Бизнес журнал

Четверг
Сен 29
BizKiev arrow Управление бизнесом arrow Новый КВЕД/КВЭД Украины (часть 5, секція D)

Новый КВЕД/КВЭД Украины (часть 5, секція D)

Бизнес-журнал Bizkiev.com предлагает читателям новую класификацию КВЕД Украины

Секція D - Переробна промисловість
----------------------------------------
Підсекція DA - Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
Підсекція DB - Текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра
Підсекція DC - Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
Підсекція DD - Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів
Підсекція DE - Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність
Підсекція DF - Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення та ядерних матеріалів
Підсекція DG - Хімічне виробництво
Підсекція DH - Виробництво гумових та пластмасових виробів
Підсекція DI - Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції
Підсекція DJ - Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів
Підсекція DK - Виробництво машин та устатковання
Підсекція DL - Виробництво електричного, електронного та оптичного устатковання
Підсекція DM - Виробництво транспортних засобів та устатковання
Підсекція DN - Інші галузі промисловості
----------------------------------------

Секція D 

  

Переробна промисловість 

 

 

Перероблення - технологічний процес, здійснення якого змінює форму, властивості або склад сировини, напівфабрикатів або готової продукції з метою отримання нової продукції.
Нова продукція є результатом перероблення сировини, виробленої сільським, лісовим чи рибним господарством, галузями добувної промисловості, а також продукції інших видів переробної діяльності (напівфабрикатів). Нова продукція може бути як готовою для використання та споживання, так і напівфабрикатом, призначеним для іншого виробництва. Наприклад, продукція глиноземного заводу є базовим матеріалом, що використовується в первинному виробництві алюмінію; первинний алюміній є основною сировиною для заводу, що виготовляє алюмінієвий дріт; а алюмінієвий дріт є основною сировиною для виготовлення промислових виробів з цього дроту.
До переробної промисловості відноситься не тільки діяльність підприємств, що випускають серійну продукцію, а й діяльність індивідуальних виробників, що виготовляють продукцію вручну або вдома.
Ця секція включає також підприємства, які виготовляють продукцію (одяг, взуття, меблі тощо) за індивідуальним замовленням населення.
Підприємства безпосередньо переробляють матеріали або можуть передавати їх перероблення на субпідряд іншим підприємствам. Діяльність підприємств обох типів відноситься до переробної промисловості.
Монтаж (складання) та установлення машин і устатковання на підприємствах класифікують в тих позиціях секції D, до яких відноситься виробництво цих машин і устатковання. Винятком є установлення або монтаж будівельних елементів та устатковання, необхідних для експлуатації будівлі як такої, що класифікують у секції F "Будівництво". Крім того, складання, установлення машин і устатковання, яке здійснюється як послуга, що супроводить його продаж, є допоміжним видом діяльності, який класифікують разом з відповідною основною діяльністю (секція G "Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку").
Ремонт та технічне обслуговування машин і устатковання, зазвичай, відносяться до того самого виду діяльності, що й їх виробництво за винятком:
- підприємств, які здійснюють ремонт або технічне обслуговування автомобілів та мотоциклів (відносяться до групи 50.2 чи 50.4);
- підприємств, які ремонтують предмети особистого вжитку та побутові вироби (відносяться до групи 52.7);
- підприємств, які здійснюють ремонт або технічне обслуговування систем центрального опалення (відносяться до класу 45.33);
- підприємств, які здійснюють ремонт або технічне обслуговування обчислювальної техніки та офісного обладнання (відносяться до групи 72.5).
Суттєва зміна, відновлення та реконструкція продукції, зазвичай, вважаються переробною діяльністю.
Виготовлення спеціалізованих компонентів і деталей, приладдя та кріплення для машин й устатковання, відноситься, зазвичай, до того самого класу, що й виробництво машин і устатковання, для яких призначені деталі та приладдя.
Виготовлення неспеціалізованих компонентів і деталей машин і устатковання, таких як двигуни, поршні, генератори, електричні з'єднання, клапани, зубчасті колеса, підшипники, відноситься до відповідного класу промислової діяльності, незалежно від машин і устатковання, до яких ці елементи можуть бути прилаштовані.
Межі між переробною промисловістю та іншими видами діяльності класифікації можуть бути недостатньо явними.
Переробна промисловість є виробництвом нового виду продукції. Проте визначення того, що є новим видом продукції може бути досить суб'єктивним. Так, до переробної галузі відносяться такі види діяльності:
- пастеризація та розлив молока у пляшки
- перероблення свіжої риби (розкриття устриць, нарізання рибного філе)
- типографська діяльність та допоміжні види діяльності
- виробництво бетону, готового до застосування для різних користувачів (за винятком його виробництва будівельними організаціями для власних потреб безпосередньо на будівельному майданчику)
- оброблення деревини (послуги з просочування лісоматеріалів та хімічного оброблення різними способами з метою їх зберігання)
- оброблення електролітичне, шикування, гаряче оброблення та полірування металів
- виготовлення дорожніх знаків і рекламних щитів
- реконструкція або переобладнання машин та устатковання
- ремонт і відновлення суден
- наварювання протекторів шин
З іншого боку, не класифікують як переробні такі види діяльності:
- лісозаготівля віднесена до секції A "Сільське господарство, мисливство, лісове господарство"
- збагачення та агломерація корисних копалин та інших мінеральних речовин, віднесені до секції C "Добувна промисловість"
- встановлення та монтаж конструкцій, будівельних елементів та устатковання, що виконуються на будівельному об'єкті, віднесені до секції F "Будівництво"
- діяльність з подрібнення та перерозподілу на менші партії, включаючи фасування, перефасування та розлив у пляшки напоїв чи продукції хімічної промисловості; комплектацію та модернізацію комп'ютерів на замовлення, що здійснюється як допоміжна послуга при їх продажі; розрублення на частини закуплених у забійній вазі м'ясних туш, включаючи відруби, з яких видалені всі кістки у торгівельній мережі, що здійснюється як допоміжна послуга при їх продажі; закупівля, охолодження та теплове оброблення молока для подальшої реалізації на молокопереробні підприємства; сортування відходів; змішування фарб на замовлення; розрізання металу на замовлення, віднесені до секції G "Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку". 

 

Підсекція DA 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 
Харчова промисловість переробляє продукти рослинництва, тваринництва або рибальства в харчові продукти та напої для споживання людьми чи тваринами, включаючи також виробництво різних проміжних продуктів, що не є безпосередньо харчовими. Результатом цієї діяльності часто є супутні продукти вищої або меншої цінності (наприклад, шкури як продукт боєнь або макуха, як продукт олійного виробництва).
Виробництво харчових продуктів групується за напрямками: виробництво м'ясної, рибної продукції, перероблення фруктів та овочів, виробництво жирів, молочної продукції, перероблення зерна, виробництво кормів для тварин, напоїв та інших харчових продуктів, виробів з тютюну.
Виробництво може здійснюватися самостійно, а також на користь третіх осіб, зокрема, приватний забій худоби.
Переробними вважаються підприємства, які торгують власною продукцією у власному магазині (наприклад, хлібопекарні, кондитерські, ковбасні лавки тощо).
Проте, якщо перероблення є мінімальним (м'ясні, рибні лавки тощо), то підприємство відноситься до секції G "Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку".
Перероблення відходів боєнь для виробництва корму для тварин віднесене до групи 15.7.
Перероблення відходів харчових продуктів, напоїв і тютюну у вторинну сировину віднесене до класу 37.20.
Знищення відходів харчових продуктів, напоїв і тютюну віднесене до розділу 90. 

-

15 

  

Виробництво харчових продуктів, напоїв 

15 

15.1 

  

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів 

151x 

15.11 

15.11.0 

Виробництво м'яса
Цей підклас включає:
- забій худоби
- виробництво свіжого, охолодженого, замороженого м'яса в тушах
- виробництво свіжого, охолодженого, замороженого м'яса у відрубах
- одержування харчових субпродуктів
- одержування та очищення смальцю та інших тваринних харчових жирів
- одержування та первинне оброблення сирих шкур (крім свинячих), отриманих з боєнь
- одержування вовни шляхом згону зі шкур
- перероблення відходів, отриманих з боєнь, виробництво кісткового борошна
- одержування ендокринно-ферментної і спеціальної сировини
- одержування щетини свиней
Цей підклас не включає:
- одержування та первинне оброблення сирої шкури свиней (див. 01.25)
- виробництво м'яса свійської птиці і кролів (див. 15.12)
- отримання жиру свійської птиці (див. 15.12)
- виробництво м'ясних продуктів, ковбасних виробів та м'ясних напівфабрикатів (див. 15.13)
- дублення шкур та оздоблення шкіри (див. 19.10)
- фасування м'яса за рахунок підприємств оптової торгівлі (див. 51.32)
- фасування м'яса за винагороду або на договірній основі (див. 74.82)
 

1511x 

15.12 

15.12.0 

Виробництво м'яса свійської птиці та кролів
Цей підклас включає:
- забій свійської птиці
- підготовку м'яса свійської птиці
- виробництво свіжого, охолодженого або замороженого м'яса свійської птиці
- отримання жиру свійської птиці
- забій та підготовку м'яса кролів та аналогічних тварин
- одержування пір'я та пуху свійської птиці і шкурок кролів
- забій та підготовку м'яса дичини та дикої птиці
- забій та підготовку м'яса морських ссавців (китів)
Цей підклас не включає:
- фасування м'яса за рахунок підприємств оптової торгівлі (див. 51.32)
- фасування м'яса за винагороду або на договірній основі (див. 74.82)
 

1511x 

15.13 

15.13.0 

Виробництво м'ясних продуктів
Цей підклас включає:
- виробництво сушених, солених, копчених м'ясних продуктів
- виробництво ковбасних виробів: ковбас напівкопчених, твердокопчених, сирокопчених, сиров'ялених; ковбас варених, кров'яних, ліверних, паштетних, сосисок, сардельок; паштетів, м'яса у желе, рулетів, окороків тощо
- виробництво екстрактів і соків з м'яса, риби, ракоподібних, молюсків та інших водяних безхребетних
- виробництво м'ясо-рослинних та сало-бобових консервів 
- виробництво м'ясного борошна та м'ясних субпродуктів, не придатних для харчування людей
- виробництво готових м'ясних страв, консервів та напівфабрикатів 

1511x 

15.2 

  

Виробництво рибних продуктів 

152 

15.20 

15.20.0 

Виробництво рибних продуктів
Цей підклас включає:
- перероблення і консервування риби, ракоподібних та молюсків: заморожування, сушіння, копчення, соління, вимочування в розсолі, консервування тощо
- виробництво охолодженого рибного філе
- виробництво продуктів з риби, ракоподібних, молюсків: вареної риби, рибного філе, ікри, штучної ікри тощо
- виробництво рибного борошна для годування тварин
- виробництво готових страв з риби та напівфабрикатів
Цей підклас включає також:
- діяльність суден (плавучих рибозаводів), які займаються виключно переробленням та консервуванням риби та морепродуктів
Цей підклас не включає:
- діяльність суден та набережних рибзаводів, які займаються одночасно ловлею риби, її переробленням і консервуванням (див. 05.01)
- одержування свіжої та охолодженої риби в кусках з кістками або цілої (див. 05.01)
- виробництво риб'ячого жиру та масел з морських ссавців (див. 15.41)
- виробництво рибних супів (див. 15.89)
 

1512 

15.3 

  

Перероблення та консервування овочів та фруктів 

1513 

15.31 

15.31.0 

Перероблення та консервування картоплі
Цей підклас включає:
- виробництво виробів з мороженої картоплі
- виробництво сухого картопляного пюре
- виробництво закусочних продуктів з картоплі
- виробництво картопляних чіпсів
- виробництво борошна з картоплі
- промислове очищення (механічне) картоплі
Цей підклас не включає:
- виробництво продуктів з картоплі для немовлят та малюків (див. 15.88) 

1513x 

15.32 

15.32.0 

Виробництво фруктових та овочевих соків
Цей підклас включає також:
- виробництво соків натуральних, купажованих та концентрованих
- виробництво нектарів
Цей підклас не включає:
- виробництво фруктових та овочевих соків для немовлят та малюків (див. 15.88)
- виробництво фруктових сиропів, призначених для приготування лимонадів та інших напоїв (див. 15.89)
- виробництво рослинних соків та екстрактів (див. 15.89)
- виробництво фруктових напоїв (див. 15.98)
 

1513x 

15.33 

15.33.0 

Перероблення та консервування овочів та фруктів, не віднесене до інших групувань
Цей підклас включає:
- консервування фруктів, горіхів та овочів, в т. ч. грибів: заморожування, квашення та соління, сушіння, сублімацію, консервування в герметичній тарі тощо
- виробництво харчових продуктів з фруктів або овочів
- розроблення нових рецептів харчових продуктів з овочів та фруктів
- виготовлення варення, джему, повидла, желе, мармеладу, конфітюрів тощо
Цей підклас не включає:
- виробництво м'ясо-рослинних та сало-бобових консервів (див. 15.13) 
- виробництво борошна із бобових культур (див. 15.61)
- виробництво глазурованих фруктів (див. 15.84)
- виробництво консервів для малюків (див. 15.88)
 

1513x 

15.4 

 

Виробництво олії та тваринних жирів
Клас 15.41 включає виробництво неочищеної олії та жирів, що не були змінені хімічними методами.
Клас 15.42 включає виробництво олії та жирів рафінованих та їх фракцій, частково або повністю гідрогенізованих, етерифікованих, реетерифікованих чи елаїдинізованих. 

1514 

15.41 

15.41.0 

Виробництво нерафінованих олії та жирів
Цей підклас включає:
- виробництво нерафінованої олії з соняшнику, ріпаку, льону та інших рослинних культур
- виробництво нехарчових тваринних жирів та масел
- виробництво риб'ячого жиру та масел з морських ссавців
- одержування макухи з олійних культур
- виробництво борошна та шроту з олійного насіння, горіхів чи кісточкових олійних культур (мигдалю)
Примітка.
Бавовняний пух (лінт), макуха та інші відходи під час виробництва олії є вторинною продукцією цього ж підкласу.
Цей підклас не включає:
- одержування та очищення смальцю та інших тваринних харчових жирів (див. 15.11)
- виробництво рафінованої (очищеної) олії (див. 15.42)
- виробництво тваринного масла (включаючи топлене) (див. 15.51)
- виробництво олії з кукурудзи (див. 15.62)
- виробництво ефірних олій (див. 24.63)
 

1514x 

15.42 

15.42.0 

Виробництво рафінованих олії та жирів
Цей підклас включає:
- виробництво рафінованої олії з соняшнику, ріпаку, сої, льону та інших рослинних культур
- виробництво оливкової олії з олив, які були вирощені іншим господарством
- оброблення олії та жирів (гідрогенізацію, етерифікацію тощо), але без подальшого перероблення
Цей підклас не включає:
- виробництво нехарчових тваринних жирів та масел (див. 15.41)
- виробництво риб'ячого жиру та масел з морських ссавців (див. 15.41)
 

1514x 

15.43 

15.43.0 

Виробництво маргарину та аналогічних харчових жирів
Цей підклас включає:
- виробництво маргарину, спредів, жирових сумішей та інших подібних бутербродних паст
- виробництво сумішей вершкового масла та рослинних олій з вмістом молочних жирів не більше 15 мас. %
Цей підклас не включає:
- виробництво тваринного масла (включаючи топлене) (див. 15.51)
- виробництво майонезу (див. 15.87)
- виробництво сумішей вершкового масла та рослинних олій, які містять понад 15 мас. % вершкового масла, або іншого молочного жиру (див. 15.89)
 

1514x 

15.5 

  

Виробництво молочних продуктів та морозива 

152 

15.51 

15.51.0 

Перероблення молока та виробництво сиру
Цей підклас включає:
- виробництво незбираного молока визначеної жирності, пастеризованого, стерилізованого, гомогенізованого, а також підданого іншій високотемпературній обробці
- виробництво вершків пастеризованих, стерилізованих, гомогенізованих
- виробництво молочних консервів: згущеного молока, вершків тощо
- виробництво тваринного масла, виготовленого виключно з молока, в якому вміст молочного жиру є рівним або понад 80 мас. %, але не більше 95 мас. % та яке не містить доданих емульгаторів, але може містити хлорид натрію, харчові барвники, нейтралізуючі солі та нешкідливі культури молочнокислих бактерій
- виробництво топленого тваринного масла
- виробництво твердих та м'яких сирів
- виробництво кефіру, йогуртів, ряжанки, сметани, кисломолочного сиру, сухих молока та вершків, казеїну, лактози, молочної сироватки та інших молочних продуктів
- виробництво безалкогольних напоїв з молока
Цей підклас не включає:
- одержування сирого коров'ячого молока та молока інших тварин (див. 01.21, 01.22)
- закупівлю, очищення, охолодження та теплове оброблення молока для подальшої його реалізації молокопереробним підприємствам (див. 51.33)
- виробництво сумішей вершкового масла та рослинних олій з вмістом молочних жирів не більше 15 мас. % (див. 15.43)
- виробництво вершкового, молочного та плодово-ягідного морозива, пломбіру, заморожених десертів (див. 15.52)
- виробництво сухих молочних сумішей та молочних консервів для немовлят і малюків (див. 15.88)
- виробництво сумішей вершкового масла та рослинних олій, які містять понад 15 мас. % вершкового масла, або іншого молочного жиру (див. 15.89)
 

1520x 

15.52 

15.52.0 

Виробництво морозива
Цей підклас включає:
- виробництво вершкового, молочного та плодово-ягідного морозива, пломбіру, заморожених десертів
- виробництво харчового льоду
Цей підклас не включає:
- послуги кафе-морозиво (див. 55.30.2) 

1520x 

15.6 

  

Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, крохмалю та крохмальних продуктів 

153 

15.61 

15.61.0 

Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості
Цей підклас включає:
- перероблення зерна: виробництво борошна, круп та гранул із зернових культур
- оброблення рису: виробництво обрушеного, шліфованого, полірованого, глазурованого, пропареного рису; виробництво рисового борошна
- виробництво борошна з бобових культур, включаючи сушені, коренеплодів та бульбоплодів, споживних горіхів
- виробництво лущеного, полірованого (цілого чи колотого) гороху
- виробництво продуктів з зерна для сніданків (геркулесу, корнфлексів тощо)
- виробництво борошнистих сумішей для випікання хліба, тістечок, тортів, млинців
- отримання висівок та інших відходів від перероблення зернових культур
Цей підклас не включає:
- виробництво сушеного, лущеного, неполірованого гороху в межах господарства, що його вирощує (див. 01.11)
- виробництво борошна з картоплі (див. 15.31)
- вологий помел кукурудзи (див. 15.62)
 

1531x 

15.62 

15.62.0 

Виробництво крохмалю та крохмальних продуктів
Цей підклас включає:
- виробництво крохмалю з картоплі, рису, кукурудзи та інших видів сировини
- вологий помел кукурудзи
- виробництво глюкози, глюкозного сиропу, мальтози, глютену (клейковини), карамельного кульору, фруктози та сиропу з фруктози
- виробництво штучного меду
- виробництво кукурудзяної олії
Цей підклас не включає:
- виробництво лактози (див. 15.51) 

1532 

15.7 

  

Виробництво готових кормів для тварин 

1533 

15.71 

15.71.0 

Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах
Цей підклас включає:
- виробництво готових кормів, включаючи кормові добавки, підготування незбалансованих (однорідних) кормів
Цей підклас не включає:
- виробництво рибного борошна для годування тварин (див. 15.20)
- одержування макухи з олійних культур (див. 15.41)
- виробництво кормових дріжджів (див. 15.89)
 

1533x 

15.72 

15.72.0 

Виробництво готових кормів для домашніх тварин
Цей підклас включає:
- виробництво готових кормів для домашніх тварин, включаючи спеціальні консерви 

1533x 

15.8 

  

Виробництво інших харчових продуктів 

154 

15.81 

15.81.0 

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів
Цей підклас включає:
- виробництво хліба та хлібобулочних виробів
- виробництво борошняних кондитерських виробів нетривалого зберігання: свіжих пирогів, тістечок, тортів тощо
Цей підклас не включає:
- виробництво сухарів, печива, соломки, інших "сухих" хлібопродуктів та пирогів, тістечок тривалого зберігання (див. 15.82)
- виробництво макаронних виробів, локшини та інших подібних виробів, у тому числі з начинкою (див. 15.85)
- послуги ресторанів, кафе тощо з виготовлення хліба та хлібобулочних виробів (див. 55.30)
 

1541x 

15.82 

15.82.0 

Виробництво сухарів, печива, пирогів і тістечок тривалого зберігання
Цей підклас включає:
- виробництво сухарів, печива, соломки, вафель, пряників, бубликів, сушки та інших "сухих" хлібобулочних виробів
- виробництво борошняних кондитерських виробів тривалого зберігання: тортів, тістечок тощо
- виробництво різних закусочних продуктів солодких або солоних
Цей підклас не включає:
- виробництво борошняних кондитерських виробів нетривалого зберігання (див. 15.81) 

1541x 

15.83 

15.83.0 

Виробництво цукру
Цей підклас включає:
- виробництво (включаючи рафінацію) цукру з цукрового буряку та тростини
- отримання жому, меляси та інших відходів цукроваріння
- виробництво сахарози
Цей підклас не включає:
- виробництво глюкози, глюкозного сиропу, мальтози тощо (див. 15.62) 

1542 

15.84 

15.84.0 

Виробництво какао, шоколаду та цукристих кондитерських виробів
Цей підклас включає:
- виробництво какао у вигляді порошку, масла, жиру, пасти
- виробництво шоколаду та шоколадних кондитерських виробів
- виробництво драже та таблеток
- виробництво цукристих кондитерських виробів
- виробництво жувальної гумки
- виробництво халви, глазурованих фруктів та горіхів
Цей підклас не включає:
- виробництво сахарози (див. 15.83) 

1543 

15.85 

15.85.0 

Виробництво макаронних виробів
Цей підклас включає:
- виробництво макаронних виробів, локшини та інших подібних виробів, у тому числі з начинкою (пельменів, вареників тощо) 

1544 

15.86 

15.86.0 

Виробництво чаю та кави
Цей підклас включає:
- перероблення чайних листків, виробництво гранул, таблеток, плиток
- розфасування чаю в паковання масою не більше 3 кг для роздрібного продажу, включаючи аналогічні продукти, виготовлені з шипшини, іншої рослинної сировини (м'яти, вербени, ромашки тощо)
- приготування суміші чаю чи мате
- виробництво кави в зернах чи меленої, розчинної, екстрактів та концентратів з кави
- вилучення кофеїну з кави, смаження зерен кави
- виробництво замінників кави
- виробництво інших напоїв з кави
Цей підклас не включає:
- виробництво трав'яних настоянок для лікувальних цілей (див. 24.42) 

1549x 

15.87 

15.87.0 

Виробництво прянощів та приправ
Цей підклас включає:
- виробництво і фасування оброблених прянощів, спецій
- виробництво соусів (у тому числі майонезу), оцту, приправ, гірчиці (включаючи порошок) тощо
Цей підклас не включає:
- вирощування культур для виробництва прянощів (див. 01.13)
- добування та виробництво солі (див. 14.40)
 

1549x 

15.88 

15.88.0 

Виробництво продуктів дитячого харчування та дієтичних продуктів
Цей підклас включає:
- виробництво продуктів харчування для немовлят та малюків за спеціальними формулами і технологіями, включаючи фруктові, овочеві, молочні, м'ясні консерви та сухі молочні суміші
- виробництво продуктів, які використовуються для спеціальних дієт: продуктів за спеціальними формулами для низькокалорійного харчування; лікувальних дієтичних продуктів (включаючи харчові продукти без глютену зі зниженим вмістом солі і цукру або без солі і цукру); продуктів харчування для осіб, які мають велике фізичне навантаження, особливо для спортсменів; продуктів харчування для осіб, які страждають від порушення метаболізму вуглеводнів (діабетиків) 

1549x 

15.89 

15.89.0 

Виробництво харчових продуктів, не віднесених до інших групувань
Цей підклас включає:
- виробництво заготовок для супів та бульйонів (порошкоподібних, кубиків тощо)
- виробництво дріжджів (включаючи кормові), яєчного порошку
- виробництво екстрактів хмелю, солоду тощо
- виробництво екстрактів рослинних та згущувачів харчових тощо
- виробництво фруктових сиропів, призначених для приготування лимонадів та інших напоїв
- виробництво сумішей вершкового масла та рослинних олій, які містять понад 15 мас. % вершкового масла, або іншого молочного жиру
Цей підклас не включає:
- виробництво сумішей вершкового масла та рослинних олій з вмістом молочних жирів не більше 15 мас. % (див. 15.43) 

1549 

15.9 

  

Виробництво напоїв 

155 

15.91 

15.91.0 

Виробництво дистильованих алкогольних напоїв
Цей підклас включає:
- виробництво дистильованих алкогольних напоїв, готових до уживання: горілки, лікерів, коньяку, бренді, джину тощо
- виробництво етилового спорту неденатурованого з вмістом спирту менше 80 об. %
Цей підклас не включає:
- виробництво недистильованих алкогольних напоїв (див. 15.92, 15.93, 15.94)
- розлив у пляшки без додаткового перероблення купованих алкогольних напоїв (див. 51.34)
 

