: 
- електромонтажні роботи, пов'язані з установленням систем телекомунікацій 
- установлення електроопалювального обладнання 
- роботи з реконструкції, реставрації, оновлення та ремонту 
45.32 
45.32.0 
Ізоляційні роботи 
Цей підклас включає:
- улаштування в будинках та інших будівельних об'єктах тепло-, звуко- та вібраційної ізоляції 
- роботи з реконструкції, оновлення та ремонту
Цей підклас не включає:
- забезпечення водонепроникності (див. у 45.22.2) 
Частина 
4530 
45.33 
  Санітарно-технічні роботи 
Частина 
4530 
45.33.1 
Монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря
Цей підклас включає:
- улаштування в будинках та інших будівельних об'єктах систем опалення, вентиляції, охолодження та кондиціонування повітря 
- роботи з реконструкції, оновлення та ремонту
Цей підклас не включає:
- установлення електричних опалювальних систем (див. у 45.31.4) 
45.33.2 
Водопровідні і каналізаційні роботи
Цей підклас включає:
- улаштування водопровідних і каналізаційних мереж 
- улаштування протипожежних систем, включаючи устатковання автоматичного гасіння пожежі 
- установлення водопровідного і санітарного устатковання 
- роботи з реконструкції, відновлення та ремонту 
45.33.3 
Газопровідні роботи 
Цей підклас включає:
- улаштування газових мереж і установлення газового устатковання 
- роботи з реконструкції, оновлення та ремонту 
45.34 
  Інші монтажні роботи 
Частина 
4530 
45.34.1 
Установлення огороджень і поручнів 
Цей підклас включає:
- роботи з установлення огороджень і поручнів 
- роботи з реконструкції, оновлення та ремонту 
45.34.2 
Інші електромонтажні роботи
Цей підклас включає:
- установлення систем освітлення і сигналізації для доріг, залізниць, аеропортів та портів 
- роботи з реконструкції, оновлення та ремонту 
45.34.9 
Інші монтажні роботи 
Цей підклас включає:
- установлення в будинках та інших будівельних об'єктах пристроїв і устатковання, не віднесеного до інших угруповань 
45.4 
  Роботи з завершення будівництва
454 
45.41 
45.41.0 
Штукатурні роботи 
Цей підклас включає:
- нанесення всіх видів штукатурки для внутрішнього і зовнішнього опорядження будинків та інших будівельних об'єктів, включаючи установлення з'єднувальних сіток 
- роботи з оновлення та ремонту 
Частина 
4540 
45.42 
45.42.0 
Столярні роботи
Цей підклас включає:
- установлення дверей, вікон, дверних і віконних рам та коробок, сходів, устатковання кухонь, магазинів тощо з дерева та інших матеріалів сторонніх виробників та власного виробництва підрядних організацій 
- внутрішнє улаштування приміщень стелі, дерев'яної обшивки стін, пересувних перегородок тощо 
- інші столярні роботи з металевими і неметалевими виробами 
- роботи з оновлення та ремонту
Цей підклас не включає:
- укладання паркету та інших дерев'яних підлогових покриттів (див. у 45.43.9) 
Частина 
4540 
45.43 
  Покриття підлоги і стін 
Частина 
4540 
45.43.1 
Роботи з покриття підлоги та облицювання стін плиткою 
Цей підклас включає:
- укладання в будинках та інших будівельних об'єктах підлоги керамічною, бетонною та іншою плиткою 
- облицювання стін керамічною, бетонною або кам'яною плиткою 
- покриття підлоги і стін мармуром, гранітом 
- роботи з оновлення та ремонту 
45.43.9 
Інші види діяльності, пов'язані з покриттям підлоги і стін 
Цей підклас включає:
- укладання паркету або інших дерев'яних підлогових покриттів 
- покриття підлоги килимами, лінолеумом, включаючи покриття з гуми та пластмаси 
- обклеювання стін шпалерами 
- внутрішні декоративні роботи 
- роботи з оновлення та ремонту 
45.44 
  Фарбування та скління 
Частина 
4540 
45.44.1 
Роботи із скління 
Цей підклас включає:
- установлення скла, дзеркал тощо 
- роботи з оновлення та ремонту
Цей підклас не включає:
- установлення вікон (див. у 45.42.0) 
45.44.2 
Малярні роботи 
Цей підклас включає:
- внутрішнє і зовнішнє фарбування фасадів будинків і цивільних інженерних споруд 
- роботи з оновлення та ремонту 
45.45 
45.45.0 
Інші роботи з завершення будівництва 
Цей підклас включає:
- декоративні роботи 
- очищення парою, піскоструминне та інше оброблення зовнішніх частин будівель
- інші завершальні роботи, не віднесені до інших угруповань 
- реставрацію будівель
Цей підклас не включає:
- внутрішнє очищення будинків та інших об'єктів будівництва (див. у 74.70.0) 
Частина 
4540 
45.5 
  Оренда устатковання для будівництва з обслуговуючим персоналом 
455 
45.50 
45.50.0 
Оренда устатковання для будівництва з обслуговуючим персоналом
Цей підклас не включає:
- оренду устатковання для будівництва або знесення будівель без обслуговування (див. у 71.32.0) 
4550 
Секція G
  Оптова й роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; послуги з ремонту
50 
  Торгівля транспортними засобами та їх ремонт
Цей розділ включає:
- всі види діяльності (крім виготовлення та здавання під найм), пов'язані з мотоциклами й автомобілями, включаючи вантажні автомобілі: оптову і роздрібну торгівлю новими та уживаними автотранспортними засобами; технічне обслуговування та ремонт; оптову і роздрібну торгівлю деталями та належностями; посередницьку діяльність у сфері оптової і роздрібної торгівлі автотранспортними засобами; миття, полірування і буксирування автотранспортних засобів
Цей розділ включає також:
- роздрібну торгівлю пальним, мастильними матеріалами та охолоджувачами
Цей розділ не включає:
- здавання під найм автомобілів (див. у 71.10) 
- здавання під найм мотоциклів (див. у 71.21) 
50 
50.1 
  Торгівля автомобілями 
501 
50.10 
  Торгівля автомобілями
Цей клас включає:
- оптову і роздрібну торгівлю: пасажирськими автомобілями, включаючи спеціалізовані, наприклад, автомобілі швидкої допомоги, мікроавтобуси тощо; вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами; туристичними транспортними засобами, наприклад, житловими причепами або автомобілями з житловими причепами (кемпінгові причепи)
Цей клас включає також:
- оптову і роздрібну торгівлю автомобілями-всюдиходами (типу джип тощо) 
- оптову і роздрібну торгівлю через посередників
Цей клас не включає:
- оптову і роздрібну торгівлю автомобільними деталями та належностями (див. у 50.30) 
5010 
50.10.1 
Оптова торгівля новими й уживаними автомобілями 
50.10.2 
Роздрібна торгівля новими й уживаними автомобілями 
50.10.3 
Посередницька діяльність у сфері оптової і роздрібної торгівлі автомобілями 
50.2 
  Технічне обслуговування та ремонт автомобілів 
502 
50.20 
  Технічне обслуговування та ремонт автомобілів
Цей клас включає:
- технічне обслуговування та ремонт автомобілів: механічний ремонт, ремонт електроустатковання, поточне обслуговування, ремонт кузовів, ремонт автомобільних деталей, миття, полірування тощо, фарбування, у тому числі за допомогою розпилення фарб 
- ремонт вітрових та бокових стекол автомобіля 
- ремонт, установлення або заміну автопокришок та камер 
- антикорозійне оброблення 
- буксирування 
- установлення деталей і належностей 
- надання технічної допомоги в дорозі
Цей клас не включає:
- регенерацію та відновлення гумових покришок та шин (див. у 25.12.0) 
5020 
50.20.1 
Технічне обслуговування та ремонт автомобілів підприємствами 
50.20.2 
Технічне обслуговування та ремонт автомобілів за замовленням населення 
50.3 
  Торгівля автотоварами 
503 
50.30 
  Торгівля автотоварами 
5030 
50.30.1 
Оптова торгівля автотоварами 
50.30.2 
Роздрібна торгівля автотоварами 
50.30.3 
Посередницька торгівля автотоварами 
50.4 
  Торгівля мотоциклами та їх ремонт 
504 
50.40 
  Торгівля мотоциклами та їх ремонт 
5040 
50.40.1 
Оптова торгівля мотоциклами, моторолерами та мопедами і деталями та належностями до них 
50.40.2 
Роздрібна торгівля мотоциклами, моторолерами та мопедами і деталями та належностями до них 
50.40.3 
Посередницька діяльність з продажу мотоциклів, моторолерів та мопедів і деталей та належностей до них 
50.40.4 
Технічне обслуговування та ремонт мотоциклів, моторолерів і мопедів 
50.5 
  Роздрібна торгівля пальним 
505 
50.50 
50.50.0 
Роздрібна торгівля пальним 
Цей підклас включає:
- роздрібну торгівлю пальним для автомобілів та мотоциклів
Цей підклас включає також:
- роздрібну торгівлю мастильними матеріалами й охолоджувачами для автомобілів
Цей підклас не включає:
- оптову торгівлю автомобільним пальним (див. у 51.51.0) 
5050 
51 
  Оптова торгівля і посередництво у торгівлі
Цей розділ включає:
- перепродаж (продаж без внесення змін) нових або уживаних речей чи виробів роздрібним торговцям або споживачам у промисловості і в торгівлі, групам користувачів або професійним користувачам, а також іншим оптовикам чи посередникам, які купують ці речі або вироби від імені роздрібних торговців, споживачів або груп користувачів 
- діяльність оптових торговців, хранителів і розповсюджувачів промислової продукції, експортерів, імпортерів, закупівельних маклерів, комісіонерів, кооператорів, комерційних агентів підприємств, закупівельних центрів, заготівельників і кооперативів з торгівлі сільськогосподарською продукцією
Цей розділ включає також:
- звичайні операції у сфері оптової торгівлі: збирання, сортування, розподілення по групам великих партій товару, розподілення на дрібні партії, перепакування, розлив у пляшки, розфасування у менші ємності ліків, тимчасове зберігання, охолодження, доставка та установлення за свій рахунок
Цей розділ не включає:
- оптову торгівлю і посередництво в торгівлі автомобілями, житловими автопричепами і мотоциклами (див. у 50.10 і 50.40) 
- оптову торгівлю автотоварами (див. у 50.30 і 50.40) 
- здавання під найм та довготермінову оренду майна (див. у 71) 
51 
51.1 
  Посередництво в оптовій торгівлі
Ця група включає:
- діяльність товарних маклерів та всіх інших посередників в оптовій торгівлі, які діють від імені та за рахунок третьої особи 
- діяльність фізичних осіб, які зводять між собою продавців та покупців або виконують комерційні операції за дорученням довірителя
Ця група не включає:
- оптову торгівлю від власного імені (див. у 51.2 - 51.7) 
- посередництво в роздрібній торгівлі (див. у 52) 
- діяльність страхових агентів (див. у 67.20) 
- діяльність агентів у торгівлі нерухомістю (див. у 70.3) 
511 
51.11 
51.11.0 
Посередництво в торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами 
5121 
51.12 
51.12.0 
Посередництво в торгівлі паливом, металами, корисними копалинами і хімікатами 
51.13 
51.13.0 
Посередництво в торгівлі деревиною та будівельними матеріалами 
51.14 
51.14.0 
Посередництво в торгівлі машинами, промисловим устаткованням, кораблями та літаками
Цей підклас включає також:
- посередництво в торгівлі сільськогосподарськими машинами 
- посередництво в торгівлі конторським устаткованням 
- посередництво в торгівлі ракетно-космічною технікою та технологією 
51.15 
51.15.0 
Посередництво в торгівлі меблями, речами домашнього вжитку і залізними товарами 
51.16 
51.16.0 
Посередництво в торгівлі одягом, взуттям, текстильними та шкіряними виробами
Цей підклас включає також:
- посередництво в торгівлі хутровими виробами 
51.17 
51.17.0 
Посередництво в торгівлі харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами 
5122 
51.18 
51.18.0 
Інші види спеціалізованого посередництва в торгівлі
Цей підклас включає також:
- посередництво в торгівлі велосипедами 
51.19 
51.19.0 
Посередництво в торгівлі різними товарами 
Групи 51.2 - 51.7 включають:
- ВИКЛЮЧНО оптову торгівлю від власного імені 
51.2 
  Оптова торгівля непереробленими сільськогосподарськими продуктами 
Частина 
512 
5121 
51.21 
51.21.0 
Оптова торгівля зерном та кормами для тварин 
Цей підклас включає також:
- оптову торгівлю насінням картоплі 
- оптову торгівлю цибулинами тюльпанів 
- оптову торгівлю кормами для тваринництва 
Частина 
5121 
51.22 
51.22.0 
Оптова торгівля квітами і рослинами 
Цей підклас включає:
- оптову торгівлю квітами, рослинами і насінням сільськогосподарських культур
Цей підклас не включає:
- оптову торгівлю текстильним волокном (див. у 51.56.0) 
Частина 
5121 
51.23 
51.23.0 
Оптова торгівля живими тваринами 
Частина 
5121 
51.24 
51.24.0 
Оптова торгівля шкурами і шкірою 
Частина 
5121 
51.25 
51.25.0 
Оптова торгівля необробленим тютюном 
Частина 
5121 
51.3 
  Оптова торгівля продовольчими товарами 
Частина 
512 
5122 
51.31 
51.31.0 
Оптова торгівля фруктами та овочами
Цей підклас включає:
- оптову торгівлю свіжими фруктами та овочами, включаючи картоплю 
Частина 
5122 
51.32 
51.32.0 
Оптова торгівля м'ясом та м'ясними продуктами
Цей підклас включає:
- оптову торгівлю м'ясом, м'ясом свійської птиці, м'ясом диких тварин, м'ясними продуктами і ковбасними виробами 
- розфасування м'яса за рахунок оптової торгівлі 
Частина 
5122 
51.33 
51.33.0 
Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, олією та жирами 
Цей підклас включає:
- оптову торгівлю продуктами з яєць 
- оптову торгівлю харчовим маслом і жиром тваринного та рослинного походження 
5122 
51.34 
51.34.0 
Оптова торгівля напоями
Цей підклас включає:
- оптову торгівлю алкогольними та іншими напоями 
- купівлю нерозфасованого вина та його розлив у пляшки без перероблення 
- купівлю нерозфасованого вина з подальшим його змішуванням та очищенням, розливом у пляшки і перепродаванням 
Частина 
5122 
51.35 
51.35.0 
Оптова торгівля тютюновими виробами 
Частина 
5122 
51.36 
  Оптова торгівля цукром, шоколадними та кондитерськими виробами 
Частина 
5122 
51.36.1 
Оптова торгівля цукром 
51.36.2 
Оптова торгівля шоколадними та кондитерськими виробами 
51.37 
51.37.0 
Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами 
Частина 
5122 
51.38 
  Оптова торгівля іншими видами продовольчих товарів 
Частина 
5122 
51.38.1 
Оптова торгівля рибою, морепродуктами і молюсками 
51.38.2 
Спеціалізована оптова торгівля іншими видами продовольчих товарів
Цей підклас включає також:
- оптову торгівлю виробами з картоплі 
- оптову торгівлю кормами для домашніх тварин 
51.39 
51.39.0 
Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 
Частина 
5122 
51.4 
  Оптова торгівля непродовольчими споживчими товарами 
513 
51.41 
  Оптова торгівля текстильними товарами
Цей клас не включає:
- оптову торгівлю текстильними волокнами (див. у 51.56.0) 
Частина 
5131 
51.41.1 
Оптова торгівля тканинами 
Цей підклас включає також:
- оптову торгівлю пряжею 
51.41.2 
Оптова торгівля постільною та столовою білизною тощо 
51.41.3 
Оптова торгівля голками, нитками тощо 
51.42 
  Оптова торгівля одягом і взуттям
Цей клас не включає:
- оптову торгівлю ювелірними і шкіряними виробами (див. у 51.47.9) 
Частина 
5131 
51.42.1 
Оптова торгівля одягом, включаючи спортивний 
Цей підклас включає:
- оптову торгівлю одягом, білизною, трикотажними виробами, головними уборами (крім хутрових) 
51.42.2 
Оптова торгівля хутровими виробами 
Цей підклас включає також:
- оптову торгівлю головними уборами з натурального хутра 
51.42.3 
Оптова торгівля взуттям 
51.42.4 
Оптова торгівля галантерейними виробами 
51.43 
  Оптова торгівля електропобутовими приладами та радіотелевізійними товарами 
Частина 
5139 
51.43.1 
Оптова торгівля електропобутовими приладами 
Цей підклас включає також:
- оптову торгівлю освітлювальними приладами 
- оптову торгівлю електропроводом, перемикачами, а також іншим електроустановочним обладнанням для використання у побуті 
51.43.2 
Оптова торгівля радіотелевізійними товарами
Цей підклас включає також:
- оптову торгівлю платівками, магнітними стрічками, компактними дисками та відеокасетами 
51.44 
51.44.0 
Оптова торгівля виробами з кераміки, скла і господарськими товарами 
Цей підклас включає:
- оптову торгівлю скляним, фарфоровим, керамічним і металевим посудом, металевими столовими належностями та іншими господарськими товарами 
Частина 
5139 
51.45 
51.45.0 
Оптова торгівля парфумерними та косметичними товарами 
Частина 
5139 
51.46 
51.46.0 
Оптова торгівля фармацевтичними товарами
Цей підклас включає також:
- оптову торгівлю інструментами та устаткованням для лікарів і лікарень 
- оптову торгівлю ортопедичними виробами 
Частина 
5139 
51.47 
  Оптова торгівля різними непродовольчими споживчими товарами
Цей клас не включає:
- оптову торгівлю офісними меблями (див. у 51.64.2) 
Частина 
5139 
51.47.1 
Оптова торгівля меблями, килимами та іншим підлоговим покриттям, а також неелектричними побутовими приладами 
51.47.2 
Оптова торгівля паперовими виробами, книгами, газетами та іншими періодичними виданнями 
51.47.9 
Оптова торгівля побутовими товарами, не віднесеними до інших угруповань
