Бизнес журнал

Четверг
Сен 29
BizKiev arrow Бизнес arrow Регистрация предприятия arrow Устав ЧП (Укр.) Статут приватного підприємства

Устав ЧП (Укр.) Статут приватного підприємства

Устав частного предприятия в Украине. Документ представлен на украинском языке.

"ЗАРЕЄСТРОВАНО"
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

СТАТУТ


ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА


"___________________________"

СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Приватне підприємство "_________________________________", далі - Підприємство, створено згідно з рішенням Засновника.
1.2. Підприємство у своїй діяльності керується чинним законодавством України, зокрема:
- Господарським кодексом;
- Законом України "Про власність";
даним Статутом та розпорядженнями Засновника.
1.3. Повне найменування Підприємства:
Українською мовою - Приватне підприємство "________________________";
Російською мовою – Частное предприятие "___________________________";
Скорочена назва:
Українською мовою - "____________________________________________";
Російською мовою - "______________________________________________"
1.4. Місцезнаходження: ___________________________, адреса ___________
_________________________________________________.
1.5. Засновником Підприємства є: ____________________________________.
1.6. Підприємство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації.
Підприємство вправі від свого імені вчиняти правочини, придбавати майно і особові немайнові права, нести зобов'язання, бути позивачем та відповідачем в суді.
Підприємство має круглу печатку, кутовий штамп, фірмові бланки, торговельну марку та емблему, самостійний баланс, рахунки в установах банків у відповідності із чинним законодавством.
1.7. Підприємство не несе відповідальності по зобов'язаннях Засновника.
1.8. Засновник несе ризик втрати свого вкладу до Статутного фонду Підприємства.
1.9. Підприємство створено з метою одержання прибутку шляхом здійснення господарської діяльності, не забороненої чинним законодавством.
1.10. Підприємство здійснює свою діяльність шляхом проведення будь-яких операцій, за винятком заборонених законодавством, зокрема шляхом:
а) здійснення науково-дослідної та впроваджувальної діяльності, виробництва продукції і надання послуг на замовлення юридичних осіб і громадян на підставі укладених договорів або в ініціативному порядку з їх реалізацією на умовах згідно з домовленістю сторін;
б) продажу, обміну, здачі в оренду, позики, позички юридичним або фізичним особам належних їм фондів, сировини, готової продукції, фінансових ресурсів та майна на умовах, згідно з домовленістю;
в) поставки продукції, виконання робіт, надання послуг, в тому числі у кредит, надання фінансової або іншої допомоги згідно з домовленістю сторін;
г) участі у діяльності інших юридичних осіб;
д) ведення у встановленому порядку зовнішньоекономічної діяльності, створення господарських формувань з іноземними юридичними та фізичними особами.