1551x 

15.92 

15.92.0 

Виробництво етилового спирту із зброджуваних продуктів
Цей підклас включає:
- виробництво етилового спирту неденатурованого та денатурованого зі зброджуваних продуктів з вмістом спирту більше 80 об. % 

1551x 

15.93 

15.93.0 

Виробництво виноградних вин
Цей підклас включає:
- виробництво виноградних вин: столових вин та високоякісних вин певних районів
- виробництво ігристих вин
- виробництво виноградного сусла
Цей підклас включає також:
- виробництво безалкогольних або слабоалкогольних вин
Цей підклас не включає:
- перероблення фруктів, ягід і винограду на вино в межах господарства, що їх вирощує (див. 01.13)
- розливу пляшки та пакування без перероблення (витримки) вина (див. 51.34)
- розлив у пляшки та пакування за винагороду, або на договірній основі (див. 74.82)
 

1552 

15.94 

15.94.0 

Виробництво сидру та інших плодово-ягідних вин
Цей підклас включає:
- виробництво сидру, грушівки, медового напою, інших фруктових вин та змішаних напоїв, що містять алкоголь
Цей підклас не включає:
- виробництво виноградних вин (див. 15.93) 

1552x 

15.95 

15.95.0 

Виробництво інших напоїв із зброджуваних продуктів
Цей підклас включає:
- виробництво вермутів та інших вин цього типу 

1552x 

15.96 

15.96.0 

Виробництво пива
Цей підклас включає також:
- виробництво безалкогольного або слабоалкогольного пива
Цей підклас не включає:
- виробництво солодового екстракту (див. 15.89)
- виробництво солоду (див. 15.97)
 

1553x 

15.97 

15.97.0 

Виробництво солоду
Цей підклас включає:
- виробництво солоду та інших солодових продуктів з ячменю та інших видів зерна
Цей підклас не включає:
- виробництво замінників кави з солоду (див. 15.86)
- виробництво екстракту солоду (див. 15.89)
 

1553x 

15.98 

15.98.0 

Виробництво мінеральних вод та інших безалкогольних напоїв
Цей підклас включає:
- виробництво та розлив по пляшках природних та мінеральних вод з джерел та свердловин
- виробництво безалкогольних напоїв: лимонаду, оранжу, коли тощо
- виробництво фруктових напоїв
- виробництво квасу
Цей підклас не включає:
- виробництво фруктових та овочевих соків (див. 15.32)
- виробництво цукрових ароматизованих (фруктових та інших) сиропів (див. 15.89)
 

1554x 

16 

  

Виробництво тютюнових виробів 

16 

16.0 

  

Виробництво тютюнових виробів 

160 

16.00 

16.00.0 

Виробництво тютюнових виробів
Цей підклас включає:
- ферментацію тютюну
- виробництво сигарет, сигар, сигаретного і люлькового тютюну, жувального та нюхального тютюну
- виробництво гомогенізованого і відновленого тютюну
Цей підклас не включає:
- вирощування та первинне оброблення тютюну та махорки (див. 01.11) 

1600 

****************************

Підсекція DB 

  

Текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра 

17 

 

Текстильне виробництво
Цей розділ включає підготовку та прядіння текстильних волокон, ткацьке виробництво, виробництво нетканих матеріалів, кінцеве оздоблення текстильних виробів, включаючи одяг, виготовлений третіми особами, виготовлення готових виробів з текстилю (наприклад, постільної, столової білизни, ковдр, килимів, мотузок тощо), за винятком готового одягу.
Цей розділ включає також виробництво трикотажного полотна, панчішно-шкарпеткових виробів та виробів з трикотажу типу светрів, джемперів, пуловерів, жилетів.
Цей розділ не включає: первинне оброблення (замочування) натуральних волокон, яке відноситься до розділу 01 "Сільське господарство, мисливство; допоміжні послуги", а виготовлення хімічного (синтетичного та штучного) волокна є хімічною операцією, яка має бути віднесена до класу 24.70 "Виробництво штучних та синтетичних волокон" (якщо не було здійснено кардочесання, гребенечесання чи інших підготовчих операцій до прядіння). Виробництво одягу відноситься до розділу 18. 

17.1 

  

Прядіння текстильних волокон 

17.11 

17.11.0 

Прядіння бавовняних волокон
Цей підклас включає:
- операції з підготовки бавовняних волокон: кардочесання, гребенечесання
- виробництво бавовняної пряжі та пряжі з бавовни, змішаної з хімічними волокнами для ткацького, трикотажного та іншого виробництва
Цей підклас не включає:
- виробництво швацьких ниток (див. 17.16) 

17.12 

17.12.0 

Кардне прядіння вовняних волокон
Цей підклас включає:
- операції з підготовки вовняних волокон: знежирення і карбонізацію вовни, кардочесання
- виробництво пряжі вовняної кардочесаної та пряжі з вовни кардочесаної, змішаної з хімічними волокнами для ткацького, трикотажного та інших виробництв 

17.13 

17.13.0 

Камвольне прядіння вовняних волокон
Цей підклас включає:
- гребінне чесання вовняних волокон
- виробництво пряжі вовняної гребенечесаної та пряжі з вовни гребенечесаної, змішаної з хімічними волокнами для ткацького, трикотажного та інших виробництв
- підготування і прядіння напівкамвольної вовни (кардочесаної, але не повністю гребенечесаної) 

17.14 

17.14.0 

Прядіння лляних волокон
Цей підклас включає:
- тіпання льону
- виробництво пряжі лляної та пряжі з лляного волокна, змішаного з хімічними волокнами для ткацького, трикотажного та інших виробництв 

17.15 

17.15.0 

Прядіння натуральних шовкових, штучних та синтетичних волокон
Цей підклас включає:
- кокономотання, промивання та скручування шовкових ниток
- кардочесання, гребенечесання та інші підготовчі операції до прядіння шовку, відходів шовку, хімічних волокон
- виробництво шовкової пряжі та пряжі з шовку, змішаного з хімічними волокнами для ткацького, трикотажного та інших виробництв
- виробництво пряжі з хімічних волокон
- текстурування, скручування, складання в декілька шарів синтетичних або штучних комплексних ниток 

17.16 

17.16.0 

Виробництво швацьких ниток
Цей підклас включає:
- виробництво ниток з різних текстильних матеріалів, включаючи змішані
Цей підклас не включає:
- виробництво пряжі для виробництва трикотажного полотна (див. 17.11 - 17.15, 17.17) 

17.17 

17.17.0 

Підготовка та прядіння інших текстильних волокон
Цей підклас включає:
- операції з підготовки та прядіння інших текстильних волокон, таких як джутове волокно та інші луб'яні волокна
Цей підклас включає також:
- виробництво паперової пряжі
Цей підклас не включає:
- виробництво хімічних (штучних та синтетичних) волокон та джгутів (див. 24.70)
- виробництво філаментних високоміцних ниток з хімічних (штучних та синтетичних) волокон (див. 24.70)
- виробництво скловолокна (див. 26.14)
- виробництво неметалевої мінеральної пряжі з азбесту (див. 26.82)
 

17.2 

  

Ткацьке виробництво 

17.21 

17.21.0 

Виробництво бавовняних тканин
Цей підклас включає:
- виробництво тканин з бавовни або тканин з бавовни, змішаної з хімічною пряжею
Цей підклас включає також:
- виробництво ворсових тканин (бархату, плюшу тощо), махрових тканин, марлі тощо
Цей підклас не включає:
- виробництво килимів та килимових виробів (див. 17.51)
- виробництво нетканих текстильних матеріалів (див. 17.53)
- виробництво вузьких тканин (див. 17.54)
- виробництво трикотажного полотна (див. 17.60)
 

17.22 

17.22.0 

Виробництво вовняних тканин з волокон кардного прядіння
Цей підклас включає:
- виробництво тканин з вовни кардочесаної або тканин з вовни кардочесаної, змішаної з хімічною пряжею
Цей підклас не включає:
- виробництво килимів та килимових виробів (див. 17.51)
- виробництво нетканих текстильних матеріалів (див. 17.53)
- виробництво трикотажного полотна (див. 17.60)
 

17.23 

17.23.0 

Виробництво вовняних тканин з волокон камвольного прядіння
Цей підклас включає:
- виробництво тканин з вовни гребенечесаної або тканин з вовни гребенечесаної, змішаної з хімічною пряжею
Цей підклас не включає:
- виробництво килимів та килимових виробів (див. 17.51)
- виробництво нетканих текстильних матеріалів (див. 17.53)
- виробництво трикотажного полотна (див. 17.60}
 

17.24 

17.24.0 

Виробництво шовкових тканин
Цей підклас включає:
- виробництво тканин з шовку чи відходів шовку або тканин з шовку, змішаного з хімічною пряжею
Цей підклас не включає:
- виробництво нетканих текстильних матеріалів (див. 17.53) 

17.25 

17.25.0 

Виробництво інших текстильних тканин
Цей підклас включає:
- виробництво інших тканин з пряжі, яка виготовлена з волокон льону, рами, коноплі, джуту та інших луб'яних волокон
- виробництво тканин з хімічних волокон
Цей підклас включає також:
- виробництво тканин із скловолокна
Цей підклас не включає:
- виробництво килимів та килимових виробів (див. 17.51)
- виробництво нетканих текстильних матеріалів (див. 17.53)
- виробництво тканин з азбестової пряжі (див. 26.82)
 

17.3 

  

Оздоблення тканин та текстильних виробів 

17.30 

17.30.0 

Оздоблення тканин та текстильних виробів
Цей підклас включає:
- вибілювання, фарбування, набивання (включаючи термонабивання) тканин та текстильних виробів, включаючи одяг, виготовлений третіми особами
- апретування, сушіння, оброблення паром, декатирування, протиусадкове оздоблення (санфоризацію), мерсеризацію тканин та текстильних виробів, включаючи одяг, виготовлений третіми особами
Цей підклас включає також:
- кінцеве оздоблення шкіряного одягу
- знебарвлення джинсів
- плісирування та інші подібні операції з текстилем
Цей підклас не включає:
- оздоблення текстилю та текстильних виробів власного виробництва (див. 17.1, 17.2, 17.5)
- термінові послуги з нанесення зображень на текстильні вироби (див. 52.74)
 

17.4 

  

Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу 

17.40 

17.40.0 

Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу
Цей підклас включає:
- виробництво готових виробів з будь-якого текстильного матеріалу, в тому числі трикотажного полотна: ковдр, в тому числі дорожніх пледів; постільної, столової, туалетної та кухонної білизни; ватних та пухових стьобаних ковдр, подушок, в тому числі диванних подушок, пуфів, спальних мішків тощо 
- виробництво готових виробів господарсько-побутового та іншого призначення: гардин, портьєр, штор, постільних покривал, чохлів для меблів тощо; брезентів, тентів, спорядження для кемпінгів, вітрил, маркіз (сонцезахисних жалюзі), чохлів для автомобілів тощо; прапорів, стягів, вимпелів; ганчірок для видалення пилу, мішків та пакетів; пакувальних та аналогічних виробів, рятувальних жилетів, парашутів тощо
- ремонт брезенту, навісів, тентів
Цей підклас включає також:
- виробництво текстильних частин електроковдр
Цей підклас не включає:
- виробництво текстильних виробів технічного призначення (див. 17.54) 

17.5 

  

Виробництво інших текстильних виробів 

17.51 

17.51.0 

Виробництво килимів та килимових виробів
Цей підклас включає:
- виробництво килимів та килимових виробів: вузликових, тафтингових та інших
Цей підклас не включає:
- виробництво циновок з матеріалів для плетіння (див. 20.52)
- виробництво покриттів для підлоги з корка, гуми та пластмас, навіть на текстильній основі (див. 20.52, 25.13, 25.23)
- виробництво лінолеуму та інших твердих непластмасових покриттів для підлоги (див. 36.63)
 

17.52 

17.52.0 

Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток
Цей підклас включає:
- виробництво канатно-мотузкових виробів, шпагату, тросів, стрічок та аналогічних виробів з текстильних рослинних волокон, з просочуванням та без просочування, з армуванням та без армування металізованими нитками, з покриттям та без покриття, захищених або не захищених оболонкою з гуми або пластмас
- виробництво сіток з шпагату, канатів та мотузки
- виробництво виробів з мотузки та сіткового полотна: рибальських сіток, запобіжних сіток на суднах, захисних засобів, які використовуються при розвантажувальних роботах, стропів, мотузок або тросів з металевими кільцями тощо
Цей підклас не включає:
- виробництво сіток для волосся (див. 18.24)
- виробництво канатів і мотузкових драбин (див. 36.40)
 

17.53 

17.53.0 

Виробництво нетканих текстильних матеріалів та виробів з них
Цей підклас включає:
- виробництво нетканих матеріалів без покриття та з покриттям, виробів з них
Цей підклас не включає:
- виробництво паперу туалетного та побутового (див. 21.22) 

17.54 

17.54.0 

Виробництво текстильних виробів, не віднесених до інших групувань
Цей підклас включає виробництво решти текстильних виробів, не віднесених до інших групувань, зокрема, таких:
- виробництво тюлі, мережива, тканин вузьких, матеріалів оздоблювальних (тасьми, китиці, помпонів тощо)
- виробництво вишивок
- виробництво фетру, повсті та виробів з них, в т. ч. валянків
- виробництво вати з текстильної сировини та виробів з неї: гігієнічних серветок і тампонів
- виробництво ниток та корду гумових
- виробництво ниток та пряжі металізованих та тканин з них
- виробництво ниток позументних, стрічки декорованої; пряжі синельної, пряжі фасонної петлястої
- виробництво тканин кордних для шин
- виробництво тканин з просочуванням чи покриттям
- виробництво матеріалів та виробів текстильних для технічних цілей: ґнотів, шлангів, привідних пасів тощо
- виробництво виробів текстильних стьобаних
Цей підклас не включає:
- виробництво постільної білизни або аналогічних виробів, простьобаних або з внутрішнім набиванням (див. 17.40)
- виробництво покриттів для підлоги з тканої повсті (див. 17.51)
- виробництво виробів з мережива (див. 18.24)
- виробництво целюлозної вати та виробів з неї (див. 21.12)
- виробництво вати та виробів з неї, просочених чи покритих фармацевтичними речовинами, або перетворених у форми чи пакування для роздрібної торгівлі, для медичних, хімічних, стоматологічних або ветеринарних цілей (див. 24.42)
- виробництво тканин з металевого дроту (див. 28.73)
 

17.6 

  

Виробництво трикотажного полотна 

17.60 

17.60.0 

Виробництво трикотажного полотна
Цей підклас включає:
- виробництво та оброблення трикотажного полотна: ворсового (бархату, плюшу тощо) та махрового полотна; ажурних полотен, імітації тюлі та мережива, виконаних на трикотажних та в'язальних машинах; іншого трикотажного полотна
Цей підклас не включає:
- виробництво тюлі, мережива та тканин сітчастих інших (див. 17.54)
- виробництво штучного хутра (див. 18.30)
 

17.7 

  

Виробництво трикотажних виробів 

17.71 

17.71.0 

Виробництво трикотажних панчішно-шкарпеткових виробів
Цей підклас включає:
- виробництво панчішно-шкарпеткових виробів машинного чи ручного в'язання, включаючи шкарпетки, панчохи та колготки
Цей підклас не включає:
- виробництво панчішно-шкарпеткових виробів для маленьких дітей зростом не більше 86 см (див. 18.24) 

17.72 

17.72.0 

Виробництво трикотажних пуловерів, кардиганів та аналогічних виробів
Цей підклас включає:
- виробництво трикотажних светрів, пуловерів, кардиганів, джемперів, жилетів та аналогічних виробів машинного чи ручного в'язання 

18 

 

Виробництво одягу; виробництво хутра та виробів з хутра
Цей розділ включає:
- виробництво (серійне та індивідуальне) всіх видів одягу зі шкіри, тканин, трикотажного полотна тощо (верхнього і спіднього одягу для чоловіків, жінок, дітей; робочого одягу, одягу для відпочинку тощо) та аксесуарів. В розділі не вирізняється одяг для дорослих і для дітей, а також сучасний та традиційний одяг
- виробництво хутра та виробів з нього
Цей розділ не включає:
- оздоблення предметів одягу, що здійснюється третіми особами (див. 17.30)
- виробництво трикотажних виробів машинного чи ручного в'язання (див. 17.7)
 

18.1 

  

Виробництво одягу зі шкіри 

18.10 

18.10.0 

Виробництво одягу зі шкіри
Цей підклас включає:
- виробництво одягу з натуральної шкіри або її замінників
Цей підклас не включає:
- виробництво шкіряних рукавичок та ременів (див. 18.24)
- виробництво спортивних шкіряних рукавичок та спортивних головних уборів (див. 36.40)
- ремонт одягу з натуральної шкіри та її замінників (див. 52.71.2)
 

18.2 

  

Виробництво одягу з текстилю 

18.21 

18.21.0 

Виробництво робочого одягу
Цей підклас не включає:
- виробництво взуття (див. 19.30)
- виробництво одягу з гуми та пластмас, не шитого, а клеєного (див. 25.13, 25.24)
- виробництво захисних головних уборів (див. 25.24, 28.75)
- виробництво одягу з азбесту (див. 26.82)
- ремонт одягу (див. 52.74)
 

18.22 

18.22.0 

Виробництво верхнього одягу
Цей підклас включає:
- виробництво верхнього одягу з тканин, трикотажного полотна, нетканих матеріалів тощо: пальт, плащів, костюмів, комплектів, піджаків, жакетів, суконь, брюк, спідниць тощо
Цей підклас включає також:
- пошиття одягу на замовлення
Цей підклас не включає:
- виробництво робочого одягу (див. 18.21)
- виробництво одягу та доповнень до нього для маленьких дітей зростом не більше 86 см (див. 18.24)
- виробництво спортивних костюмів та інших видів одягу (див. 18.24)
- виробництво одягу з хутра (див. 18.30)
- виробництво одягу з гуми та пластмас, не шитого, а клеєного (див. 25.13, 25.24)
- ремонт одягу (див. 52.74)
 

18.23 

18.23.0 

Виробництво спіднього одягу
Цей підклас включає:
- виробництво спіднього одягу з текстильних тканин, трикотажу, мережива тощо: сорочок, плавок, кальсонів, майок, трусів, фуфайок, тенісок, піжам, нічних сорочок, халатів, блузок, бюстгальтерів, корсетів (поясів) тощо
Цей підклас не включає:
- ремонт одягу (див. 52.74) 

18.24 

18.24.0 

Виробництво іншого одягу та аксесуарів
Цей підклас включає:
- виробництво одягу для немовлят та спортивного одягу
- виробництво капелюхів та інших головних уборів з фетру, трикотажу, тканин, штучних квітів тощо
- виробництво інших аксесуарів одягу: рукавичок, ременів (поясів), шалей, шийних хусток, краваток, сіток для волосся тощо
- виробництво одягу для церковнослужителів, відомчого обмундирування, спеціальної форми для занять деякими видами спорту тощо
- виробництво спеціального одягу з різних матеріалів, просочених чи покритих гумою, пластмасами та іншими речовинами
- виробництво виробів з мережива
Цей підклас включає також:
- виробництво хутряних та шкіряних головних уборів
- виробництво верху взуття з текстильних матеріалів
Цей підклас не включає:
- виробництво робочого одягу (див. 18.21)
- виробництво захисних головних уборів (див. 25.24, 28.75)
- виробництво спортивних шкіряних рукавичок та спортивних головних уборів (див. 36.40)
- ремонт одягу (див. 52.74)
 

18.3 

  

Виробництво хутра та виробів з хутра 

18.30 

18.30.0 

Виробництво хутра та виробів з хутра
Цей підклас включає:
- вичинення та фарбування хутряних шкурок: міздріння, жирування, дублення, вибілювання, стриження, щипання та фарбування хутра
- виробництво виробів з хутра: наборів хутряних шкурок, вичинених, суцільних чи в кусках, пластинах, смугах тощо; одягу з хутра та його аксесуарів; хутряних виробів (килимків, ненабивних пуфів, кусків для полірування тощо)
Цей підклас включає також:
- виробництво штучного хутра та виробів з нього
Цей підклас не включає:
- одержування шкур і хутра (див. 01.2, 01.50)
- одержування та первинне оброблення сирих шкур, отриманих з боєнь (див. 15.11)
- виробництво ворсових тканин та ворсового трикотажного полотна (див. 17.2, 17.60)
- виробництво хутряних головних уборів (див. 18.24)
- виробництво одягу оздобленого хутром (див. 18.10, 18.22, 18.24)
- виробництво взуття, оздобленого хутром (див. 19.30)
 

**********************************

Підсекція DC 

 

Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
Ця підсекція включає виробництво шкіри (дублення, оздоблення) та взуття, дорожніх, галантерейних виробів як з натуральної шкіри, так і з будь-яких інших подібних матеріалів. Первинне оброблення шкури відноситься до групи 15.1. 

 

19 

  

Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 

19 

19.1 

  

Виробництво шкіри 

191x
1911 

19.10 

19.10.0 

Виробництво шкіри
Цей підклас включає:
- підготовлення шкури до дублення
- дублення шкури з природною лицьовою поверхнею
- оздоблення шкіри
- виробництво замші, пергаменту, лакованої, металізованої та інших видів шкіри
- виробництво взуттєвих, лимарно-сідельних, одягово-галантерейних та технічних шкір
- виробництво композиційної шкіри
Цей підклас не включає:
- одержування та первинне оброблення сирих шкур, отриманих з боєнь (див. 15.11)
- виробництво одягу зі шкіри (див. 18.10)
- дублення та вичинення хутряних шкурок (див. 18.30)
- виробництво штучної шкіри без застосування натуральної шкіри (див. 17.2, 24.16, 25.13, 25.24)
 

1911x 

19.2 

  

Виробництво галантерейних та дорожніх виробів зі шкіри та інших матеріалів 

1912 

19.20 

19.20.0 

Виробництво галантерейних та дорожніх виробів зі шкіри та інших матеріалів
Цей підклас включає:
- виробництво валіз, дорожніх сумок і аналогічних виробів зі шкіри, композиційної шкіри та інших матеріалів (пластмас, текстильних матеріалів, фібри чи картону тощо)
- виробництво неметалевих ремінців для годинників
- виробництво лимарно-сідельних виробів
- виробництво різноманітних виробів зі шкіри чи композиційної шкіри, включаючи вироби шкіряні для технічних цілей: прокладок, привідних пасів тощо
Цей підклас не включає:
- виробництво одягу зі шкіри (див. 18.10)
- виробництво шкіряних рукавичок та головних уборів (див. 18.24)
- виробництво взуття (див. 19.30)
- виробництво металевих браслетів та ремінців для наручних годинників (див. 33.50)
 

1912 

19.3 

  

Виробництво взуття 

192 

19.30 

19.30.0 

Виробництво взуття
Цей підклас включає:
- виробництво взуття будь-якого призначення (включаючи домашнє) з будь-якого матеріалу та виготовленого за будь-якими технологіями: формуванням та виливанням під тиском, формуванням в'язкої маси, ротаційним відливанням, високочастотним зварюванням, склеюванням тощо 
- виробництво гетр, краг та аналогічних виробів
- виробництво деталей взуття: верху та деталей верху, підошви, каблуків, устілок тощо
Цей підклас не включає:
- виробництво верху взуття з текстильних матеріалів (див. 18.24)
- виробництво взуття з азбесту (див. 26.82)
- виробництво ортопедичного взуття (див. 33.10)
- ремонт взуття всіх видів (див. 52.71.1)
 

1920 

Підсекція DD 

  

Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів 

  

20 

 

Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів
Цей розділ включає механічне оброблення деревини: розпилювання, стругання та інші види оброблення на верстатах чи за допомогою інструментів, просочування та хімічне оброблення консервантами чи іншими хімікатами, виготовлення дерев'яних будівельних конструкцій, столярних виробів, шпону, фанери, плит та панелей.
Цей розділ не включає виробництво меблів (див. 36.1), встановлення столярних виробів та конструкцій невласного виробництва (див. 45.42). 