Цей підклас включає:
- оптову торгівлю фотографічними та оптичними товарами, шкіряною галантереєю, дорожніми належностями, ювелірними виробами, музичними інструментами, запчастинами і належностями до них, дерев'яними й корковими виробами, плетеними виробами, іграми та іграшками, спортивними товарами, велосипедами тощо 
51.5 
  Оптова торгівля несільськогосподарськими проміжними продуктами 
514 
51.51 
51.51.0 
Оптова торгівля паливом 
Цей підклас включає також:
- оптову торгівлю автомобільним пальним, мастильними матеріалами тощо 
5141 
51.52 
  Оптова торгівля металами і рудами
Цей клас не включає:
- оптову торгівлю відходами та брухтом (див. у 51.57.0) 
5142 
51.52.1 
Оптова торгівля рудами заліза і кольорових металів 
51.52.2 
Оптова торгівля необробленими чорними і кольоровими металами 
51.52.3 
Оптова торгівля напівфабрикатами з чорних і кольорових металів, не віднесеними до інших підкласів 
51.52.4 
Оптова торгівля золотом та іншими дорогоцінними металами 
51.53 
  Оптова торгівля лісоматеріалами і будівельними матеріалами 
Частина 
5143 
51.53.1 
Оптова торгівля лісоматеріалами 
Цей підклас включає:
- оптову торгівлю необробленою деревиною 
- оптову торгівлю продуктами первинного оброблення деревини 
51.53.2 
Оптова торгівля будівельними матеріалами
Цей підклас включає:
- оптову торгівлю будівельними матеріалами
- оптову торгівлю фарбами і лаком 
- оптову торгівлю листовим склом 
- оптову торгівлю піском та гравієм 
51.53.3 
Оптова торгівля сантехнічним оснащенням 
Цей підклас включає:
- оптову торгівлю ваннами, умивальниками, унітазами та іншими сантехнічними фаянсовими виробами 
51.54 
51.54.0 
Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткованням
Цей підклас включає також:
- оптову торгівлю сантехнічним устаткованням: трубами, трубками, патрубками, кранами, з'єднувальними елементами, гумовими шлангами тощо 
- оптову торгівлю інструментами: молотками, пилками, викрутками і подібними ручними інструментами 
Частина
5143 
51.55 
51.55.0 
Оптова торгівля хімічними продуктами 
Цей підклас включає:
- оптову торгівлю промисловими хімікатами: аніліном, типографськими фарбами, ефірною олією, промисловим газом, хімічним клеєм, барвниками, синтетичною смолою, метанолом, парафіном, ароматичними виробами і смаковими есенціями, содою, промисловою сіллю, кислотами та сіркою, продуктами на основі крохмалю тощо 
- оптову торгівлю добривами і засобами захисту рослин 
- оптову торгівлю необробленими пластмасами 
- оптову торгівлю гумою і каучуком 
Частина 
5143 
51.56 
51.56.0 
Оптова торгівля іншими проміжними продуктами 
Цей підклас включає також:
- оптову торгівлю нерозрізаним папером 
- оптову торгівлю текстильними волокнами 
Частина 
5149 
51.57 
51.57.0 
Оптова торгівля відходами та брухтом
Цей підклас включає:
- оптову торгівлю металевими і неметалевими відходами та брухтом, матеріалами для перероблення 
Частина 
5149 
51.6 
  Оптова торгівля промисловим обладнанням 
515 
51.61 
51.61.0 
Оптова торгівля верстатами
Цей підклас включає також:
- оптову торгівлю верстатами з програмним керуванням 
Частина 
5150 
51.62 
51.62.0 
Оптова торгівля будівельним обладнанням 
Частина 
5150 
51.63 
51.63.0 
Оптова торгівля машинами для текстильної, швейної та трикотажної промисловості
Цей підклас включає також:
- оптову торгівлю машинами для текстильної, швейної і трикотажної промисловості з програмним керуванням 
Частина 
5150 
51.64 
  Оптова торгівля офісною та комп'ютерною технікою 
Частина 
5150 
51.64.1 
Оптова торгівля офісною технікою й обладнанням 
Цей підклас включає:
- оптову торгівлю комп'ютерами і периферійним обладнанням 
- оптову торгівлю іншою офісною технікою й обладнанням: друкарськими машинками, калькуляторами тощо 
51.64.2 
Оптова торгівля офісними меблями 
51.65 
51.65.0 
Оптова торгівля іншим промисловим обладнанням 
Цей підклас включає:
- оптову торгівлю транспортними засобами, за винятком автомобілів, мотоциклів і велосипедів 
- оптову торгівлю роботами для складальних конвеєрів 
- оптову торгівлю електропроводом, вимикачами, а також іншим установочним обладнанням для промислового використання 
- оптову торгівлю іншим електротехнічним обладнанням, наприклад, електродвигунами, трансформаторами, а також електронними елементами 
- оптову торгівлю іншим обладнанням, що не включене до інших угруповань і використовується в промисловості, торгівлі, судноплавстві та інших видах діяльності
Цей підклас включає також:
- оптову торгівлю вимірювальними інструментами та обладнанням 
Частина 
5150 
51.66 
51.66.0 
Оптова торгівля сільськогосподарською технікою
Цей підклас включає також:
- оптову торгівлю газонокосарками, незалежно від способу приведення їх у рух 
Частина 
5150 
51.7 
  Інші види оптової торгівлі 
519 
51.70 
51.70.0 
Інші види оптової торгівлі 
Цей підклас включає:
- різні види спеціалізованої оптової торгівлі товарами (спортивною, мисливською, вогнепальною зброєю та боєприпасами до неї, холодною зброєю тощо), не віднесеними до попередніх угруповань 
- оптову торгівлю різними товарами і виробами без конкретної спеціалізації 
5190 
52 
  Роздрібна торгівля побутовими товарами та їх ремонт
Цей розділ включає:
- перепродаж (продаж без видозмінення) населенню нових або уживаних товарів, призначених для особистого споживання або використання в побуті, магазинами, універмагами, в кіосках та з лотків, фірмами, що виконують замовлення поштою, торговцями, споживчими кооперативами тощо
Цей розділ включає також:
- ремонт та установлення предметів особистого користування, побутових товарів та виробів, незалежно від того, чи виконується це у зв'язку з роздрібним продажем або ж не виконується 
- посередництво в роздрібній торгівлі
Цей розділ не включає:
- торгівлю автомобілями, мотоциклами, а також деталями до них і пальним (див. у 50) 
- торгівлю зерном, рудою, сирою нафтою, промисловими хімікатами, металургійною продукцією, промисловими машинами та обладнанням (див. у 51) 
- продаж продуктів харчування і напоїв для споживання на місці, а також продаж продуктів харчування на винос (див. у 55.30, 55.40, 55.51) 
- видання напрокат населенню предметів особистого користування та домашнього вжитку (див. у 71.40) 
52 
52.1 
  Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах 
521 
52.11 
52.11.0 
Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно з продовольчим асортиментом
Цей підклас включає:
- роздрібну торгівлю широким асортиментом товарів, однак переважно продовольчими товарами, напоями та тютюновими виробами: діяльність універсальних магазинів, які, крім продовольчих товарів, напоїв та тютюнових виробів, що складають основний обсяг продажу, пропонують також ряд інших товарів: одяг, меблі, дрібні набори, залізні вироби, косметичні товари тощо 
5211 
52.12 
52.12.0 
Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту
Цей підклас включає:
- роздрібну торгівлю широким асортиментом товарів без переваги продовольчих товарів, напоїв та тютюнових виробів; діяльність універсальних магазинів, що пропонують повний асортимент товарів, включаючи одяг, меблі, дрібні набори, залізні вироби, косметичні товари, ювелірні вироби, іграшки, спортивні товари тощо 
5219 
52.2 
  Роздрібна торгівля продовольчими товарами в спеціалізованих магазинах 
522 
52.21 
52.21.0 
Роздрібна торгівля фруктами та овочами 
Цей підклас включає також:
- роздрібну торгівлю картоплею 
Частина 
5220 
52.22 
52.22.0 
Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами 
Цей підклас включає також:
- роздрібну торгівлю м'ясом свійської птиці та дичиною 
Частина 
5220 
52.23 
52.23.0 
Роздрібна торгівля рибою, морепродуктами і молюсками 
5220 
52.24 
  Роздрібна торгівля хлібом, хлібобулочними і кондитерськими виробами 
Частина 
5220 
52.24.1 
Роздрібна торгівля хлібом і хлібобулочними виробами 
52.24.2 
Роздрібна торгівля кондитерськими виробами 
52.25 
52.25.0 
Роздрібна торгівля напоями 
Цей підклас включає:
- роздрібну торгівлю алкогольними та іншими напоями 
Частина 
5220
52.26 
52.26.0 
Роздрібна торгівля тютюновими виробами 
Частина 
5220 
52.27 
  Інші види роздрібної торгівлі продовольчими товарами у спеціалізованих магазинах 
Частина 
5220 
52.27.1 
Роздрібна торгівля молоком та молочними продуктами у спеціалізованих магазинах 
52.27.2 
Інші види роздрібної торгівлі продовольчими товарами у спеціалізованих магазинах
Цей підклас включає також:
- роздрібну торгівлю сушеними або консервованими фруктами та овочами 
- роздрібну торгівлю яйцями, олією, жирами тощо 
52.3 
  Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами та парфумерією 
Частина 
523 
52.31 
52.31.0 
Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами 
Частина 
5231 
52.32 
52.32.0 
Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними виробами 
Цей підклас включає також:
- роздрібну торгівлю окулярами, лінзами, скельцями тощо 
Частина 
5231 
52.33 
52.33.0 
Роздрібна торгівля парфумерією та косметичними товарами 
Частина 
5231 
52.4 
  Інші види роздрібної торгівлі у спеціалізованих магазинах 
523 
52.41 
  Роздрібна торгівля текстильними виробами 
Частина 
5232 
52.41.1 
Роздрібна торгівля тканинами 
Цей підклас включає також:
- роздрібну торгівлю трикотажною пряжею 
52.41.2 
Роздрібна торгівля побутовими текстильними товарами 
Цей підклас включає:
- роздрібну торгівлю побутовими текстильними товарами, побутовими виробами: простирадлами, скатерками, рушниками, а також вихідними матеріалами для виробництва килимів, гобеленів, вишивок 
52.41.3 
Роздрібна торгівля голками, нитками тощо 
52.42 
  Роздрібна торгівля одягом 
Частина 
5232 
52.42.1 
Роздрібна торгівля одягом, включаючи спортивний 
Цей підклас включає:
- роздрібну торгівлю одягом, білизною, трикотажними виробами, головними уборами (крім хутрових) 
52.42.2 
Роздрібна торгівля хутровими виробами, включаючи головні убори з натурального хутра 
52.42.3 
Роздрібна торгівля галантерейними виробами 
52.43 
  Роздрібна торгівля взуттям та шкіргалантерейними виробами 
Частина 
5232 
52.43.1 
Роздрібна торгівля взуттям 
52.43.2 
Роздрібна торгівля шкіргалантерейними виробами 
52.44 
  Роздрібна торгівля меблями та обладнанням для житла
Цей клас не включає:
- спеціалізовану роздрібну торгівлю шпалерами та підлоговим покриттям (див. у 52.48.9) 
- роздрібну торгівлю антикваріатом (див. у 52.50.1) 
Частина 
5233 
52.44.1 
Роздрібна торгівля меблями 
52.44.2 
Роздрібна торгівля побутовими товарами 
Цей підклас включає:
- роздрібну торгівлю побутовими наборами, господарським начинням, столовими наборами, металевим, скляним, фарфоровим та керамічним посудом 
- роздрібну торгівлю освітлювальними приладами 
52.44.9 
Роздрібна торгівля побутовими приладами та виробами, не віднесеними до інших угруповань
Цей підклас включає:
- роздрібну торгівлю іншими побутовими приладами та виробами, що використовуються у побуті: предмети для оформлення інтер'єру, дерев'яні, коркові й плетені вироби тощо 
52.45 
  Роздрібна торгівля електропобутовими приладами і радіотелевізійними товарами 
Частина 
5233 
52.45.1 
Роздрібна торгівля електропобутовими приладами 
52.45.2 
Роздрібна торгівля радіотелевізійними товарами 
Цей підклас включає:
- роздрібну торгівлю радіоприймачами, телевізорами та іншою аудіо- та відеотехнікою 
- роздрібну торгівлю платівками з музичними записами, аудіо- та відеострічками, компактними дисками та касетами 
- роздрібну торгівлю музичними інструментами та їх частинами
Цей підклас не включає:
- роздрібну торгівлю побутовими приладами (див. у 52.44.9) 
- видання напрокат стрічок і платівок (див. у 71.40.0) 
52.46 
52.46.0 
Роздрібна торгівля залізними виробами, фарбами і склом 
Цей підклас включає:
- роздрібну торгівлю матеріалами і устаткованням для любительських виробів 
- роздрібну торгівлю залізними виробами 
- роздрібну торгівлю фарбами, лаками та емаллю 
- роздрібну торгівлю іншими будівельними матеріалами: цеглою, деревиною, сантехнічними виробами 
- роздрібну торгівлю листовим склом 
- роздрібну торгівлю газонокосарками, незалежно від способу приведення їх в рух 
5234 
52.47 
  Роздрібна торгівля книгами, газетами та паперовими товарами
Цей клас не включає:
- роздрібну торгівлю уживаними та антикварними книгами (див. у 52.50.1, 52.50.2) 
Частина 
5239 
52.47.1 
Роздрібна торгівля книгами 
52.47.2 
Роздрібна торгівля газетами і журналами 
52.47.3 
Роздрібна торгівля канцелярськими товарами 
Цей підклас включає також:
- роздрібну торгівлю ручками, олівцями, папером тощо 
52.48 
  Різні види спеціалізованої роздрібної торгівлі 
5239 
52.48.1 
Спеціалізована роздрібна торгівля комп'ютерами, стандартним програмним забезпеченням та пристроями для зняття інформації з каналів зв'язку 
52.48.2 
Спеціалізована роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами 
52.48.3 
Спеціалізована роздрібна торгівля фотографічною, оптичною і точною технікою 
52.48.4 
Спеціалізована роздрібна торгівля спортивними товарами, риболовними снастями, туристським інвентарем, човнами та велосипедами 
52.48.5 
Спеціалізована роздрібна торгівля іграми та іграшками 
52.48.6 
Спеціалізована роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них 
52.48.7 
Спеціалізована роздрібна торгівля сувенірами, кустарними виробами і виробами релігійного призначення 
52.48.9 
Спеціалізована роздрібна торгівля непродовольчими товарами, не віднесеними до інших угруповань
Цей підклас включає:
- спеціалізовану роздрібну торгівлю мазутом, газом у балонах, вугіллям та дровами 
- спеціалізовану роздрібну торгівлю зброєю та боєприпасами, спеціалізованими засобами індивідуального захисту 
- спеціалізовану роздрібну торгівлю поштовими марками і монетами 
- спеціалізовану роздрібну торгівлю шпалерами та підлоговим покриттям 
52.5 
  Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах 
524 
52.50 
  Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах 
5240 
52.50.1 
Роздрібна торгівля антикваріатом 
52.50.2 
Роздрібна торгівля уживаними книгами 
52.50.9 
Роздрібна торгівля іншими уживаними товарами
Цей підклас не включає:
- роздрібну торгівлю уживаними автомобілями (див. у 50.10.1, 50.10.2, 50.10.3) 
52.6 
  Роздрібна торгівля поза магазинами 
525 
52.61 
52.61.0 
Продаж поштою 
Цей підклас включає:
- роздрібну торгівлю всіма видами товарів. Товари і вироби надсилають покупцю, який вибирає їх з оголошень, основних каталогів, моделей або інших видів реклами
Цей підклас включає також:
- безпосередній продаж за допомогою телебачення, радіо та телефону 
5251 
52.62 
  Роздрібна торгівля з лотків і на ринках
Цей клас включає:
- роздрібну торгівлю всіма видами товарів, що здійснюється здебільшого з нестаціонарних прилавків для вуличного продажу або на визначеній території ринку 
5252 
52.62.1 
Роздрібна торгівля з лотків 
52.62.2 
Роздрібна торгівля на ринках 
52.63 
  Інша роздрібна торгівля поза магазинами 
5259 
52.63.1 
Роздрібна торгівля усіма видами товарів, що здійснюється комівояжерами 
52.63.2 
Роздрібна торгівля усіма видами товарів через торгові автомати тощо 
52.7 
  Ремонт предметів особистого користування і домашнього вжитку
Ця група включає:
- ремонт предметів особистого користування і домашнього вжитку, не пов'язаний з виробництвом, оптовою або роздрібною торгівлею цих виробів. Якщо ця діяльність пов'язана з роздрібною, оптовою торгівлею або виробництвом, то ремонт включається до відповідних класів
Ця група не включає:
- ремонт автомобілів та мотоциклів (див. у 50) 
526 
52.71 
  Ремонт взуття і виробів з шкіри 
Частина 
5260 
52.71.1 
Ремонт взуття 
Цей підклас включає:
- ремонт взуття всіх видів 
52.71.2 
Ремонт виробів з шкіри та інших матеріалів
Цей підклас включає:
- ремонт валіз, дорожніх сумок і подібних виробів з шкіри та інших матеріалів 
52.72 
  Ремонт електропобутових товарів 
Частина 
5260 
52.72.1 
Ремонт радіотелевізійної аудіо- та відеоапаратури 
52.72.2 
Ремонт інших електропобутових товарів 
Цей підклас включає:
- ремонт холодильників, пральних машин, натирачів підлоги, пилососів тощо 
52.73 
  Ремонт годинників і ювелірних виробів 
Частина 
5260 
52.73.1 
Ремонт годинників 
52.73.2 
Ремонт ювелірних виробів 
52.74 
  Ремонт предметів особистого користування та домашнього вжитку, не віднесених до інших угруповань 
Частина 
5260 
52.74.1 
Ремонт і перероблення одягу 
52.74.2
Ремонт велосипедів 
52.74.9 
Ремонт інших предметів особистого користування і домашнього вжитку 
Секція H
  Готелі та ресторани
55 
  Готелі 
55 