1.11. Предмет діяльності Підприємства:
- торговельна діяльність у сфері оптової, роздрібної, комісійної торгівлі та громадського харчування щодо реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів;
- створення кафе, барів, ресторанів та інших підприємств громадського харчування;
- створення та організація профільних, універсальних, комерційних та комісійних магазинів, здійснення фірмової торгівлі, розвиток нових прогресивних форм торгівлі та послуг, включаючи консигнацію, торгівлю по каталогам, посилочну та оптову торгівлю, лізинг, торгівлю в кредит, відкриття магазинів в вільній митній зоні;
- м'ясопереробне виробництво;
- рибопереробне виробництво;
- виробництво, заготівля, переробка і реалізація сільськогосподарської продукції та продукції тваринництва, закупівля у населення за готівку необхідних товарів та матеріалів;
- деревообробне виробництво;
- виробнича діяльність по переробці пластмас;
- металообробне виробництво;
- швейне виробництво;
- виготовлення пива, алкогольних напоїв, а також виготовлення та реалізація спирту етилового, коньячного і плодового;
- виготовлення тютюнових виробів;
- закупівля та реалізація промислових товарів народного споживання, агропромислової та господарської продукції народних промислів та ремесел;
- надання різноманітних консалтингових послуг, в тому числі інформаційних, маркетингових, брокерських, агентських тощо;
- міжнародні перевезення пасажирів і вантажів залізничним та автомобільним, повітряним, річковим, морським транспортом;
- надання транспортно-експедиційних послуг при перевезеннях зовнішньоторговельних і транзитних вантажів;
- агентування морського торговельного флоту;
- патентування, впровадження винаходів, "ноу-хау", раціоналізаторських пропозицій у масове виробництво;
- здійснення художніх, поліграфічних, граверних, граверно-ливарних робіт, виготовлення кліше, друкованої та іншої продукції;
- розробка різноманітної конструкторської та технологічної документації, програмного продукту, організація пускових, налагоджувальних та ремонтних робіт;
- розробка прикладного інформаційно-програмного забезпечення;
- виробництво засобів обчислювальної техніки та периферійних пристроїв: моніторів, принтерів тощо; виробництво іншої офісної техніки, зокрема копіювальної та факсимільної;
- діяльність, пов'язана з розробкою, виготовленням, ввезенням, вивезенням, реалізацією та використанням засобів криптографічного та технічного захисту інформації, а також з наданням послуг із криптографічного та технічного захисту інформації;
- здійснення сервісних послуг, гарантійного та постгарантійного обслуговування продукції власного виробництва та продукції інших виробників;
- посередницька діяльність;
- здійснення оптового та роздрібного обміну іноземних валют на підставі агентських угод з уповноваженими банками;
- впровадження нових технологій, включаючи заходи по захисту навколишнього середовища;
- виготовлення і реалізація лікарських засобів;
- діяльність, пов'язана з організацією іноземного та зарубіжного туризму;
- надання послуг для здобуття освіти з видачею спеціального документа державного зразка;
- посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;
- фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність (перелік видів фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, які підлягають ліцензуванню, визначається Кабінетом Міністрів України);
- організація готельної справи;
- закупівля, переробка та реалізація паливно-енергетичних ресурсів та виробів з них;
- оптовий та роздрібний продаж паливно-мастильних матеріалів, створення та експлуатація АЗС;
- діяльність, пов'язана з реалізацією транспортних засобів, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ;
- створення та експлуатація автогосподарства;
- надання послуг по обслуговуванню і ремонту транспортних засобів;
- виробництво, передача та постачання електроенергії;
- створення та утримання гральних закладів, організація азартних ігор;
- будівельна діяльність;
- купівля, продаж, оренда та надання у користування рухомого і нерухомого майна;
- виготовлення продукції та товарів, в тому числі напівфабрикатів, з вторинної сировини та відходів виробництва;
- здійснення операцій з металобрухтом;
- видобування дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів, виготовлення і реалізація виробів з їх використанням;
- рекламна діяльність;
- використання радіочастот;
- виробництво, ремонт і реалізація спортивної, мисливської вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, а також холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду; створення та утримання стрілецьких тирів, стрільбищ, мисливських стендів;
- проведення та організація виставок, ярмарок, аукціонів тощо;
- здійснення поліграфічної, видавничої та інформаційно-рекламної діяльності, виробництво аудіо- та відеопродукції;
- ремонт та експлуатація об'єктів трубопровідного транспорту;
- надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих об'єктів), технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і дротового мовлення в межах промислової експлуатації;
- організація друкованих засобів масової інформації - газет, журналів тощо;
- озеленення та благоустрій територій;
- благодійна діяльність;
- зовнішньоекономічна діяльність.
Види діяльності, які потребують ліцензування, здійснюються Підприємством за умови одержання відповідних ліцензій (дозволів).