20 

20.1 

  

Лісопильне та стругальне виробництво; просочування деревини 

201 

20.10 

20.10.0 

Лісопильне та стругальне виробництво; просочування деревини
Цей підклас включає:
- лісопильне та стругальне виробництво, інші види механічного оброблення деревини
- виробництво дерев'яних залізничних шпал
- виробництво дерев'яних покриттів для підлоги та паркету, незібраних
- виробництво борошна та вовни з деревини
- отримання стружки, тріски та тирси
- сушіння деревини
- просочування та хімічне оброблення деревини консервантами чи іншими хімікатами
Цей підклас не включає:
- лісозаготівлі, виробництво ділової деревини (див. 02.01.1)
- виробництво гонту, дранки з деревини (див. 20.30)
 

2010 

20.2 

  

Виробництво фанери, плит та панелей, шпону 

202x 

20.20 

20.20.0 

Виробництво фанери, плит та панелей, шпону
Цей підклас включає:
- виробництво шпону, клеєної фанери, деревоволокнистих і деревостружкових плит, інших панелей та плит 

2021 

20.3 

  

Виробництво дерев'яних будівельних конструкцій та столярних виробів 

202x 

20.30 

20.30.0 

Виробництво дерев'яних будівельних конструкцій та столярних виробів
Цей підклас включає:
- виробництво дерев'яних виробів, призначених, головним чином, для використання в будівництві: балок, стропил, ферм для покрівель, вікон, дверей, віконниць і рам для них, драбин, перил, гонту і дранки, паркетних планок, блоків для покриття підлоги і т. п. зібраних в панелі 
- виробництво дерев'яних збірних будинків або деталей для них
- установлення конструкцій та столярних будівельних виробів власного виробництва
Цей підклас не включає:
- виробництво дерев'яних покриттів для підлоги та паркету, незібраних (див. 20.10)
 

2022 

20.4 

  

Виробництво дерев'яної тари 

202x
2023 

20.40 

20.40.0 

Виробництво дерев'яної тари
Цей підклас включає:
- виробництво дерев'яних пакувальних ящиків, коробок, барабанів і аналогічної дерев'яної тари
- виробництво дерев'яних піддонів, стелажів та інших дерев'яних вантажних платформ
- виробництво дерев'яних діжок, чанів, бочок та інших бондарних виробів
- виробництво дерев'яних кабельних барабанів тощо
Цей підклас не включає:
- виробництво дерев'яних валіз (див. 19.20)
- виробництво виробів з корка, соломки та матеріалів для плетіння (див. 20.52)
 

2023 

20.5 

  

Виробництво інших виробів з деревини та корка, соломки і матеріалів для плетіння 

202
2029 

20.51 

20.51.0 

Виробництво інших виробів з деревини
Цей підклас включає:
- виробництво різноманітних виробів з деревини: ручок і держаків для інструменту, мітел, щіток; колодок для взуття, форм для розтягування взуття; предметів домашнього вжитку та кухонного посуду, вішалок для пальт та капелюхів; статуеток та декоративних виробів, мозаїки та інкрустованих виробів; шкатулок, футлярів для зберігання ювелірних виробів та біжутерії, ножових та подібних виробів; уточок, котушок, шпульок для ниток та інших аналогічних виробів виточених з деревини; сірникової соломки; інших виробів з деревини
Цей підклас не включає:
- виробництво дерев'яних валіз (див. 19.20)
- виробництво дерев'яного взуття та дерев'яних деталей для взуття (див. 19.30)
- виробництво світильників та освітлювальної арматури (див. 31.50)
- виробництво корпусів для годинників (див. 33.50)
- виробництво меблів (див. 36.1)
- виробництво дерев'яних іграшок (див. 36.50)
- виробництво біжутерії (див. 36.61)
- виробництво мітел та щіток (див. 36.62)
- виробництво сірників (див. 36.63)
- виробництво тростин і ручок для парасольок (див. 36.63)
 

2029x 

20.52 

20.52.0 

Виробництво виробів з корка, соломки та матеріалів для плетіння
Цей підклас включає:
- оброблення натурального корка
- виробництво різних виробів з натурального корка і пресованої коркової крихти
- виробництво плетениці та виробів з матеріалів для плетіння: матів, циновок, ширм тощо
- виробництво корзин і інших плетених виробів
Цей підклас не включає:
- виробництво килимів та килимових виробів з текстильних матеріалів (див. 17.51)
- виробництво меблів (див. 36.1)
 

2029x 

Підсекція DE 

  

Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність 

  

21 

 

Виробництво паперової маси, паперу, картону та виробів з них
Цей розділ включає виробництво паперової маси, паперу, картону та паперових виробів. Виробництво цих виробів об'єднане у цьому розділі тому, що воно є низкою операцій, зв'язаних по вертикалі. Деякі з них виконуються на одному й тому самому підприємстві.
У цьому розділі вирізняються три основні види діяльності:
- виробництво паперової маси (у т. ч. з макулатури), яке полягає в очищенні целюлозного волокна від домішок, що містяться в деревині чи в макулатурі;
- виробництво паперу, яке полягає у з'єднанні целюлозних волокон в рулонах чи аркушах;
- вироби з паперу та картону, які виготовляються за допомогою різноманітних технологій розрізання та фасонування, що включають, зокрема, операції з покривання та прокатки.
Паперові вироби можуть бути друковані (шпалери, подарунковий папір тощо), якщо надрукована інформація не є головною метою. 

21 

21.1 

  

Виробництво паперової маси, паперу та картону 

210x
2101 

21.11 

21.11.0 

Виробництво паперової маси
Цей підклас включає:
- виробництво деревної маси, у тому числі хімічної деревної маси, термомеханічної та хіміко-термомеханічної маси, включаючи вибілену
- виробництво целюлози або напівцелюлози невибіленої або вибіленої з деревини або інших волокнистих рослинних матеріалів
- виробництво вибіленої, напіввибіленої та невибіленої паперової маси
- виробництво паперової маси механічним, хімічним (з розчиненням або без розчинення) або напівхімічним методами
- виробництво паперової маси з макулатури з облагороджуванням або без нього та видалення чорнила зі старого паперу 

2101x 

21.12 

21.12.0 

Виробництво паперу та картону
Цей підклас включає:
- виробництво паперу та картону, призначених для подальшого промислового оброблення
Цей підклас також включає:
- виробництво паперу та картону з покриттям і просочуванням
- виробництво крепованого паперу та паперу для гофрування
- виробництво газетного, письмового та типографського паперу
- виробництво медичного алігніну та паперового полотна з целюлозного волокна
- виробництво целюлозної вати та виробів з неї
Цей підклас не включає:
- виробництво виробів з паперу та картону (див. 21.2)
- виробництво гофрованого картону та паперу (див. 21.21)
 

2101x 

21.2 

  

Виробництво виробів з паперу та картону 

210x 

21.21 

21.21.0 

Виробництво гофрованого картону, паперової та картонної тари
Цей підклас включає:
- виробництво гофрованого паперу та картону
- виробництво тари з гофрованого паперу та картону
- виробництво складної картонної тари
- виробництво паперових мішків, пакетів та іншої паперової і картонної тари
- виробництво ящиків для картотек, лотків для листів та аналогічних виробів з картону
Цей підклас не включає:
- виробництво конвертів та поштових листівок без малюнків (див. 21.23)
- виготовлення виробів з паперу та картону формованих чи пресованих, наприклад, тари для яєць (див. 21.25)
 

2102 

21.22 

21.22.0 

Виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення
Цей підклас включає:
- виробництво виробів господарсько-побутового призначення та для особистої гігієни з паперу і медичного алігніну: косметичних серветок, носових хустинок, рушників і серветок для сервірування столу, туалетного паперу, гігієнічних серветок і тампонів, пелюшок та підгузників, стаканчиків, тарілок і підносів 

2109x 

21.23 

21.23.0 

Виробництво паперових канцелярських виробів
Цей підклас включає:
- виробництво готового для використання друкарського та письмового паперу: для принтерів, факсів
- виробництво самокопіювального паперу
- виробництво ротаторного і копіювального паперу
- виробництво гумованого і клейкого паперу
- виробництво конвертів та поштових листівок без малюнків
- виробництво коробок, пакетів і аналогічних виробів для зберігання кореспонденції
- виробництво поштових наборів
Цей підклас не включає:
- видавництво та друкування ілюстрованих поштових карток, поздоровних листівок (див. 22)
- друкування нотаткових книжок, зошитів, бланків, розкладів, плакатів (див. 22.22)
 

2109x 

21.24 

21.24.0 

Виробництво шпалер
Цей підклас включає:
- виробництво паперових шпалер та аналогічних виробів, включаючи паперові шпалери з вініловим покриттям
- виробництво шпалер на текстильній основі тощо 

2109x 

21.25 

21.25.0 

Виробництво інших виробів з паперу та картону
Цей підклас включає:
- виробництво паперових етикеток
- виробництво фільтрувального паперу та картону
- виробництво паперових і картонних бобін, котушок, шпульок тощо
- виробництво перфорованого паперу для жакардових машин
- виготовлення виробів з паперу та картону формованих чи пресованих, наприклад, тари для яєць
- виробництво інших виробів з паперу та картону
Цей підклас не включає:
- виробництво паперу та картону, не розрізаних за форматом (див. 21.12)
- виробництво гральних карт (див. 36.50)
- виробництво ігор та іграшок з паперу і картону (див. 36.50)
 

2109x 

22 

 

Видавнича та поліграфічна діяльність, тиражування записаних носіїв інформації
Цей розділ включає діяльність видавництв щодо видання газет, журналів та інших періодичних видань, книг, карт, атласів, афіш, плакатів, марок тощо.
Видавництва є власниками авторських прав на продукцію, що готується до видання. Продукція може видаватись як в одному, так і в декількох форматах: друкованій формі, на звукових касетах, компакт-дисках або шляхом оперативної електронної публікації (Інтернет).
Цей розділ включає поліграфічну діяльність, яка полягає у друкуванні газет, періодичних видань, книг, бланків та іншої друкованої продукції. До розділу включені також допоміжні види діяльності як невід'ємна частина поліграфічного процесу, результатом якого є друкарська форма, оздоблена книга, записи на магнітних носіях тощо.
У поліграфії використовуються різноманітні способи перенесення інформації та зображення з пластини, екрану чи комп'ютерної бази даних на відповідний носій з паперу, пластика, металу, тканини, дерева, магнітний носій тощо (літографія, фотомеханічний спосіб виготовлення кліше, трафаретний друк, друк з пружних форм). Нові технології використовують комп'ютерні програми для безпосереднього управління процесом друку та нові види устатковання (цифровий та безконтактний друк).
Видавнича та поліграфічна діяльність може здійснюватись як одним підприємством (наприклад, видання та друк газет), так і окремими.
Цей розділ не включає:
- видання програмного забезпечення (див. 72.21)
- видання будь-якої інформації у Інтернеті, у т. ч. книг, газет, журналів, якщо вони не мають іншої форми публікації, крім Інтернет (див. 72.40)
 

22 

22.1 

  

Видавнича діяльність 

221 

22.11 

22.11.0 

Видання книг
Цей підклас включає:
- видання книг, брошур, буклетів та аналогічних видань, в т. ч. словників та енциклопедій
- видання карт та атласів
Цей підклас не включає:
- видання музичних партитур (див. 22.14) 

2211x 

22.12 

22.12.0 

Видання газет
Цей підклас включає:
- видання газет, журналів та інших періодичних видань, які виходять щонайменше чотири рази на тиждень 

2212x 

22.13 

22.13.0 

Видання журналів та періодичних публікацій
Цей підклас включає:
- видання газет, журналів та інших періодичних видань, що виходять менше чотирьох разів на тиждень 

2212x 

22.14 

22.14.0 

Видання звукозаписів
Цей підклас включає:
- випуск музичних та інших звукозаписів на грамплатівках, компакт-дисках, дисках системи DVD і магнітних стрічках
- видання музичних партитур 

2213 

22.15 

22.15.0 

Інші види видавничої діяльності
Цей підклас включає:
- видання фотографій, естампів, ілюстрованих поштових листівок, календарів, художніх репродукцій та інших друкованих матеріалів, репродукованих механічним або фотомеханічним способом, таких як поштові картки, поздоровні листівки тощо
Цей підклас не включає:
- виробництво конвертів та поштових листівок без малюнків (див. 21.23)
- друкування нотаткових книжок, зошитів, бланків, розкладів, плакатів (див. 22.22)
 

2219 

22.2 

  

Поліграфічна діяльність та пов'язані з нею послуги 

222 

22.21 

22.21.0 

Друкування газет
Цей підклас включає:
- друкування газет, журналів та інших періодичних видань, які виходять щонайменше чотири рази на тиждень 

2221x 

22.22 

22.22.0 

Інша поліграфічна діяльність
Цей підклас включає:
- друкування газет, журналів та інших періодичних видань, що виходять менше чотирьох разів на тиждень
- друкування книг, брошур, музичних партитур, географічних карт, атласів, афіш, плакатів, рекламних каталогів, проспектів та інших рекламних видань, поштових, акцизних, митних та гербових марок, документів на право власності, журналів обліку, регістрів, чеків та інших цінних паперів, щоденників, альбомів, зошитів, календарів, ілюстрованих поштових листівок і конвертів, ділових форм, бланків та іншої комерційної друкованої продукції (наприклад, пластикових етикеток, пластикових пакетів, скляних пластинок, голограм, металевих виробів), особистих бланків і інших друкованих матеріалів, нотаткових книжок, виготовлених на машинах високого, офсетного та глибокого друку, машинах для друку з пружних форм, для трафаретного друку та інших друкарських машинах, репродукувальних пристроях, електронних принтерах, гофрувальних приладах, фотокопіювальних та термокопіювальних машинах
Цей підклас не включає:
- виробництво паперових етикеток (див. 21.25)
- видавничу діяльність (див. 22.1)
 

2221x 

22.23 

22.23.0 

Брошурувально-палітурна та оздоблювальна діяльність
Цей підклас включає:
- оздоблення надрукованих листів, наприклад, книг, брошур, журналів, каталогів і т. п.: фальцювання, підбір зошитів, зшивання дротом в накидку, склеювання, підбір і комплектація блоків з зошитів, підрізування, тиснення золотом
- оздоблення друкарських листів паперу та картону, наприклад бланків, етикеток, візитних карток, календарів, рекламної літератури, проспектів шляхом фальцювання, блінтового і конгревного тиснення, просвердлювання, проколювання, перфорації, скріплення, склеювання, ламінування 

 

22.24 

22.24.0 

Виготовлення друкованих форм
Цей підклас включає:
- набір та виготовлення текстового оригіналу і ілюстрованого матеріалу на плівці, фотопапері та звичайному папері
- підготовку даних для електронної публікації (за умови, що публікація має не тільки електронний вигляд)
- електронну верстку
- репродукційні процеси: виготовлення друкарських форм для високого друку (наприклад, гумових, пластмасових друкарських форм, поліамідних, цинкових та фотополімерних друкарських форм, штампів для тиснення рельєфного відображення), офсетних репродукційних і друкарських форм, друкарських форм і циліндрів глибокого друку 

2222x 

22.25 

22.25.0 

Надання інших послуг у поліграфічній діяльності
Цей підклас включає:
- виробництво продукції для репродукційних процесів: проекційних плівок, макетів видань, виконання розмітки для монтажу фотоформ і т. п.
- підготовку цифрових даних, наприклад, актуалізацію даних, їх відбір, формування на машинних носіях
- інші види поліграфічної діяльності, як от гравірування та тиснення матриць, брайлівський друк, проколювання та перфорування, гофрування, лакування, ламінування плівкою, складання та вкладання, фальцювання
- іншу діяльність з обробки графічної інформації 

2222 

22.3 

  

Тиражування записаних носіїв інформації 

223 

22.31 

22.31.0 

Тиражування звукозаписів
Цей підклас включає:
- тиражування на грамплатівки, компакт-диски, диски системи DVD та магнітні стрічки музичних і інших звукозаписів з оригінальної матриці (майстер-копії) 

2230x 

22.32 

22.32.0 

Тиражування відеозаписів
Цей підклас включає:
- тиражування на компакт-диски, диски системи DVD та відеокасети фільмів та інших відеозаписів з оригінальної матриці (майстер-копії)
Цей підклас не включає:
- розповсюдження фільмів (див. 92.12) 

2230x 

22.33 

22.33.0 

Тиражування програмного забезпечення
Цей підклас включає:
- тиражування на диски та магнітні стрічки програм і даних з оригінальної матриці 

2230x 

****************************

Підсекція DF 

  

Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення та ядерних матеріалів 

  

23 

 

Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення та ядерних матеріалів
Цей розділ включає перероблення вугілля та сирої нафти в придатну для використання продукцію, а також виробництво ядерних матеріалів. Основним процесом перероблення нафти є поділ сирої нафти на складники шляхом крекінгу та перегонки.
Цей розділ включає виробництво коксу, пропану, бутану, гасу, мазуту, ядерного палива тощо, а також вторинне перероблення (на замовлення) ядерного палива та опромінених відходів.
Цей розділ включає отримання газу тільки нижчого ступеня чистоти (менше 95 % щодо етану, етилену та бутану, менше 90 % щодо пропану (пропілену), бутену (бутілену) та бутадієну).
Цей розділ не включає:
- добування природного газу (метану, етану, бутану чи пропану) (див. 11.10.2)
- отримання промислових газів (див. 24.11)
- виробництво газу вищого ступеня чистоти (див. 24.14)
- виробництво газоподібного палива (крім нафтового газу), наприклад, вугільного газу, водяного газу, генераторного газу, газу газових заводів (див. 40.21)
- захоронення та зберігання відпрацьованого ядерного палива (див. 90.02)
 

23 

23.1 

  

Виробництво коксу 

231 

23.10 

23.10.0 

Виробництво коксу
Цей підклас включає:
- виробництво коксу
- виробництво коксу газового
- виробництво кам'яновугільної та лігнітової смол
Цей підклас не включає:
- збагачення та агломерацію кам'яного вугілля (див. 10.10)
- збагачення та агломерацію лігніту (див. 10.20)
- виробництво пеку та пекового коксу (див. 24.14)
- виробництво газу коксових печей, що використовують для газопостачання (див. 40.21)
 

2310 

23.2 

  

Виробництво продуктів нафтоперероблення 

232 

23.20 

23.20.0 

Виробництво продуктів нафтоперероблення
Цей підклас включає:
- виробництво моторного палива: бензину, гасу тощо
- виробництво палива: легкого, середнього та важкого (дизельного) дистилятного палива, газів, одержаних в процесі нафтоперероблення (таких як етан, пропан, бутан) тощо
- виробництво мастильних масел та консистентних мастил з нафти (включаючи залишки її перегонки) та з відпрацьованого масла
- виробництво продуктів для нафтохімічної промисловості та для виробництва дорожніх покриттів
- виробництво інших нафтопродуктів: уайт-спіриту, вазеліну, парафіну тощо 

2320 

23.3 

  

Виробництво ядерних матеріалів 

233 

23.30 

23.30.0 

Виробництво ядерних матеріалів
Цей підклас включає:
- виробництво збагаченого урану
- виробництво паливних тепловидільних елементів для ядерних реакторів
- виробництво радіоактивних елементів для промислових та медичних потреб
- перероблення ядерних відходів
Цей підклас не включає:
- добування та первинне збагачення уранової і торієвої руд (див. 12.00)
- виробництво "жовтого коксу" (концентрату урану) (див. 12.00)
- захоронення та зберігання відпрацьованого ядерного палива, радіоактивних елементів промислового призначення тощо (див. 90.02)
- оброблення і знищення перехідних радіоактивних відходів лікарень тощо (див. 90.02)

Примітка.
Вид радіоактивних відходів (переважно медичного походження), які розпадаються під час тимчасового захоронення, можуть оброблятися поза рамками нормативної системи контролю. 

2330 

Підсекція DG 

 

Хімічне виробництво
Ця підсекція включає перероблення органічної та неорганічної сировини хімічним способом. В підсекції передбачений поділ на виробництво основної хімічної продукції (група 24.1), виробництво проміжної та кінцевої продукції шляхом перероблення основної хімічної продукції, яка належить до решти груп класифікації (24.2 - 24.7). 

 

24 

  

Хімічне виробництво 

24 

24.1 

  

Виробництво основної хімічної продукції 

241 

24.11 

24.11.0 

Виробництво промислових газів
Цей підклас включає:
- виробництво промислових та неорганічних медичних газів скраплених та стиснених, які поділяються на прості промислові гази, складні промислові гази та повітря.
Примітка.
До простих промислових газів відносяться тільки інертні гази (аргон, гелій, кріптон, ксенон, неон), водень, азот та кисень.
До складних промислових газів відносяться діоксид вуглецю та інші неорганічні кисневі сполуки неметалів, у тому числі ангідрид вуглецевий, а також гази медичні (протоксид і пероксид азоту тощо).
Цей підклас не включає:
- добування природного газу (див. 11.10.2)
- виробництво горючих газів, таких як етан, бутан та пропан, на нафтопереробних підприємствах (див. 23.20)
- розподілення стисненого повітря по трубопроводах (див. 40.30)
 

2411x 

24.12 

24.12.0 

Виробництво барвників та пігментів
Цей підклас включає:
- виробництво оксидів і пероксидів металів (мінеральних пігментів)
- виробництво барвників з будь-якої сировини в основній формі або у вигляді концентрату - виробництво продуктів, що використовуються як флуоресцентні речовини та люмінофори 
- виробництво рослинних та хімічних (органічних та неорганічних) дубильних речовин
Цей підклас не включає:
- виробництво готових барвників та пігментів (див. 24.30)
- виробництво оксиду алюмінію (див. 27.42)
 

2411 

24.13 

24.13.0 

Виробництво іншої основної неорганічної хімічної продукції
Цей підклас включає:
- виробництво хімічних елементів, крім металів, промислових газів та радіоактивних елементів, одержаних під час виробництва ядерного палива
- виробництво неорганічних кислот, крім азотної кислоти
- виробництво лугів та інших неорганічних сполук, крім аміаку
- виробництво обпаленого залізного колчедану
- виробництво інших неорганічних речовин
Цей підклас не включає:
- виробництво азотної кислоти та сульфоазотної кислоти (див. 24.15)
- виробництво аміаку (див. 24.15)
- виробництво хлориду амонію (див. 24.15)
- виробництво нітритів та нітратів калію (див. 24.15)
- виробництво триамонійфосфатів, карбонату амонію (див. 24.15)
 

2411x 

24.14 

24.14.0 

Виробництво іншої основної органічної хімічної продукції
Цей підклас включає:
- виробництво ациклічних та циклічних, насичених та ненасичених вуглеводнів вищого ступеня чистоти
- виробництво циклічних та ациклічних спиртів, включаючи синтетичний етиловий спирт
- виробництво моно- і полікарбонових кислот, включаючи оцтову кислоту
- виробництво інших кисневих сполук, включаючи альдегіди, кетони, хінони
- виробництво азотних органічних сполук, включаючи аміни
- виробництво інших органічних сполук, у тому числі продуктів, одержаних шляхом перегонки деревини
- виробництво деревного вугілля
- виробництво пеку та пекового коксу
- виробництво синтетичних ароматичних речовин
- перегонку кам'яновугільної смоли
Цей підклас не включає:
- виробництво етилового спирту із зброджуваних продуктів (див. 15.92)
- виробництво пластмас у первинних формах (див. 24.16)
- виробництво синтетичного каучуку в первинних формах (див. 24.17)
- виробництво хімічних сполук, що використовуються у фармацевтичній промисловості (див. 24.41)
- виробництво неочищеного гліцерину (див. 24.51)
- виробництво ефірних олій (див. 24.63)
 

2411x 

24.15 

24.15.0 

Виробництво добрив та азотних сполук
Цей підклас включає:
- виробництво добрив: чистих або змішаних азотних, фосфорних та калійних добрив; мочевини, неочищених природних фосфатів та неочищених природних калійних солей
- виробництво азотовмісних продуктів: азотної та сульфоазотної кислот, аміаку, хлориду амонію, нітритів та нітратів калію, триамонійфосфатів та карбонату амонію
- виробництво добрив шляхом змішування або хімічним обробленням рослинних чи тваринних продуктів (виробництво компосту)
Цей підклас не включає:
- добування гуано (див. 14.30)
- виробництво агрохімічної продукції (див. 24.20)
- оброблення відходів шляхом компостування рослинних продуктів для видалення та отримання похідного продукту (компосту) (див. 90.02)
 

2412 

24.16 

24.16.0 

Виробництво пластмас у первинних формах
Цей підклас включає:
- виробництво пластмас у первинних формах: полімерів (включаючи поліетилен, поліпропілен, полістирол, полівінілхлорид, полівінілацетат), поліакрилатів тощо; поліамідів; фенольних та епоксидних смол і поліуретанів; алкідних та інших складних поліефірних смол та простих поліефірів; кремнійорганічних полімерів (силіконів); іонообмінних смол на базі полімерів (полімерних іонітів)
Цей підклас включає також:
- перероблення целюлози
Цей підклас не включає:
- оброблення відходів пластмас (див. 37.20) 

2413x 

24.17 

24.17.0 

Виробництво синтетичного каучуку
Цей підклас включає:
- виробництво синтетичного каучуку в первинних формах: синтетичного каучуку; латексів та фактису (пластифікатора для гумових сумішей)
- виробництво сумішей синтетичного і натурального каучуків та каучуко-подібних смол, наприклад, балати 

2413 

24.2 

  

Виробництво агрохімічної продукції 

242x
2421 

24.20 

24.20.0 

Виробництво агрохімічної продукції
Цей підклас включає:
- виробництво інсектицидів, акарицидів, родентицидів, фунгіцидів, гербіцидів, засобів проти проростання, регуляторів росту рослин, дезинфікуючих засобів та інших агрохімічних речовин і продуктів, не віднесених до інших групувань
Цей підклас не включає:
- виробництво добрив та азотних сполук (див. 24.15) 

2421 

24.3 

  

Виробництво лаків та фарб 

242x
2422 

24.30 

24.30.0 

Виробництво лаків та фарб
Цей підклас включає:
- виробництво фарб, емалей, лаків
- виробництво готових пігментів, глушників та фарб
- виробництво склоподібної емалі, глазурі, ангобів та аналогічних продуктів
- виробництво мастик
- виробництво ґрунтовок та інших невогнетривких шпаклівок та засобів для оброблення поверхні
- виробництво складних органічних розчинників та розріджувачів
- виробництво готових розчинників лаків та фарб
- виробництво художніх та друкарських фарб
Цей підклас не включає:
- виробництво барвників та пігментів (див. 24.12)
- виробництво чорнил та туші (див. 24.66)
 

