Бизнес журнал

Четверг
Сен 29
BizKiev arrow Управление бизнесом arrow Правила N 17 від 11.01.99 МВД

Правила N 17 від 11.01.99 МВД

Умови і правила провадження діяльності з відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

П Р А В И Л А

N 17 від 11.01.99 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
28 квітня 1999 р.
за N 265/3558

Затверджено
Наказ МВС України 11.01.99
N 17 (z0264-99)

Умови і правила
провадження діяльності з відкриття та функціонування
штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток
і штампів

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
внутрішніх справ
N 306 (z0419-01) від 23.04.2001
N 755 (z0038-06) від 07.09.2005 )

( У тексті Умов і правил слова "ГУМВС України в
Криму" замінено словами "ГУМВС України в Автономній
Республіці Крим" згідно з Наказом МВС N 306
(z0419-01) від 23.04.2001 )

1. Ці Умови і правила провадження діяльності з відкриття та
функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення
печаток і штампів (далі - Умови і правила) розроблені відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 р.
N 576 (576-92-п) "Про затвердження Положення про дозвільну
систему".

2. ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, м.Києві та
Київській області, УМВС України в областях і м.Севастополі при
отриманні заяв на видачу дозволів на здійснення діяльності з
відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень,
виготовлення печаток і штампів перевіряють документальні матеріали
і умови, створені та виконані заявником і потрібні для видачі
дозволу, а саме:
а) наявність погоджених з МВС України та іншими
міністерствами і відомствами, узгодження з якими передбачено
законодавством України, умов, потрібних для відкриття та
функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення
печаток і штампів;
б) відомості про осіб, відповідальних за відкриття та
функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення
печаток і штампів, а також про громадян, які безпосередньо
виконують ці роботи;

в) придатність приміщень для відкриття та функціонування
штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів.
2.1. Укладання трудового договору на виконання робіт,
пов'язаних з виготовленням, придбанням, зберіганням, обліком,
охороною, перевезенням, використанням печаток і штампів, згідно з
вимогами Положення про дозвільну систему, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 р. N 576
(576-92-п), провадиться за погодженням з органами міліції. Для
цього до органів внутрішніх справ на кожного громадянина
надаються:
- особовий листок з обліку кадрів;

- фотокартка 45 х 55 мм;
- висновок (довідку) медичної установи
(лікувально-кваліфікаційної комісії), який свідчить про те, що
така особа, громадяни за станом здоров'я може здійснювати вказану
роботу;
- платіжне доручення або квитанція про оплату послуг,
пов'язаних з оформленням документів щодо надання згоди на
укладання трудових договорів. Такі документи надаються в усіх
випадках, якщо інше не передбачено законом.
2.2. Комісією в складі представників органів внутрішніх справ
(дозвільної системи і Державної служби охорони) та інших
міністерств і відомств, до повноважень і компетенції яких
законодавством України віднесено таке право (архітектурного,
санітарного нагляду тощо), визначається придатність приміщень для
відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень,
виготовлення печаток і штампів, з урахуванням таких вимог: ( Абзац
перший пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 755 (z0038-06) від 07.09.2005 )

штемпельно-граверні майстерні (з виготовлення печаток і
штампів) повинні розміщуватися в ізольованих, окремих приміщеннях,
кімнатах, обладнання яких забезпечує режимні правила
функціонування, схоронність обладнання, сировини та готових
виробів. Такі приміщення обладнуються охоронно-пожежною
сигналізацією, з підключенням сигналу до пульту на посту охорони
або на пульт централізованого нагляду підрозділів Державної служби
охорони при МВС України. На вікнах перших поверхів встановлюються
грати, які слід відчиняти зсередини. Грати на вікна виготовляються
зі сталевих прутків діаметром не менше 15 мм, які зварюють в місці
перетину так, щоб створити вічко розміром не більше 150 х 150 мм.
Вхідні двері майстерень (дільниць), цехів слід виготовити з
дерев'яних дошок завтовшки щонайменше 40 мм, обладнати надійними
запорами (не менше двох внутрішніх замків) чи шифрозамками, оббити
з обох боків оцинкованим покрівельним залізом по азбесту, з
загнутими кінцями листа на торець дверей, або виготовити з металу.
На дверях вивішується об'ява з текстом: "Вхід сторонніх осіб
обмежений".

На вікнах замість ґрат, а також замість дверей можуть
використовуватися металеві ролети, скло, жалюзі, які відповідають
заходам безпеки. ( Пункт 2.2 доповнено абзацом згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 755 (z0038-06) від 07.09.2005 )
3. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади,
підприємства, установи, організації, господарські об'єднання,
громадяни, які мають дозвіл на право відкриття та функціонування
штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів,
за погодженням з територіальними органами внутрішніх справ можуть
відкривати пункти приймання замовлень і видавання готової
продукції, які повинні розміщуватися в ізольованих окремих
приміщеннях, кімнатах, що забезпечують схоронність замовлень та
виготовленої продукції.