55.1 
  Готелі
Ця група включає:
- надання місця для короткотермінового проживання у таких закладах: у готелях, включаючи туристські, і мотелях, у готелях з конференц-залами
Ця група включає також:
- надання місця для короткотермінового проживання у готелях з послугами ресторанів
Ця група не включає:
- здавання під найм житла для довготермінового проживання (див. у 70.20.2) 
- використання житла в статусі спільного користування (див. у 70.20.2) 
Частина 
551 
55.11 
55.11.0 
Готелі з ресторанами 
Частина 
5510 
55.12 
55.12.0 
Готелі без ресторанів 
Частина 
5510 
55.2 
  Інші місця для короткотермінового проживання
Ця група включає:
- надання місця для короткотермінового проживання: у таборах, літніх будиночках, квартирах, які здають під час відпускного періоду; на майданчиках для кемпінгів і в будівлях на території кемпінгів; в інших місцях короткотермінового проживання: у сімейних пансіонах, у селянських садибах, на молодіжних турбазах, в гірських притулках тощо
Ця група не включає:
- здавання під найм житла для довготермінового проживання (див. у 70.20.2) 
Частина 
551 
55.21 
55.21.0 
Молодіжні турбази і гірські притулки 
Частина 
5510 
55.22 
55.22.0 
Експлуатація майданчиків для кемпінгів 
Частина 
5510 
55.23 
  Різні місця для проживання 
Частина 
5510 
55.23.1 
Надання місця для короткотермінового проживання в літніх будиночках, котеджах, квартирах, які здають під час відпускного періоду 
55.23.2 
Надання місця для короткотермінового проживання в інших приміщеннях 
Цей підклас включає:
- надання місця для короткотермінового проживання, наприклад, у молодіжних гуртожитках, дитячих таборах, школах-інтернатах, будинках колгоспника, гуртожитках для приїжджих, гуртожитках вищих учбових закладів, технікумів, училищ, шкіл, спальних вагонах, будинках готельного типу та в інших приміщеннях, які здають для тимчасового проживання 
55.3 
  Ресторани 
Частина 
552 
55.30 
  Ресторани
Цей клас включає:
- продаж їжі, як правило, призначеної для споживання на місці, а також продаж напоїв, які споживають одночасно з цією їжею, в різних закладах з показом розважальних вистав або без них: в ресторанах, в ресторанах самообслуговування: кафетеріях, в закладах громадського харчування швидкого обслуговування (закусочних, вареничних, сосисочних тощо), в ресторанах з відпуском їжі додому, в кафе-морозиво, у вагонах-ресторанах залізничних компаній та інших організаціях пасажирського транспорту
Цей клас не включає:
- продаж через торгові автомати (див. у 52.63.2) 
- згадані вище види діяльності, які здійснюються під час надання місця проживання (див. у 55.11.0; 55.21.0; 55.22.0; 55.23.1, 55.23.2) 
Частина 
5520 
55.30.1 
Ресторани 
55.30.2 
Кафе 
55.4 
  Бари 
Частина 
552 
55.40 
55.40.0 
Бари 
Цей підклас включає:
- продаж напоїв, як правило, призначених для споживання на місці, в різних закладах з показом розважальних вистав або без них: в тавернах, барах, нічних клубах, пивних залах тощо
Цей підклас не включає:
- продаж через торгові автомати (див. у 52.63.2) 
- згадані вище види діяльності, які здійснюються під час надання місця проживання (див. у 55.11.0; 55.21.0; 55.22.0; 55.23.1, 55.23.2) 
Частина 
5520 
55.5 
  Їдальні і постачання готової їжі 
Частина 
552 
55.51 
  Їдальні
Цей клас включає:
- продаж їжі і напоїв, переважно за зниженими цінами, для чіткого визначення групи осіб, як правило, об'єднаних за професійною ознакою 
Частина 
5520 
55.51.1 
Діяльність їдалень на підприємствах і в установах 
55.51.2 
Діяльність шкільних їдалень і кухонь 
55.51.3 
Діяльність їдалень у вищих та середніх учбових закладах 
55.51.4 
Діяльність буфетів і їдалень для особистого складу збройних сил тощо 
55.51.5 
Діяльність загальнодоступних їдалень 
Цей підклас включає також:
- діяльність їдалень для малозабезпечених верств населення 
55.52 
55.52.0 
Постачання готової їжі 
Цей підклас включає:
- діяльність закладів, фабрик-кухонь, фабрик-заготівельників тощо, які постачають їжу, приготовлену централізовано для споживання в інших місцях: для авіакомпаній, для пунктів "їжа на колесах", для банкетів, фірмових прийомів та інших свят 
Частина 
5520 
Секція I
  Транспорт
Ця секція включає:
- регулярні і нерегулярні перевезення пасажирів та вантажів залізницями, автомобільними дорогами, водними та повітряними шляхами, а також транспортування газу і нафтопродуктів трубопроводами 
- допоміжну діяльність, пов'язану з забезпеченням перевізного процесу 
- діяльність пошти та засобів зв'язку
Ця секція не включає:
- капітальний ремонт транспортних засобів (див. у 34.10.2) 
- будівництво і капітальний ремонт автодоріг, залізниць, портів, аеропортів (див. у 45) 
- технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів (див. у 50.20) 
- рекламу на транспортних засобах (див. у 74.40.0) 
- здавання під найм транспортних засобів без водія чи обслуговуючого персоналу (див. у 71.1 та 71.2) 
60 
  Наземний транспорт 
60 
60.1 
  Залізничний транспорт 
601 
60.10 
  Залізничний транспорт
Цей клас не включає:
- діяльність вантажних терміналів, транспортне перероблення вантажів та іншу допоміжну діяльність (див. у 63.11.0 - 63.40.0) 
6010 
60.10.1 
Пасажирський залізничний транспорт 
Цей підклас включає:
- діяльність, пов'язану з виконанням залізничних пасажирських регулярних перевезень усіма видами сполучення, а також перевезення туристів, пошти, багажу поштовими та багажними вагонами у складі пасажирських поїздів
Цей підклас не включає:
- технічне обслуговування та поточний ремонт наземного транспорту (див. у 63.21.1) 
- послуги спальних вагонів під час короткотермінового проживання, послуги вагонів-ресторанів (див. у 55) 
- діяльність метрополітену (див. у 60.21.4) 
60.10.2 
Вантажний залізничний транспорт 
Цей підклас включає:
- діяльність, пов'язану з виконанням залізничних вантажних регулярних перевезень усіма видами сполучення, а також нерегулярних перевезень вантажів на під'їзних коліях промислових, будівельних, постачальних підприємств та організацій (як внутрішніх, так і приймання або передавання на магістральну мережу залізниць), включаючи маневрові послуги та послуги буксирування 
60.2 
  Міський та автодорожній транспорт 
602 
60.21 
  Пасажирські регулярні перевезення 
602 
60.21.1 
Пасажирський автомобільний транспорт 
Цей підклас включає:
- діяльність, пов'язану з перевезенням пасажирів і багажу автобусами та маршрутними таксомоторами, тролейбусами усіх видів сполучення, а також трамваями, включаючи швидкісний, метрополітеном, фунікулерами та підвісними канатними дорогами за затвердженим розкладом руху, перевезення школярів автобусами, перевезення пасажирів на експрес-маршрутах за затвердженими графіками руху
Цей підклас не включає:
- екскурсійні та туристичні перевезення, перевезення пасажирів службовими автомобілями, робітників до місця роботи за договорами підприємств, організацій, обслуговування делегацій, приватних осіб за замовленнями (див. у 60.23) 
60.21.2 
Діяльність трамвайного транспорту 
60.21.3 
Діяльність тролейбусного транспорту 
60.21.4 
Діяльність метрополітенів 
60.21.9 
Діяльність інших видів наземного пасажирського транспорту, підпорядкованого розкладу 
60.22 
60.22.0 
Пасажирські транспортні перевезення   
60.23 
60.23.0 
Інші автомобільні пасажирські перевезення 
Цей підклас включає:
- діяльність, пов'язану з перевезеннями пасажирів іншими видами наземного пасажирського транспорту, не підпорядкованого розкладу 
- фрахт транспортних засобів, перевезення пасажирів під час проведення екскурсій, інші види автомобільних пасажирських перевезень 
- здавання під найм та в довготермінову оренду легкових автомобілів з водієм
Цей підклас не включає:
- перевезення автомобілями швидкої допомоги (див. у 85.14.2) 
6022 
60.24 
  Вантажні автомобільні перевезення 
Частина
6023 
60.24.1 
Діяльність автомобільного вантажного транспорту 
Цей підклас включає: 
- діяльність автомобільного транспорту, пов'язану з перевезеннями вантажів
Цей підклас не включає:
- послуги терміналів, пов'язаних з послугами морських і річкових портів та функціонування авіаційної транспортної інфраструктури (див. у 63.22.0, 63.23.0) 
60.24.9 
Діяльність інших видів наземного вантажного транспорту 
Цей підклас включає:
- діяльність інших видів наземного вантажного транспорту з використанням живої тяглової сили тощо 
60.3 
  Транспортування трубопроводами 
603 
60.30 
  Транспортування трубопроводами 
6030 
60.30.1 
Діяльність трубопровідного транспорту з транспортування сирої нафти та нафтопродуктів
Цей підклас включає:
- діяльність, пов'язану з транспортуванням сирої нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами, включаючи послуги насосних станцій 
60.30.2 
Діяльність трубопровідного транспорту з транспортування газу
Цей підклас включає:
- діяльність, пов'язану з транспортуванням магістральними трубопроводами газу, включаючи послуги насосних станцій 
60.30.9 
Діяльність інших видів трубопровідного транспорту 
Цей підклас включає:
- діяльність інших видів магістрального трубопровідного транспорту, включаючи послуги насосних станцій
Ці підкласи не включають:
- розподілення природного та генерованого газу, води чи пари (див. у 40.20.2; 40.30.0; 41.00.0) 
61 
  Водний транспорт 
61 
61.1 
  Морський транспорт закордонного і каботажного плавання 
611 
61.10 
  Морський транспорт закордонного і каботажного плавання 
6110 
61.10.1 
Діяльність морського пасажирського транспорту
Цей підклас включає:
- діяльність, пов'язану з перевезенням пасажирів морським транспортом усіх видів сполучення, підпорядкованого та не підпорядкованого розкладу, включаючи послуги екскурсій прогулянкових та туристичних суден, водних таксі, інших плавзасобів 
- здавання під найм засобів морського транспорту з екіпажем
Цей підклас не включає:
- послуги ресторанів, кафе, їдалень, барів на борту суден, за винятком послуг, які входять до транспортних (див. у 55.30.1, 55.30.2, 55.40.0, 55.51.1 - 55.51.5) 
61.10.2 
Діяльність морського вантажного транспорту 
Цей підклас включає:
- діяльність, пов'язану з перевезеннями вантажів морським транспортом усіх видів сполучення, включаючи послуги буксирів, оренду плавзасобів з екіпажами
Цей підклас не включає:
- транспортне перероблення вантажів, зберігання вантажів, портові операції та іншу допоміжну діяльність, таку як: постановка суден у док, лоцманські послуги, навантаження та розвантаження суден, рятувальні роботи (див. у 63.11.0, 63.12.0, 63.22.0) 
61.2 
  Річковий транспорт 
612 
61.20 
  Річковий транспорт 
6120 
61.20.1 
Діяльність рейсового пасажирського водного транспорту 
Цей підклас включає:
- діяльність, пов'язану з перевезеннями пасажирів річковим водним транспортом усіх видів сполучення, підпорядкованим та не підпорядкованим розкладу на річках
Цей підклас не включає:
- послуги ресторанів, кафе, їдалень, барів на борту суден за винятком послуг, які входять до транспортних (див. у 55.30.0, 55.40.0, 55.51.1 - 55.51.5) 
61.20.2 
Діяльність вантажного внутрішнього флоту 
Цей підклас включає:
- діяльність, пов'язану з перевезенням річковим транспортом вантажів, включаючи послуги буксирів, оренду плавзасобів з екіпажами 
62 
  Авіаційний транспорт 
62 
62.1 
  Регулярні авіаційні перевезення 
621 
62.10 
  Регулярні авіаційні перевезення 
6210 
62.10.1 
Діяльність авіаційного пасажирського транспорту, підпорядкованого розкладу
Цей підклас включає:
- діяльність, пов'язану з перевезеннями пасажирів авіаційним транспортом, підпорядкованим розкладу 
62.10.2 
Діяльність авіаційного вантажного транспорту, підпорядкованого розкладу
Цей підклас включає:
- діяльність, пов'язану з перевезеннями вантажів авіаційним транспортом усіх видів сполучення, підпорядкованим розкладу
Цей підклас не включає:
- регулярні чартерні перевезення (див. у 62.20.2) 
62.2 
  Нерегулярні авіаційні перевезення 
622 
62.20 
  Нерегулярні авіаційні перевезення 
6220 
62.20.1 
Діяльність авіаційного пасажирського нерегулярного транспорту 
Цей підклас включає:
- діяльність, пов'язану з перевезеннями пасажирів авіаційним транспортом усіх видів сполучення, не підпорядкованим розкладу 
- здавання під найм та в довготермінову оренду засобів повітряного транспорту з пілотом 
62.20.2 
Діяльність авіаційного вантажного нерегулярного транспорту
Цей підклас включає:
- діяльність, пов'язану з перевезеннями вантажів авіаційним транспортом усіх видів сполучення, не підпорядкованим розкладу, включаючи регулярні чартерні перевезення, оренду авіаційних транспортних засобів з екіпажами
Цей підклас не включає:
- оброблення сільськогосподарських і лісових угідь (див. у 01.41.0) 
- капітальний ремонт літаків, двигунів тощо (див. у 35.30.0) 
- аерофотозйомки (див. у 74.81.1) 
62.3 
  Космічний транспорт 
62.30 
62.30.0 
Космічний транспорт
Цей підклас включає:
- діяльність, пов'язану з запусками супутників, космічних кораблів утриманням і обслуговуванням космодромів 
63 
  Допоміжні транспортні послуги 
63 
63.1 
  Транспортне оброблення вантажів та складування 
Частина 
630 
63.11 
63.11.0 
Транспортне оброблення вантажів 
Цей підклас включає:
- діяльність, пов'язану з навантаженням та розвантаженням вантажів та вантажного багажу усіх видів транспорту
Цей підклас не включає:
- діяльність вантажних терміналів (див. у 63.21.1, 63.21.2, 63.22.0, 63.23.0) 
6301 
63.12 
63.12.0 
Складування 
Цей підклас включає:
- діяльність, пов'язану з нетривалим зберіганням вантажів під час транспортування усіма видами транспорту у зерносховищах, на товарних складах загального призначення, складах-холодильниках бункерах тощо
Цей підклас не включає:
- послуги стоянок для автомобілів (див. у 63.21.2) 
6302 
63.2 
  Функціонування транспортної інфраструктури 
Частина 
630 
6303 
63.21 
  Функціонування наземної транспортної інфраструктури 
Частина 
6303 
63.21.1 
Функціонування залізничного транспорту
Цей підклас включає:
- діяльність, пов'язану з забезпеченням пасажирських та вантажних перевезень залізничним транспортом 
- послуги пасажирських і вантажних терміналів, підготовку рухомого складу до перевезень, прийняття і відправлення поїздів на станціях, деповський та поточний ремонт і обслуговування локомотивів, вагонів, контейнерів, енергозабезпечення, матеріально-технічне забезпечення, утримання та ремонт залізничних колій, захисних лісонасаджень, станційних та інших споруд, засобів сигналізації, автоблокування, диспетчерської сигналізації стрілок, іншої роботи та послуг, які є невідокремленою частиною діяльності залізничного транспорту
Цей підклас не включає:
- капітальний ремонт локомотивів, вагонів і контейнерів (див. у 35.20.1) 
- капітальний ремонт і реконструкцію залізничних колій (див. у 45.23.1) 
- поточне утримання та технічне обслуговування апаратури телеграфних, телефонних станцій, повітряних і кабельних ліній зв'язку, радіостанцій і радіовузлів, телерадіоприймачів і радіоточок (див. у 64.2) 
- рекламну діяльність (див. у 74.40.0) 
63.21.2 
Функціонування автомобільного транспорту
Цей підклас включає:
- діяльність, пов'язану з забезпеченням перевезень вантажів і пасажирів автомобільним транспортом; послуги автостанцій, автовокзалів та стоянок для автомобілів з виконанням технічних і технологічних операцій, послуг і робіт на лінії (маршруті) спеціальними автомобілями різного призначення: техдопомога, автокрани, спецавтотранспорт для прибирання автомобільних доріг, утримання і поточного ремонту автодоріг, мостів, переїздів, інших доріг 
- утримання і поточний ремонт автодоріг, мостів, переїздів, інших дорожніх споруд, а також вуличної дорожної мережі у населених пунктах
Цей підклас не включає:
- діяльність перевантажувальних терміналів (див. у 63.11.0) 
- будівництво і капітальний ремонт автомобільних доріг (див. у 45.23) 
- технічне обслуговування та ремонт автомобілів (див. у 50.2) 
- капітальний ремонт автомобілів (див. у 34.10.2) 
- діяльність спеціальних автомобілів, пов'язану з патрулюванням, охороною, бурінням, гасінням пожеж, обслуговуванням хворих людей і тварин (див. у підгрупах відповідних видів діяльності) 
- діяльність транспортних агентств (див. у 63.4) 
63.21.9 
Функціонування інших видів наземного транспорту 
Цей підклас включає:
- діяльність, пов'язану з перевезеннями пасажирів та вантажів іншими видами наземного транспорту, утриманням та поточним ремонтом транспортних мереж тощо 
63.22 
63.22.0 
Функціонування водної транспортної інфраструктури 
Цей підклас включає:
- діяльність, пов'язану з послугами морських і річкових портів: вантажно-розвантажувальні роботи, лоцманські послуги, аварійно-рятувальні роботи, технічне обслуговування, екіпірування суден, роботу службово-допоміжного, рейдового та технічного флоту 
- діяльність, пов'язану з ремонтом та утриманням судноплавних водних шляхів (гідротехнічних споруд і засобів навігаційної обстановки, берегозміцнювальних споруд та насаджень)
Цей підклас не включає:
- будівництво, реконструкцію і капітальний ремонт гідротехнічних споруд, дамб, гребель, шлюзів (див. у 45.24) 
- поточне утримання і технічне обслуговування апаратури телеграфних, телефонних станцій, апаратури, зв'язку, повітряних і кабельних ліній зв'язку, радіостанцій і радіовузлів, телерадіоприймачів і радіоточок (див. у 64.2) 
- рекламну діяльність (див. у 74.40.0) 
- капітальний ремонт і реконструкцію річкових і морських суден (див. у 35.11.0) 
- діяльність агентств та транспортно-експедиційне обслуговування (див. у 63.4) 
Частина 
6303 
63.23 
63.23.0 
Функціонування авіаційної транспортної інфраструктури 
Цей підклас включає:
- діяльність аеропортів, аеровокзалів, аеродромів, пов'язану з відправленням пасажирів, вантажів, повітряних суден, у тому числі аеронавігаційне, диспетчерське та інформаційне обслуговування повітряного руху на маршруті, на підступі та в межах аеропорту, наземне обслуговування повітряних суден у аеропортах 
- діяльність служб гасіння та запобігання пожежам в аеропортах
Цей підклас не включає:
- капітальний ремонт повітряних суден (див. у 35.30.0) 
- будівництво і реконструкцію аеродромів (див. у 45.23) 
- рекламну діяльність (див. у 74.40.0) 
- послуги льотних шкіл, крім тих, що забезпечують надходження професійних сертифікатів (див. у 80.41.0) 
Частина 
6303 
63.3 
  Туристичні агентства та бюро подорожей 
Частина 
630 
6304 
63.30 
63.30.0 
Туристичні агентства та бюро подорожей
Цей підклас включає:
- діяльність, пов'язану з функціонуванням бюро подорожей та туристичних агентств, наданням інформації про туристичні подорожі та маршрути, організацією подорожей, забезпеченням туристів житлом, транспортними засобами, працею екскурсоводів та гідів 
6304 
63.4 
  Діяльність транспортних агентств 
Частина 
630 
6309 
63.40 
63.40.0 
Діяльність транспортних агентств 
Цей підклас включає:
- діяльність, пов'язану з транспортно-експедиційними послугами, декларуванням та послугами агентств, включаючи пакувальні роботи, пов'язані з перевезенням
Цей підклас не включає:
- кур'єрську діяльність (див. у 64.12.0) 
- діяльність, пов'язану з організацією страхування вантажів (див. у 67.20.0) 
6309 
64 
  Пошта і зв'язок 
64 
64.1 
  Поштова та кур'єрська служба 
641 
64.11 
64.11.0 
Діяльність національної пошти 
Цей підклас включає:
- діяльність, пов'язану з прийманням, обробленням, перевезенням і доставкою поштових відправлень, грошових переказів
Цей підклас не включає:
- фінансові послуги, що надаються у поєднанні з поштовою діяльністю (див. у 65.12.9) 
6411 
64.12 
64.12.0
Служба, що не відноситься до національної пошти 
Цей підклас включає:
- перевезення і доставлення поштових відправлень спеціальними службами одним або кількома видами транспорту, у тому числі й особистим 
6412 
64.2 
  Зв'язок 
6420 
64.20 
64.20.0 
Зв'язок 
Цей підклас включає:
- діяльність, пов'язану з передаванням або прийманням знаків, сигналів, письмового тексту, зображення і звуку, повідомлень будь-якого виду по радіо, дротяними, оптичними та іншими електромагнітними системами: передавання і приймання телеграм, включаючи факсимільні, телефонних розмов, радіо- і телепередач, забезпечення радіо- і супутникового зв'язку 
- обслуговування засобів і споруд зв'язку усіх видів: каналів, станцій, устатковання, апаратури, повітряних ліній і кабельних мереж, антен 
- здійснення технічного радіоконтролю та інших робіт як для задоволення потреб усіх споживачів послуг зв'язку, так і для забезпечення виробничої діяльності юридичних осіб
Цей підклас не включає:
- діяльність, пов'язану з наданням відповідей по телефону (див. у 74.83.0) 
- створення радіо- і телевізійних програм, навіть якщо вони пов'язані з передачею (див. у 92.20.0) 
 
Секція J
  Фінансова діяльність
65 
  Фінансове посередництво
Цей розділ включає:
- діяльність, пов'язану з отриманням та перерозподілом фінансових коштів, крім передбачених для обов'язкового соціального страхування, страхових кас або пенсійних фондів 
Примітка. Діяльність, пов'язана з використанням кредитних карток, класифікується відповідно до функцій організацій, які надають ці послуги 
65 
65.1 
  Грошове посередництво
Ця група включає:
- отримання коштів у формі перераховуваних депозитів 
651 
65.11 
65.11.0 
Центральні банки 
6511 
65.12 
  Інші види грошового посередництва 
6519 
65.12.1 
Комерційні банки 
65.12.9 
Інші види грошового посередництва
Цей підклас включає:
- грошове посередництво фінансових установ та організацій (крім комерційних та центральних банків), пов'язане з отриманням та перерозподілом фінансових коштів у формі депозитів, крім тих, які передбачені для страхування та пенсійного забезпечення 
- послуги, пов'язані з відправленням та сплатою грошових переказів та діяльністю поштових систем в ощадних касах 
65.2 
  Інші види фінансового посередництва
Ця група включає:
- фінансове посередництво, крім того, що виконується фінансовими установами 
659 
65.21 
65.21.0 
Фінансовий лізинг
Цей підклас включає:
- лізинг, якщо договір приблизно охоплює передбачений термін використання майна та якщо орендар користується всіма можливими видами прибутку від його використання та приймає на себе увесь ризик, пов'язаний з його володінням. Передавання майна може бути передбачене або ні.
Цей підклас не включає:
- договори про здавання під найм (див. у 71.1 - 71.3) відповідно до видів майна, що здається 
6591 
65.22 
65.22.0 
Надання кредитів 
6592 
65.23 
65.23.0 
Інші види фінансового посередництва, не віднесені до інших угруповань 
Цей підклас включає: 
- інші операції на фінансових ринках та види фінансового посередництва, пов'язані, головним чином, з розміщенням фінансових коштів, крім надання позик: капіталовкладення в цінні папери: акції, облігації, векселі, цінні папери, інвестовані на довірчій основі тощо; операції з цінними паперами, що виконуються дилерами від власного імені; капіталовкладення в цінні папери та нерухоме майно, що виконуються, головним чином, за дорученнями інших фінансових посередників: (інвестиційних фондів, що займаються капіталовкладенням в нерухоме майно, довірчих товариств, траст-фондів); операції перехрещеного кредитування ("свопи"), опціонні угоди та інші арбітражні операції 
- діяльність фінансових холдингових компаній
Цей підклас не включає:
- фінансовий лізинг (див. у 65.21.0) 
- управління портфелями цінних паперів, що належать третім особам (див. у 67.13.9) 
- здавання під найм (в оренду) (див. у 70.20.1, 70.20.3) 
- довготермінову оренду (див. у 71.2 - 71.3) 
- діяльність нефінансових холдінгових компаній (див. у 74.15.0) 
6599 
66 
  Страхування 
66 
66.0 
  Страхування
Ця група включає:
- покриття довготермінових та короткотермінових ризиків з використанням заощаджень через кредитно-фінансову систему або без подібного використання 
660 
66.01 
66.01.0 
Страхування життя та накопичення
Цей підклас включає:
- страхування та перестрахування життя з використанням заощаджень через кредитно-фінансову систему або без подібного використання 
6601 
66.02 
66.02.0 
Пенсійні фонди 
Цей підклас включає:
- сплату пенсій після завершення трудової діяльності
Цей підклас не включає:
- програми, що не передбачають використання внесків та фінансуються, головним чином, за рахунок державних коштів (див. у 75.12.0) 
- керівництво у сфері обов'язкового соціального страхування (див. у 75.30.0) 
6602 
66.03 
66.03.0 
Інші види страхування 
Цей підклас включає:
- страхування та перестрахування, відмінне від страхування життя: страхування від нещасних випадків та пожеж, страхування від хвороб, страхування майна, автомобільне, морське, авіаційне, транспортне страхування, страхування на випадок фінансових збитків та страхування громадської відповідальності 
6603 
67 
  Допоміжна діяльність у сфері фінансів та страхування 
67 
67.1 
  Допоміжна діяльність у сфері фінансів та страхування 
671 
67.11 
67.11.0 
Управління фінансовими ринками 
Цей підклас включає:
- надання послуг, що відносяться до фінансового посередництва або близько пов'язані з ним, але не є за своїм виглядом фінансовим посередництвом - діяльність фондових бірж, товарних бірж тощо 
6711 
67.12 
  Управління портфелями цінних паперів
Цей клас включає:
- операції на фінансових ринках за дорученням інших осіб (брокерські операції з цінними паперами) та пов'язану з цим діяльність
Цей клас не включає:
- операції на фінансових ринках від власного імені (див. у 65.23.0) 
6712 
67.12.1 
Брокерські операції з цінними паперами 
67.12.2 
Випуск та реєстрація цінних паперів 
67.12.3 
Контроль та регулювання портфеля активів 
67.12.9 
Інша діяльність, пов'язана з фондовими біржами 
67.13 
  Інші види допоміжної діяльності у сфері фінансів 
6719 
67.13.1 
Посередництво в кредитуванні 
67.13.2 
Фінансові консультації 
67.13.3 
Діяльність, пов'язана з іноземною валютою 
67.13.4 
Пакування кредитних білетів та розмінної монети 
67.13.9 
Інші види допоміжної діяльності у сфері фінансів 
Цей підклас включає:
- управління портфелями цінних паперів, що належать третім особам 
67.2 
  Допоміжна діяльність у сфері страхування 
672 
67.20 
67.20.0 
Допоміжна діяльність у сфері страхування 
Цей підклас включає:
- діяльність, що відноситься або близько пов'язана з функціонуванням страхових кас, пенсійних фондів та страхування вантажів за винятком фінансового посередництва: діяльність страхових агентів, діяльність фахівців з оцінювання страхового ризику та збитків 
6720 
Секція K
  Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам
70 
  Операції з нерухомістю 
70 
70.1 
  Організація операцій з власною нерухомістю 
Частина 
701 
70.11 
70.11.0 
Підготовка до продажу або здавання під найм нерухомості 
Цей підклас включає:
- розроблення проектів, пов'язаних з нерухомістю: накопичення фінансових, технічних та людських ресурсів, необхідних для реалізації проектів, пов'язаних з нерухомістю (мова йде про житлові будинки чи інші види будівель, які мають бути продані) або здавання під найм
Цей підклас не включає:
- проектні підготовчі та будівельні роботи, пов'язані з нерухомістю, що виконуються будівельними установами (див. у 45.21.1 - 45.21.7, 45.23.1, 45.23.2, 45.24.0, 45.25.1 - 45.25.9) 
Частина 
7010 
70.12 
  Купівля та продаж власної нерухомості 
Частина 
7010 
70.12.1 
Купівля та продаж власної нерухомості виробничо-технічного призначення
Цей підклас включає:
- купівлю та продаж будівель нежитлового типу, що мають виробничо-технічне призначення 
70.12.2 
Купівля та продаж власної нерухомості невиробничого призначення 
Цей підклас включає:
- купівлю та продаж багатоквартирних будинків, дач, окремих квартир, іншого житла 
70.12.3 
Купівля та продаж земельних ділянок
Цей підклас включає:
- купівлю та продаж земельних ділянок згідно з чинним законодавством 
70.2 
  Здавання під найм власної нерухомості 
Частина 
701 
70.20 
  Здавання під найм нерухомого майна 
Частина 
7010 
70.20.1 
Здавання під найм власної та державної нерухомості виробничо-технічного та культурного призначення
Цей підклас включає:
- здавання під найм (в оренду) будівель нежитлового типу, що мають виробничо-технічне та культурне призначення 
70.20.2 
Здавання під найм власної та державної нерухомості невиробничого призначення
Цей підклас включає:
- здавання під найм власниками багатоквартирних будинків, дач, окремих квартир, іншого житла, а також домоуправліннями, житлово-експлуатаційними конторами, житлово-комунальними об'єднаннями, житлово-комунальними конторами підприємств та організацій, комендатурами житлових будинків, гуртожитків, дачних та житлових кооперативів
Цей підклас не включає:
- експлуатацію готелів, мотелів, мебльованих кімнат, стоянок для автопричепів, кемпінгів та інших місць, призначених для короткотермінового проживання (див. у 55.11.0, 55.21.0, 55.22.0, 55.23.1, 55.23.2) 
70.20.3 
Здавання під найм земельних ділянок 
70.3 
  Операції з нерухомістю за дорученням третіх осіб 
702 
70.31 
  Діяльність агентств нерухомості
Цей клас включає:
- посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання під найм та оцінювання нерухомого майна 
Частина 
7020 
70.31.1 
Посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання нерухомості виробничо-технічного призначення 
70.31.2 
Посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання нерухомості невиробничого призначення 
70.31.3 
Посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання земельних ділянок 
70.32 
70.32.0 
Управління нерухомістю 
Цей підклас включає:
- послуги агентств зі збору орендної платні 
Частина 
7020 
71 
  Здавання під найм без обслуговуючого персоналу 
71 
71.1 
  Здавання під найм автомобілів 
Частина 
711 
71.10 
71.10.0 
Здавання під найм автомобілів 
Цей підклас включає:
- довготермінову оренду та прокат легкових та вантажних автомобілів масою не більшою ніж 3,5 т без водія
Цей підклас не включає:
- фінансовий лізинг (див. у 65.21.0) 
Частина 
7111 
71.2 
  Здавання під найм інших транспортних засобів 
712 
71.21 
71.21.0 
Здавання під найм інших сухопутних транспортних засобів 
Цей підклас включає:
- здавання під найм та в довготермінову оренду сухопутних транспортних засобів (за винятком автомобілів) без водія: залізничних вагонів; вантажних автомобілів, тракторів, тягачів, причепів та напівпричепів; мотоциклів, житлових автопричепів, автомобілів з житловими автопричепами
Цей підклас включає також:
- здавання під найм контейнерів
Цей підклас не включає:
- здавання під найм та в довготермінову оренду легкових автомобілів та вантажних автомобілів з водієм (див. у 60.23.0) 
- фінансовий лізинг (див. у 65.21.0) 
- здавання під найм велосипедів (див. у 71.40.0) 
7111 
71.22 
71.22.0 
Здавання під найм засобів водного транспорту 
Цей підклас включає:
- здавання під найм та в довготермінову оренду засобів морського та річкового транспорту; кораблів, торговельних суден без екіпажу тощо
Цей підклас не включає:
- здавання під найм засобів морського та річкового транспорту з екіпажем (див. у 61.10.1, 61.20.1) 
- фінансовий лізинг (див. у 65.21.0) 
- здавання під найм прогулянкових катерів (див. у 71.40.0) 
7112 
71.23
71.23.0 
Здавання під найм засобів повітряного транспорту 
Цей підклас включає:
- здавання під найм та в довготермінову оренду і прокат устатковання для повітряного транспорту без пілотів
Цей підклас не включає:
- здавання під найм та в довготермінову оренду засобів повітряного транспорту з пілотом (див. у 62.10.1, 62.10.2 та 62.20.1, 62.20.2) 
- фінансовий лізинг (див. у 65.21.0) 
7113 
71.3 
  Здавання під найм інших машин та устатковання 
712 
71.31 
71.31.0 
Здавання під найм сільськогосподарського устатковання
Цей підклас включає:
- здавання під найм та в довготермінову оренду машин та устатковання для сільського та лісового господарства без обслуговування 
- здавання під найм майна, віднесеного до групи 29.3 (сільськогосподарські трактори тощо)
Цей підклас не включає:
- надання послуг сільськогосподарською технікою разом з обслуговуючим персоналом (див. у 01.41.0) 
- фінансовий лізинг (див. у 65.21.0) 
7121 
71.32 
71.32.0 
Здавання під найм будівельних машин та устатковання
Цей підклас включає:
- здавання під найм та в довготермінову оренду машин та устатковання для будівництва та інженерних робіт без обслуговування 
- здавання під найм будівельних риштовань та помостів без монтажу та демонтажу
Цей підклас не включає:
- здавання під найм та в довготермінову оренду цього устатковання з обслуговуючим персоналом (див. у 45.50.0) 
- фінансовий лізинг (див. у 65.21.0) 
7122 
71.33 
71.33.0 
Здавання під найм офісного устатковання та комп'ютерної техніки
Цей підклас включає:
- здавання під найм та в довготермінову оренду офісних машин та устатковання, включаючи комп'ютери без обслуговуючого персоналу: комп'ютерів та комп'ютерної техніки, копіювально-розмножувальної техніки, друкарських машинок та машин для оброблення текстів, бухгалтерських машин та устатковання
Цей підклас не включає:
- фінансовий лізинг (див. у 65.21.0) 
7123 
71.34 
71.34.0 
Здавання під найм інших машин та устатковання 