2422 

24.4 

  

Фармацевтичне виробництво 

242x
2423 

24.41 

24.41.0 

Виробництво основних фармацевтичних продуктів
Цей підклас включає:
- розробку та виробництво медично-активних речовин, включаючи субстанції, для виготовлення готових лікарських засобів
- перероблення крові
Цей підклас включає також:
- виробництво хімічно чистих цукрів
- перероблення залоз та виробництво екстрактів із залоз 

2423x 

24.42 

24.42.0 

Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів
Цей підклас включає:
- виробництво медикаментів: імунних сироваток та інших елементів крові, вакцин; різноманітних ліків, включаючи гомеопатичні препарати
- виробництво хімічних протизаплідних препаратів зовнішнього застосування та гормональних протизаплідних препаратів
- виробництво стоматологічного цементу та цементу для відновлення кісткових тканин
Цей підклас включає також:
- виробництво вати, марлі, бинтів та інших перев'язувальних матеріалів з лікарським просочуванням, кетгуту для накладання хірургічних швів тощо
- виробництво трав'яних настоянок для лікувальних цілей
- виробництво лікарських препаратів для ветеринарії 

2423x 

24.5 

  

Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування; парфумерних та косметичних засобів 

242x
2424 

24.51 

24.51.0 

Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування
Цей підклас включає:
- виробництво гліцерину, органічних поверхнево-активних речовин, мила
- виробництво пральних засобів в твердій і рідкій формі та синтетичних мийних засобів (детергентів); засобів для миття посуду; засобів для пом'якшення тканин
- виробництво засобів для ароматизації і дезодорації повітря в приміщеннях, штучного воску та воскових виробів, полірувальних та інших засобів догляду за деревом, полірувальних засобів для кузовів, скла та металу, паст та порошків для чищення тощо 

2424x 

24.52 

24.52.0 

Виробництво парфумерних та косметичних засобів
Цей підклас включає:
- виробництво парфумерних та косметичних засобів: парфумів та туалетної води, косметичних засобів та засобів для макіяжу, засобів для захисту шкіри від сонячних опіків та засобів для загару, засобів для манікюру та педикюру, шампунів, лаків для волосся, засобів для завивки та випрямлення волосся, зубних порошків і паст, засобів гігієни порожнини рота, в тому числі фіксуючих засобів для зубних протезів, засобів для гоління, дезодорантів та солей для ванн, депіляторів, інших засобів
Цей підклас не включає:
- виробництво ефірних олій (див. 24.63) 

2424x 

24.6 

  

Виробництво іншої хімічної продукції 

242x
2429 

24.61 

24.61.0 

Виробництво вибухових речовин
Цей підклас включає:
- виробництво вибухових речовин
- виробництво піротехнічних виробів 

2429x 

24.62 

24.62.0 

Виробництво клею та желатину
Цей підклас включає:
- виробництво желатину та його похідних, клею та інших засобів для склеювання, в тому числі на гумовій основі 

2429x 

24.63 

24.63.0 

Виробництво ефірних олій
Цей підклас включає:
- виробництво есенцій натуральних ароматичних продуктів
- виробництво смолистих речовин
- виробництво дистильованих ароматичних вод
- виробництво сумішей духмяних речовин для виготовлення парфумів та харчових продуктів
Цей підклас не включає:
- виробництво синтетичних ароматичних речовин (див. 24.14)
- виробництво парфумерних та косметичних засобів (див. 24.52)
 

2429x 

24.64 

24.64.0 

Виробництво фотоматеріалів
Цей підклас включає:
- виробництво фотопластинок, фотоплівок, фотопаперу тощо
- виробництво фотохімікатів
Цей підклас включає також:
- виробництво кінематографічних плівок, підготовлених для запису, незаписаних 

2429x 

24.65 

24.65.0 

Виробництво електронних носіїв даних
Цей підклас включає:
- виробництво незаписаних носіїв для аудіо- та відеозапису
- виробництво незаписаних дисків та магнітних стрічок для комп'ютерів
Цей підклас не включає:
- виробництво кінематографічних плівок, підготовлених для запису, незаписаних (див. 24.64) 

2429x 

24.66 

24.66.0 

Виробництво іншої хімічної продукції для промислових цілей
Цей підклас включає:
- виробництво різноманітної хімічної продукції: пептонів та їх похідних, інших білкових сполук та їх похідних, не віднесених до інших групувань, хімічно модифікованих олій та жирів, матеріалів, що використовують для оброблення текстилю та шкіри, флюсів, порошків та паст для зварювання та паяння, речовин, які використовуються для травлення металів, готових складників для цементу, активованого вугілля, присадок до мастильних масел, готових прискорювачів вулканізації каучуку, каталізаторів та інших хімічних продуктів промислового призначення, антидетонаторів, антифризів, робочих рідин для гідравлічних передач, діагностичних речовин та лабораторних реактивів
- виробництво напівпровідникових матеріалів
Цей підклас включає також:
- виробництво чорнил та туші, в т. ч. в балончиках 

2429x 

24.7 

  

Виробництво штучних та синтетичних волокон 

243 

24.70 

24.70.0 

Виробництво штучних та синтетичних волокон
Цей підклас включає:
- виробництво джгутів із штучних та синтетичних волокон
- виробництво штучних та синтетичних штапельних волокон, які не пройшли процеси кардочесання, гребенечесання чи інших процесів підготування до прядіння
- виробництво філаментних високоміцних ниток
Цей підклас не включає:
- прядіння синтетичних та штучних волокон (див. 17.15)
- виробництво швацьких ниток з штучних та синтетичних волокон (див. 17.16)
 

2430 

Підсекція DH 

  

Виробництво гумових та пластмасових виробів 

25 

25 

  

Виробництво гумових та пластмасових виробів 

25 

25.1 

  

Виробництво гумових виробів 

251 

25.11 

25.11.0 

Виробництво гумових шин, покришок та камер
Цей підклас включає:
- виробництво гумових шин для транспортних засобів, обладнання та іншого призначення: пневматичних шин, безкамерних і камерних шин
- виробництво гумових камер для шин
- виробництво знімних покришок та ободових стрічок для шин, заготовок для відновлення протекторів тощо
Цей підклас не включає:
- відновлення протектора гумових шин та покришок (див. 25.12)
- виробництво гумових матеріалів для ремонту (див. 25.13)
- ремонт, установлення або заміну шин, покришок та камер (див. 50.20)
 

2511x 

25.12 

25.12.0 

Відновлення протектора гумових шин та покришок
Цей підклас не включає:
- виробництво гумових матеріалів для ремонту (див. 25.13)
- ремонт, установлення або заміну шин, покришок та камер (див. 50.20)
 

2511x 

25.13 

25.13.0 

Виробництво інших гумових виробів
Цей підклас включає:
- виробництво інших виробів з натуральної і синтетичної гуми, вулканізованої або невулканізованої: гумових плит, листів, смуг, брусів та профілів, труб, шлангів та рукавів, конвеєрних стрічок та привідних пасів, санітарно-гігієнічних виробів (презервативів, сосок, рукавичок, грілок тощо), предметів одягу, покриттів для підлоги, прогумованих текстильних виробів, пряжі та тканин, гумових ниток, канатів, кілець, фітингів та прокладок, надувних матраців, покриття для роликів тощо 
Цей підклас включає також:
- виробництво гумових матеріалів для ремонту
Цей підклас не включає:
- виробництво кордних тканин для шин (див. 17.54)
- виробництво одягу з прогумованих тканин (див. 18.2)
- виробництво гумового взуття (див. 19.30)
- виробництво клею на гумовій основі (див. 24.62)
- виробництво заготовок для відновлення протекторів (див. 25.11)
- виробництво гумових купальних шапочок (див. 25.24)
- виробництво надувних човнів та плотів (див. 35.12)
- виробництво необтягнутих матраців з пористої гуми (див. 36.15)
- виробництво спортивного інвентарю з гуми (див. 36.40)
- виробництво гумових ігор та іграшок (див. 36.50)
- утилізацію гуми (див. 37.20)
 

2519 

25.2 

  

Виробництво пластмасових виробів 

252 

25.21 

25.21.0 

Виробництво плит, штаби, труб та профілів з пластмас
Цей підклас включає:
- виробництво напівфабрикатів з пластмас: плит, штаби, блоків, плівки, фольги тощо
- виробництво готових виробів з пластмас: труб, шлангів та рукавів, фітингів для шлангів та рукавів
Цей підклас включає також:
- виробництво штучних оболонок для ковбасного виробництва
Цей підклас не включає:
- виробництво пластмас у первинних формах (див. 24.16)
- виробництво оптичних елементів з пластмас (див. 33.40)
- виробництво необтягнутих матраців з пінопласту (див. 36.15)
 

2520x 

25.22 

25.22.0 

Виробництво тари з пластмас
Цей підклас включає:
- виробництво виробів з пластмас для пакування товарів: мішків, сумок, футлярів, ящиків, коробок, балонів, пляшок тощо
Цей підклас не включає:
- виробництво пластмасових дорожніх виробів (сумок тощо) (див. 19.20)
- виробництво виробів з натуральної та синтетичної гуми (див. 25.13)
- послуги з пакування (див. 74.82)
 

2520x 

25.23 

25.23.0 

Виробництво будівельних виробів з пластмас
Цей підклас включає:
- виробництво будівельних виробів з пластмас: дверних та віконних блоків (дверних полотен та коробок, вікон, віконних коробок), ставень, штор, жалюзі, плінтусів, баків, резервуарів, покриттів для підлоги, стін, стель у вигляді рулонів або в формі плиток, збірних конструкцій тощо; санітарно-технічних виробів: ванн, душових кабін, умивальників, унітазів, зливних бачків тощо 
Цей підклас не включає:
- виробництво виробів з натуральної та синтетичної гуми (див. 25.13)
- виробництво лінолеуму та інших твердих непластмасових покриттів для підлоги (див. 36.63)
 

2520x 

25.24 

25.24.0 

Виробництво інших виробів з пластмас
Цей підклас включає:
- виробництво пластмасового столового та кухонного посуду, туалетних належностей
- виробництво різних пластмасових виробів: головних уборів, ізоляційної арматури, деталей освітлювальної арматури, канцелярських та шкільних виробів, одягу, фурнітури для меблів, статуеток, конвеєрних стрічок, привідних пасів тощо
Цей підклас включає також:
-
виробництво гумових купальних шапочок
Цей підклас не включає:
- виробництво пластмасових дорожніх виробів (сумок тощо) (див. 19.20)
- виробництво взуття з пластмас (див. 19.30)
- виробництво медичних та стоматологічних виробів з пластмас (див. 33.10)
- виробництво оптичних елементів з пластмас (див. 33.40)
- виробництво меблів з пластмас (див. 36.1)
- виробництво необтягнутих матраців з пінопласту (див. 36.15)
- виробництво спортивного інвентарю з пластмас (див. 36.40)
- виробництво ігор та іграшок з пластмас (див. 36.50)
- виробництво лінолеуму та інших твердих непластмасових покриттів для підлоги (див. 36.63)
 

2520x 

***************

Підсекція DI 

 

Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції
Ця підсекція включає перероблення сировини мінерального походження: виробництво скла в усіх його формах (скло листове, порожнисте, волокно, технічні вироби тощо), керамічних виробів, плитки, цегли, черепиці, виробництво цементу й гіпсу тощо.
Ця підсекція включає також оброблення каменю та інших мінеральних виробів. 

26 

26 

  

Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 

26 

26.1 

  

Виробництво скла та виробів зі скла 

261 

26.11 

26.11.0 

Виробництво листового скла
Цей підклас включає:
- виробництво листового скла, включаючи армоване, пофарбоване, забарвлене тощо 

2610x 

26.12 

26.12.0 

Формування та оброблення листового скла
Цей підклас включає:
- виробництво листового загартованого та багатошарового скла
- виробництво скляних дзеркал
- виробництво склопакетів 

2610x 

26.13 

26.13.0 

Виробництво ємностей зі скла
Цей підклас включає:
- виробництво пляшок та інших ємностей зі скла та кришталю
- виробництво стаканів, іншого столового та кухонного посуду зі скла та кришталю
Цей підклас не включає:
- виробництво іграшок зі скла (див. 36.50) 

2610x 

26.14 

26.14.0 

Виробництво скловолокна
Цей підклас включає:
- виробництво скловолокна (в тому числі скловати), нетканих матеріалів з нього
Цей підклас не включає:
- виробництво тканин зі скловолокна (див. 17.25)
- виробництво волоконно-оптичного кабелю для передавання кодованих даних. (див. 31.30)
- виробництво волоконних світловодів та волоконно-оптичного кабелю для прямого передавання зображень: для ендоскопії, освітлення, отримання прямого зображення (див. 33.40)
 

2610x 

26.15 

26.15.0 

Виробництво та оброблення інших скляних виробів
Цей підклас включає:
- виробництво лабораторних, гігієнічних, фармацевтичних скляних виробів, скла для наручних та інших годинників, оптичного скла і оптичних елементів без оптичного оброблення; деталей для біжутерії; електроізоляторів і скляної ізоляційної арматури; скляних блоків для мостіння; скляних трубок і стрижнів, колб для ламп тощо
- монтаж, ремонт та формування скляних труб, трубок та трубопроводів на промислових підприємствах
Цей підклас не включає:
- виробництво медичних шприців (див. 33.10)
- виробництво оптично оброблених елементів (див. 33.40)
 

2610x 

26.2 

  

Виробництво керамічних виробів не для будівництва 

269x 

26.21 

26.21.0 

Виробництво господарських та декоративних керамічних виробів
Цей підклас включає:
- виробництво столового керамічного посуду, інших господарських та побутових належностей
- виробництво статуеток та інших декоративних керамічних виробів
Цей підклас не включає:
- виробництво іграшок з кераміки (див. 36.50)
- виробництво біжутерії (див. 36.61)
 

2691x 

26.22 

26.22.0 

Виробництво керамічних санітарно-технічних виробів
Цей підклас не включає:
- виробництво вогнетривких керамічних виробів (див. 26.26)
- виробництво керамічних будівельних матеріалів (див. 26.30, 26.40)
 

2691x 

26.23 

26.23.0 

Виробництво керамічних електроізоляторів та ізоляційної арматури
Цей підклас не включає:
- виробництво вогнетривких керамічних виробів (див. 26.26)
- монтаж електричних ізоляторів на лініях електропередач, який здійснюється під час будівництва (див. 45.34)
 

2691x 

26.24 

26.24.0 

Виробництво інших технічних керамічних виробів
Цей підклас включає:
- виробництво керамічних виробів лабораторного, хімічного та технічного призначення 

2691x 

26.25 

26.25.0 

Виробництво інших керамічних виробів не для будівництва, н. в. і. г.
Цей підклас включає:
- виробництво керамічних виробів, які використовуються для пакування та транспортування товарів: горшків, банок, кухлів, глечиків тощо
- виробництво інших керамічних виробів
Цей підклас не включає:
- виробництво вогнетривких керамічних виробів (див. 26.26)
- виробництво керамічних будівельних матеріалів (див. 26.30, 26.40)
 

2691x 

26.26 

26.26.0 

Виробництво вогнетривких керамічних виробів
Цей підклас включає:
- виробництво вогнетривких будівельних розчинів тощо
- виробництво вогнетривких керамічних виробів: теплоізоляційних з силікатного борошна, цегли та блоків, реторт, тиглів, муфелів, форсунок, труб, трубок тощо
Цей підклас включає також:
- виробництво виробів, які містять магнезит, доломіт та хроміт 

2692 

26.3 

  

Виробництво керамічних плиток та плит 

269x 

26.30 

26.30.0 

Виробництво керамічних плиток та плит
Цей підклас включає:
- виробництво невогнетривких керамічних плиток для облицювання камінів та стін, підлоги, мозаїчної плитки тощо
- виробництво невогнетривких керамічних плит та блоків для мостіння
Цей підклас не включає:
- виробництво вогнетривких керамічних виробів (див. 26.26) 

2693x 

26.4 

  

Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів з випаленої глини 

269x 

26.40 

26.40.0 

Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів з випаленої глини
Цей підклас включає:
- виробництво невогнетривкої будівельної керамічної цегли та блоків, покрівельної черепиці, дефлекторів, труб тощо
Цей підклас включає також:
- виробництво плит для підлоги з випаленої глини
Цей підклас не включає:
- виробництво вогнетривких керамічних виробів (див. 26.26)
- виробництво невогнетривких керамічних плит та блоків для мостіння (див. 26.30)
 

2693x 

26.5 

  

Виробництво цементу, вапна та гіпсових сумішей 

269x 

26.51 

26.51.0 

Виробництво цементу
Цей підклас включає:
- виробництво цементного клінкера та гідравлічних цементів, у тому числі портландцементу, глиноземного, шлакового, суперфосфатного цементу
Цей підклас не включає:
- виробництво стоматологічного цементу (див. 24.42)
- виробництво вогнетривких будівельних розчинів (див. 26.26)
- виробництво виробів з бетону для будівництва (див. 26.61)
- виробництво готових до використання бетонних сумішей та будівельних розчинів (див. 26.63, 26.64)
 

2694x 

26.52 

26.52.0 

Виробництво вапна
Цей підклас включає:
- виробництво гашеного, негашеного, гідравлічного вапна 

2694x 

26.53 

26.53.0 

Виробництво гіпсових сумішей
Цей підклас не включає:
- добування гіпсового каменю та ангідриту (див. 14.12)
- виробництво виробів з гіпсу (див. 26.62, 26.66)
 

2694x 

26.6 

  

Виробництво виробів з бетону, гіпсу та цементу 

269x
2695 

26.61 

26.61.0 

Виробництво виробів з бетону для будівництва
Цей підклас включає:
- виробництво будівельних виробів з бетону, цементу та штучного каменю: плиток, плит, цегли, панелей, щитів, листів, труб, стовпів тощо
- виробництво збірних будівельних конструкцій з цементу, бетону та штучного каменю
Цей підклас не включає:
- виробництво готових до використання бетонних сумішей та будівельних розчинів (див. 26.63, 26.64) 

2695x 

26.62 

26.62.0 

Виробництво виробів з гіпсу для будівництва
Цей підклас включає:
- виробництво виробів з гіпсу для будівництва: панелей, плит, листів тощо 

2695x 

26.63 

26.63.0 

Виробництво готових для використання бетонних сумішей
Цей підклас не включає:
- виробництво вогнетривких будівельних розчинів (див. 26.26) 

2695x 

26.64 

26.64.0 

Виробництво сухих будівельних сумішей
Цей підклас включає:
- виробництво готових до використання будівельних розчинів та невогнетривких бетонів в порошкоподібній формі
Цей підклас не включає:
- виробництво вогнетривких будівельних розчинів (див. 26.26) 

2695x 

26.65 

26.65.0 

Виробництво виробів з азбестоцементу та волокнистого цементу
Цей підклас включає:
- виробництво будівельних матеріалів з рослинної сировини (вовни з деревини, соломи, очерету), змішаних з цементом, гіпсом та іншими зв'язувальними мінеральними матеріалами
- виробництво виробів з азбестоцементу, волокнистого цементу з волокнами целюлози або аналогічних матеріалів: гофрованих листів (шиферу), інших листів, панелей, черепиці, труб, трубок, резервуарів, чанів, мийок, раковин, ємностей, меблів, віконних коробок тощо 

2695x 

26.66 

26.66.0 

Виробництво інших виробів з бетону, гіпсу та цементу
Цей підклас включає:
- виробництво інших виробів з бетону, гіпсу, цементу, штучного каменю: скульптур, меблів, барельєфів, горельєфів, ваз, горщиків для квітів тощо 

2695x 

26.7 

  

Оброблення декоративного та будівельного каменю 

269x
2696 

26.70 

26.70.0 

Оброблення декоративного та будівельного каменю
Цей підклас включає:
- різання, фасонування, обтісування, кінцеве оброблення декоративного та будівельного каменю поза кар'єрами, який використовується у будівництві, в якості дорожнього покриття, покрівель, для облаштування кладовищ тощо
- кінцеве оброблення каменю, первинне обробленого в кар'єрах
Цей підклас не включає:
- первинне оброблення каменю в кар'єрах (див. 14.11)
- виробництво жорен та інших абразивних виробів (див. 26.81)
 

2696 

26.8 

  

Виробництво різної неметалевої мінеральної продукції 

269x
2699 

26.81 

26.81.0 

Виробництво абразивних виробів
Цей підклас включає:
- виробництво жорен, точильних і шліфувальних каменів та виробів з природних або штучних абразивних матеріалів, у тому числі на м'якій основі 

2699x 

26.82 

26.82.0 

Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. г.
Цей підклас включає:
- виробництво неметалевих мінеральних виробів, не віднесених до інших групувань: неметалевої мінеральної пряжі та тканин і виробів з них, в т. ч. одягу, головних уборів, взуття; корду, мотузок, паперу, повсті тощо; фрикційних матеріалів на основі мінеральних речовин або целюлози та незмонтованих виробів з них; мінеральних ізоляційних матеріалів: шлаковати, мінеральної вати та аналогічної продукції, розшарованого вермикуліту, спученої глини і подібних теплоізоляційних, звукоізоляційних та звукопоглинаючих матеріалів; виробів з інших мінеральних матеріалів: обробленої слюди і виробів з неї, торфу, графіту (крім того, що використовується в електротехніці) тощо
Цей підклас не включає:
- виробництво скловати (див. 26.14) 

2699 

Підсекція DJ 

 

Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів 

27 

27 

 

Металургійне виробництво 

27x 

Цей розділ включає діяльність з виплавки та рафінування чорних і кольорових металів з руди, ливарного чавуну чи брухту за допомогою електрометалургійних та інших технологій 

Цей розділ включає також виробництво сплавів та суперсплавів металів шляхом сполучення хімічних домішок з чистими металами. Продукція виплавки та рафінування, зазвичай у вигляді зливків, використовується в операціях прокату, протягування та продавлювання для виготовлення листів, штаби, прутку, дроту, або в розплавленому вигляді для виготовлення деталей та інших основних виробів з металу 

27.1 

 

Виробництво чавуну, сталі та феросплавів 

 

27.10 

27.10.0 

Виробництво чавуну, сталі та феросплавів 

271x 

Цей підклас включає:
- виробництво переробного, ливарного, дзеркального чавуну, губчастого заліза, нелегованої, нержавіючої, легованої сталі
- виробництво гранул та порошків з чавуну, заліза або сталі
- виробництво феросплавів
- виробництво напівфабрикатів
- виробництво виробів з нержавіючої сталі
- виробництво гарячекатаних виробів зі швидкорізальної сталі
- виробництво листових гарячекатаних і холоднокатаних виробів з нелегованої та легованої сталі
- виробництво прутків гарячекатаних
- виробництво профілів високосортних, паль шпунтових, профілів зварних та деталей для залізничних колій 

Цей підклас не включає:
- виготовлення плоских холоднокатаних сталевих виробів з покриттям та без покриття завширшки не більше 600 мм (див. 27.32)
- лиття виливків з чавуну та сталі (див. 27.51, 27.52)
 

27.2 

 

Виробництво труб 

271x 

27.21 

27.21.0 

Виробництво труб та фітингів для труб з чавуну 

2710x 

Цей підклас включає:
- виробництво труб і трубок, профілів порожнистих з ливарного чавуну
- виробництво фітингів (муфт, колін, фланців тощо) з ковкого та нековкого чавуну 

27.22 

27.22.0 

Виробництво труб та фітингів для труб зі сталі 

2710x 

Цей підклас включає:
- виробництво безшовних труб з чавуну (крім ливарного) та сталі гарячим або холодним катанням, волочінням, гарячим пресуванням
- виробництво зварних труб гарячим або холодним формуванням і зварюванням, формуванням та холодним волочінням або гарячим формуванням та редукуванням
- виробництво порожнистих профілів з чавуну (крім ливарного) та сталі
- виробництво фітингів для труб з чавуну (крім ливарного) та сталі 

27.3 

 

Інші види первинного оброблення сталі 

271x 

27.31 

27.31.0 

Холодне волочіння 

2710x 

Цей підклас включає:
- виробництво стрижнів, прутків, кутиків та профілів холодним волочінням, шліфуванням та зачищенням 

Цей підклас не включає:
- виробництво сталевого дроту (див. 27.34) 

27.32 

27.32.0 

Холодний прокат штаби 

2710 

Цей підклас включає:
- виготовлення виробів плоского прокату зі сталі з покриттям та без покриття, рулонних і не рулонних, завширшки менше 600 мм, шляхом повторного холодного прокату плоских гарячекатаних виробів 

27.33 

27.33.0 

Холодне штампування та гнуття 

2710x 

Цей підклас включає:
- виробництво відкритих профілів послідовною деформацією на прокатному стані або гнуттям на профілезгинальному стані плоского сталевого прокату 

27.34 

27.34.0 

Виробництво дроту 

2710x 

Цей підклас включає:
- виробництво сталевого дроту холодним волочінням, з покриттям або без покриття 

27.4 

 