Дані про кожний пункт приймання замовлень і видавання готової
продукції із зазначенням адреси місцезнаходження слід вписувати в
дозвіл на право відкриття та функціонування штемпельно-граверних
майстерень, виготовлення печаток і штампів.
4. Після закінчення робочого дня приміщення
штемпельно-граверних майстерень, пунктів приймання замовлень і
видавання готової продукції негайно зачиняються і опечатуються.
5. Дозвіл не видається за відсутності зазначених умов
здійснення діяльності з відкриття та функціонування
штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів,
та за наявності щодо особи, відповідальної за здійснення
діяльності, а також громадян, які безпосередньо виконують ці
роботи:
а) висновку (довідки) медичної установи
(лікувально-кваліфікаційної комісії), який свідчить про те, що
така особа, громадяни за станом здоров'я не можуть здійснювати
вказану роботу;

б) доведених даних про систематичні порушення такими особами
громадського порядку, зловживання спиртними напоями та
наркотичними речовинами;
в) пред'явленого обвинувачення про вчинення злочину, а також
віддання до суду;
г) непогашеної судимості за умисні злочини;
ґ) вироку суду про заборону займатися зазначеною діяльністю;
д) позбавлення дозволу на вказані види діяльності.
6. При здійсненні діяльності згідно з отриманим дозволом
міністерства та інші центральні органи виконавчої влади,
підприємства, установи, організації, господарські об'єднання,
суб'єкти підприємницької діяльності, громадяни-підприємці мають
дотримуватися таких правил:

штемпельно-граверні майстерні та дільниці приймають від
центральних органів виконавчої влади, інших юридичних осіб
незалежно від організаційно-правових форм та форми власності і
фізичних осіб замовлення на виготовлення круглих печаток, у тому
числі із зображенням Державного Герба України, металевих печаток
для посвідчень, перепусток, металевих гербових печаток, кутових
(бланкових) штампів, з обов'язковим додаванням до листів і заяв
зразків (ескізів) печаток і штампів та дозволів органів внутрішніх
справ на їх виготовлення. Ескізи виконуються чітко та розбірливо.
Примірники з виправленнями в роботу не приймаються. ( Абзац другий
пункту 6 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 755
(z0038-06) від 07.09.2005 )

Усі інші печатки і штампи та вироби: пломбіратори, факсиміле,
штемпелі, бракерувальні штампи і тавра, металеві печатки для
опечатування шаф, штампи бірок на продукцію із зазначенням
відправника вантажу, штампи для вхідної та вихідної пошти,
інвентарні штампи для бібліотек тощо виготовляються
штемпельно-граверними майстернями (дільницями) без дозволів
органів внутрішніх справ, але обов'язково за клопотаннями
центральних органів виконавчої влади, інших юридичних осіб,
незалежно від організаційно-правових форм та форми власності і
фізичних осіб, для яких призначаються ці вироби. ( Абзац третій
пункту 6 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 755
( z0038-06 ) від 07.09.2005 )

Замовлення на виготовлення печаток і штампів здаються в стіл
приймання замовлень і видавання готових виробів, працівники якого
ретельно перевіряють подані замовниками документи.
Прийняті замовлення реєструються в книзі обліку та реєстрації
замовлень на виготовлення печаток і штампів (додаток). Книга до її
заповнення повинна бути пронумерована, прошита і скріплена
печаткою органу внутрішніх справ з відбитком "Дозвільна система".
На всіх документах, одержаних від замовника, зазначається номер
замовлення.
Виготовлені печатки і штампи видаються замовникам після
пред'явлення ними паспорта та доручення, яке при отриманні
замовлення засвідчується виготовленою печаткою.
У книзі реєстрації замовлень замовник розписується і зазначає
серію, номер паспорта, дату і орган внутрішніх справ, що його
видав. Після цього робляться відбитки печаток і штампів.

Документи, на підставі яких були виготовлені печатки і
штампи, зберігаються в штемпельно-граверній майстерні (дільниці)
підшитими в хронологічному порядку в спеціальній справі. Строк
зберігання таких документів - два роки.
Виготовлені печатки і штампи в штемпельно-граверній майстерні
(дільниці) зберігаються в залізних ящиках (шафах).
Браковані печатки і штампи (виробничий брак) розрізаються на
дрібні частини або спалюються, при цьому вироби із металу
обпилюються двома перехресними лініями і знищуються в тижневий
строк від дня виявленого браку.
Про знищення бракованих виробів (заготовок) складається акт з
відбитками знищених печаток і штампів, який зберігається в
штемпельно-граверній майстерні протягом одного року.

Знищення виробничого браку здійснюється комісією, призначеною
керівником штемпельно-граверної майстерні.
Не одержані замовником печатки і штампи зберігаються впродовж
трьох місяців від дня виготовлення, після чого знищуються в
установленому порядку за присутності працівника органів внутрішніх
справ.
Про знищення не одержаних замовником печаток і штампів
надсилається повідомлення в орган внутрішніх справ, який видав
дозвіл на їх виготовлення, і замовникові.
Книги обліку з реєстрації та оформлення замовлень на
виготовлення печаток і штампів зберігаються в штемпельно-граверній
майстерні протягом трьох років, після чого знищуються зі
складанням відповідного акта про знищення.

Додаток
до Умов і правил провадження діяльності
з відкриття та функціонування
штемпельно-граверних майстерень,
виготовлення печаток і штампів

Книга
обліку та реєстрації замовлень на виготовлення печаток
і штампів

_____________________________________________________________
(назва організації, її адреса, номер дозволу)

----------------------------------------------------------------------------
N |N |Назва |Дата і |Назва |Кількість|Відбиток|N до- |Розписка в
з/п|замов-|органі-|номер |органу |печаток і|готових |ручення, |одержанні
|лення |зації -|дозволу|внутрі-|штампів, |виробів |дата, |виготовле-
| |замов- |органу |шніх |що виго- | |серія і |них печаток
| |ника, |внутрі-|справ, |товляють-| |номер |і штампів
| |П.І.Б. |шніх |що ви- |ся | |паспорта, |

| |грома- |справ |дав | | |ким і коли|
| |дянина | |дозвіл | | |виданий |
---+------+-------+-------+-------+---------+--------+----------+-----------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
----------------------------------------------------------------------------

 
« Пред.

Подписка

Свежие статьи на e-mail:

Мы в соцсетях

Facebook Twitter vkontakte

На эту тему