Цей підклас включає:
- здавання під найм та в довготермінову оренду машин та устатковання, не віднесених до інших угруповань, без обслуговуючого персоналу: двигунів та турбін, верстатів; устатковання для гірничої промисловості, нафтодобування; професійного устатковання для радіомовлення, телебачення та зв'язку; контрольно-вимірювальної техніки; іншого устатковання та машин наукового, комерційного та промислового призначення
Цей підклас не включає:
- фінансовий лізинг (див. у 65.21.0) 
- здавання під найм сільськогосподарських машин та устатковання (див. у 71.31.0) 
- здавання під найм машин та устатковання для будівництва й інженерних робіт (див. у 71.32.0) 
- здавання під найм офісних машин та устатковання, включаючи комп'ютери (див. у 71.33.0) 
7129 
71.4 
  Прокат речей особистого користування та побутових товарів 
713 
71.40 
71.40.0 
Прокат речей особистого користування та побутових товарів
Цей підклас включає:
- прокат різноманітних видів майна, не віднесених до інших угруповань, для домашніх господарств, підприємств та установ: текстильних виробів, одягу, взуття, меблів, виробів з скла та керамічних виробів, кухонного та столового начиння, електроапаратури та побутових електроприладів; прогулянкових човнів, велосипедів, коней для верхової їзди, спортивних товарів; ювелірних виробів, музичних інструментів, театральних декорацій та костюмів; книг, газет та журналів; відеострічок, платівок тощо; пристроїв для невеликих ремонтних робіт; квітів та рослин
Цей підклас не включає:
- здавання під найм легкових автомобілів та автофургонів, мотоциклів, причепів та житлових автопричепів (див. у 71.10.0 та 71.21.0) 
- видавання бібліотеками книг, газет, журналів, відеострічок та платівок (див. у 92.51.1) 
- видавання пральнями напрокат білизни, робочого одягу та інших подібних виробів (див. у 93.01.1) 
7130 
72 
  Діяльність у сфері інформатизації 
72 
72.1 
  Консультації з питань інформатизації 
721 
72.10 
72.10.0 
Консультації з питань інформатизації 
Цей підклас включає:
- консультаційні послуги щодо типу та конфігурації комп'ютерних технічних засобів, а також пов'язаного з ними програмного забезпечення: аналіз потреб та проблем користувачів та пошук найоптимальніших рішень
Цей підклас не включає:
- консультаційні послуги щодо конфігурації комп'ютерних засобів, що надаються підприємствами з виробництва чи продажу комп'ютерів (див. у 30.02.1) 
7210 
72.2 
  Створення програмного забезпечення 
722 
72.20 
72.20.0 
Створення програмного забезпечення
Цей підклас включає:
- аналіз, проектування та програмування готових систем: аналіз потреб та проблем користувачів, пошук найоптимальніших рішень; розроблення, виготовлення, постачання та документування програмного забезпечення на замовлення, створеного за замовленням користувачів; розроблення, виготовлення, постачання та документування стандартного та прикладного програмного забезпечення; коригування програм за бажанням користувачів 
Цей підклас не включає:
- тиражування стандартного програмного забезпечення (див. у 22.33) 
- консультації з питань програмного забезпечення і пов'язаного з ним технічного забезпечення (див. у 72.10.0) 
7220 
72.3 
  Оброблення даних 
723 
72.30 
72.30.0 
Оброблення даних 
Цей підклас включає:
- оброблення даних з використанням програмного забезпечення клієнта чи власного програмного забезпечення розробника: повне оброблення даних, сервісні програми з вводу 
- оброблення даних та складання таблиць, навіть за умови їх використання в бухгалтерському обліку 
- керування та постійну експлуатацію комп'ютерної техніки, що належить третій стороні 
7230
72.4 
  Робота з базами даних 
724 
72.40 
72.40.0 
Робота з базами даних 
Цей підклас включає:
- створення баз даних: збирання даних з одного чи декількох носіїв інформації 
- зберігання баз даних: підготовка комп'ютерного запису певної інформації згідно з обумовленим форматом 
- організація доступу до баз даних: подання даних в обумовленому порядку чи послідовності за допомогою вибірки чи прямим доступом (автоматичне керування). Дані можуть бути доступні для всіх чи для обмеженої кількості користувачів та можуть сортуватися за бажанням 
7240 
72.5 
  Технічне обслуговування та ремонт офісної та комп'ютерної техніки 
725 
72.50 
  Технічне обслуговування та ремонт офісної та комп'ютерної техніки 
7250 
72.50.1 
Технічне обслуговування та ремонт офісної техніки 
72.50.2 
Технічне обслуговування та ремонт комп'ютерної техніки 
72.6 
  Не використовується в NACE 
729 
73 
  Дослідження та розробки
Цей розділ включає три види досліджень та розробок:
- фундаментальні дослідження: експериментальні або теоретичні дослідження, спрямовані на одержання нових знань без будь-якої конкретної мети, пов'язаної з використанням цих знань 
- прикладні дослідження: роботи, спрямовані на одержання нових знань з метою практичного їх використання для розроблення технічних нововведень 
- експериментальні розробки: систематична діяльність, що використовує отримані знання та практичний досвід для створення нових матеріалів, продуктів, апаратури тощо, нових методів, систем та послуг, а також удосконалення існуючих 
73 
73.1 
  Дослідження та розробки в галузі природничих та технічних наук 
731 
73.10 
73.10.0 
Дослідження та розробки в галузі природничих та технічних наук
Цей підклас включає:
- систематичне вивчення та творчу діяльність досліджень та розробок у галузях технічних та природничих наук (математики, фізики, астрономії, космічних технологій, хімії, біологічних наук, медичних наук, наук про землю, агрономії, енергетики, транспорту та зв'язку, будівництва та архітектури, видобувної, обробної промисловості тощо) 
7310 
73.2 
  Дослідження та розробки в галузі гуманітарних та суспільних наук 
732 
73.20 
73.20.0 
Дослідження та розробки в галузі гуманітарних та суспільних наук
Цей підклас включає:
- систематичне вивчення та творчу діяльність у галузях гуманітарних та суспільних наук (лінгвістики, мовознавства, літературознавства, бібліотечної справи, науково-технічної інформації, мистецтва, економіки, статистики, організації та управління, товарознавства, філософії, соціології, політології, психології, права тощо)
Цей підклас не включає:
- вивчення ринку (див. у 74.13.0) 
7320 
74 
  Послуги, надавані переважно юридичним особам 
74 
74.1 
  Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку та консультації з питань управління 
741 
74.11 
  Діяльність у сфері права 
7411 
74.11.1 
Діяльність адвокатських об'єднань та індивідуальна адвокатська діяльність
Цей підклас включає:
- представництво справ однієї сторони, що виступає проти іншої сторони в судах, інших юридичних органах чи іншим шляхом. Ця діяльність виконується професійними адвокатами чи під їх наглядом: консультації та представництво з цивільних справ, консультації та представництво з карних справ, консультації та представництво з робітничих конфліктів, консультації та юридична допомога з загальних питань, складання юридичних документів (статутів, угод про утворення об'єднань, компаній, товариств, патентів та авторських прав, офіційних документів тощо)
Цей підклас не включає:
- арбітраж та вирішення конфліктів між адміністрацією підприємств та найманими працівниками (див. у 74.14.0) 
- діяльність судових органів (див. у 75.23.1) 
74.11.2 
Нотаріальна діяльність 
Цей підклас включає:
- діяльність нотаріусів, судових виконавців, слідчих та арбітрів
Цей підклас не включає:
- арбітражну діяльність (див. у 74.14.0) 
- діяльність судових органів (див. у 75.23.1) 
74.12 
74.12.0 
Діяльність у сфері бухгалтерського обліку 
Цей підклас включає:
- реєстрацію комерційних операцій для підприємств, установ тощо 
- складання фінансових звітів, їх аналіз та підтвердження їх достовірності 
- складання податкових декларацій для юридичних та фізичних осіб 
- консультаційні послуги та представництво (крім юридичного) від імені клієнтів перед податковими інспекціями
Цей підклас не включає:
- оброблення даних та складання таблиць, навіть за умови їх використання в бухгалтерському обліку (див. у 72.30.0) 
- консультаційні послуги з питань управління, розроблення концепцій систем бухгалтерського обліку, програм обліку витрат, процедур контролю за виконанням кошторису (див. у 74.14.0) 
- отримання сплати за рахунками (див. у 74.84.0) 
7412 
74.13 
74.13.0 
Дослідження ринку та вивчення суспільної думки 
Цей підклас включає:
- вивчення потенційних можливостей збуту товарів, їх попиту у споживачів з метою поліпшення збуту та розроблень нових видів продукції; сюди відноситься також статистичний аналіз результатів вивчення цих можливостей 
- вивчення суспільної думки щодо політичних, економічних та суспільних питань, а також статистичний аналіз результатів 
7413 
74.14 
74.14.0 
Консультації з питань комерційної діяльності та управління 
Цей підклас включає:
- надання консультацій та практичної допомоги державним та недержавним підприємствам та установам у таких сферах діяльності: зв'язку із суспільством; розроблення концепцій бухгалтерського обліку, програм обліку видатків, процедур контролю за виконанням кошторису; надання консультацій та практичної допомоги державним та недержавним підприємствам та установам в плануванні, з організаційних питань, забезпечення ефективності, контролю, інформації для управління тощо; надання консультацій з питань управління агрономам, економістам сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах; арбітраж та вирішення конфліктів між адміністрацією підприємства та найманими робітниками 
7414 
74.15 
74.15.0 
Керівництво підприємствами 
Цей підклас включає також:
- діяльність нефінансових холдингових компаній 
 
74.2 
  Діяльність у сфері архітектури та будівництва 
742 
74.20 
74.20.1 
Діяльність у сфері архітектури та будівництва
Діяльність у сфері архітектури; інженерна та технічна діяльність, пов'язана з будівництвом
Цей підклас включає:
- надання консультативних послуг у сфері архітектури: виготовлення креслень, нагляд за будівельними роботами; міський благоустрій та ландшафтна архітектура 
- проектування машин та промислових підприємств 
- інженерну та технічну діяльність, управління проектами: проекти, пов'язані з цивільним будівництвом, гідротехнічними роботами, транспортними проблемами, розроблення та реалізацію проектів у сфері електротехніки та електроніки, гірництва, хімічної технології, механіки, машинобудівництва, системотехніки, безпеки праці 
- створення проектів з застосуванням засобів кондиціонування, холодильної та санітарно-очищувальної техніки, засобів боротьби з забрудненням навколишнього середовища, акустичної техніки
Цей підклас не включає:
- розвідувальне буріння та свердління (див. у 45.12.0) 
- діяльність у сфері досліджень та розробок і технічні випробування (див. у 73.10.0) 
- оформлення інтер'єру (див. у 74.84.0) 
7421 
74.20.2 
Діяльність у сфері геології та геологорозвідування
Цей підклас включає:
- поверхневі заміри та спостереження з метою збору інформації про підземні структури та місцезнаходження родовищ нафти, природного газу та руд, а також підземних водних горизонтів 
- дистанційне зондування Землі 
74.20.3 
Знімальні геодезичні та гідрографічні роботи 
Цей підклас включає:
- розвідування, дослідження та аналіз Землі 
- знімальні роботи, пов'язані з веденням земельного кадастру 
- знімальні гідрографічні дослідні роботи 
- підземні знімальні роботи 
- знімальні роботи з розмежування кордонів 
- картографічні роботи та збирання географічних даних, включаючи використання аерофотозйомки 
- знімальні роботи в промисловості та будівництві 
74.20.4 
Діяльність у сфері гідрометеорології 
Цей підклас включає:
- діяльність гідрометеоцентрів, гідрометеорологічних станцій, гідрометеорологічних бюро, радіометеоцентрів, авіаметеорологічних станцій, станцій ракетного зондування атмосфери, загонів з протиградової охорони та інших регіональних організацій гідрометеослужби, які забезпечують споживачів гідрометеорологічними прогнозами погоди, а також прогнозами та інформацією про рівень забруднення навколишнього середовища, включаючи її радіологічний стан 
74.3 
  Технічний контроль та аналіз 
Частина 
742 
74.30 
74.30.0 
Технічний контроль та аналіз 
Цей підклас включає:
- розроблення нормативів та стандартів 
- діяльність дослідних лабораторій, сертифікацію різноманітних виробів, пристроїв, матеріалів тощо 
- виміри, пов'язані з чистотою води та повітря, виміри радіоактивності та подібних явищ, аналіз потенційних джерел забруднення навколишнього середовища: газів, стічних вод 
- проведення випробувань міцності та зносостійкості виробів 
- контроль розрахунків елементів конструкцій 
- сертифікацію суден, повітряних апаратів, автотранспортних засобів, вакуумних ємностей, ядерних установок тощо 
- діяльність з перевірки та аналізу продуктів їжі 
- технічний контроль автотранспортних засобів 
7422 
74.4 
  Реклама 
743 
74.40 
74.40.0 
Реклама 
Цей підклас включає:
- планування та проведення рекламних кампаній 
- створення та розміщення реклами: розклеювання афіш, оформлення вітрин, оформлення виставочних залів, розклеювання рекламної інформації 
- рекламну діяльність у засобах масової інформації, пов'язану з продажем ефірного часу та друкованих шпальт 
- рекламу на транспортних засобах 
- розповсюдження рекламних проспектів та зразків 
- здавання під найм місця для реклами
Цей підклас не включає:
- друкування рекламних матеріалів засобами поліграфії (див. у 22.22.0) 
- дослідження ринку (див. у 74.13.0) 
- діяльність щодо зв'язків з громадськістю (див. у 74.14.0) 
- рекламне фотознімання (див. у 74.81.1) 
- створення рекламних текстів для радіо, телебачення та кіно (див. у 92.11.0, 92.20.0) 
7430 
74.5 
  Підбір та забезпечення персоналом 
Частина 
749 
74.50 
74.50.0 
Підбір та забезпечення персоналом
Цей підклас включає:
- пошук, підбирання, професійну орієнтацію та направлення на роботу персоналу за бажанням потенційного роботодавця чи того, хто шукає роботу: складання штатних розкладів, відбирання та перевірку кандидатів; перевірку характеристик та рекомендацій 
- діяльність з пошуку та рекомендації на роботу кваліфікованих робітників 
- діяльність з наймання тимчасової робочої сили: направлення третій стороні, виключно для тимчасової роботи, персоналу, найнятого та сплачуваного агентствами з наймання тимчасової робочої сили
Цей підклас не включає:
- діяльність імпресаріо та інших подібних агентів (див. у 74.84.0) 
- діяльність, пов'язану з підбором складу акторів у театри, на телебачення та в кіно (див. у 92.72.0) 
7491 
74.6 
  Слідча діяльність та забезпечення безпеки 
Частина 
749 
74.60 
74.60.0
Слідча діяльність та забезпечення безпеки 
Цей підклас включає:
- діяльність з розслідування та дізнання 
- діяльність приватних детективів 
- діяльність з нагляду, охорони та інших видів захисту: перевезення грошей та цінностей, послуги охоронців, вуличне патрулювання, нагляд та охорона житлових будинків, установ, підприємств, будівельних майданчиків, готелів, залів для глядачів, дискотек, дансингів тощо; діяльність доглядачів магазинів; нагляд за допомогою механічних та електричних пристроїв; консультаційні послуги з питань безпеки в промисловості, сім'ї та суспільних установах 
- навчання собак-охоронців
Цей підклас не включає:
- встановлення систем усіх видів сигналізації (див. у 45.31.2) 
- діяльність фахівців з оцінювання страхового ризику та збитків (див. у 67.20.0) 
7492 
74.7 
  Діяльність, пов'язана з очищенням та прибиранням приміщень 
Частина 
749 
74.70 
74.70.0 
Діяльність, пов'язана з очищенням та прибиранням приміщень
Цей підклас включає:
- прибирання внутрішніх приміщень будівель усіх типів, у тому числі офісів, промислових підприємств, майстерень, установ та інших приміщень торгового та спеціального призначення, а також багатоквартирних житлових будинків 
- очищення димоходів, камінів, печей, сміттєспалювачів, бойлерів, вентиляційних шахт та витяжних пристроїв
Цей підклас включає також:
- послуги з дезинфекції та дезинсекції будівель, суден, поїздів тощо 
- прибирання поїздів, автобусів, літаків тощо
Цей підклас не включає:
- захист рослин від хвороб і шкідників (див. у 01.41.0) 
- очищення парою, піскоструминне та інше оброблення зовнішніх частин будівель (див. у 45.45.0) 
- прибирання нових будівель після завершення їх будівництва (див. у 45.45.0) 
- чищення ковдр, драпування занавісок, оббивку меблів тощо (див. у 93.01.2) 