Виробництво кольорових металів 

2710x 

27.41 

27.41.0 

Виробництво дорогоцінних металів 

272 

Цей підклас включає:
- виробництво та афінаж необроблених дорогоцінних металів: золота, срібла, платини тощо
- виробництво сплавів з дорогоцінних металів
- виробництво напівфабрикатів з дорогоцінних металів
- нанесення покриття з срібла на недорогоцінні метали
- нанесення покриття з золота на недорогоцінні метали та срібло
- нанесення покриття з платини або металів платинової групи на золото, срібло та недорогоцінні метали 

Цей підклас не включає:
- виробництво годинникових корпусів з дорогоцінних металів (див. 33.50)
- виробництво ювелірних виробів з дорогоцінних металів (див. 36.22)
 

27.42 

27.42.0 

Виробництво алюмінію 

2720x 

Цей підклас включає:
- виробництво алюмінію з оксиду алюмінію
- виробництво алюмінію шляхом електролітичної рафінації алюмінієвих відходів та брухту
- виробництво алюмінієвих сплавів
- виробництво алюмінієвої фольги
- виробництво напівфабрикатів з алюмінію і алюмінієвих сплавів 

Цей підклас включає також:
- виробництво оксиду алюмінію (глинозему) 

27.43 

27.43.0 

Виробництво свинцю, цинку та олова 

2720x 

Цей підклас включає:
- виробництво свинцю, цинку та олова з руди
- виробництво свинцю, цинку та олова шляхом електролітичної рафінації відходів та брухту свинцю, цинку та олова
- виробництво сплавів свинцю, цинку та олова
- виробництво напівфабрикатів з свинцю, цинку, олова чи сплавів на їх основі 

27.44 

27.44.0 

Виробництво міді 

2720x 

Цей підклас включає:
- виробництво міді з мідної руди
- виробництво міді шляхом електролітичної рафінації мідних відходів та брухту
- виробництво сплавів з міді
- виробництво напівфабрикатів з міді чи мідних сплавів
- виробництво дроту, стрижнів і пластин для плавких запобіжників 

Цей підклас включає також:
- виробництво мідного штейну 

27.45 

27.45.0 

Виробництво інших кольорових металів 

2720x 

Цей підклас включає:
- виробництво нікелю, хрому, марганцю, кобальту та інших кольорових металів з руд чи оксидів
- виробництво кольорових металів шляхом електролітичної та алюмінотермічної рафінації відходів та брухту цих металів
- виробництво сплавів з нікелю, хрому, марганцю тощо
- виробництво напівфабрикатів з нікелю, хрому, марганцю тощо 

Цей підклас включає також:
- виробництво нікелевого штейну 

27.5 

 

Лиття металів 

2720x 

Ця група включає:
- лиття напівфабрикатів та виливків, виготовлених для третіх осіб 

Ця група не включає:
- лиття готових литих виробів (за каталогом), таких як труби та деталі до них (див. 27.21, 27.22)
- лиття котлів та радіаторів (див. 28.22, 28.30)
- лиття побутових виробів (див. 28.75)
 

27.51 

27.51.0 

Лиття чавуну 

273 

Цей підклас включає:
- лиття напівфабрикатів та виливків з чавуну (у т. ч. сірого, ковкого)
- лиття виливків з чавуну з кулястим графітом 

Цей підклас не включає:
- лиття, яке є частиною процесу виробництва металевих виробів (див. 27 - 36) 

27.52 

27.52.0 

Лиття сталі 

2731x 

Цей підклас включає:
- лиття напівфабрикатів та виливків зі сталі 

Цей підклас не включає:
- лиття, яке є частиною процесу виробництва металевих виробів (див. 27 - 36) 

27.53 

27.53.0 

Лиття легких кольорових металів 

2731x 

Цей підклас включає:
- лиття напівфабрикатів з алюмінію, магнію, титану, берилію, скандію, ітрію
- виробництво виливків з легких металів 

Цей підклас не включає:
- лиття, яке є частиною процесу виробництва металевих виробів (див. 27 - 36) 

27.54 

27.54.0 

Лиття інших кольорових металів 

2732x 

Цей підклас включає:
- лиття виливків з важких кольорових і дорогоцінних металів 

Цей підклас не включає:
- лиття, яке є частиною процесу виробництва металевих виробів (див. 27 - 36) 

28 

 

Виробництво готових металевих виробів 

28 

Цей розділ включає виготовлення виробів з "чистого" металу (деталей, контейнерів, конструкцій), які виконують переважно статичну функцію і не повинні зніматися. До розділів 29 - 36 включені комбінації або з'єднання таких виробів з металу (інколи з іншими матеріалами) в більш складні вузли, які функціонують з рухомими деталями 

28.1 

 

Виробництво будівельних металевих конструкцій та виробів 

 

28.11 

28.11.0 

Виробництво будівельних металевих конструкцій 

 

Цей підклас включає:
- виробництво будівельних збірних металоконструкцій
- виробництво мостів і секцій мостів, башт, ґратчастих щогл з чорних металів
- виробництво інших конструкцій та їх частин з чорних металів та алюмінію
- монтаж та установлення на місці металевих конструкцій 

Цей підклас не включає:
- виробництво секцій для суден (див. 35.11) 

28.12 

28.12.0 

Виробництво будівельних металевих виробів 

2811x 

Цей підклас включає:
- виробництво металевих дверних і віконних блоків, дверних полотен, віконних рам, жалюзі, воріт тощо 

 

28.2 

 

Виробництво металевих резервуарів, радіаторів та котлів центрального опалення 

281x 

28.21 

28.21.0 

Виробництво металевих резервуарів, цистерн та контейнерів 

2812 

Цей підклас включає:
- виробництво металевих резервуарів, баків, цистерн та подібних ємностей місткістю понад 300 л
- виробництво металевих ємностей для стиснених і скраплених газів тощо 

Цей підклас не включає:
- виробництво металевих ємностей місткістю до 300 л: бочок, банок, баків, барабанів, каністр, відер тощо (див. 28.71)
- виробництво транспортних вантажних контейнерів (див. 34.20)
 

28.22 

28.22.0 

Виробництво радіаторів та котлів центрального опалення 

2812x 

Цей підклас включає:
- виробництво радіаторів та котлів центрального опалення, вузлів та деталей до них
- установлення, технічне обслуговування та ремонт котлів центрального опалення промислового типу для опалення багатоквартирних житлових будинків, дистанційного опалення 

Цей підклас не включає:
- виробництво електричних радіаторів (див. 29.71)
- установлення, технічне обслуговування та ремонт радіаторів (див. 45.33.1)
 

28.3 

 

Виробництво парових котлів 

281x 2813 

28.30 

28.30.0 

Виробництво парових котлів 

2813 

Цей підклас включає:
- виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення, для отримання водяної та іншої пари
- виробництво генераторів водяної та іншої пари
- виробництво частин та допоміжного обладнання для парових котлів: конденсаторів, економайзерів, підігрівачів, парозбірників та акумуляторів пари тощо
- виробництво незмонтованих ядерних реакторів, вузлів та деталей до них 

Цей підклас включає також:
- суміжні роботи з прокладання, ремонту та обслуговування трубопровідних систем на промислових об'єктах (хімічних, нафтових тощо), включаючи монтаж вентилів та резервуарів 

Цей підклас не включає:
- виробництво приладів для розділення ізотопів (див. 29.56) 

28.4 

 

Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія 

2891 

28.40 

28.40.0 

Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія 

2891 

Цей підклас включає:
- кування, пресування, об'ємне і листове штампування та профілювання, карбування та фасонування металів для третіх осіб
- порошкову металургію: виробництво виробів з металевого порошку, які одержують в умовах високої температури або під високим тиском 

Цей підклас не включає:
- виробництво тонкоподрібнених металевих порошків (див. 27) 

28.5 

 

Оброблення металів 

2892 

Ця група включає оброблення та нанесення покриттів на метали, загальні механічні операції, які здійснюються, зазвичай, для третіх осіб 

28.51 

28.51.0 

Оброблення та нанесення покриттів на метали 

2892x 

Цей підклас включає:
- нанесення покриттів на метали, анодування металів тощо
- термічне оброблення металів
- обрубання, зачищення поверхні, піскоструминне оброблення, оброблення деталей у обертовому барабані (гаптування), очищення поверхні металів тощо
- фарбування, гравірування, нанесення друкованих знаків (візерунків) на метал тощо
- покривання металів неметалами: пластифікація, емалювання, лакування
- зміцнення (гартування, азотування тощо), полірування металів 

Цей підклас не включає:
- нанесення покриттів з дорогоцінних металів на метали (див. 27.41)
- термінові послуги з гравірування (див. 52.74)
 

28.52 

28.52.0 

Загальні механічні операції 

2892x 

Цей підклас включає:
- свердління, точіння, фрезерування, вирівнювання, електроерозійне оброблення, стругання, притирання, протягування, рихтування, різання, шліфування, зварювання, скручування, рифлення, витравлювання, закладання, набивання, заточування, з'єднання тощо
- різання та виконання написів на металі лазерним променем
- загальне технічне обслуговування та ремонт машин 

Цей підклас не включає:
- кування, пресування, штампування, профілювання; порошкову металургію (див. 28.40)
- оброблення та покривання металів (див. 28.51)
 

28.6 

 

Виробництво ножових виробів, інструментів та залізних виробів 

289x
2893 

28.61 

28.61.0 

Виробництво ножових виробів 

2893x 

Цей підклас включає:
- виробництво столових приборів, таких як ножі, виделки, ложки тощо
- виробництво різноманітних різальних виробів: бритв та лез для гоління, ножиць та машинок для підстригання волосся, манікюрних та педикюрних інструментів тощо 

Цей підклас не включає:
- виробництво ножів та різальних деталей для машин та механічних приладів (див. 28.62)
- виробництво столового, кухонного та іншого посуду (див. 28.75)
- виробництво столових приборів з дорогоцінних металів (див. 36.22)
 

28.62 

28.62.0 

Виробництво інструментів 

2893x 

Цей підклас включає:
- виробництво ножів та різальних деталей для машин та механічних приладів
- виробництво ручних інструментів, таких як щипці, обценьки, викрутки, лопати, сокири, секатори тощо
- виробництво пилок та різальних полотен для пилок, включаючи дискові та ланцюгові пилки
- виробництво змінних робочих частин для ручних та механізованих інструментів (ручних машин), а також інструментів для машин та верстатів: свердел, пробійників, матриць, фрез тощо
- виробництво ковальських інструментів
- виробництво лещат та затискачів, ключів (для кріплення нарізних з'єднань) та інших ручних інструментів 

Цей підклас не включає:
- виробництво ручних інструментів з електроприводом (див. 29.41) 

28.63 

28.63.0 

Виробництво замків 

2893x 

Цей підклас включає:
- виробництво замків, запорів, клямок, шпінгалетів, ключів, петель шарнірів та інших залізних виробів для будівель, меблів, транспортних засобів тощо 

28.7 

 

Виробництво інших готових металевих виробів 

2899 

28.71 

28.71.0 

Виробництво бочок та аналогічних металевих ємностей 

2899x 

Цей підклас включає:
- виробництво металевих ємностей місткістю до 300 л: бочок, відер, бідонів, банок, цистерн, каністр, барабанів тощо 

Цей підклас не включає:
- виробництво металевих цистерн та резервуарів місткістю понад 300 л (див. 28.21) 

28.72 

28.72.0 

Виробництво паковань з легких металів 

2899x 

Цей підклас включає:
- виробництво консервних банок для харчових продуктів, тубів, коробок, ящиків тощо з легких металів
- виробництво металевих кришок, пробок та інших виробів для закупорювання банок, пляшок тощо 

28.73 

28.73.0 

Виробництво виробів з дроту 

2899x 

Цей підклас включає:
- виробництво металевих канатів, тросів, кабелю, плетених стрічок та подібних виробів без електричної ізоляції
- виробництво виробів з металевого дроту: дротяної загорожі, решіток, сіток, тканин тощо
- виробництво електродів та аналогічних виробів для паяння та зварювання
- виробництво цвяхів, шпильок, штирків, кнопок, скріпок, голок швацьких, спиць в'язальних тощо 

Цей підклас не включає:
- виробництво ізольованого проводу та кабелю (див. 31.30) 

28.74 

28.74.0 

Виробництво кріпильних засобів, ланцюгів і пружин 

2899 

Цей підклас включає:
- виробництво заклепок, шайб та подібних неґвинтових виробів
- виробництво ґвинтонарізних виробів: болтів, ґвинтів, гайок, шурупів тощо
- виробництво пружин: плоских, пластинчастих, листових, ґвинтових, торсіонів, ресор тощо
- виробництво листів для пружин
- виробництво ланцюгів, крім привідних ланцюгів 

Цей підклас не включає:
- виробництво шарнірних привідних ланцюгів (див. 29.14)
- виробництво пружин для годинників (див. 33.50)
 

28.75 

28.75.0 

Виготовлення інших готових металевих виробів 

2899 

Цей підклас включає:
- виробництво металевих виробів господарсько-побутового призначення: каструль, сковорід та іншого побутового неелектричного столового та кухонного посуду, плоского посуду з недорогоцінних металів, дрібного приладдя та належностей для кухні, металевих сіток для миття посуду
- виробництво ванн, мийок, мийниць, умивальників, корит та подібних виробів з недорогоцінних металів
- виробництво металевого канцелярського приладдя
- виробництво сейфів, броньованих дверей тощо
- виробництво холодної зброї: щабель, мечів, шпаг, штиків тощо
- виробництво гребних ґвинтів
- виробництво інших виробів з недорогоцінних металів: захисних шлемів, застібок, пряжок, гачків, інформаційних покажчиків тощо 

Цей підклас не включає:
- виробництво столових приборів з дорогоцінних металів (див. 36.22) 

***********************

 

Підсекція DK 

 

Виробництво машин та устатковання 

29 

29 

 

Виробництво машин та устатковання 

29 

Цей розділ включає виробництво машин та устатковання, які призначені для механічного, термічного оброблення матеріалів або здійснення інших операцій, наприклад, підіймально-транспортних, операцій з розмелювання, зважування, пакування тощо, у тому числі елементів механічних передач та приводів, спеціально виготовлених запасних частин до них. В структурі розділу розрізняється виробництво машин та устатковання загального і спеціального призначення.
Розділ включає види діяльності з виробництва:
- двигунів (крім електричних), турбін, насосів, компресорів, елементів механічних передач та приводів;
- печей, пальників, підіймально-транспортного, промислового холодильного та вентиляційного устатковання, інших машин та устатковання загального призначення (для зважування, фасування та пакування товарів, фільтрування та очищення води тощо);
- машин та устатковання спеціального призначення: для сільського та лісового господарства, металургії, добувної промисловості, будівництва, харчової та легкої промисловості тощо;
- верстатів;
- зброї та боєприпасів;
- побутових приладів (електричних і неелектричних). 

Цей розділ не включає:
- оброблення металів (див. 28.5)
- виробництво офісної техніки та комп'ютерного обладнання (див. 30)
- виробництво електричних машин та устатковання (див. 31)
- виробництво апаратури для радіо, телебачення та зв'язку (див. 32)
- виробництво медичної техніки, вимірювальних засобів, оптичних приладів та устатковання, годинників тощо (див. 33)
- виробництво транспортних засобів та устатковання (див. 34, 35)
 

29.1 

 

Виробництво механічного устатковання 

291 

29.11 

 

Виробництво двигунів та турбін 

2911 

 

29.11.1 

Виробництво двигунів та турбін 

 

Цей підклас включає:
- виробництво поршневих двигунів внутрішнього згоряння та їх частин (крім авіаційних, автомобільних та мотоциклетних двигунів): суднових двигунів, двигунів для залізничного та іншого рейкового транспорту, двигунів промислового типу тощо
- виробництво турбін та їх частин: водяної та іншої пари, гідравлічних турбін, їх робочих коліс та керувальних механізмів (напрямного апарату), виробництво газових турбін 

Цей підклас не включає:
- виробництво та ремонт повітряних двигунів (див. 29.12)
- виробництво та ремонт електродвигунів та генераторів змінного та постійного струму (див. 31.10)
- виробництво електроустатковання для запалювання та запуску двигунів внутрішнього згоряння (див. 31.61)
- виробництво двигунів для автомобілів, мотоциклів (див. 34.10), літаків (див. 35.30)
- виробництво та ремонт турбоґвинтових та турбореактивних двигунів (див. 35.30)
 

 

29.11.3 

Ремонт і технічне обслуговування двигунів та турбін 

 

 

29.11.4 

Монтаж двигунів та турбін 

 

29.12 

Виробництво насосів, компресорів та гідравлічних систем 

2912x 

 

29.12.1 

Виробництво насосів, компресорів та гідравлічних систем 

 

Цей підклас включає:
- виробництво повітряних або вакуумних насосів, повітряних та інших газових компресорів
- виробництво гідравлічних насосів, обладнаних або необладнаних вимірювальними приладами
- виробництво вузлів і деталей до насосів, компресорів та гідравлічних систем 

Цей підклас включає також:
- виробництво гідравлічного привідного устатковання, а також пневматичних та повітряних двигунів 

Цей підклас не включає:
- виробництво гідродинамічних передач (гідромуфт та гідротрансформаторів) (див. 29.14) 

 

29.12.2 

Ремонт і технічне обслуговування насосів, компресорів та гідравлічних систем 

 

 

29.12.3 

Монтаж насосів, компресорів та гідравлічних систем 

 

29.13 

29.13.0 

Виробництво кранів і клапанів 

2912x 

Цей підклас включає:
- виробництво промислових трубопровідних кранів і клапанів, включаючи регулювальні, запобіжні та впускні клапани, тощо
- виробництво водопровідних вентилів, кранів і клапанів
- виробництво вентилів, кранів і клапанів для опалювальних систем тощо
- виробництво деталей до вентилів, кранів і клапанів та подібних виробів
- монтаж, технічне обслуговування та ремонт промислових кранів і клапанів 

Цей підклас не включає:
- виробництво клапанів з незміцненої ґуми, скла чи кераміки (див. 25.13, 26.15, 26.24)
- виробництво впускних та випускних клапанів двигунів внутрішнього згоряння (див. 34.30, 35.30)
- сантехнічні роботи в будинках (див. 45.33)
 

29.14 

29.14.0 

Виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач та приводів 

2913 

Цей підклас включає:
- виробництво кулькових та роликових підшипників
- виробництво елементів механічних передач: передавальних валів та кривошипів, кулачкових валів, колінчастих валів, карданних механізмів тощо, корпусів та вкладників підшипників
- виробництво зубчастих коліс, зубчастих передач, редукторів, мультиплікаторів, фрикційних передач та інших механізмів для змінювання швидкостей
- виробництво махових коліс та шківів, включаючи поліспасти
- виробництво роликових та шарнірних привідних ланцюгів
- виробництво зчеплень і з'єднань для валів
- виробництво муфт
- виробництво гідродинамічних передач (гідромуфт та гідротрансформаторів)
- виробництво деталей до підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач та приводів
- монтаж, технічне обслуговування і ремонт зубчастих передач та елементів механічних передач 

Цей підклас не включає:
- виробництво ланцюгів, крім привідних (див. 28.74)
- виробництво електромагнітних муфт (31.62)
- установлення, технічне обслуговування та ремонт елементів механічних передач для автомобілів та мотоциклів (див. 50.20, 50.40.4)
 

29.2 

 

Виробництво машин та устатковання загального призначення 

291x 

29.21 

29.21.0 

Виробництво печей та пічних пальників 

2914x 

Цей підклас включає:
- виробництво електричних та інших промислових та лабораторних печей, включаючи сміттєспалювальні печі
- виробництво пальників, форсунок
- виробництво деталей до печей та пічних пальників
- монтаж, технічне обслуговування і ремонт печей та пічних пальників 

Цей підклас включає також:
- виробництво автоматичних топок, колосникових решіток, пристроїв для механічного чи автоматичного завантаження печей та видалення золи тощо 

Цей підклас не включає:
- виробництво сільськогосподарських сушарок (див. 29.53)
- виробництво неелектричних хлібопекарських печей (див. 29.53)
- виробництво сушарок для деревини, паперової маси, паперу чи картону (див. 29.56)
- виробництво побутових печей (див. 29.71)
- виробництво медичних та лабораторних стерилізаторів (див. 33.10)
 

29.22 

 

Виробництво підіймально-транспортного устатковання 

2915 

 

29.22.1 

Виробництво підіймально-транспортного устатковання 

 

Цей підклас включає:
- виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устатковання з ручним або механічним приводом: талів, лебідок, кабестанів, домкратів, дерик-кранів, мостових та баштових кранів, мостових перевантажувачів, портальних кранів та інших підіймальних кранів, навантажувачів промислового типу, забезпечених або не забезпечених підіймальними та вантажно-розвантажувальними пристроями (самохідними або несамохідними), механічних маніпуляторів та промислових роботів, призначених для підіймальних та вантажно-розвантажувальних робіт
- виробництво конвеєрів, канатних доріг, транспортерів тощо
- виробництво ліфтів, ескалаторів та рухомих доріжок тощо
- виробництво вузлів та деталей до підіймально-транспортного устатковання 

Цей підклас не включає:
- виробництво підйомників безперервної дії та конвеєрів для підземних робіт (див. 29.52)
- виробництво екскаваторів, включаючи одноківшеві, та ківшових навантажувачів (див. 29.52)
- виробництво промислових роботів широкого застосування (див. 29.56)
- виробництво плавучих, залізничних та автомобільних кранів (див. 35.11, 35.20, 34.10)
- установлення та монтаж ліфтів та ескалаторів (див. 45.31)
 

 

29.22.2 

Ремонт, технічне обслуговування та монтаж підіймально-транспортного устатковання 

 

Цей підклас включає також:
- ремонт та технічне обслуговування ліфтів та ескалаторів 

29.23 

29.23.0 

Виробництво промислового холодильного та вентиляційного устатковання 

2919x 

Цей підклас включає:
- виробництво промислового холодильного та морозильного устатковання, теплових насосів
- виробництво кондиціонерів
- виробництво теплообмінників
- виробництво промислових вентиляторів
- виробництво вузлів та деталей до промислового холодильного та вентиляційного устатковання
- монтаж, технічне обслуговування та ремонт промислового холодильного та вентиляційного устатковання 

Цей підклас не включає:
- виробництво сільськогосподарських сушарок (див. 29.53)
- виробництво побутових холодильних та морозильних приладів, вентиляторів (див. 29.71)
- установлення вентиляційних, охолоджувальних систем, систем кондиціювання повітря в житлових та службових приміщеннях (див. 45.33)
- ремонт та технічне обслуговування побутового електричного холодильного та вентиляційного устатковання (52.72.2)
 

29.24 

 

Виробництво інших машин та устатковання загального призначення 

2919x 

 

29.24.1 

Виробництво інших машин та устатковання загального призначення 

 

Цей підклас включає:
- виробництво устатковання для зважування: побутових ваг та ваг для магазинів, стаціонарних та конвеєрних ваг, гир тощо
- виробництво устатковання для очищення і фільтрації рідин
- виробництво устатковання для розкидання, розсіювання, розбризкування, розпилювання рідин або порошків: розпилювачів, вогнегасників, піскоструминних та пароструминних пристроїв тощо
- виробництво пакувальних та загортальних машин: машин для наповнення та розливання, закупорювання, закочування, закривання, пломбування, наклеювання етикеток тощо
- виробництво машин для миття, сушіння пляшок та газування напоїв
- виробництво дистиляційних установок та ректифікаційних колон для нафтопереробних заводів, хімічної промисловості, виробництва напоїв тощо
- виробництво газогенераторів
- виробництво каландрів та каландрового устатковання промислового типу
- виробництво центрифуг
- виробництво прокладок та ущільнювачів з листового металу в поєднанні з іншим матеріалом, або таких, які містять два чи більше шарів металу
- виробництво торгових автоматів
- виробництво посудомийних машин промислового типу
- виробництво вузлів і деталей до машин та устатковання загального призначення, віднесених до цього підкласу 

Цей підклас не включає:
- виробництво сільськогосподарських обприскувачів (див. 29.32)
- виробництво прокатних станів та валків до них, устатковання для виробництва листового скла (див. 29.51, 29.56)
- виробництво молочних сепараторів (див. 29.53)
- виробництво побутових вентиляторів (див. 29.71)
- виробництво високочутливих лабораторних ваг (див. 33.20)
 

 

29.24.3 

Монтаж інших машин та устатковання загального призначення 

 

 

29.24.4 

Ремонт і технічне обслуговування інших машин та устатковання загального призначення 

 

29.3 

 

Виробництво машин та устатковання для сільського та лісового господарства 

292x 2921 

29.31 

29.31.0 

Виробництво тракторів для сільського та лісового господарства 

 

Цей підклас включає:
- виробництво тракторів для сільського та лісового господарства
- виробництво тракторів, які керуються водієм, що йде поруч
- монтаж, технічне обслуговування і ремонт тракторів для сільського та лісового господарства 

Цей підклас не включає:
- виробництво тягачів для напівпричепів (див. 34.10)
- виробництво причепів та напівпричепів (див. 34.20)
 

29.32 

 

Виробництво інших машин та устатковання для сільського та лісового господарства 

2921x 

 