СТАТТЯ 2. МАЙНО, ФОНДИ, ПРИБУТОК


2.1. Підприємство є власником майна, переданого йому Засновником, продукції, виробленої внаслідок господарської діяльності, одержання прибутків, а також іншого майна, придбаного їм на інших підставах, незаборонених чинним законодавством.
2.2. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.
2.3. Джерела формування Підприємства:
- грошові та матеріальні вклади Засновника;
- доходи від господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- інші джерела, не заборонені законодавством України.
2.4. Для забезпечення діяльності Підприємства, за рахунок внеску Засновника створюється Статутний капітал у розмірі ___________________________________ (___________________________________________________) гривень.
Засновник вправі приймати рішення щодо зміни до Статутного капіталу.
Рішення щодо зміни Статутного капіталу набувають чинності з моменту реєстрації відповідних змін та доповнень Статуту.
Засновник вправі передавати Підприємству у тимчасове безкоштовне користування основні фонди та оборотні засоби.

2.5. У Підприємстві можуть створюватися фонди, зокрема:
- фонд виробництва;
- фонд соціального розвитку;
- резервний фонд.
Резервний фонд утворюється у розмірі 25 % від суми Статутного капіталу.
Утворення резервного фонду здійснюється шляхом щорічних відрахувань 5 % чистого прибутку.
За рішенням Засновника в Підприємстві можуть формуватись також інші фонди.
Порядок формування фондів та їх використання визначаються Засновником.
2.6. Основним узагальнюючим показником діяльності Підприємства є прибуток, що формується у відповідності до чинного в Україні законодавства.
З доходу, отриманого внаслідок фінансово-господарської діяльності, Підприємство:
- здійснює обов'язкові платежі у бюджет;
- сплачує за трудові ресурси;
- розраховується з контрагентами по договорах;
- формує фонди.
Залишок чистого прибутку залишається в розпорядженні Засновника.
Фінансовий рік Підприємства співпадає з календарним.

СТАТТЯ 3. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ


3.1. До виключної компетенції Засновника відноситься:
- затвердження Статуту Підприємства;
- визначення головних напрямків діяльності Підприємства, затвердження його планів та звітів про їх виконання;
- призначення та звільнення Директора, визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків;
- заснування, реорганізація та ліквідація філіалів та представництв, визначення їх повноважень;
- винесення рішень про притягнення до матеріальної відповідальності посадових осіб Підприємства;
- прийняття рішень про припинення діяльності Підприємства, призначення ліквідаційної комісії;
- затвердження річних балансів.
3.2. У Підприємстві діє одноособовий виконавчий орган - Директор.
Директор вирішує усі питання діяльності Підприємства, окрім віднесених до виключної компетенції Засновника.
Директор призначається Засновником, підзвітний йому та організовує виконання його рішень.
Окремі взаємовідносини особи, яка призначається на посаду Директора Засновником, регламентуються трудовим договором.
Директор діє від імені Підприємства без довіреності в межах, встановлених цим Статутом та рішеннями Засновника.
Рішення Директора проваджуються в життя, як правило, наказами.
Директор Підприємства керує діяльністю Підприємства і несе особисту відповідальність в межах, передбачених трудовим договором та чинним законодавством за виконання покладених на нього завдань.
Для організації діяльності Підприємства та виконання покладених на нього завдань Директор здійснює:
а) представництво Підприємства в Україні та за її межами;
б) оформлення усіх документів, необхідних для забезпечення діяльності Підприємства;
в) видачу наказів, розпоряджень і доручень з питань діяльності Підприємства;
г) розпорядження, у відповідності з чинним законодавством, майном і коштами Підприємства, вчинення правочинів в межах своїх повноважень;
д) розроблення та затвердження штатного розкладу Підприємства;
е) прийняття на роботу і звільнення з роботи працівників Підприємства, встановлення посадових окладів, заохочення працівників, які відзначились, накладення дисциплінарних стягнень;
і) розроблення та затвердження Положення про структурні підрозділи Підприємства;
к) розподіл обов'язків між заступниками Директора.
Директор має право підпису будь-яких документів, стосовно діяльності Підприємства, по взаємовідносинах з банківськими установами, державними органами, а також інших документів, необхідних для забезпечення фінансово-господарської діяльності Підприємства без окремої довіреності.
Директор має право без попереднього погодження з Засновником укладати договори з третіми особами на надання послуг, придбання та реалізацію матеріальних цінностей на суму, що не перевищує Статутний капітал Підприємства.
Директор Підприємства здійснює і інші функції за дорученням Засновника.
Директор може доручати вирішення окремих питань, що входять в його компетенцію, своїм заступникам, керівникам структурних підрозділів та іншим працівникам Підприємства.
3.3. Контроль за роботою Підприємства здійснюється ревізійною комісією, яка утворюється в порядку, визначеному Засновником.
Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах.