- послуги домашньої прислуги (див. у 95.00.0) 
7493 
74.8 
  Послуги, надавані переважно юридичним особам 
Частина 
749 
74.81 
  Діяльність у сфері фотографії 
7494 
74.81.1 
Виконання фоторобіт 
Цей підклас включає:
- виконання фоторобіт на комерційній основі чи приватним чином: фотографії для документів, шкільні, весільні фотографії тощо; рекламні фотороботи, фотографування моделей одягу, фотографування для видавничих цілей, для операцій з нерухомістю чи для туризму; аерофотозйомки
Цей підклас включає також:
- експлуатацію фотоавтоматів 
74.81.2 
Оброблення плівок 
Цей підклас включає:
- оброблення плівок, не призначених для кінопрокату 
- монтаж слайдів 
- перезнімання, реставрацію та ретушування фотографій
Цей підклас не включає:
- оброблення плівок, пов'язаних з кіно та телебаченням (див. у 92.11.0) 
74.82 
74.82.0 
Пакувальні роботи
Цей підклас включає:
- діяльність з пакування, автоматизована чи неавтоматизована: заповнення аерозольних паковань, заповнення ємностей рідинами, у тому числі харчовими, загортання різноманітних виробів (у фольгу тощо) 
- прикріплення етикеток, проставлення штампів та друкованих надписів на пакунках 
- пакування пакетів, включаючи подарункові набори
Цей підклас не включає:
- пакувальні роботи, пов'язані з перевезеннями (див. у 63.40.0) 
7495 
74.83 
74.83.0 
Секретарські послуги, послуги з перекладу та експедиторська робота
Цей підклас включає:
- послуги з стенографії та відправлення кореспонденції: друкування на машинці, інші секретарські послуги, відтворення даних з магнітних стрічок чи дисків тощо 
- копіювання, розмноження матеріалів та інша подібна діяльність 
- надписування адрес, розкладання кореспонденції у конверти, запечатування конвертів та відправлення кореспонденції, складання списків адрес тощо, у тому числі з рекламними цілями, діяльність, пов'язану з наданням відповідей по телефону 
- письмовий та усний переклад
Цей підклас включає також:
- вичитування коректур
Цей підклас не включає:
- роботу з базами даних (див. у 72.40.0) 
- діяльність у сфері бухгалтерського обліку (див. у 74.12.0) 
Частина 
7499 
74.84 
74.84.0 
Інші послуги, надавані юридичним особам та не віднесені до інших угруповань
Цей підклас включає:
- отримання сплати за рахунками, оцінювання кредитоспроможності та надійності юридичних чи фізичних осіб 
- посередництво на ринку приміщень для комерційних підприємств, тобто організація продажу чи купівлі малих та середніх приміщень для комерційних підприємств, включаючи медичні кабінети, юридичні контори тощо 
- послуги з експертизи, крім послуг, пов'язаних з операціями з нерухомістю чи страхуванням 
- моделювання текстильних виробів, одягу, взуття, ювелірних виробів, меблів, речей внутрішнього оздоблення та інших сучасних товарів, речей особистого користування та побутових товарів тощо 
- випуск цінників та фірмових торговельних знаків (логотипів), дозволів на пільги та акцизних марок тощо 
- діяльність з оформлення інтер'єрів 
- діяльність з організації ярмарків, виставок, конгресів тощо 
- діяльність з дизайнерського оздоблення виставочних стендів 
- діяльність імпресаріо та інших подібних агентів
Цей підклас включає також:
- діяльність агентів та агентств, що здійснюється від імені фізичних осіб та полягає, звичайно, в одержанні ангажементів на участь у кінофільмах, театральних чи телевізійних постановах та інших розважальних чи спортивних заходах, а також в організації видання книг, постановок п'єс, експозиції речей образотворчого мистецтва, фотографій тощо
Цей підклас не включає:
- надання кредитів (див. у 65.22.0) 
- проектування машин та промислових підприємств (див. у 74.20.1) 
- рекламну діяльність та створення рекламних матеріалів (див. у 74.40.0) 
7499 
Секція L
  Державне управління
75
  Державне управління 
75 
75.1
  Державне управління загального характеру в економічній та соціальній галузі 
751 
75.11 
  Державне управління загального характеру 
7511 
75.11.1 
Управління на державному рівні 
Цей підклас включає:
- діяльність законодавчих та виконавчих органів, пов'язану з управлінням та функціонуванням структур, що займаються загальним соціально-економічним плануванням, виконанням державного бюджету та управлінням державними коштами та державним боргом (збиранням коштів та контролем за витратами) 
- господарські управління житлового та комунального господарства тільки з функціями управління або переважно з функціями управління 
75.11.2 
Управління на рівні державних автономій 
Цей підклас включає:
- діяльність законодавчих та виконавчих органів державних автономій, пов'язану з виконанням функцій загального соціально-економічного планування, реалізацією бюджету та управлінням суспільними фондами, регулюванням боргових відносин, іншими послугами загального характеру 
- господарські управління житлового та комунального господарства тільки з функціями управління або переважно з функціями управління 
75.11.3 
Управління на рівні областей та міст загальнодержавного підпорядкування
Цей підклас включає:
- діяльність законодавчих та виконавчих органів областей та міст загальнодержавного підпорядкування, пов'язану з виконанням функцій загального соціально-економічного планування, реалізацією бюджету та управлінням суспільними фондами, регулюванням боргових відносин, іншими послугами загального характеру 
- господарські управління житлового та комунального господарства тільки з функціями управління або переважно з функціями управління 
75.11.4 
Управління на рівні районів, міст, внутрішньоміських районів
Цей підклас включає:
- діяльність державних органів управління районів, міст, внутрішньоміських районів, пов'язану з виконанням функцій загального соціально-економічного планування, реалізацією міського бюджету та управлінням суспільними фондами, регулюванням боргових відносин, іншими послугами загального характеру 
- господарські управління житлового та комунального господарства тільки з функціями управління або переважно з функціями управління 
75.11.5 
Управління на рівні сіл та селищ
Цей підклас включає:
- діяльність державних органів управління сіл та селищ, пов'язану з виконанням функцій загального соціально-економічного планування, реалізацією бюджету та управлінням суспільними фондами, регулюванням боргових відносин, іншими послугами загального характеру 
- господарські управління житлового та комунального господарства тільки з функціями управління або переважно з функціями управління 
75.11.6 
Управління та нагляд у сфері оподаткування
Цей підклас включає:
- здійснення податкової політики 
- збирання мита і податків на майно та розслідування з фактів порушення податкового законодавства 
- керівництво митницями 
75.11.7 
Діяльність у сфері статистики та соціології 
Цей підклас включає:
- роботу статистичних та соціологічних служб на різних рівнях державного управління 
75.12 
75.12.0 
Курирування діяльності в соціальній сфері 
Цей підклас включає:
- державне керівництво реалізації програм, спрямованих на зростання добробуту населення: у сфері охорони здоров'я, освіти культури, спорту, дозвілля, охорони навколишнього середовища забезпечення житлом, соціальних служб тощо
Цей підклас не включає:
- діяльність у сфері обов'язкового соціального страхування (див. у 75.30.0) 
- діяльність, пов'язану з охороною здоров'я людей (див. у 85.11.1 - 85.14.2) 
- діяльність у сфері освіти (див. у 80.10.1 - 80.42.0) 
- асенізацію, збирання сміття, а також прибирання вулиць (див. у 90.00.1 - 90.00.3) 
- діяльність бібліотек, державних архівів, музеїв та інших культурних установ (див. у 92.51.1 - 92.53.2) 
- діяльність у сфері спорту та іншу діяльність у сфері організації відпочинку (див. у 92.61.0, 92.62.0 та 92.71.0, 92.72.0) 
7512 
75.13 
  Курирування діяльності у сфері економіки 
7513 
75.13.1 
Курирування діяльності у сфері економіки 
Цей підклас включає:
- державне управління та курирування в різноманітних сферах економіки: в сільському господарстві та землеустрої, паливно-енергетичних та добувних галузях, в машинобудуванні, на транспорті, у сфері зв'язку, в готельній справі та туризмі 
- керівництво з загальних питань використання робочої сили 
- здійснення стратегії розвитку окремих регіонів 
75.13.2 
Патентна діяльність 
75.13.3 
Ліцензійна діяльність 
75.13.4 
Сертифікаційна діяльність 
75.14 
75.14.0 
Допоміжна діяльність у сфері державного управління
Цей підклас включає:
- діяльність з обслуговування персоналу всіх державних органів та пов'язаних з ними структур загального призначення: керівництво та функціонування кадрових структур загального призначення, пов'язаних чи не пов'язаних з виконанням конкретних функцій; вироблення та здійснення загальної кадрової політики та відповідних процедур, пов'язаних з підбором кадрів, просуванням по службі, атестацією, штатним розкладом, оцінюванням роботи та класифікацією, регламентацією положень про державну службу 
- керівництво, функціонування та забезпечення усіх служб загального призначення: служби з централізованих закупівель та постачання, утримання та зберігання офіційних архівів, експлуатацію державних чи зайнятих державними установами будівель, функціонування центральних канцелярій та інших структур загального призначення, не пов'язаних з виконанням конкретних функцій
Цей підклас не включає:
- діяльність, пов'язану із збереженням та наданням окремим категоріям користувачів архівних документів (див. у 92.51.2) 
7514 
75.2 
  Діяльність, віднесена до компетенції держави 
752 
75.21 
75.21.0 
Міжнародні відносини 
Цей підклас включає:
- керівництво та діяльність Міністерства іноземних справ, дипломатичних та консульських представництв у зарубіжних країнах чи при штабі міжнародних організацій 
- керівництво, функціонування та підтримку інформаційних та культурних служб, діяльність яких має міжнародний характер 
- надання допомоги зарубіжним країнам безпосередньо чи каналами міжнародних організацій 
- надання військової допомоги зарубіжним країнам 
- регулювання зовнішньої торгівлі, міжнародної фінансової та технічної співпраці 
- надання міжнародної допомоги, наприклад, допомоги біженцям чи голодуючим 
7521 
75.22 
75.22.0 
Оборона 
Цей підклас включає:
- управління та нагляд за діяльністю у сфері національної безпеки та оборони, сухопутними військами (Війська наземної оборони), військами повітряної оборони (Військово-Повітряні Сили і Сили протиповітряної оборони), Військово-Морськими Силами 
- діяльність інженерних та транспортних військ, підрозділів зв'язку, розвідки, інтендантських та кадрових служб та інших бойових підрозділів 
- діяльність резервних та допоміжних сил національної безпеки та оборони 
- забезпечення зброєю, технікою, інженерними будівлями, матеріально-технічними ресурсами, продовольчими товарами, предметами та іншим майном 
- медичну допомогу військовослужбовцям, у тому числі в польових умовах 
- керівництво, функціонування та підтримку сил цивільної оборони 
- підготовку на випадок надзвичайних ситуацій у проведенні навчань за участю цивільних установ та населення, а також мобілізаційна робота
Цей підклас не включає:
- надання військової допомоги зарубіжним країнам (див. у 75.21.0) 
- діяльність військових трибуналів (див. у 75.23.1) 
- забезпечення населення предметами першої необхідності в разі надзвичайних ситуацій в мирний час (див. у 75.24.2) 
- діяльність військових госпіталів (див. у 85.11.1) 
7522 
75.23 
  Юстиція 
75.23.1 
Діяльність судів 
Цей підклас включає:
- управління та діяльність адміністративних, конституційних, цивільних та кримінальних судів, а також судів присяжних, військових трибуналів та судової системи
Цей підклас не включає:
- консультації та представництво у цивільних, кримінальних та інших справах (див. у 74.11.1) 
- діяльність з розслідування та дізнання (див. у 74.60.0) 
75.23.2 
Діяльність органів прокуратури 
Цей підклас включає:
- діяльність органів прокуратури з нагляду за дотриманням вимог чинного законодавства юридичними та фізичними особами, з запобігання злочинам, удосконалення та роз'яснення законодавства тощо
Цей підклас не включає:
- діяльність з розслідування та дізнання (див. у 74.60.0) 
75.23.3 
Діяльність системи з виконання покарань 
Цей підклас включає:
- управління виправними закладами 
- допомога в'язням з метою полегшення їх повернення до нормального життя
Цей підклас не включає:
- діяльність спеціальних учбових центрів для дорослих (див. у 80.42.0) 
- діяльність в'язничних лікарень (див. у 85.11.1) 
75.24 
  Охорона та забезпечення громадського порядку й безпеки 
7523 
75.24.1 
Охорона та забезпечення громадського порядку 
Цей підклас включає:
- керівництво та функціонування регулярних та допоміжних служб охорони суспільного порядку та безпеки, фінансованих державою, а також портових служб, прикордонної охорони, берегової охорони, інших служб спеціального призначення, органів міліції, що займаються регулюванням дорожнього руху, реєстрацією іноземців, обслуговуванням міліцейських лабораторій та веденням карток затриманих
Цей підклас не включає:
- керівництво, функціонування та підтримку сил цивільної оборони (див. у 75.22.0) 
75.24.2 
Діяльність щодо безпеки населення в надзвичайних ситуаціях 
Цей підклас включає:
- забезпечення населення предметами першої необхідності в разі надзвичайних ситуацій в мирний час 
75.25 
75.25.0 
Захист цивільного населення 
Цей підклас включає:
- гасіння та запобігання пожежам: керівництво та функціонування регулярних та допоміжних пожежних частин, фінансованих державою, яким доручається гасіння та запобігання пожежам, рятування людей та тварин, надання допомоги під час стихійного лиха, повеней, дорожніх катастроф тощо
Цей підклас включає також:
- послуги пожежних суден
Цей підклас не включає:
- послуги щодо захисту від лісових пожеж (див. у 02.02.0) 
- діяльність служб з гасіння та запобігання пожежам в аеропортах (див. у 63.23.0) 
- діяльність власних служб підприємств з гасіння та запобігання пожежам (див. у розділі D)
 
75.3 
  Обов'язкове соціальне страхування 
753 
75.30 
75.30.0 
Обов'язкове соціальне страхування 
Цей підклас включає:
- керівництво у сфері обов'язкового соціального страхування: страхування від хвороби, нещасного випадку, професійного захворювання та безробіття 
- пенсії, сплачувані після закінчення трудової діяльності
Цей підклас не включає:
- програми соціального страхування (див. у 66.03.0) 
- діяльність у межах соціальної допомоги (див. у 85.31.0, 85.32.1) 
7530 
Секція M
  Освіта
Ця секція включає:
- державну та приватну освіту усіх структур (дошкільну, загальну середню освіту, професійно-технічну освіту, вищу освіту) та за всіма галузями, у тому числі заочну, а також освітні передачі по радіо та телебаченню. 
Ця секція включає не тільки освіту, яка надається різними закладами, що належать до традиційної системи навчання, з різними рівнями, але також освіту дорослих, програми ліквідації безграмотності тощо. 
Для кожного освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня класифікація включає також спеціальну освіту учнів, що страждають фізичними чи розумовими вадами. Перелічені в поясненнях до цієї секції рівні відповідають Міжнародній класифікації типів освіти (МКТО)
Ця секція включає також:
- інші типи освіти: навчання в автошколах
Ця секція не включає:
- навчання, що носить розважальний характер: курси гри в бридж чи в гольф тощо (див. у 92) 
80 
  Освіта 
80 
80.1 
  Початкова загальна освіта 
801 
80.10 
  Початкова загальна освіта 
8010 
80.10.1 
Дошкільна освіта 
Цей підклас включає:
- дошкільну освіту у дитячих яслах, дитячих садках тощо
Цей підклас не включає:
- діяльність дитячих ясел та садків для дітей з фізичними та розумовими вадами (див. у 85.32.2) 
80.10.2 
Початкова шкільна освіта 
Цей підклас включає:
- початкову загальну освіту, що забезпечується середніми загальноосвітніми школами першого ступеня
Цей підклас не включає:
- програми ліквідації безграмотності серед дорослих (див. у 80.42.0) 
80.2 
  Середня освіта 
802 
80.21 
  Загальна середня освіта 
8021 
80.21.1 
Базова загальна середня освіта 
Цей підклас включає:
- базову загальну середню освіту, що забезпечується середніми загальноосвітніми школами другого ступеня
Цей підклас не включає:
- навчання для дорослих (див. у 80.42.0) 
80.21.2 
Повна загальна середня освіта 
Цей підклас включає:
- повну загальну середню освіту, що забезпечується середніми загальноосвітніми школами третього ступеня. 