29.32.1 

Виробництво інших машин та устатковання для сільського та лісового господарства 

 

Цей підклас включає:
- виробництво косарок, включаючи газонокосарки
- виробництво сільськогосподарських самозавантажувальних та саморозвантажувальних причепів та напівпричепів
- виробництво сільськогосподарських машин для підготування ґрунту, садіння рослин, внесення добрив: плугів, розкидачів добрив, сівалок, борін тощо
- виробництво машин для збирання урожаю: комбайнів, молотарок, сортувальних машин тощо
- виробництво доїльних апаратів
- виробництво машин для захисту сільськогосподарських культур, включаючи обприскувачі
- виробництво інших сільськогосподарських машин та устатковання для птахівництва, бджільництва, підготування кормів тощо, для очищення, сортування та маркування яєць, фруктів, насіння, зерна тощо
- виробництво вузлів та деталей до машин для сільського та лісового господарства, віднесених до цього підкласу 

Цей підклас не включає:
- виробництво ручних інструментів для сільського та лісового господарства й садівництва (див. 28.62)
- виробництво навантажувачів (див. 29.22)
- виробництво молочних сепараторів (див. 29.53)
- виробництво причепів та напівпричепів (див. 34.20)
 

 

29.32.4 

Ремонт, технічне обслуговування і монтаж інших машин та устатковання для сільського та лісового господарства 

 

29.4 

 

Виробництво верстатів 

292x 2922 

29.41 

29.41.0 

Виробництво портативних електромеханічних та пневматичних ручних інструментів 

 

Цей підклас включає:
- виробництво електромеханічних та пневматичних ручних інструментів будь-якого призначення, але обов'язково портативних, та деталей до них
- виробництво ручних інструментів з електроприводом 

Цей підклас не включає:
- виробництво змінних робочих частин ручних та механізованих інструментів, а також інструментів для верстатів (див. 28.62) 

29.42 

29.42.0 

Виробництво верстатів для оброблення металу 

 

Цей підклас включає:
- виробництво верстатів, що працюють за спеціальною технологією
- виробництво оброблювальних центрів, верстатних агрегатів
- виробництво спеціальних верстатів для оброблення металу шляхом видалення його частини, включаючи лазерне, ультразвукове та електроерозійне оброблення: токарних, свердлильних, розточувальних та інших верстатів
- виробництво верстатів для оброблення металу без видалення його частини під час оброблення: ковальсько-пресового обладнання, волочильних верстатів тощо
- виробництво інших верстатів для оброблення металу
- виробництво вузлів та приладдя до верстатів для оброблення металу 

Цей підклас не включає:
- виробництво змінних робочих частин ручних та механізованих інструментів, а також інструментів для верстатів (див. 28.62)
- виробництво машин та устатковання для металургії (див. 29.51)
- виробництво машин та устатковання для добувної промисловості (див. 29.52)
 

29.43 

 

Виробництво інших верстатів 

 

 

29.43.1 

Виробництво інших верстатів 

 

Цей підклас включає:
- виробництво верстатів для оброблення деревини, каменю та інших подібних твердих матеріалів; пресів для виготовлення панелей зі стружки та подібних виробів
- виробництво устатковання для зварювання та паяння
- виготовлення пристроїв для кріплення інструментів до верстатів, різенарізних автоматичних головок, ділильних головок та інших спеціальних пристроїв для верстатів
- виготовлення вузлів і пристроїв до верстатів для оброблення дерева та інших матеріалів, зварювального устатковання 

Цей підклас не включає:
- виробництво змінних робочих частин ручних та механізованих інструментів, а також інструментів та оснащення для верстатів (див. 28.62) 

 

29.43.2 

Ремонт, технічне обслуговування та монтаж верстатів 

 

 

 

Цей підклас включає:
- ремонт, технічне обслуговування та монтаж портативних електромеханічних та пневматичних ручних інструментів, верстатів для оброблення металу, дерева та інших матеріалів, зварювального устатковання, віднесених до підкласів 29.41.0, 29.42.0 та 29.43.1 

 

29.5 

 

Виробництво інших машин та устатковання спеціального призначення 

292x 

29.51 

 

Виробництво машин та устатковання для металургії 

2923 

 

29.51.1 

Виробництво машин та устатковання для металургії 

 

Цей підклас включає:
- виробництво машин та устатковання для оброблення рідких металів: конверторів, виливниць, ковшів, розливних та ливарних машин тощо
- виробництво прокатних станів та валків до них
- виробництво вузлів та деталей до машин та устатковання для металургії 

Цей підклас не включає:
- виробництво волочильних верстатів (див. 29.42)
- виробництво опок та ливарних форм (крім виливниць) (див. 29.56)
 

 

29.51.2 

Монтаж машин та устатковання для металургії 

 

 

29.51.3 

Ремонт і технічне обслуговування машин та устатковання для металургії 

 

29.52 

 

Виробництво машин та устатковання для добувної промисловості й будівництва 

2924 

 

29.52.1 

Виробництво машин та устатковання для добувної промисловості й будівництва 

 

Цей підклас включає:
- виробництво підйомників безперервної дії та конвеєрів для підземних робіт
- виробництво бурильних, врубових та прохідницьких машин, іншого устатковання для проходки тунелів
- виробництво машин для оброблення мінералів просіюванням, сортуванням, розділенням тощо
- виробництво формувальних машин для виготовлення піщаних ливарних форм
- виробництво бетонозмішувачів та змішувачів будівельних розчинів
- виробництво землерийних машин: бульдозерів, у тому числі із поворотним відвалом, грейдерів, скреперів, дорожніх котків, планувальників, одноківшевих екскаваторів, ківшових навантажувачів тощо
- виробництво відвалів бульдозерів
- виробництво устатковання для забивання і висмикування паль, розподілювачів будівельного розчину, бітуму, устатковання для оброблення поверхні бетону тощо
- виробництво гусеничних будівельних тракторів
- виробництво вузлів і деталей до машин та устатковання для добувної промисловості й будівництва 

Цей підклас не включає:
- виробництво підіймально-транспортного устатковання (див. 29.22)
- виробництво верстатів для оброблення каменю, включаючи оброблення поверхні каменю (див. 29.43)
- виробництво морських бурових платформ (див. 35.11) та автобурових платформ (див. 34.10)
 

 

29.52.3 

Ремонт і технічне обслуговування машин та устатковання для добувної промисловості й будівництва 

 

 

29.52.4 

Монтаж машин та устатковання для добувної промисловості й будівництва 

 

29.53 

 

Виробництво машин та устатковання для перероблення сільгосппродуктів 

2925 

 

29.53.1 

Виробництво машин та устатковання для перероблення сільгосппродуктів 

 

Цей підклас включає виробництво машин та устатковання для виготовлення харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів:
- для молочної промисловості: сепараторів, гомогенізаторів, опромінювачів, масловиготівників, маслоробок
- для виробництва сиру: гомогенізаторів, сироробних ванн, машин для формування, пресів тощо
- для борошномельної промисловості: млинів, вальців, дозаторів, просіювачів, сит, машин для очищення від висівок, змішувачів, рисолущильних та горохолущильних машин тощо
- для виноробства, виготовлення сидру, фруктових соків: пресів, дробарок, подрібнювачів тощо
- для хлібопекарської промисловості, для виготовлення макаронів, спагеті та подібних макаронних виробів: неелектричних хлібопекарських печей, змішувачів і роз'єднувачів для тіста, машин для формування або дозування тіста тощо
- для виготовлення різних харчових продуктів: кондитерських виробів, какао, шоколаду, цукру; для перероблення м'яса та птиці; оброблення фруктів, горіхів та овочів; оброблення риби, молюсків та інших морепродуктів; для промислового оброблення або виробництва харчових продуктів, включаючи напої
- для виготовлення тваринних жирів та олії
- для перероблення тютюну, виробництва сигарет, сигар, тютюну для люльок, жувального та нюхального тютюну
- для приготування їжі у готелях та ресторанах
- виробництво сільськогосподарських сушарок
- виробництво вузлів і деталей до машин та устатковання для перероблення сільгосппродуктів 

Цей підклас не включає:
- виробництво пакувальних та загортальних машин, устатковання для зважування (див. 29.24)
- виробництво машин для очищення, сортування та маркування яєць, фруктів, насіння, зерна тощо (див. 29.32)
 

 

29.53.2 

Монтаж машин та устатковання для перероблення сільгосппродуктів 

 

 

29.53.3 

Ремонт і технічне обслуговування машин та устатковання для перероблення сільгосппродуктів 

 

29.54 

 

Виробництво машин та устатковання для виготовлення текстильних, швейних, хутряних та шкіряних виробів 

2926 

 

29.54.1 

Виробництво машин та устатковання для виготовлення текстильних, швейних, хутряних та шкіряних виробів 

 

Цей підклас включає:
- виробництво машин та устатковання для виготовлення текстильних виробів: машин для підготування, виробництва, формування, розтягування, текстурування та різання хімічних текстильних волокон, матеріалів та пряжі; машин для підготування натуральних текстильних волокон: попередньочесальних, тіпальних машин, машин для розкладання бавовни, машин для промивання вовни, карбонізаторів вовни, гребенечесальних та кардочесальних машин, рівничних машин тощо; прядильних машин; машин для підготування пряжі: мотальних, снувальних тощо; ткацьких верстатів, включаючи ручні; в'язальних машин; машин для виробництва сіткових полотен, тюлю, мережив, тасьми, басону тощо
- виробництво допоміжних механізмів та устатковання для текстильної промисловості: ремізних рам, жакардових механізмів, автоматичних вимикачів, механізмів заміни човників, веретен тощо
- виробництво машин та устатковання для оброблення тканин: вибілювання, фарбування, апретування, оздоблення, нанесення покриттів або просочування текстильних тканин; машин та устатковання для намотування, розмотування, складання, різання, крою, плісирування, насікання зубчиків на тканинах тощо
- виробництво машин та устатковання для пралень: прасувальних машин, включаючи прасувальні преси, пральних та сушильних машин, машин для хімічного чищення
- виробництво швейних машин, голівок та голок для швейних машин
- виробництво машин та устатковання для виробництва й оброблення повсті, фетру та інших нетканих матеріалів
- виробництво машин та устатковання для оброблення шкіри: для підготування, дублення шкур і оброблення шкіри; машин та устатковання для виробництва і ремонту взуття та інших виробів зі шкіри або хутра
- виробництво вузлів та деталей до машин та устатковання для виготовлення текстильних, швейних, хутряних та шкіряних виробів 

Цей підклас не включає:
- виробництво перфорованого паперу для жакардових машин (див. 21.25)
- виробництво прасувальних машин каландрового типу (див. 29.24)
- виробництво брошурувально-палітурного устатковання (див. 29.56)
- виробництво побутових пральних машин та сушарок (див. 29.71)
 

 

29.54.2 

Ремонт, технічне обслуговування і монтаж машин та устатковання для виготовлення текстильних, швейних, хутряних та шкіряних виробів 

 

29.55 

 

Виробництво машин та устатковання для виробництва паперу та картону 

2929x 

 

29.55.1 

Виробництво машин та устатковання для виробництва паперу та картону 

 

Цей підклас включає:
- виробництво машин та устатковання для виробництва паперової маси, паперу та картону, виробів з паперу та картону
- виробництво вузлів і деталей до машин та устатковання для виробництва паперу та картону 

Цей підклас не включає:
- виробництво сушарок для деревини, паперової маси, паперу чи картону (див. 29.56) 

 

29.55.2 

Ремонт, технічне обслуговування і монтаж машин та устатковання для виробництва паперу та картону 

 

29.56 

 

Виробництво машин та устатковання спеціального призначення, н. в. і. г. 

2929x 

 

29.56.1 

Виробництво машин та устатковання спеціального призначення, н. в. і. г. 

 

Цей підклас включає виробництво решти машин та устатковання спеціального призначення, не віднесених до інших групувань, наприклад:
- екструдерів, прес-форм, машин для виробництва та відновлення пневматичних шин та інших машин для виробництва виробів з ґуми або пластмас
- виробництво друкарського та брошурувально-палітурного устатковання
- виробництво опок, ливарних форм, ливарних піддонів, ливарних моделей, форм для будь-яких матеріалів
- машин для збирання ламп розжарювання, електронних ламп та електронно-променевих пристроїв, машин або приладів для розділення ізотопів, для виробництва та гарячого оброблення скла та скляних виробів, скловолокон та склопряжі, машин для виробництва канатів тощо
- виробництво сушарок для деревини, паперової маси, паперу чи картону; сушарок відцентрових для білизни
- виробництво промислових роботів широкого застосування тощо
- виробництво вузлів і деталей до машин та устатковання спеціального призначення, віднесених до цього підкласу 

Цей підклас не включає:
- виробництво верстатів для оброблення твердої гуми, твердих пластмас та холодного оброблення скла (див. 29.43)
- виробництво побутових приладів (див. 29.7)
 

 

29.56.5 

Монтаж машин та устатковання спеціального призначення, н. в. і. г. 

 

 

29.56.6 

Ремонт і технічне обслуговування машин та устатковання спеціального призначення, н. в. і. г. 

 

29.6 

 

Виробництво зброї та боєприпасів 

292x
2927 

29.60 

29.60.0 

Виробництво зброї та боєприпасів 

2927 

Цей підклас включає:
- виробництво танків та інших бойових машин
- виробництво артилерійських снарядів та балістичних ракет
- виробництво легкої зброї
- виробництво боєприпасів
- виробництво вузлів і деталей до зброї та боєприпасів
- монтаж, технічне обслуговування і ремонт зброї 

Цей підклас включає також:
- виробництво вогнепальної мисливської та спортивної зброї, вогнепальної зброї для самозахисту та боєприпасів до цих видів зброї
- виробництво вибухових пристроїв, таких як бомби, міни та торпеди 

Цей підклас не включає:
- виробництво детонаторів, зривників, сигнальних та освітлювальних ракет (див. 24.61)
- виробництво холодної зброї: шабель, мечів, шпаг, штиків тощо (див. 28.75)
- виробництво броньованих інкасаторських машин (див. 34.10)
- монтаж, технічне обслуговування зброї та боєприпасів на місцях їх зберігання (у військових частинах) (див. 75.22)
 

29.7 

 

Виробництво побутових приладів 

293 

29.71 

29.71.0 

Виробництво електричних побутових приладів 

2930x 

Цей підклас включає:
- виробництво електричних побутових приладів: холодильників та морозильних камер, посудомийних машин, пральних машин та сушарок, пилососів, підлогонатирачів, сміттєподрібнювачів, млинів, м'ясорубок, міксерів, соковижималок, консервовідкривачів, електробритв, електричних зубних щіток, ножегострил, кухонних вентиляторів та витяжних пристроїв тощо
- виробництво побутових електронагрівальних приладів: електричних водонагрівачів, електроковдр, сушарок для волосся, гребінців, щіток, бігуді, електропрасок, обігрівачів приміщень, вентиляторів, електропечей, мікрохвильових печей, кухонних плит, підігрівачів для посуду, тостерів, кавоварок, чайників, сковорід, грилів, радіаторів, нагрівальних резисторів (нагрівачів опору) тощо
- виробництво вузлів та деталей до електричних побутових приладів 

Цей підклас включає також:
- виробництво, технічне обслуговування і ремонт професійних приладів: нагрівального устатковання для уникнення утворення криги на шляхах, для підігріву ґрунту, інфрачервоних радіаторів для зовнішнього використання тощо 

Цей підклас не включає:
- виробництво швейних машин (див. 29.54)
- виготовлення сушарок відцентрових для білизни (див. 29.56)
- ремонт та технічне обслуговування побутових електроприладів (див. 52.72.2)
 

29.72 

29.72.0 

Виробництво неелектричних побутових приладів 

2930x 

Цей підклас включає:
- виробництво неелектричних побутових приладів для приготування їжі, неелектричних нагрівальних пристроїв: обігрівачів приміщень, кухонних плит, жаровень, печей, водонагрівачів тощо
- виробництво вузлів та деталей до неелектричних побутових приладів 

Цей підклас не включає:
- виробництво машин та устатковання для приготування їжі у готелях та ресторанах (див. 29.53)
- ремонт неелектричних побутових приладів (див. 52.74)
 

*********************

Підсекція DL 

 

Виробництво електричного, електронного та оптичного устатковання 

 

30 

 

Виробництво офісного устатковання та електронно-обчислювальних машин 

30 

Цей розділ включає виробництво офісного устатковання (машин для опрацювання текстів, фотокопіювальних машин, касових апаратів тощо), електронно-обчислювальних машин та іншого устатковання для оброблення інформації (комп'ютерів, периферійних пристроїв), а також їх монтаж та установлення виробниками. 

Цей розділ не включає:
- виготовлення електронних компонентів (див. 32.10)
- виготовлення прикладних програм (див. 72.21)
- здавання в оренду офісного устатковання та електронно-обчислювальних машин, за винятком, коли вони здаються в оренду виробником, тобто йдеться про одну з форм реалізації продукції (див. 71.33)
- технічне обслуговування і ремонт офісного устатковання та електронно-обчислювальних машин, персональних комп'ютерів (див. 72.50)
 

30.0 

 

Виробництво офісного устатковання та електронно-обчислювальних машин 

300 

30.01 

 

Виробництво офісного устатковання 

3000x 

 

30.01.1 

Виробництво офісного устатковання 

 

Цей підклас включає:
- виробництво друкарських машин
- виробництво машин для опрацювання текстів
- виробництво копіювально-розмножувального устатковання (гектографів, ротаторів, листових офсетних копіювальних апаратів), адресувальних машин тощо
- виробництво калькуляторів, касових апаратів, маркувальних машин, квитково-касових машин тощо
- виробництво інших офісних машин та устатковання для сортування, підрахування та пакування монет, банкоматів, машин для укладання у конверти поштової кореспонденції та інших машин для оброблення пошти, машинок для загострення олівців, перфораторів, скобозшивачів тощо
- виробництво вузлів та приладдя до офісного устатковання 

Цей підклас не включає:
- технічне обслуговування та ремонт офісного устатковання (див. 72.50) 

 

30.01.2 

Монтаж та установлення офісного устатковання 

 

Цей підклас включає:
- монтаж та установлення офісного устатковання його виробниками 

30.02 

 

Виробництво електронно-обчислювальних машин та іншого устатковання для оброблення інформації 

3000x 

 

30.02.1 

Виробництво електронно-обчислювальних машин та іншого устатковання для оброблення інформації 

 

Цей підклас включає:
- виробництво машин для автоматичного оброблення даних, у тому числі мікро-ЕОМ: цифрових, аналогових та аналого-цифрових (гібридних) обчислювальних машин
- виробництво периферійних пристроїв: принтерів, терміналів, магнітних та оптичних зчитувальних пристроїв, машин для запису даних у кодованому вигляді на носії даних
- виробництво вузлів і приладдя до електронно-обчислювальних машин та іншого устатковання для оброблення інформації 

Цей підклас не включає:
- виробництво елементів для електронно-обчислювальних машин (див. 32.10)
- виробництво електронних ігор (див. 36.50)
- установлення персональних комп'ютерів, якщо ці послуги супроводжують процес торгівлі (див. 52.48.1)
- ремонт та технічне обслуговування електронно-обчислювальних машин, персональних комп'ютерів (див. 72.50)
 

 

30.02.2 

Монтаж і установлення електронно-обчислювальних машин та іншого устаткований для оброблення інформації 

 

Цей підклас включає:
- монтаж та установлення електронно-обчислювальних машин та іншого устатковання для оброблення інформації виробниками 

31 

 

Виробництво електричних машин та устатковання 

31 

31.1 

 

Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів 

311 

31.10 

 

Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів 

3110 

 

31.10.1 

Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів 

 

Цей підклас включає:
- виробництво електродвигунів і генераторів змінного та постійного струму
- виробництво універсальних електродвигунів (змінного/постійного струму)
- виробництво установок електрогенераторних
- виробництво обертових електричних перетворювачів
- виробництво електричних трансформаторів
- виробництво електричних реакторів
- виробництво котушок індуктивності, інверторів, статичних електричних перетворювачів, включаючи напівпровідникові полікристалічні тощо
- виробництво вузлів та деталей до електродвигунів, генераторів і трансформаторів 

Цей підклас не включає:
- виробництво електрогенераторів та стартерів для транспортних засобів (див. 31.61)
- виробництво діодних випрямлячів (див. 32.10)
 

 

31.10.2 

Ремонт та технічне обслуговування електродвигунів, генераторів і трансформаторів 

 

 

31.10.3 

Монтаж електродвигунів, генераторів і трансформаторів 

 

31.2 

 

Виробництво електророзподільної та контрольної апаратури 

312 

31.20 

 

Виробництво електророзподільної та контрольної апаратури 

3120 

 

31.20.1 

Виробництво електророзподільної та контрольної апаратури 

 

Цей підклас включає:
- виробництво електроапаратури для комутації або захисту електричних ланцюгів, для їх приєднання або підключення до них: перемикачів, вимикачів, переривачів, роз'єднувачів, плавких запобіжників, блискавковідводів, розрядників, обмежувачів напруги, штепселів, вилок, розподільних коробок, реле, розеток, патронів для ламп тощо
- виробництво розподільних щитів, панелей, пультів керування, стендів, шаф керування тощо
- виробництво вузлів до електророзподільної та контрольної апаратури 

Цей підклас не включає:
- виробництво дроту, стрижнів та пластин для плавких запобіжників (див. 27.4)
- виробництво вугільних та графітових електродів (див. 31.62)
- виробництво щитів, панелей, стійок тощо, які використовуються в телефонному та телеграфному зв'язку (див. 32.20)
- прокладання електропроводів та установлення електроарматури в будинках та на інших будівельних об'єктах (див. 45.31)
 

 

31.20.2 

Ремонт і технічне обслуговуванння електророзподільної та контрольної апаратури 

 

 

31.20.3 

Монтаж електророзподільної та контрольної апаратури 

 

31.3 

 

Виробництво ізольованого проводу та кабелю 

313 

31.30 

31.30.0 

Виробництво ізольованого проводу та кабелю 

3130 

Цей підклас включає:
- виробництво ізольованого проводу, кабелю, стрічок та інших ізольованих провідників зі з'єднувальними елементами або без них
- виробництво волоконно-оптичного кабелю для передавання кодованих даних: сигналів електрозв'язку, відеосигналів, керувальних та інформаційних сигналів тощо 

Цей підклас не включає:
- виробництво неізольованого дроту з кольорових металів (див. 27.4)
- виробництво неізольованих металевих канатів, тросів, кабелю, а також ізольованого кабелю, що не можуть бути використані в якості провідників (див. 28.73)
- виробництво комплектів проводів запалювання для двигунів та інших комплектів проводів для транспортних засобів (див. 31.61)
- виробництво волоконних світловодів та волоконно-оптичного кабелю для прямого передавання зображень: для ендоскопії, освітлення, отримання прямих зображень (див. 33.40)
 

31.4 

 

Виробництво гальванічних елементів (електричних акумуляторів та первинних елементів) 

314 

31.40 

31.40.0 

Виробництво гальванічних елементів (електричних акумуляторів та первинних елементів) 

3140 

Цей підклас включає:
- виробництво первинних елементів та батарей первинних елементів, вузлів та деталей до них
- виробництво електричних акумуляторів та акумуляторних батарей, вузлів та деталей до них 

31.5 

 

Виробництво електричних ламп та освітлювального устатковання 

315 

31.50 

31.50.0 

Виробництво електричних ламп та освітлювального устатковання 

3150 

Цей підклас включає:
- виробництво ламп розжарення та газорозрядних ламп: ультрафіолетових, інфрачервоних, дугових тощо
- виробництво електричних світильників та освітлювального устатковання: переносних, настільних, настінних, підлогових, стельових, підвісних, нічних світильників, світлових дорожніх знаків, інформаційних табло та покажчиків, імпульсних ламп, електричних гірлянд, прожекторів та освітлювачів тощо
- виробництво неелектричних освітлювальних приладів, в яких використовується будь-яке джерело світла, крім електричного (свічки, олія, гас тощо)
- виробництво вузлів і деталей до електричних ламп та освітлювального устатковання, крім скляних чи пластмасових 

31.6 

 

Виробництво іншого електричного устатковання 

319 

31.61 

31.61.0 

Виробництво електричного устатковання для двигунів і транспортних засобів 

3190x 

Цей підклас включає:
- виробництво електроустатковання для запалювання та запуску двигунів внутрішнього згоряння: магнето, стартерів-генераторів, котушок запалювання, свічок запалювання, стартерів, пускових двигунів, генераторів постійного та змінного струму тощо
- виробництво електричного освітлювального, звукового та світлосигнального (візуальної сигналізації) устатковання для автомобілів, мотоциклів, велосипедів: фар, клаксонів, сирен тощо
- виробництво комплектів проводів запалювання для двигунів та інших комплектів проводів для транспортних засобів
- виробництво склоочисників, склообігрівачів, антиобліднювачів та антизапотівачів скла для автомобілів і мотоциклів
- виробництво вузлів та деталей до електроустатковання для двигунів і транспортних засобів
- монтаж електричного устатковання для двигунів та транспортних засобів, що здійснюється виробником зазначеного устатковання, а також для третіх осіб 

31.62 

 

Виробництво іншого електричного устатковання, н. в. і. г. 