СТАТТЯ 4. ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ, ГОСПОДАРСЬКА ТА ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ


4.1. Підприємство самостійно планує свою діяльність, виходячи з попиту на роботи, послуги, необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку Підприємства, підвищення особистого прибутку працівників.
Основу планів складають договори зі споживачами та постачальниками.
4.2. Підприємство реалізує свою продукцію та послуги по цінах і тарифах, встановлених самостійно або на договірній основі.
4.3. Підприємство здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї праці, веде статистичну звітність за формою, встановленою органами державної статистики і несе відповідальність за її достовірність.
4.4. Підприємство самостійно визначає фонд оплати праці, а також інші види оплати для працівників.
4.5. Соціальна діяльність регламентується чинним законодавством.
Тривалість і розпорядок трудового дня, порядок надання вихідних днів, відпусток, в тому числі додаткових, прийом та звільнення працівників, їх права та зобов'язання визначаються у відповідності із чинним в Україні трудовим законодавством Правилами внутрішнього розпорядку та трудовими договорами.
Підприємство вживає заходи щодо охорони праці та забезпечення техніки безпеки.
Підприємство гарантує робітникам забезпечення соціальних гарантій та пільг, передбачених чинним законодавством.

СТАТТЯ 5. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ


5.1. Зовнішньоекономічна діяльність здійснюється на підставі Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", міжнародних договорів та інших актів.
5.2. Зовнішньоекономічна діяльність Підприємства будується на підставі валютної самоокупності, взаємовигідності та партнерства.
5.3. Підприємство має право:
- самостійно встановлювати зв'язки з юридичними та фізичними особами інших країн, безпосередньо укладати договори з закордонними партнерами;
- проводити експортно-імпортні операції, експортувати різноманітні розробки, роботи, вироби та послуги в рамках своєї основної діяльності, обумовленої Статутом, імпортувати сировину, матеріали, комплектуючі вироби, машини, обладнання для потреб власного виробництва;
- брати участь у діяльності міжнародних асоціацій, об'єднань, закордонних торгах, виставках-продажах, конкурсах, ярмарках, аукціонах;
- направляти на роботу та стажування своїх спеціалістів за кордон.
5.4. Кількість, ставки, порядок проведення відрахувань з валютної виручки регламентується чинним законодавством.

СТАТТЯ 6. РЕОРГАНІЗАЦІЯ І ЛІКВІДАЦІЯ


6.1. Підприємство може бути ліквідовано або реорганізовано (злито, приєднано, поділено, перетворено) за рішенням Засновника та у випадках, передбачених законодавством України.
6.2. Ліквідація виконується ліквідаційною комісією, яка утворюється ініціатором ліквідації.
З моменту призначення комісії, до неї переходять повноваження по керівництву справами Підприємства.
Ліквідаційна комісія діє згідно з порядком, передбаченим чинним законодавством, зокрема:
- оцінює наявне майно;
- проводить розрахунки з бюджетом;
- складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження Засновнику або органу, що призначив ліквідаційну комісію.
6.3. Майно та кошти Підприємства, що залишились після передбачених законодавством розрахунків, передаються Засновнику.
6.4. Майно, передане Засновником Підприємству у користування, повертається Засновнику.

СТАТТЯ 7. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ СТАТУТУ


7.1. Зміни та доповнення до Статуту затверджуються Засновником та вносяться на реєстрацію до відповідного державного органу.
7.2. У частині, не передбаченій даним Статутом, Підприємство керується чинним законодавством України.
7.3. Підприємство вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту внесення відповідного запису до державного реєстру.

 

Підпис ________________

 
« Пред.   След. »