Викладання предметів на цьому рівні часто має визначену орієнтацію, що починає впливати на майбутню спеціалізацію учнів, навіть якщо вони отримують загальну середню освіту. Відповідні програми дають учням підготовку, що дозволяє в майбутньому отримати технічну чи професійну освіту або вступити до вищого учбового закладу, але не примушують обирати конкретну сферу діяльності
Цей підклас не включає:
- навчання для дорослих (див. у 80.42.0) 
80.22 
80.22.0 
Професійно-технічна освіта 
Цей підклас включає:
- професійно-технічну освіту нижчого рівня, ніж вища освіта, як воно визначається у 80.42.0. Звичайно, відповідні програми мають специфічну орієнтацію зі сполученням викладання фундаментальних теоретичних знань та практичних навичок, що готують до праці за існуючим чи майбутнім фахом. Метою освіти може бути підготовка учня до праці в широкому діапазоні професій у конкретній галузі чи за визначеним фахом
Цей підклас не включає:
- професійно-технічну освіту на рівні вищого навчального закладу (див. у 80.30.0) 
8022 
80.3 
  Вища освіта 
803 
80.30 
80.30.0 
Вища освіта 
Цей підклас включає:
- базову та повну вищу освіту: освіту, вищу ніж середня, без отримання універсального чи прирівняного до нього диплома; освіту, вищу ніж середня, з отриманням універсального чи прирівняного до нього диплома. Відповідні програми включають вивчення самих різних предметів, частина з яких дає в більшому ступені теоретичну підготовку, а частина - більш практичну. 
8030 
80.4 
  Навчання дорослих та інша діяльність у сфері освіти 
809 
80.41 
80.41.0 
Школи та учбові заклади з навчання водіїв автомобілів 
Цей підклас включає також:
- підготовку до здавання іспитів на право непрофесійного пілотування повітряних засобів та водіння суден 
Частина 
8090 
80.42 
80.42.0 
Навчання дорослих та інші види освіти 
Цей підклас включає:
- навчання для дорослих (учбові заклади), курси для тих, хто не відвідує звичайні середні чи вищі навчальні заклади. Заняття можуть відбуватися вдень чи ввечері в школах чи спеціальних навчальних центрах для дорослих 
- програми ліквідації безграмотності серед дорослих 
- всі види навчальних передач по радіо та телебаченню, заочні курси навчання, а також самоосвіту 
- діяльність у сфері освіти, що не підлягає класифікації за структурою (післядипломна освіта, аспірантура, докторантура, самоосвіта)
Цей підклас не включає:
- діяльність у сфері вищої освіти (див. у 80.30.0) 
- тренування в індивідуальних та ігрових видах спорту (див. у 92.62.0) 
- діяльність шкіл танців (див. у 92.34.0) 
Частина 
8090 
Секція N
  Охорона здоров'я та соціальна допомога
85 
  Охорона здоров'я та соціальна допомога 
85 
85.1 
  Діяльність з охорони здоров'я людини 
851 
85.11 
  Діяльність лікувальних закладів 
8511 
85.11.1 
Діяльність лікувальних закладів широкого профілю та спеціалізованих
Цей підклас включає:
- надання медичної, хірургічної та технічної допомоги, а саме: надання діагностичних послуг, послуг з нагляду за хворими, проведення хірургічних операцій, виконання аналізів, надання невідкладної медичної допомоги, забезпечення умов перебування в лікувальних закладах: розміщення, годування тощо 
- короткотермінові та довготермінові послуги лікарень широкого профілю, спеціалізованих лікарень, психіатричних лікарень, центрів реабілітації, лікувальних закладів для душевнохворих, лепрозоріїв та інших установ, що забезпечують стаціонарне перебування, включаючи військові госпіталі, госпіталі для учасників війни, в'язничні лікарні. Ця діяльність спрямована, переважно, на стаціонарне лікування пацієнтів та виконується під безпосереднім наглядом лікарів
Цей підклас не включає:
- медичну допомогу військовослужбовцям у польових умовах (див. у 75.22.0) 
- послуги приватних консультантів пацієнтам у стаціонарних лікувальних закладах (див. у 85.12.0) 
- стоматологічну допомогу, що не потребує госпіталізації (див. у 85.13.0) 
- послуги швидкої та невідкладної медичної допомоги (див. у 85.14.2) 
85.11.2 
Охорона материнства та дитинства 
Цей підклас включає:
- акушерську допомогу та зберігання вагітності в стаціонарних умовах 
85.11.3 
Діяльність санаторно-курортних організацій
Цей підклас включає:
- послуги санаторіїв, профілакторіїв 
- послуги інших лікувальних установ для відновлення здоров'я людини 
85.12 
85.12.0 
Медична практика 
Цей підклас включає:
- консультативні послуги та лікування, що надаються лікарями-терапевтами, лікарями-фахівцями та хірургами. Діяльність, що відноситься до цього підкласу, може виконуватися в умовах приватної практики, об'єднаннями лікарів чи в лікувальних установах, що забезпечують амбулаторне лікування. До цього підкласу відноситься також діяльність приватних медичних консультантів у лікарнях, а також медичні послуги в домашніх умовах, в диспансерах, амбулаторіях чи аналогічних установах, підприємствах, школах, будинках престарілих, профспілкових та релігійних організаціях. Хворі, здебільшого, є амбулаторними і можуть отримувати направлення до фахівців у лікарів-терапевтів
Цей підклас не включає:
- діяльність допоміжного медичного персоналу: акушерок, санітарів, медсестер, фізіотерапевтів (див. у 85.14.1) 
Частина 
8512 
85.13 
85.13.0 
Стоматологічна практика
Цей підклас включає:
- стоматологічні послуги загального та спеціального характеру
- ортодонтичні послуги. 
Ця діяльність може виконуватися в приватних кабінетах, в операційних залах чи клініках, що забезпечують амбулаторне лікування, включаючи диспансери, амбулаторії чи аналогічні заклади при підприємствах, школах тощо
Цей підклас не включає:
- виготовлення штучних зубів, штучних щелеп та зубних протезів техніками-зубопротезистами, які самі їх не вставляють (див. у 33.10.1) 
Частина 
8512 
85.14 
  Інша діяльність з охорони здоров'я людини 
8519 
85.14.1 
Діяльність допоміжного медичного персоналу, що виконується не в лікарнях і не лікарями
Цей підклас включає:
- діяльність допоміжного медичного персоналу, якому за законодавством дозволено лікувати хворих. До цього підкласу відноситься діяльність акушерок, санітарів, медсестер, фізіотерапевтів та інших фахівців, що працюють у сфері оптометрії, гідротерапії, логопедії мануальної терапії, голковколювання, рухової терапії, гомеопатії народної медицини, сексології тощо. 
Ця діяльність може виконуватися в диспансерах, амбулаторіях, лікувальних кабінетах (крім лікувальних організацій), що діють при підприємствах та організаціях, учбових установах, будинках престарілих, дитячих будинках, профспілкових та релігійних організаціях, а також в установах охорони здоров'я (що не є лікарнями), в установах консультацій, у домашніх умовах чи в інших місцях
Цей підклас включає також:
- діяльність допоміжного стоматологічного персоналу: фахівців у сфері зуболікувальної терапії, фельдшерів-стоматологів при учбових закладах, стоматологів-гігієністів 
- діяльність медичних лабораторій, діагностичних центрів 
- діяльність банків крові, банків сперми, банків органів для трансплантації
Цей підклас не включає: 
- виготовлення штучних зубів, штучних щелеп та зубних протезів техніками-зубопротезистами, які самі їх не вставляють (див. у 33.10.1) 
- діяльність з перевірки та аналізу продуктів їжі (див. у 74.30.0) 
85.14.2 
Перевезення хворих машинами швидкої допомоги 
Цей підклас включає:
- діяльність швидкої та невідкладної медичної допомоги, включаючи закріплений за ними санітарний транспорт 
85.2 
  Ветеринарна діяльність 
852 
85.20 
85.20.0 
Ветеринарна діяльність
Цей підклас включає:
- ветеринарне лікування та контроль стосовно сільськогосподарських тварин 
- ветеринарне лікування та контроль стосовно домашніх тварин 
Ця діяльність виконується кваліфікованими ветеринарами у ветеринарних клініках, під час відвідування сільськогосподарських ферм та господарств, псарень, притулків для тварин, в приміщеннях ветеринарних консультацій чи операційних та інших місцях 
- діяльність швидкої допомоги для тварин
Цей підклас не включає:
- надання послуг в тваринництві (див. у 01.42.0) 
8520 
85.3 
  Соціальна допомога 
853 
85.31 
85.31.0 
Соціальна допомога з забезпеченням проживання 
Цей підклас включає:
- цілодобову діяльність, спрямовану на надання соціальної допомоги дітям, людям похилого віку та спеціальним категоріям громадян з обмеженими можливостями самообслуговування, де лікування, навчання не є головними елементами: діяльність дитячих будинків, сімейних дитячих будинків, ясел та дитячих садків, будинків престарілих, установ для осіб з фізичними чи розумовими вадами, у тому числі сліпих, німих та глухих, витверезників (без лікування) для алкоголіків та наркоманів, притулків для безпритульних, установ, що надають притулок матерям-одиначкам з дітьми тощо
Цей підклас не включає:
- діяльність з усиновлення (удочеріння) (див. у 85.32.1) 
- надання житла на короткий термін жертвам стихійного лиха (див. у 85.32.1) 
8531 
85.32 
  Соціальна допомога без забезпечення проживання 
8532 
85.32.1 
Соціальна допомога без забезпечення проживання окремим особам або сім'ям вдома чи в інших місцях
Цей підклас включає:
- соціальну допомогу, консультації, соціальний захист, послуги з орієнтації та допомоги біженцям, а також аналогічні послуги, що надають окремим особам чи сім'ям в домашніх умовах чи в інших місцях. Ця діяльність може виконуватися державними службами чи приватними установами, наприклад, установами, що надають допомогу жертвам стихійних лих, загальнонаціональними та місцевими установами взаємодопомоги, а також фахівцями, які надають консультаційні послуги: соціальний захист та поради в сфері орієнтації для дітей та підлітків; діяльність з усиновлення та удочеріння, а також захист дітей та інших осіб від жорстокого відношення; надання права на отримання соціальної допомоги, субсидії на сплату за житло чи талонів на харчування; відвідування літніх та хворих; поради з ведення домашнього господарства, подружні та сімейні консультації; допомогу умовно осудженим та особам, що знаходяться під наглядом; діяльність у робочих колективах та за місцем проживання; допомогу жертвам стихійного лиха, біженцям, імігрантам тощо, включаючи надання цим особам тимчасового місця проживання
Цей підклас не включає:
- діяльність, що звичайно охоплюється програмами обов'язкового соціального страхування (див. у 75.30.0) 
85.32.2 
Діяльність дитячих ясел та садків для дітей з фізичними та розумовими вадами 
85.32.3 
Діяльність центрів з нагляду за дорослими, що страждають фізичними чи розумовими вадами
Цей підклас включає:
- послуги з нагляду протягом дня за дорослими особами, що страждають фізичними чи розумовими вадами 
85.32.4 
Діяльність центрів денного перебування для знедолених осіб
Цей підклас включає:
- послуги центрів денного перебування для безпритульних та інших знедолених соціальних груп 
85.32.5 
Благодійна діяльність 
Цей підклас включає:
- збирання коштів чи іншу благодійну діяльність з надання соціальних послуг 
Секція O
  Колективні, громадські та особисті послуги
90 
  Асенізація, прибирання вулиць та оброблення відходів 
90 
90.0 
  Асенізація, прибирання вулиць та оброблення відходів 
900 
90.00 
  Асенізація, прибирання вулиць та оброблення відходів
Цей клас не включає:
- захист рослин від хвороб і шкідників (див. у 01.41.0) 
- оброблення відходів та брухту та неметалевого брухту (див. у 37.10.1 - 37.10.3, 37.20.1 - 37.20.6) 
- збір, очищення та розподілення води (див. у 41.00.0) 
- будівництво та ремонт каналізаційних систем (див. у 45.21.4) 
- діяльність з дезинфекції та дезинсекції в будинках (див. у 74.70.0) 
9000 
90.00.1 
Діяльність з оброблення твердих відходів 
Цей підклас включає:
- прибирання відходів, сміття, покиді та нечистот 
- перевезення відходів 
- прибирання будівельного сміття та щебеню 
- вилучення відходів шляхом спалювання чи іншими способами 
- подрібнення відходів 
- вивезення відходів на звалища, розміщення у смітниках та у воді, закопування у землю 
- оброблення та знищення токсичних відходів, включаючи очищення зараженого грунту 
90.00.2 
Діяльність з оброблення рідких відходів 
Цей підклас включає:
- вилучення через систему каналізації, стічні канави чи іншими способами відходів життєдіяльності людей, оброблення та знищення цих відходів 
- знищення відходів шляхом розбавлення, фільтрування, хімічного відціджування, оброблення за допомогою біологічно активного методу чи іншими методами 
- догляд за каналізаційними системами та системами стоків 
- спустошення та очищення вигрібних та помийних ям, догляд за технічними туалетами 
- оброблення стічних вод з плавальних басейнів та стоків промислових підприємств 
90.00.3 
інша діяльність з прибирання сміття та очищення інших територій 
Цей підклас включає:
- прибирання сміття із громадських сміттєвих ящиків 
- підмітання та поливання вулиць, стоянок транспорту тощо 
- очищення від снігу та льоду доріг, злітно-посадкових смуг, включаючи посипання сіллю, піском тощо 
91 
  Громадська діяльність 
91 
91.1 
  Організації у сфері економіки 
911 
91.11 
91.11.0 
Організації промисловців та підприємців 
Цей підклас включає:
- діяльність організацій, члени яких зацікавлені, головним чином, в розвитку підприємств та пов'язані з конкретною діяльністю чи професією, включаючи сільське господарство чи економічний розвиток та життя деякого географічного регіону чи адміністративної одиниці, незалежно від сфери діяльності. Сюди відноситься діяльність об'єднань організацій подібного роду. В число основних послуг, які надають, входить розповсюдження інформації, представництво у відношеннях з державними структурами, зв'язок з громадськістю, переговори з профспілкових питань: торгово-промислові палати, корпорації тощо 
9111 
91.12 
91.12.0 
Професійні організації 
Цей підклас включає:
- діяльність організацій, інтереси членів яких зосереджено, головним чином, в деякій науковій, професійній чи технічній сфері. До цього підкласу належать організації фахівців, що займаються науковою, інтелектуальною чи культурною діяльністю (письменників, митців, артистів, журналістів тощо). До числа основних послуг, які надають, належить розповсюдження інформації, розроблення етичних норм та контроль за їх виконанням, представництво у відношеннях з державними структурами та зв'язок з громадськістю
Цей підклас включає також:
- діяльність наукових товариств 
9112 
91.2 
  Профспілки робітників найманої праці 
912 
91.20 
91.20.0 
Профспілки робітників найманої праці
Цей підклас включає:
- діяльність об'єднань, членами яких є робітники найманої праці, які мають за мету вираження своїх поглядів з приводу умов оплати праці та організацію сумісних дій: профспілкових організацій одного підприємства, профспілкові об'єднання та конфедерації, організовані за професійним, регіональним, галузевим чи іншим принципом 
9120 
91.3 
  Інші громадські організації 
919 
91.31 
91.31.0 
Релігійні організації 
Цей підклас включає:
- діяльність релігійних та подібних до них організацій 
- діяльність монастирів та подібних до них закладів
Цей підклас не включає:
- діяльність у сфері освіти, що виконується цими установами (див. у 80.10.1 - 80.42.0) 
- діяльність у сфері охорони здоров'я, що виконується цими установами (див. у 85.11.1 - 85.14.2) 
- діяльність цих організацій у соціальній сфері (див. у 85.31.0, 85.32.5) 
9191 
91.32 
91.32.0 
Політичні організації 
Цей підклас включає:
- діяльність політичних організацій та підпорядкованих ним молодіжних об'єднань при політичних партіях. Ця діяльність спрямована, головним чином, для займання політичних постів членами деякої партії чи співчуваючих їй з метою впливати на прийняття рішень органами державної влади. Діяльність може включати розповсюдження інформації, зв'язок із громадськістю, збирання коштів тощо 
9192 
91.33 
91.33.0 
Громадські організації, не віднесені до інших угруповань
Цей підклас включає:
- діяльність організацій, які не підпорядковані безпосередньо будь-якій політичній партії і захищають громадські інтереси з деяких питань та проблем шляхом впливу на громадську думку для того, щоб учинити тиск на політичні кола, збір коштів тощо: особисті акції та громадські рухи протесту; рухи з захисту навколишнього середовища та екологічні рухи; організації, що підтримують діяльність общин та діяльність у сфері освіти; організації, що займаються захистом та забезпеченням інтересів окремих груп населення: етнічних груп, груп меншості тощо; організації патріотичного характеру, включаючи об'єднання ветеранів війни 