3190x 

 

31.62.1 

Виробництво іншого електричного устатковання, н. в. і. г. 

 

Цей підклас включає:
- виробництво електричного устатковання для сигналізації, забезпечення безпеки, контролю та регулювання руху транспортних засобів на автошляхах, залізницях, внутрішніх водних шляхах, в морських та річкових портах, аеропортах
- виробництво різних електричних пристроїв звукової або світлової сигналізації: дзвінків, сирен, світлових табло, пристроїв пожежної, охоронної та протизламної сигналізації тощо
- виробництво електромагнітів, включаючи електромагнітні та магнітні затискачі, патронів, гальм, муфт та вантажопідіймальних пристроїв
- виробництво електричних ізоляторів та електроізоляційної арматури, крім скляних та керамічних
- виробництво електроізоляційної арматури для електричних машин та устатковання, крім керамічної та пластмасової
- виробництво вугільних та графітових електродів
- виробництво ізоляційних трубок та їх з'єднувальних частин із недорогоцінних металів з ізоляційним покриттям
- виробництво різних спеціалізованих електричних машин та устатковання: прискорювачів заряджених частинок, генераторів сигналів, міношукачів тощо
- виробництво вузлів та деталей до електроустатковання, віднесеного до цього підкласу 

Цей підклас не включає:
- виробництво скляних колб для ламп (див. 26.15)
- виробництво ручних електричних розпилювачів (див. 29.24)
- виробництво електричних газонокосарок (див. 29.32)
- виробництво електробритв (див. 29.71)
- виробництво електронних ламп та електронно-променевих приладів, у тому числі холоднокатодних (див. 32.10)
- виробництво ручних електричних медичних інструментів, включаючи стоматологічні (див. 33.10)
- виробництво електричного освітлювального, звукового та світлосигнального (візуальної сигналізації) устатковання для автомобілів, мотоциклів, велосипедів (див. 31.61)
 

 

31.62.3 

Ремонт та технічне обслуговування іншого електричного устатковання, н. в. і. г. 

 

 

31.62.4 

Монтаж іншого електричного устатковання, н. в. і. г. 

 

32 

 

Виробництво апаратури для радіо, телебачення та зв'язку 

32 

Цей розділ включає виробництво електро- та радіокомпонентів, передавальних і приймальних пристроїв, пристроїв для запису чи відтворення звуку та зображення. Розділ охоплює всю продукцію - від професійного устатковання до виробів масового вжитку. 

Цей розділ включає також діяльність з установлення і ремонту професійного устатковання. При цьому ремонт побутової техніки відноситься до 52.7 "Ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку", а прокладання кабелів та встановлення антен чи пристроїв сигналізації - до 45.3 "Установлення інженерного устатковання будівель та споруд". 

32.1 

 

Виробництво електро- та радіокомпонентів 

321 

32.10 

32.10.0 

Виробництво електро- та радіокомпонентів 

3210 

Цей підклас включає:
- виробництво електронних ламп та електронно-променевих приладів з термоелектронним катодом, холодним катодом, фотокатодом: приймальних телевізійних трубок (кінескопів), передавальних телевізійних трубок, електронно-оптичних перетворювачів, підсилювачів зображення, приймально-підсилювальних ламп, приймальних електронно-променевих приладів тощо
- виробництво напівпровідникових приладів: діодів, транзисторів, фоточутливих напівпровідникових приладів (фотогальванічних елементів), індивідуальних сонячних елементів, складених п'єзоелектричних кристалів тощо
- виробництво монолітних (аналогових) інтегральних та гібридних інтегральних схем (у тому числі кредитних, телефонних та інших карток з інтегральними схемами), мікрозборок та мікромодулів тощо
- виробництво друкованих схем
- виробництво електричних конденсаторів: силових, постійної та змінної ємності
- виробництво резисторів, включаючи реостати та потенціометри
- виробництво вузлів та деталей до електро- та радіокомпонентів 

Цей підклас не включає:
- виробництво нагрівальних резисторів (нагрівачів опору) (див. 29.71)
- виробництво електричних трансформаторів (див. 31.10)
- виробництво перемикачів (див. 31.20)
 

32.2 

 

Виробництво передавальної апаратури 

322 

32.20 

 

Виробництво передавальної апаратури 

3220 

 

32.20.1 

Виробництво передавальної апаратури 

 

Цей підклас включає:
- виробництво радіо- і телевізійної передавальної апаратури, включаючи ретрансляційні передавачі та телевізійні передавачі виробничого призначення
- виробництво телевізійних камер
- виробництво передавальної апаратури електрозв'язку: стаціонарних передавачів та приймачів, радіотелефонних пристроїв для транспортних засобів, радіотелефонів, ретрансляторів, телефонних апаратів, факсимільних апаратів, автоматичних та неавтоматичних телефонних станцій, телексної апаратури, телетайпів тощо
- виробництво устатковання для передачі даних: навігаторів, місткових схем, міжмережних переходів
- виробництво вузлів та деталей до передавальної апаратури 

Цей підклас не включає:
- виробництво електро- та радіоелементів (див. 32.10)
- прокладення електричного кабелю (див. 45.31)
- ремонт мобільних телефонів (див. 52.74)
 

 

32.20.2 

Ремонт та технічне обслуговування передавальної апаратури 

 

Цей підклас включає:
- технічне обслуговування та ремонт професійної передавальної апаратури 

 

32.20.3 

Монтаж передавальної апаратури 

 

Цей підклас включає:
- монтаж професійної передавальної апаратури 

32.3 

 

Виробництво апаратури для приймання, запису та відтворення звуку і зображення 

323 

32.30 

 

Виробництво апаратури для приймання, запису та відтворення звуку і зображення 

3230 

 

32.30.1 

Виробництво апаратури для приймання, запису та відтворення звуку і зображення 

 

Цей підклас включає:
- виробництво телевізійних приймачів, включаючи відеомонітори та відеопроектори
- виробництво апаратури для запису та відтворення звуку і зображення, в тому числі відеомагнітофонів, відеокамер, відтворювальних та записуючих пристроїв для цифрових відеодисків (DVD)
- виробництво цифрових фотоапаратів
- виробництво радіоприймачів
- виробництво магнітофонів та іншої апаратури для запису та відтворення звуку, включаючи телефонні відповідачі, касетні магнітофони тощо
- виробництво електропрогравачів грамплатівок, касетних програвачів, програвачів компакт-дисків, дисків системи DVD тощо
- виробництво мікрофонів, гучномовців, навушників, телефонів, пристосованих для одягання на голову, низькочастотних підсилювачів звукових частот (включаючи еквалайзери)
- виробництво вузлів до апаратури для приймання, запису та відтворення звуку і зображення: голівок звукознімачів, блоків з відтворення звуку, поворотних дисків для електропрогравачів, рекордерів для грамплатівок, антен, антенних рефлекторів, поворотних пристроїв для антен, кабельних конвертерів, телевізійних декодерів тощо 

Цей підклас включає також:
- виробництво електроакустичної апаратури, включаючи переговорні пристрої, систем обслуговування синхронного перекладу, електронних систем голосування, устатковання для проведення конференцій, пейджерів, портативних звукопідсилювальних систем тощо 

Цей підклас не включає:
- видання та копіювання звуко- та відеозаписів на магнітних стрічках та компакт-дисках, дисках системи DVD (див. 22.14, 22.32, 92.11)
- виробництво готових незаписаних носіїв інформації (див. 24.65)
- установлення та ремонт антен на будинках (див. 45.31)
- установлення радіоприймачів на автотранспортних засобах (див. 52.45)
- ремонт апаратури для приймання, запису та відтворення звуку і зображення побутового призначення (див. 52.72.1)
 

 

32.30.2 

Ремонт і технічне обслуговування апаратури для приймання, запису та відтворення звуку і зображення 

 

Цей підклас включає:
- технічне обслуговування і ремонт апаратури для приймання, запису та відтворення звуку і зображення професійного призначення 

 

32.30.3 

Монтаж і установлення апаратури для приймання, запису та відтворення звуку і зображення 

 

Цей підклас включає:
- монтаж і установлення апаратури для приймання, запису та відтворення звуку і зображення професійного призначення 

33 

 

Виробництво медичної техніки, вимірювальних засобів, оптичних приладів та устатковання, годинників 

33 

Цей розділ включає як виробництво науково-технічних приладів (апаратури для отримання медичних знімків тощо), так і виробництво фото- та кіноапаратури, засобів автоматичного контролю технологічних процесів, виробів особистого користування (годинників, окулярів тощо). 

Цей розділ включає також послуги з установлення та ремонту промислового устатковання (крім ремонту побутових виробів - 52.7). 

33.1 

 

Виробництво медичної техніки, включаючи хірургічне устатковання, та ортопедичних пристосовань 

331x
3311 

33.10 

 

Виробництво медичної техніки, включаючи хірургічне устатковання, та ортопедичних пристосовань 

3311 

 

33.10.1 

Виробництво медичної техніки, включаючи хірургічне устатковання, та ортопедичних пристосовань 

 

Цей підклас включає:
- виробництво приладів, апаратів, устатковання та інструментів, які використовуються у загальній медичній, хірургічній, стоматологічній або ветеринарній практиці: електродіагностичних приладів, таких як електрокардіографи, ультразвукові діагностичні прилади, томографи, прилади, дія яких базується на явищі ядерного магнітного резонансу, бормашин, стерилізаторів, офтальмологічних приладів тощо
- виробництво шприців, медичних голок, дзеркал, рефлекторів, ендоскопів тощо
- виробництво приладів та апаратів, що засновані на використанні рентгенівського, альфа-, бета- та гамма-випромінювання та використовуються не тільки в медицині або ветеринарії: рентгенівських трубок, генераторів високого тиску, рентгенівських щитів та пультів керування, екранів тощо
- виробництво медичних, хірургічних, стоматологічних або ветеринарних меблів: операційних столів, лікарняних ліжок з механічним пристосованням, зуболікарських крісел тощо
- виробництво фізіотерапевтичних апаратів, масажних апаратів, апаратів для психологічного тестування, для озонотерапії, кисневої терапії, штучного дихання, газових масок тощо
- виготовлення штучних зубів, зубних протезів тощо техніками-зубопротезистами, які самі їх не установлюють
- виробництво ортопедичних та інших пристосовань: милиць, хірургічних ременів та бандажів, шин, протезів кінцівок та інших протезів, ортопедичного взуття, слухових апаратів, кардіостимуляторів тощо 

Цей підклас не включає:
- виробництво стоматологічного цементу (див. 24.42)
- виробництво термометрів (див. 33.20)
- виробництво лінз для окулярів чи до оптичних мікроскопів, оправ до лінз (див. 33.40)
 

 

33.10.2 

Монтаж медичної техніки, включаючи хірургічне устатковання, та ортопедичних пристосовань 

 

 

33.10.3 

Ремонт і технічне облуговування медичної техніки, включаючи хірургічне устатковання, та ортопедичних пристосовань 

 

33.2 

 

Виробництво контрольно-вимірювальних приладів 

331x
3312 

33.20 

 

Виробництво контрольно-вимірювальних приладів 

3312 

 

33.20.1 

Виробництво контрольно-вимірювальних приладів 

 

Цей підклас включає:
- виробництво високочутливих лабораторних ваг
- виробництво інструментів для креслення, розмічування та вимірювання: мірних рейок та стрічок, рулеток, мікрометрів, штангенциркулів, калібрів, шаблонів тощо
- виробництво мікроскопів (крім оптичних) та дифракційних апаратів, спектральних приладів
- виробництво приладів для контролю та вимірювання електричних величин та іонізуючих випромінювань: осцилографів, аналізаторів спектру, вимірювачів завад, приладів для вимірювання електричного струму, напруги, опору, лічильників Гейгера, детекторів іонізуючих випромінювань та дозиметрів тощо
- виробництво приладів та устатковання для навігації, метеорологічних, геофізичних та подібних досліджень: геодезичних приладів, океанографічних або гідрологічних приладів, сейсмометрів, далекомірів, автопілотів, секстантів, ультразвукових зондувальних приладів, авіаційних бортових приладів та систем повітряної навігації, радіолокаційного устатковання, приладів дистанційного керування, радіонавігаційного устатковання
- виробництво електричних лічильників та лічильників споживання води, газу, бензину тощо
- виробництво машин та устатковання для випробування механічних властивостей матеріалів
- виробництво приладів та апаратури для проведення фізичних та хімічних досліджень: газо- чи димоаналізаторів, поляриметрів, фотометрів, рефрактометрів, колориметрів, спектрометрів, рН-метрів, віскозиметрів, тензодатчиків тощо
- виробництво приладів та апаратури для вимірювання та контролю витрат, рівня, тиску та інших характеристик рідин і газів: витратомірів, рівнемірів, манометрів, калориметрів тощо
- виробництво інших контрольно-вимірювальних приладів та устатковання для випробування: ареометрів, термометрів, барометрів, тахометрів, крокомірів, таксометрів, балансувальних машин, випробних стендів, компараторів тощо
- виробництво вузлів та приладдя до контрольно-вимірювальних приладів 

Цей підклас включає також:
- виробництво оптичних контрольно-вимірювальних приладів та устатковання 

Цей підклас не включає:
- виробництво гідравлічних насосів, обладнаних вимірювальними приладами (див. 29.12)
- виробництво медичної техніки, включаючи хірургічне устатковання (див. 33.10)
- виробництво оптичних приладів (див. 33.40)
- установлення лічильників споживання води, газу та електроенергії (див. 45.33)
 

 

33.20.2 

Монтаж та установлення контрольно-вимірювальних приладів 

 

 

33.20.3 

Ремонт та технічне обслуговуванння контрольно-вимірювальних приладів 

 

33.3 

 

Проектування та монтаж систем керування технологічними процесами 

331x
3313 

33.30 

33.30.0 

Проектування та монтаж систем керування технологічними процесами 

3313 

 

 

Цей підклас включає:
- проектування та монтаж систем контролю та регулювання безперервних технологічних процесів
- проектування та монтаж централізованої системи керування для автоматизованих виробничих підприємств (цехів), обладнаних різними машинами, автоматичними транспортними та вантажно-розвантажувальними пристроями
- технічне обслуговування та ремонт систем керування технологічними процесами 

 

33.4 

 

Виробництво оптичних приладів та фотографічного устатковання 

332 

33.40 

33.40.0 

Виробництво оптичних приладів та фотографічного устатковання 

3320 

Цей підклас включає:
- виробництво оптичних елементів, змонтованих або незмонтованих: оптично оброблених скляних призм, лінз, оптичних дзеркал, кольорових світлофільтрів, поляризаційних елементів тощо зі скла або інших матеріалів, волоконних світловодів та волоконно-оптичного кабелю для прямого передавання зображень (для ендоскопії, освітлення, отримання прямих зображень), лінз для окулярів та контактних лінз, оправ для окулярів, оправ із лінзами, оптичними або неоптичними (сонцезахисних окулярів та інших захисних, коригувальних окулярів) тощо
- виробництво оптичних приладів: мікроскопів, апаратури для мікрофільмування та мікропроекціювання, збільшувальних стекол, лінз, луп, біноклів, телескопів, оптичних прицілів, астрономічного устатковання, лазерів (крім лазерних діодів) тощо
- виробництво фото- та кіноапаратури: камер та фотоапаратів, проекторів, фотозбільшувачів, фотозменшувачів, електронних фотоспалахів багаторазової дії та інших фотоспалахів, апаратів та устатковання для фото- та кінолабораторій, проекційних екранів, фотоапаратів для підготування літографічних пластин та циліндрів тощо
- виробництво вузлів і приладдя до оптичних приладів та фотографічного устатковання
- монтаж, технічне обслуговування і ремонт оптичних приладів та фотографічного устатковання 

Цей підклас не включає:
- виробництво фотоматеріалів (див. 24.64)
- виробництво необроблених оптичних елементів зі скла (див. 26.15)
- виробництво волоконно-оптичного кабелю для передавання кодованих даних (див. 31.30)
- виробництво імпульсних ламп (див. 31.50)
- виробництво телевізійних камер (див. 32.20)
- виробництво мікроскопів, крім оптичних (див. 33.20)
- виробництво оптичних контрольно-вимірювальних приладів та устатковання (див. 33.20)
- ремонт окулярів, лінз, фото-, кіноапаратури та устатковання побутового призначення (див. 52.7)
 

33.5 

 

Виробництво годинників 

333 

33.50 

33.50.0 

Виробництво годинників 

3330 

Цей підклас включає:
- виробництво наручних та інших годинників усіх видів, включаючи годинники для панелей приладів
- виробництво корпусів годинників, включаючи корпуси з дорогоцінних металів
- виробництво годинникових механізмів усіх видів
- виробництво приладів відліку часу: приладів для вимірювання, реєстрації або фіксації інтервалів часу, наприклад, лічильників часу паркування, датчиків часу тривання технологічних процесів, таймерів, реле часу тощо
- виробництво деталей для годинників, таких як пружини, камені, циферблати, стрілки тощо
- виробництво металевих браслетів та ремінців для наручних годинників
- монтаж, технічне обслуговування та ремонт приладів вимірювання часу промислового призначення 

Цей підклас не включає:
- виробництво неметалевих ремінців для годинників (див. 19.20)
- ремонт наручних, кишенькових, настільних та настінних годинників (див. 52.73.1)
 

**************************

Підсекція DM 

 

Виробництво транспортних засобів та устатковання 

34 

 

Виробництво автомобілів, причепів та напівпричепів 

34.1 

 

Виробництво автомобілів 

34.10 

34.10.0 

Виробництво автомобілів 

Цей підклас включає:
- виробництво легкових автомобілів
- виробництво вантажних автомобілів: автофургонів, вантажівок, тягачів для напівпричепів, позашляхових самоскидів тощо
- виробництво автобусів, в тому числі міжміських, та тролейбусів
- виробництво інших видів автомобілів: автокранів, автобурових платформ, снігоходів, гольфкартів, амфібій, пожежних машин, прибиральних машин, мобільних бібліотек та броньованих інкасаторських машин тощо
- виробництво автомобільних двигунів
- виробництво автомобільних шасі, обладнаних двигуном
- складання автомобілів з окремих збиральних модулів 

Цей підклас включає також:
- виробництво двигунів для мотоциклів 

Цей підклас не включає:
- виробництво тракторів для сільського господарства (див. 29.31), добувної промисловості та будівництва (див. 29.52)
- виробництво електроустатковання для автомобілів (див. 31.61)
- виробництво автомобільних кузовів (див. 34.20)
- виробництво вузлів, деталей та приладдя для автомобілів (див. 34.30)
- виробництво частин двигунів для мотоциклів (див. 34.30)
- технічне обслуговування та ремонт автомобілів, включаючи тролейбуси (див. 50.20)
 

34.2 

 

Виробництво автомобільних кузовів, причепів та напівпричепів 

34.20 

34.20.0 

Виробництво автомобільних кузовів, причепів та напівпричепів 

Цей підклас включає:
- виробництво кузовів, включаючи кабіни для водіїв
- виробництво причепів, напівпричепів та контейнерів: автоцистерн, житлових причепів тощо
- виробництво вантажних контейнерів для перевезення одним або кількома видами транспорту
- виробництво вузлів для причепів та напівпричепів
- ремонт та технічне обслуговування контейнерів 

Цей підклас не включає:
- виробництво причепів та напівпричепів для використання в сільському господарстві (див. 29.32) 

34.3 

 

Виробництво вузлів, деталей та приладдя для автомобілів та їх двигунів 

34.30 

34.30.0 

Виробництво вузлів, деталей та приладдя для автомобілів та їх двигунів 

Цей підклас включає:
- виробництво вузлів, деталей та приладдя для автомобілів: гальм, коробок передач, осей, ходових коліс, амортизаторів підвіски, радіаторів, глушників, вихлопних труб, муфт зчеплень, кермових колес, кермових колонок, кермових приводів тощо
- виробництво вузлів, деталей та приладдя для кузовів автомобілів: ременів безпеки, надувних подушок безпеки, дверцят, бамперів тощо
- складання механічного устатковання для автомобілів 

Цей підклас включає також:
- виробництво впускних та випускних клапанів двигунів внутрішнього згоряння
- виробництво частин двигунів для мотоциклів 

Цей підклас не включає:
- виробництво автомобільних акумуляторів (див. 31.40)
- виробництво електроустатковання для автомобілів (див. 31.61)
- технічне обслуговування та ремонт автомобілів (див. 50.20)
 

35 

 

Виробництво інших транспортних засобів 

35.1 

 

Будування та ремонт суден 

35.11 

35.11.0 

Будування та ремонт суден 

Цей підклас включає:
- будування транспортних суден: пасажирських суден, поромів, вантажних суден, включаючи танкери, тощо
- будування військових кораблів
- будування промислових суден 

Цей підклас включає також:
- будування суден на повітряних подушках
- будування плавучих та заглибних бурових платформ
- будування інших плавучих конструкцій та об'єктів: плавучих доків, понтонів, кесонів, кофердамів, дебаркадерів, буїв, резервуарів, барж, ліхтерів тощо
- ремонт, перебудування (модернізацію та реконструкцію) і обладнання суден 

Цей підклас не включає:
- виробництво гребних ґвинтів (див. 28.75)
- виробництво суднових двигунів (див. 29.11)
- виробництво суднових навігаційних засобів (див. 33.20)
- виробництво амфібій (див. 34.10)
- виробництво надувних човнів та плотів (див. 35.12)
- ремонт, перебудування і обладнання спортивно-прогулянкових суден (див. 35.12)
- різання суден на металобрухт (див. 37.10)
 

35.12 

35.12.0 

Будування та ремонт спортивно-прогулянкових суден 

Цей підклас включає:
- виробництво надувних човнів та плотів
- будування парусних суден із допоміжним двигуном або без нього
- будування моторних човнів
- будування інших спортивно-прогулянкових суден: каное, байдарок, каяків, академічних суден тощо
- ремонт, перебудування (модернізацію та реконструкцію) і обладнання спортивно-прогулянкових суден 

Цей підклас не включає:
- виробництво суднових двигунів (див. 29.11)
- ремонт, перебудування та обладнання суден (див. 35.11)
- виробництво дощок для серфінгу та віндсерфінгу (див. 36.40)
 

35.2 

 

Виробництво залізничного рухомого складу 

35.20 

 

Виробництво залізничного рухомого складу 

 

35.20.1 

Виробництво залізничного рухомого складу 

Цей підклас включає:
- виробництво залізничних локомотивів: електровозів, тепловозів, паровозів, тендерів тощо
- виробництво самохідних вагонів для електропоїздів, метрополітену, залізничних, трамвайних вагонів, включаючи пасажирські та вантажні
- виробництво залізничних транспортних засобів для ремонту та технічного обслуговування колій: вагонів-майстерень, вагонів-кранів тощо
- виробництво пасажирських несамохідних вагонів (залізничних, трамвайних та для метрополітену), а також вагонів багажних та спеціального призначення
- виробництво залізничних вантажних несамохідних вагонів, в тому числі із пристосованням для саморозвантаження, вагонів-цистерн тощо
- виробництво вузлів та деталей до локомотивів залізничних, трамвайних та рейкового рухомого складу: візків, осей та коліс, гальм та частин гальм, гаків, пристроїв для автозчеплення, буферів та частин буферів, амортизаторів вагонних та локомотивних рам, корпусів, тамбурних з'єднань тощо 

Цей підклас не включає:
- виробництво рейок у незібраному вигляді (див. 27.10)
- виробництво двигунів та турбін (див. 29.11)
- виробництво електродвигунів (див. 31.10)
- виробництво електроустатковання для сигналізації, забезпечення безпеки та регулювання руху транспортних засобів (див. 31.62)
 

 

35.20.2 

Ремонт і технічне обслуговування залізничного рухомого складу 

Цей підклас включає:
- технічне обслуговування, ремонт, відновлення та обладнання локомотивів залізничних, трамвайних та рухомого складу 

35.3 

 

Виробництво літальних апаратів, включаючи космічні 

35.30 

35.30.0 

Виробництво літальних апаратів, включаючи космічні 

Цей підклас включає:
- виробництво літаків для перевезення вантажів та пасажирів, для використання у військових цілях, для спортивних та інших цілей
- виробництво гелікоптерів
- виробництво планерів, включаючи дельтаплани
- виробництво аеростатів, включаючи дирижаблі
- виробництво космічних апаратів та ракет-носіїв, супутників, автоматичних міжпланетних станцій (зондів), орбітальних станцій, космічних кораблів багаторазового використання
- виробництво частин та належностей літальних апаратів: основних вузлів, таких як фюзеляжі, крила, двері, рулі керування, шасі, паливні баки, гондоли тощо; повітряних ґвинтів, у тому числі для гелікоптерів, та їх лопат, авіаційних двигунів (у т. ч. турбореактивних та турбоґвинтових) та їх частин
- виробництво пристроїв для прискореного злету літаків (катапульт), палубних гальмуючих пристроїв (для посадки літаків на палубу авіаносця) тощо
- виробництво наземних тренажерів для пілотів
- технічне обслуговування, капітальний ремонт та переобладнання повітряних літальних апаратів, включаючи космічні 

Цей підклас включає також:
- виробництво впускних та випускних клапанів до двигунів внутрішнього згоряння для літальних апаратів 

Цей підклас не включає:
- виробництво парашутів (див. 17.40)
- виробництво бойових балістичних ракет (див. 29.60)
- виробництво частин систем запалювання та інших електричних частин двигунів внутрішнього згоряння (див. 31.61)
- виробництво бортових авіаційних приладів (див. 33.20)
- виробництво систем повітряної навігації (див. 33.20)
- поточне технічне обслуговування і ремонт літальних апаратів службами аеропортів (63.23)
 

35.4 

 

Виробництво мотоциклів та велосипедів 

35.41 

35.41.0 

Виробництво мотоциклів 

Цей підклас включає:
- виробництво мотоциклів, мопедів та велосипедів, обладнаних допоміжним двигуном
- виробництво колясок для мотоциклів
- виробництво вузлів, деталей і приладдя для мотоциклів та мопедів 

Цей підклас не включає:
- виробництво двигунів для мотоциклів (див. 34.10) та частин до них (див. 34.30)
- виробництво велосипедів (див. 35.42)
- виробництво інвалідних колясок (див. 35.43)
- технічне обслуговування та ремонт мотоциклів та мопедів (див. 50.40.4)
 

35.42 

35.42.0 

Виробництво велосипедів 

Цей підклас включає:
- виробництво безмоторних велосипедів та інших велосипедів, включаючи триколісні вантажні велосипеди
- виробництво вузлів та деталей до велосипедів 

Цей підклас не включає:
- виробництво велосипедів, обладнаних допоміжним двигуном (див. 35.41)
- виробництво дитячих велосипедів, крім двоколісних (див. 36.50)
- ремонт велосипедів (див. 52.74)
 

35.43 

35.43.0 

Виробництво інвалідних колясок 

Цей підклас включає:
- виробництво інвалідних колясок з двигуном або без двигуна
- виробництво вузлів, деталей та приладдя до інвалідних колясок
- ремонт та обслуговування інвалідних колясок 

35.5 

 

Виробництво інших транспортних засобів, н. в. і. г. 