- діяльність об'єднань спеціального характеру: товариств захисту інтересів туристів ("туристські клуби"), товариств автомобілістів, товариств споживачів; товариств, метою яких є організація зборів та зустрічей: масонські ложі тощо; молодіжних об'єднань, студентських асоціацій, університетських клубів, студентських братств тощо; об'єднань, що займаються проведенням культурних заходів чи організацій відпочинку (але не тих, що є спортивними клубами чи кружками любителів ігор): поетичних кружків, літературних кружків, клубів книголюбів, історичних об'єднань, клубів любителів садівництва, клубів любителів кіно та фотолюбителів, клубів любителів музики та мистецтва, клубів любителів майструвати, клубів колекціонерів, клубів спілкування, товариств з проведення карнавалів тощо; товариств любителів тварин; садово-городніх товариств
Цей підклас не включає:
- діяльність професійних об'єднань (див. у 92.20.0) 
- творчі об'єднання та об'єднання сприяння творчій діяльності (див. у 92.31.1) 
9199 
92 
  Діяльність у сфері відпочинку і розваг, культури та спорту 
92 
92.1 
  Діяльність у сфері кінематографії та відеопродукції 
Частина 
921 
92.11 
92.11.0 
Виробництво фільмів 
Цей підклас включає:
- виробництво фільмів на кіно- та відеоплівці для безпосередньої демонстрації в платних залах чи для демонстрації по телебаченню: виробництво (в кіностудіях чи в спеціальних лабораторіях для створення мультиплікаційних фільмів) повнометражних прокатних фільмів, документальних фільмів, короткометражних фільмів тощо, розважального, рекламного, навчального чи інформативного характеру 
- допоміжну діяльність: дублювання, монтаж кіно- та відеофільмів, оброблення плівок, пов'язаних з кіно та телебаченням тощо
Цей підклас не включає:
- тиражування фільмів та відеоплівок з оригіналів (див. у 22.32.1) 
- діяльність агентств (див. у 74.84.0) 
- оброблення плівок, не призначених для кінопрокату (див. у 74.81.2) 
- діяльність у сфері телебачення (див. у 92.20.0) 
- самостійну діяльність окремих акторів, режисерів, художників-мультиплікаторів, консультантів інших творчих фахівців (див. у 92.31.1) 
Частина 
9211 
92.12 
92.12.0 
Розповсюдження фільмів 
Цей підклас включає:
- розповсюдження кіно- та відеофільмів серед інших організацій та установ, але не серед населення взагалі. Мова йде про продаж та видавання напрокат кінофільмів та відеострічок відповідним установам та закладам, а також про діяльність, пов'язану з розповсюдженням, копіюванням, доставленням та зберіганням кіно- та відеоплівок тощо 
- купівлю та продаж прав на розповсюдження кіно- та відеофільмів
Цей підклас не включає:
- тиражування фільмів та відеострічок з оригіналів (див. у 22.32.1) 
- роздрібну торгівлю відеострічками (див. у 52.11.0, 52.12.0, 52.45.2) 
- видавання напрокат відеокасет населенню (див. у 71.40.0) 
Частина 
9211 
92.13 
92.13.0 
Демонстрація кінофільмів 
Цей підклас включає:
- демонстрацію кіно- чи відеофільмів у кінотеатрах, під відкритим небом чи в інших приміщеннях, призначених для демонстрації фільмів
Цей підклас включає також:
- діяльність клубів аматорів кіно 
9212 
92.2 
  Діяльність у сфері радіомовлення та телебачення 
Частина 
921 
92.20 
92.20.0 
Діяльність у сфері радіомовлення та телебачення 
Цей підклас включає:
- передачу (трансляцію) радіо- та телевізійних програм 
- створення радіо- та телевізійних програм, незалежно від того, пов'язані вони з діяльністю щодо їх розповсюдження. Програми можуть відтворюватися та розповсюджуватися з розважальними цілями чи для реклами, навчання, виховання, надання інформації. Вони звичайно записуються на плівки, що можна продавати, давати напрокат чи зберігати для трансляції чи повторної трансляції в майбутньому
Цей підклас не включає:
- передачу радіо- та телевізійних передач через систему релейного чи супутникового зв'язку (див. у 64.20.0) 
- знімання кіно- та відеофільмів у кіностудіях (див. у 92.11.0) 
- діяльність агентств друку (див. у 92.40.0) 
9213 
92.3 
  Інша розважальна діяльність 
Частина 
921 
92.31 
  Діяльність у сфері драматичного мистецтва та музики 
9214 
92.31.1 
Театральна діяльність 
Цей підклас включає:
- створення та привселюдне виконання вистав, театральних постановок, концертів, оперних та балетних спектаклів, інших подібних постановок: діяльність артистичних груп, труп, оркестрів та незалежних артистів 
- діяльність незалежних артистів: акторів, режисерів, музикантів-виконавців, авторів, кінодраматургів, майстрів художнього слова, скульпторів, художників, карикатуристів тощо; офортистів, художників театрів та кіно, декораторів тощо 
92.31.2 
Реставраційна діяльність 
Цей підклас включає:
- реставрацію творів мистецтва, живопису тощо
Цей підклас не включає:
- ремонт меблів (див. у 36.14.4) 
- реставрацію будівель (див. у 45.45.0) 
92.32 
92.32.0 
Діяльність залів для глядачів 
Цей підклас включає:
- експлуатацію концертних, театральних та інших залів для глядачів 
- діяльність агентств з розповсюдження квитків 
- діяльність студій звукозапису 
Частина 
9219 
92.33 
92.33.0 
Діяльність атракціонів та луна-парків 
Цей підклас включає:
- діяльність атракціонів, парків культури та відпочинку, включаючи експлуатацію розважальних залізниць, що можуть в них функціонувати 
Частина 
9219 
92.34 
92.34.0 
Різні видовищні заходи 
Цей підклас включає:
- організацію діяльності у сфері відпочинку та розваг, не віднесену до інших підкласів: діяльність шкіл та викладачів танцю; циркові видовища; вистави лялькових театрів, розважальні тири, автомотородео тощо
Цей підклас не включає:
- іншу діяльність у сфері відпочинку та розваг (див. у 92.72.0) 
9219 
92.4 
  Агентства друку 
922 
92.40 
92.40.0 
Агентства друку 
Цей підклас включає:
- діяльність агентств друку, тобто надання засобам масової інформації новин, фотографій та інших матеріалів 
- діяльність журналістів та фоторепортерів 
9220 
92.5 
  Інша діяльність у сфері культури 
923 
92.51 
  Діяльність бібліотек
9231 
92.51.1 
Діяльність бібліотек, читацьких залів, лекторіїв 
Цей підклас включає:
- діяльність бібліотек усіх видів, читацьких залів, лекторіїв, газетно-журнальних сховищ з обслуговування широкого читача чи специфічних груп користувачів, наприклад, студентів, школярів, наукових робітників, робітників одного підприємства чи установи, членів громадської організації: складання та зберігання зібрань публікацій спеціалізованого чи загального характеру; складання каталогів; видавання та зберігання книг, карт, періодичних видань, фільмів, платівок, магнітних стрічок, творів мистецтв тощо; пошук інформації на замовлення тощо
Цей підклас не включає:
- прокат відеострічок (див. у 71.40.0) 
- роботу з базами даних (див. у 72.40.0) 
92.51.2 
Діяльність архівів 
Цей підклас включає:
- діяльність, пов'язану із зберіганням та наданням окремим категоріям користувачів згідно з відповідними нормативними документами або чинним законодавством архівних документів, листів, актів, що зберігаються в конкретному архіві згідно з чинною інструкцією 
92.52 
  Збереження історичного надбання 
9232 
92.52.1 
Діяльність музеїв усіх видів 
Цей підклас включає:
- діяльність музеїв усіх видів: художніх музеїв, музеїв прикладного мистецтва, меблів, костюмів, кераміки, ювелірних виробів тощо; природничо-наукових та науково-технічних музеїв, історичних музеїв, включаючи військові музеї, будинки-музеї тощо; інших спеціалізованих музеїв; музеїв під відкритим небом 
92.52.2 
Збереження та реставрація історичних місць і пам'ятників історії
Цей підклас включає:
- діяльність із зберігання та реставрації історичних місць і пам'яток культури 
92.53 
92.53.1 
Збереження природного надбання Діяльність ботанічних садів та зоопарків 
Цей підклас включає:
- діяльність ботанічних садів, включаючи зоосади для дітей та зоопарки, пов'язані з придбанням, навчанням, зберіганням, розмноженням національної та зарубіжної флори та фауни в штучних умовах 
9233 
92.53.2 
Діяльність природних заповідників 
Цей підклас включає:
- діяльність природних заповідників, у тому числі, охорона рослин та тваринного світу 
92.6 
  Діяльність у сфері спорту 
Частина 
924 
9241 
92.61 
92.61.0 
Експлуатація спортивних споруд
Цей підклас включає:
- експлуатацію закритих приміщень чи об'єктів, не придатних для проведення спортивних заходів: футбольних стадіонів, плавальних басейнів та стадіонів, майданчиків для гольфу, боксерських залів, спортивних трас та стадіонів для занять зимовими видами спорту, легкоатлетичних стадіонів. Мова йде про закриті та відкриті споруди, з трибунами чи огородженими місцями для глядачів чи без місць для глядачів
Цей підклас не включає:
- прокат спортивного приладдя та устатковання (див. у 71.40.0) 
- діяльність парків та пляжів (див. у 92.72.0) 
Частина 
9241 
92.62 
92.62.0 
Інша діяльність у сфері спорту
Цей підклас включає:
- організацію та проведення спортивних занять для професіоналів та любителів установами, що мають власні спортивні споруди чи не мають їх: футбольними, кегельними, плавальними клубами, клубами гольфу, боксу, боротьби, оздоровчими клубами та клубами культуризму, асоціаціями для занять зимовими видами спорту, кружками настільних ігор (шахів, шашок, доміно, карткових ігор), легкоатлетичними та стрілковими клубами 
- діяльність з реклами та організації спортивних заходів 
- діяльність професійних спортсменів та суддів, хронометристів, інструкторів, тренерів, спортивних викладачів та інших знавців, що приймають участь у підготовці спортсменів та атлетів, чи участь у фізкультурно-оздоровчих заходах 
- діяльність навчально-тренувальних центрів та баз, спортивних таборів з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, дитячих спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, шкіл олімпійського резерву тощо 
- діяльність центрів підготовки скакових коней, бігових собак та бігових коней 
- заняття мисливством як спортом та розвагами 
- діяльність кінноспортивних манежів та шкіл верхової їзди 
- діяльність причалів для прогулянкових суден 
- надання послуг, пов'язаних зі спортом 
Частина 
9241 
92.7 
  Діяльність у сфері відпочинку та розваг 
Частина 
924 
92.71 
92.71.0 
Азартні ігри та ігри на гроші 
Цей підклас включає:
- діяльність, пов'язану з організацією карткових та інших азартних ігор (бридж, покер, преферанс, більярд, лото тощо)
Цей підклас включає також:
- продаж лотерейних квитків 
Частина 
9249 
92.72 
92.72.0 
Інша діяльність у сфері відпочинку та розваг 
Цей підклас включає:
- діяльність, пов'язану з проведенням дозвілля і не віднесену до інших підкласів: діяльність луна-парків та пляжів, включаючи здавання під найм пляжного устатковання: пляжних кабін, роздягалень, крісел тощо 
- діяльність, пов'язану з любительською та спортивною рибалкою 
- надання транспортних засобів для відпочинку та розваг, наприклад, прокат велосипедів різних типів, діяльність центрів верхової їзди та кінноспортивних манежів 
- дресирування домашніх тварин 
- запрошення акторів на ролі у кінофільмах, телевізійних передачах, театральних виставах
Цей підклас не включає:
- діяльність агентів та агентств, що виконується від імені фізичних осіб та полягає в отриманні ангажементів на участь у кінофільмах та інших видовищних заходах (див. у 74.84.0) 
- іншу діяльність у сфері відпочинку та розваг (циркові вистави) чи діяльність шкіл танцю (див. у 92.34.0) 
Частина 
9249 
93 
  Індивідуальні послуги 
93 
93.0 
  Індивідуальні послуги 
930 
93.01 
  Прання та фарбування
Цей клас не включає:
- ремонт та перероблення одягу тощо, якщо вони виконуються як самостійний вид діяльності (див. у 52.74.1) 
- видавання напрокат одягу, крім робочого, навіть якщо це включає чищення таких виробів (див. у 71.40.0) 
9301 
93.01.1 
Прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів
Цей підклас включає:
- прання, прасування тощо усіх видів одягу (включаючи текстильні вироби), виконані з використанням механічного устатковання, без використання механічного устатковання чи в пральнях самообслуговування 
- збір білизни від клієнтів та доставку її до них 
- видавання пральнями напрокат білизни та інших подібних виробів
Цей підклас включає також:
- ремонт і дрібне перероблення одягу та інших текстильних виробів в процесі прання 
93.01.2 
Чищення та фарбування текстильних і хутрових виробів 
Цей підклас включає:
- чищення усіх видів виробів шляхом використання механічного устатковання, ручним шляхом чи самообслуговуванням 
- чищення ковдр, драпірування занавісок, оббивку меблів тощо 
- вичинку хутрових шкур за замовленням населення 
- фарбування текстильних та хутрових виробів 
- ремонт та перероблення одягу, інших виробів, якщо ці дії виконуються у зв'язку з чищенням 
93.02 
93.02.0 
Послуги перукарень та салонів краси 
Цей підклас включає:
- миття, підстригання, укладання, фарбування, завивання волосся та інші подібні послуги, що надаються чоловікам та жінкам, а також гоління та підрівнювання борід 
- виготовлення та ремонт шиньйонів, перук, напівперук, накладок вій, декоративних прикрас з волосся тощо за замовленням населення 
- масаж обличчя, манікюр та педикюр, накладання макіяжу тощо 
9302 
93.03 
93.03.0 
Ритуальні послуги 
Цей підклас включає:
- поховання та кремацію трупів (людей і тварин) та пов'язану з цим діяльність: підготовку тіл до поховання чи кремації та бальзамування; послуги бюро поховань; послуги щодо проведення поховання чи кремації; здавання в оренду чи продаж місць під могили; здавання під найм обладнаних приміщень на кладовищах, в крематоріях тощо
Цей підклас не включає:
- діяльність релігійних та подібних до них організацій (див. у 91.31.0) 
9303 
93.04 
93.04.0 
Діяльність, пов'язана з забезпеченням догляду за тілом 
Цей підклас включає:
- діяльність, пов'язану з фізичним благополуччям та комфортом, наприклад, послуги турецьких бань, саун та парових бань, соляріїв, мінеральних джерел, закладів для зменшення ваги, кабінетів масажу, фізкультурних оздоровчих центрів тощо 
Частина 
9309 
93.05 
93.05.0 
Інші індивідуальні послуги 
Цей підклас включає:
- діяльність астрологів та екстрасенсів
- діяльність, пов'язану з соціальним життям, наприклад, надання супроводження, послуги служб знайомства та бюро одружень 
- послуги з дослідження генеалогії 
- послуги чистильників взуття, носіїв, обслуговуючого персоналу автомобільних стоянок тощо 
Частина 
9309 
Секція P
  Послуги домашньої прислуги
95 
  Послуги домашньої прислуги 
95 
95.0 
  Послуги домашньої прислуги 
950 
95.00 
95.00.0 
Послуги домашньої прислуги 
Цей підклас включає:
- роботу в домашньому господарстві з використанням прислуги: домашніх робітниць, нянь, кухарів чи кухарок, слуг та служанок, лакеїв та покоївок, дворецьких, офіціантів, пральниць, садівників, воротарів, конюхів, швейцарів, гувернанток, осіб, які доглядають за дітьми протягом дня, домашніх вчителів, секретарів тощо 
9500 
Секція Q
  Екстериторіальна діяльність
99 
  Екстериторіальна діяльність 
99 
99.0 
  Екстериторіальна діяльність 
990 
99.00 
99.00.0 
Екстериторіальна діяльність 
Цей підклас включає:
- діяльність міжнародних організацій, наприклад, Організації Об'єднаних Націй, її спеціалізованих установ, регіональних представництв тощо, Європейського Співтовариства, Європейської Асоціації вільної торгівлі, Організації економічної співпраці та розвитку, Ради з митної співпраці, Організації країн - експортерів нафти, Міжнародного Валютного Фонду, Світового Банку тощо
Цей підклас включає також:
- діяльність дипломатичних та консульських представництв, якщо вони ураховуються країнами, в яких розміщені, а не країнами, які вони представляють
Цей підклас не включає:
- діяльність дипломатичних та консульських представництв в зарубіжних країнах чи при штаб-квартирах міжнародних організацій (див. у 75.21.0) 
9900 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ПОЛУЧЕНА С САЙТА www.BIZKIEV.COM

 
« Пред.   След. »

Подписка

Свежие статьи на e-mail:

Мы в соцсетях

Facebook Twitter vkontakte

На эту тему