35.50 

35.50.0 

Виробництво інших транспортних засобів, н. в. і. г. 

Цей підклас включає:
- виробництво тачок, вантажних візків, ручних візків тощо
- виробництво транспортних засобів із використанням живої тяги
- ремонт і обслуговування транспортних засобів, віднесених до цього підкласу 

Підсекція DN 

 

Інші галузі промисловості 

36 

 

Виробництво меблів; виробництво іншої продукції 

Цей розділ включає виробництво всієї іншої продукції, не віднесеної до інших групувань. В розділі не дотримуються звичайних критеріїв для групування класів. Ремонт продукції, що класифікують у цьому розділі, відноситься, зазвичай, до групи 52.7 "Ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку", за винятком ремонту меблів, музичних інструментів, спортивного приладдя професійного призначення, кегельбанів тощо. 

36.1 

 

Виробництво меблів 

36.11 

36.11.0 

Виробництво меблів для сидіння 

Цей підклас включає:
- виробництво меблів для сидіння з будь-якого матеріалу для офісів, лабораторій, робочих та житлових приміщень, для театрів, кінотеатрів, для транспортних засобів: стільців, крісел, канапе, канапе-ліжок, диванів тощо
- виробництво частин меблів для сидіння
- ремонт та оздоблення (оббивання та набивання) стільців та інших меблів для сидіння 

Цей підклас включає також:
- виробництво садових меблів для сидіння 

Цей підклас не включає:
- виробництво медичних, хірургічних, стоматологічних та ветеринарних меблів (див. 33.10)
- ремонт автомобільних сидінь (див. 50.20)
 

36.12 

36.12.0 

Виробництво меблів для офісів та підприємств торгівлі 

Цей підклас включає:
- виробництво металевих та дерев'яних меблів для офісів
- виробництво спеціалізованих дерев'яних меблів для підприємств торгівлі: прилавків, вітрин, полиць тощо
- виробництво меблів для церков, шкіл, ресторанів тощо 

Цей підклас не включає:
- виробництво електричних світильників та освітлювальної арматури (див. 31.50)
- виробництво медичних, хірургічних, стоматологічних та ветеринарних меблів (див. 33.10)
- виробництво меблів для сидіння (див. 36.11)
- виробництво металевих та пластмасових меблів для підприємств торгівлі (див. 36.14)
 

36.13 

36.13.0 

Виробництво кухонних меблів 

Цей підклас включає:
- виробництво кухонних меблів з будь-яких матеріалів 

Цей підклас не включає:
- монтаж кухонного устатковання та вбудованих шаф зі збірних елементів (див. 45.42) 

36.14 

36.14.0 

Виробництво інших меблів 

Цей підклас включає:
- виробництво меблів для спальних та житлових приміщень, для ванних кімнат тощо, садових та інших меблів, а також їх частин з дерева, пластмас та інших матеріалів
- виробництво металевих та пластмасових меблів для підприємств торгівлі
- виробництво меблів для суден, літаків тощо
- виробництво частин меблів, віднесених до цього підкласу
- ремонт і реставрація меблів, віднесених до цього підкласу 

Цей підклас включає також:
- пульверизаційне оброблення, лакування, полірування, золотіння, фарбування, драпірування тощо меблів у процесі їх виготовлення 

Цей підклас не включає:
- виробництво електричних світильників та освітлювальної арматури (див. 31.50)
- виробництво та набивання меблів для сидіння (див. 36.11)
- виробництво офісних меблів (див. 36.12)
 

36.15 

36.15.0 

Виробництво матраців 

Цей підклас включає:
- виробництво каркасів для матраців
- виробництво матраців пружинних, набивних та з внутрішнім каркасом із допоміжних матеріалів, необтягнутих матраців з пористої гуми або пінопласту 

Цей підклас не включає:
- виробництво подушок, у тому числі диванних, пуфів, думок, стьобаних ковдр та покривал (див. 17.40)
- виробництво надувних гумових матраців (див. 25.13)
 

36.2 

 

Виробництво монет та медалей, ювелірних виробів 

36.21 

36.21.0 

Виробництво монет та медалей 

Цей підклас включає:
- виробництво монет, включаючи монети, які використовуються в якості платіжних засобів, медалей та медальйонів з дорогоцінних та недорогоцінних металів 

36.22 

36.22.0 

Виробництво ювелірних виробів 

Цей підклас включає:
- виробництво оброблених перлів
- виробництво обробленого дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння, включаючи оброблення каміння промислового призначення, а також штучного та відновленого дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння
- виробництво оброблених алмазів
- отримання крихти та порошків природного або штучного дорогоцінного чи напівдорогоцінного каміння
- виробництво ювелірних виробів із дорогоцінних та недорогоцінних металів, плакованих дорогоцінними металами, з дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння, з дорогоцінних металів у сполученні із дорогоцінним та напівдорогоцінним камінням або з іншими матеріалами
- виробництво предметів побуту з дорогоцінних металів або з недорогоцінних металів, плакованих дорогоцінними металами: столових приборів, дрібного та глибокого посуду, предметів туалету, декоративних виробів для бюро та офісів, виробів релігійного призначення тощо
- виробництво технічних виробів з платини 

Цей підклас включає також:
- гравірування за індивідуальним замовленням виробів з дорогоцінних металів виробниками 

Цей підклас не включає:
- виробництво виробів з недорогоцінних металів з гальванічним покриттям з дорогоцінних металів (див. 28)
- виробництво корпусів годинників та металевих браслетів для годинників (див. 33.50)
- виробництво біжутерії (див. 36.61)
- виробництво оброблених коралів, бурштину, сепіоліту, гагату та виробів з них (див. 36.63)
 

36.3 

 

Виробництво музичних інструментів 

36.30 

 

Виробництво музичних інструментів 

 

36.30.1 

Виробництво музичних інструментів 

Цей підклас включає:
- виробництво струнних інструментів
- виробництво струнних клавішних інструментів (роялів, піаніно), включаючи автоматичні
- виробництво клавішних органів, фісгармоній та інших клавішних інструментів з металевими язичками
- виробництво акордеонів та подібних інструментів, включаючи губні гармоніки
- виробництво духових, ударних, електромузичних інструментів
- виробництво музичних шкатулок, шарманок, каліоп тощо
- виробництво музичних приладів: метрономів, камертонів, камертонів-дудок, музичних струн тощо
- виробництво вузлів та приладдя до музичних інструментів: перфокарт, дисків та валиків для механічних музичних інструментів, смичків, струн, дек, клавіш, металевих язичків тощо 

Цей підклас включає також:
- виробництво свистків, ріжків та інших сигнальних інструментів 

Цей підклас не включає:
- видання та копіювання звуко- та відеозаписів на магнітних стрічках та компакт-дисках, дисках системи DVD (див. 22.14, 22.31, 22.32, 92.11)
- виробництво мікрофонів, підсилювачів, гучномовців, навушників та подібних приладів (див. 32.30)
- виробництво електропрогравачів, магнітофонів тощо (див. 32.30)
- виробництво іграшкових музичних інструментів (див. 36.50)
- послуги з настроювання фортепіано (див. 52.74)
 

 

36.30.2 

Ремонт, обслуговування та установлення музичних інструментів 

36.4 

 

Виробництво спортивних товарів 

36.40 

36.40.0 

Виробництво спортивних товарів 

Цей підклас включає:
- виробництво інвентарю та устатковання для спорту, спортивних ігор в закритих приміщеннях та на відкритому повітрі: жорстких, м'яких та надувних м'ячів, ракеток, биток та ключок, лиж, кріплень та палиць до них, дощок для серфінгу та віндсерфінгу, водних лиж та іншого інвентарю для занять водним спортом, інвентарю для спортивного полювання та рибальства, альпінізму, боксу, кінного спорту, фехтування, важкої атлетики, гольфу, тенісу, хокею, футболу тощо; шкіряних спортивних рукавичок та головних уборів, плавальних басейнів, спортивних саней, ковзанів, включаючи роликові, луків та арбалетів, інвентарю для гімнастичних залів, оздоровчих та легкоатлетичних центрів тощо
- установлення, ремонт і обслуговування спортивного інвентарю 

Цей підклас не включає:
- виробництво вітрил (див. 17.40)
- виробництво спортивного одягу (див. 18.24)
- виробництво лимарно-сідельних виробів (див. 19.20)
- виробництво спортивного взуття (див. 19.30)
- виробництво ґумових купальних шапочок (див. 25.24)
- виробництво зброї та боєприпасів (див. 29.60)
- виробництво спортивних транспортних засобів, крім тобоганів, саней тощо (див. 34.10, 35.41, 35.42)
- будування спортивно-прогулянкових суден (див. 35.12)
- виробництво столів для більярду та автоматичного устатковання для кегельбану (див. 36.50)
- виробництво хлистів та батогів для верхової їзди (див. 36.63)
 

36.5 

 

Виробництво ігор та іграшок 

36.50 

36.50.0 

Виробництво ігор та іграшок 

Цей підклас включає:
- виробництво ляльок, одягу та аксесуарів для ляльок, іграшкових тварин та інших істот, вузлів, деталей та приладдя до них
- виробництво іграшок на колесах, призначених для катання дітей, включаючи триколісні велосипеди
- виробництво іграшкових музичних інструментів
- виробництво виробів для розважальних ігор на відкритому повітрі, настільних або кімнатних ігор
- виробництво гральних карт
- виробництво автоматичних та механічних ігор, гральних автоматів, столів та приладдя для більярду, спеціальних столів для казино, автоматичного устатковання для кегельбану тощо
- виробництво електронних ігор, включаючи відеоігри з використанням телевізора
- виробництво мініатюрних моделей та подібних виробів, потягів (електричних та неелектричних), дитячих конструкторів, будівельних наборів тощо
- виробництво ігор-головоломок
- установлення, ремонт та обслуговування кегельбанів та інших ігор для масових розваг 

Цей підклас не включає:
- виробництво велосипедів (див. 35.42)
- виробництво виробів для проведення народних гулянь, карнавалів та інших розваг (див. 36.63)
- створення ігрових програм для комп'ютерів (див. 72.21)
 

36.6 

 

Виробництво іншої продукції 

36.61 

36.61.0 

Виробництво біжутерії 

Цей підклас не включає:
- виробництво ювелірних виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння (див. 36.22) 

36.62 

36.62.0 

Виробництво мітел та щіток 

Цей підклас включає:
- виробництво мітел, пензлів та щіток, включаючи щітки, що є складовими частинами машин, ручних механічних щіток для підлоги, швабр, мітелок з пір'я, малярних пензлів, малярних валиків, ґумових шкребків, інших мітел, щіток тощо
- виробництво щіток для взуття та одягу 

Цей підклас не включає:
- виробництво дорожніх наборів для особистої гігієни та для чищення одягу і взуття (див. 19.20)
- виробництво косметичних пухівок та тампонів (див. 36.63)
 

36.63 

36.63.0 

Виробництво іншої продукції, н. в. і. г. 

Цей підклас включає:
- виробництво решти продукції, не класифікованої в інших групуваннях, наприклад: каруселей, устатковання для тирів та інших атракціонів; канцелярського приладдя, зокрема ручок та олівців усіх видів, механічних або немеханічних, стрижнів для кулькових ручок, фломастерів, крейди для малювання та для кравців, грифельних дощок; парасоль, тростин, ґудзиків, застібок-блискавок; лінолеуму; перук та інших виробів з волосу; сірників, люльок для паління, запальничок, газових балончиків для перезарядження запальничок; новорічних та різдвяних виробів, виробів для проведення свят, карнавалів та інших розваг; дитячих колясок; предметів туалету, таких як бігуді, заколки, шпильки, косметичні пухівки та тампони; апаратури, приладів, моделей, чучел виключно для демонстраційних цілей; свічок, штучних квітів, манекенів, сит та решіт, термосів, матеріалів та виробів рослинного, тваринного та мінерального походження (оброблених коралів, панцирів черепах, кістки, бурштину, сепіоліту, гагату і т. ін.) тощо 

Цей підклас не включає:
- виробництво ґнотів для запальничок (див. 17.54)
- виробництво піротехнічних виробів, бенгальських сірників (див. 24.61)
- виробництво головних уборів зі штучних квітів (див. 18.24)
- виробництво балончиків з чорнилами для авторучок (див. 24.66)
- виробництво біжутерії (див. 36.61)
 

37 

 

Оброблення відходів 

Цей розділ включає оброблення відходів та брухту, що були або не були у використанні, з метою їх утилізації. Утилізація відходів - це використання відходів, як вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів. Оброблення здійснюється відповідним механічним або хімічним способом.
З точки зору продукції, діяльність з оброблення відходів характеризується тим, що в результаті її здійснення вхідна продукція - відходи чи брухт, які були непридатними для подальшого безпосереднього промислового перероблення - стає придатною для використання в промисловому технологічному процесі. Вихідну продукцію - вторинну сировину - слід розглядати як проміжний продукт, що має вартість, але не є новим готовим продуктом. 

Цей розділ не включає:
- виробництво нових готових виробів з вторинної сировини (див. 14 - 36)
- оптову торгівлю відходами й брухтом, в т. ч. збирання, сортування, сепарацію, демонтаж відпрацьованих виробів з автомобілів для відбору деталей, що можуть бути використані повторно, приведення в робочий стан, складування та постачання, але без вторинного перероблення (див. 50, 51, 52)
- оптову та роздрібну торгівлю уживаними товарами (див. 50, 52.50)
- оброблення відходів з метою знищення, а не для вторинного використання в промисловому технологічному процесі (див. 90)
 

37.1 

 

Оброблення металевих відходів та брухту 

37.10 

37.10.0 

Оброблення металевих відходів та брухту 

Цей підклас включає:
- оброблення металевих відходів та брухту, а також металевих виробів, уживаних або неуживаних, з метою отримання вторинної сировини: подрібнення механічним способом металевих предметів, що вийшли з ладу, старих автомобілів, пральних машин, велосипедів тощо з подальшим сортуванням та сепарацією
- подрібнення механічними способами громіздких металевих предметів, наприклад, залізничних вагонів, транспортних засобів, інших металевих відходів, що вийшли з використання
- інші способи механічного оброблення, а саме різання та пресування для зменшення об'єму 

Цей підклас не включає:
- виробництво нового металу або нової готової продукції з вторинної сировини, отриманої від власного або невласного виробництва (див. 27 - 28)
- оптову торгівлю відходами та брухтом, включаючи збирання, сортування, пакування, розподілення тощо, без оброблення та промислового перероблення (див. 51.57)
- торгівлю деталями та запчастинами, отриманими від розбирання автомобілів, машин, комп'ютерів тощо, які можуть бути використані повторно, в т. ч. торгівлю запасними частинами, що були у вжитку (див. 50, 51, 52)
- знищення уживаних товарів, наприклад, холодильників, знешкодження небезпечних відходів (див. 90)
 

37.2 

 

Оброблення неметалевих відходів та брухту 

37.20 

37.20.0 

Оброблення неметалевих відходів та брухту 

Цей підклас включає:
- оброблення неметалевих відходів та брухту, а також неметалевих виробів, уживаних або неуживаних з метою отримання вторинної сировини: утилізація гуми, наприклад, відпрацьованих покришок; сортування і пресування пластмас в таблетки для одержування вторинної сировини, придатної для виготовлення труб, квіткових горщиків, піддонів тощо; перероблення (очищення, плавлення, подрібнення) відходів пластмас та ґуми на гранули; отримання хімікатів з хімічних відходів; подрібнення, очищення та сортування скла та інших відходів для отримання вторинної сировини (наприклад, механічне подрібнення відходів будівництва, у тому числі деревини, асфальту тощо); перероблення відпрацьованих олій та харчових жирів у вторинну сировину для виробництва кормів для тварин; перероблення інших відходів і залишків харчових продуктів у вторинну сировину 

Цей підклас не включає:
- виробництво нових готових виробів з вторинної сировини, отриманої від власного або невласного виробництва, наприклад, пряжі з клоччя, виробництво паперової маси з паперових відходів або наварювання покришок (див. 14 - 36)
- оброблення відходів виробництва харчових продуктів для виробництва харчових продуктів, в т. ч. кормів для тварин (див. 15)
- оброблення відходів боєнь для виробництва кормів для тварин (див. 15.7)
- перероблення відпрацьованого ядерного палива (див. 23.30)
- виробництво компосту (див. 24.15)
- оптову торгівлю неметалевими відходами та брухтом, у т. ч. збирання, сортування, фасування тощо без вторинного перероблення (див. 51.57)
- оптову та роздрібну торгівлю уживаними товарами (див. 50, 51, 52.50)
- спалювання, вивезення на звалище, захоронення відходів (див. 90)
- оброблення та знищення перехідних радіоактивних відходів лікарень (див. 90.02)
- оброблення, захоронення та зберігання радіоактивно зараженого обладнання, радіоактивних відходів (див. 90)
- оброблення та знищення заражених, токсичних відходів (див. 90)
- оброблення відходів шляхом компостування рослинних продуктів для видалення та отримання похідного продукту (компосту) (див. 90.02)
 

****************************

Підсекція DN 

 

Інші галузі промисловості 

36 

 

Виробництво меблів; виробництво іншої продукції 

Цей розділ включає виробництво всієї іншої продукції, не віднесеної до інших групувань. В розділі не дотримуються звичайних критеріїв для групування класів. Ремонт продукції, що класифікують у цьому розділі, відноситься, зазвичай, до групи 52.7 "Ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку", за винятком ремонту меблів, музичних інструментів, спортивного приладдя професійного призначення, кегельбанів тощо. 

36.1 

 

Виробництво меблів 

36.11 

36.11.0 

Виробництво меблів для сидіння 

Цей підклас включає:
- виробництво меблів для сидіння з будь-якого матеріалу для офісів, лабораторій, робочих та житлових приміщень, для театрів, кінотеатрів, для транспортних засобів: стільців, крісел, канапе, канапе-ліжок, диванів тощо
- виробництво частин меблів для сидіння
- ремонт та оздоблення (оббивання та набивання) стільців та інших меблів для сидіння 

Цей підклас включає також:
- виробництво садових меблів для сидіння 

Цей підклас не включає:
- виробництво медичних, хірургічних, стоматологічних та ветеринарних меблів (див. 33.10)
- ремонт автомобільних сидінь (див. 50.20)
 

36.12 

36.12.0 

Виробництво меблів для офісів та підприємств торгівлі 

Цей підклас включає:
- виробництво металевих та дерев'яних меблів для офісів
- виробництво спеціалізованих дерев'яних меблів для підприємств торгівлі: прилавків, вітрин, полиць тощо
- виробництво меблів для церков, шкіл, ресторанів тощо 

Цей підклас не включає:
- виробництво електричних світильників та освітлювальної арматури (див. 31.50)
- виробництво медичних, хірургічних, стоматологічних та ветеринарних меблів (див. 33.10)
- виробництво меблів для сидіння (див. 36.11)
- виробництво металевих та пластмасових меблів для підприємств торгівлі (див. 36.14)
 

36.13 

36.13.0 

Виробництво кухонних меблів 

Цей підклас включає:
- виробництво кухонних меблів з будь-яких матеріалів 

Цей підклас не включає:
- монтаж кухонного устатковання та вбудованих шаф зі збірних елементів (див. 45.42) 

36.14 

36.14.0 

Виробництво інших меблів 

Цей підклас включає:
- виробництво меблів для спальних та житлових приміщень, для ванних кімнат тощо, садових та інших меблів, а також їх частин з дерева, пластмас та інших матеріалів
- виробництво металевих та пластмасових меблів для підприємств торгівлі
- виробництво меблів для суден, літаків тощо
- виробництво частин меблів, віднесених до цього підкласу
- ремонт і реставрація меблів, віднесених до цього підкласу 

Цей підклас включає також:
- пульверизаційне оброблення, лакування, полірування, золотіння, фарбування, драпірування тощо меблів у процесі їх виготовлення 

Цей підклас не включає:
- виробництво електричних світильників та освітлювальної арматури (див. 31.50)
- виробництво та набивання меблів для сидіння (див. 36.11)
- виробництво офісних меблів (див. 36.12)
 

36.15 

36.15.0 

Виробництво матраців 

Цей підклас включає:
- виробництво каркасів для матраців
- виробництво матраців пружинних, набивних та з внутрішнім каркасом із допоміжних матеріалів, необтягнутих матраців з пористої гуми або пінопласту 

Цей підклас не включає:
- виробництво подушок, у тому числі диванних, пуфів, думок, стьобаних ковдр та покривал (див. 17.40)
- виробництво надувних гумових матраців (див. 25.13)
 

36.2 

 

Виробництво монет та медалей, ювелірних виробів 

36.21 

36.21.0 

Виробництво монет та медалей 

Цей підклас включає:
- виробництво монет, включаючи монети, які використовуються в якості платіжних засобів, медалей та медальйонів з дорогоцінних та недорогоцінних металів 

36.22 

36.22.0 

Виробництво ювелірних виробів 

Цей підклас включає:
- виробництво оброблених перлів
- виробництво обробленого дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння, включаючи оброблення каміння промислового призначення, а також штучного та відновленого дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння
- виробництво оброблених алмазів
- отримання крихти та порошків природного або штучного дорогоцінного чи напівдорогоцінного каміння
- виробництво ювелірних виробів із дорогоцінних та недорогоцінних металів, плакованих дорогоцінними металами, з дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння, з дорогоцінних металів у сполученні із дорогоцінним та напівдорогоцінним камінням або з іншими матеріалами
- виробництво предметів побуту з дорогоцінних металів або з недорогоцінних металів, плакованих дорогоцінними металами: столових приборів, дрібного та глибокого посуду, предметів туалету, декоративних виробів для бюро та офісів, виробів релігійного призначення тощо
- виробництво технічних виробів з платини 

Цей підклас включає також:
- гравірування за індивідуальним замовленням виробів з дорогоцінних металів виробниками 

Цей підклас не включає:
- виробництво виробів з недорогоцінних металів з гальванічним покриттям з дорогоцінних металів (див. 28)
- виробництво корпусів годинників та металевих браслетів для годинників (див. 33.50)
- виробництво біжутерії (див. 36.61)
- виробництво оброблених коралів, бурштину, сепіоліту, гагату та виробів з них (див. 36.63)
 

36.3 

 

Виробництво музичних інструментів 

36.30 

 

Виробництво музичних інструментів 

 

36.30.1 

Виробництво музичних інструментів 

Цей підклас включає:
- виробництво струнних інструментів
- виробництво струнних клавішних інструментів (роялів, піаніно), включаючи автоматичні
- виробництво клавішних органів, фісгармоній та інших клавішних інструментів з металевими язичками
- виробництво акордеонів та подібних інструментів, включаючи губні гармоніки
- виробництво духових, ударних, електромузичних інструментів
- виробництво музичних шкатулок, шарманок, каліоп тощо
- виробництво музичних приладів: метрономів, камертонів, камертонів-дудок, музичних струн тощо
- виробництво вузлів та приладдя до музичних інструментів: перфокарт, дисків та валиків для механічних музичних інструментів, смичків, струн, дек, клавіш, металевих язичків тощо 

Цей підклас включає також:
- виробництво свистків, ріжків та інших сигнальних інструментів 

Цей підклас не включає:
- видання та копіювання звуко- та відеозаписів на магнітних стрічках та компакт-дисках, дисках системи DVD (див. 22.14, 22.31, 22.32, 92.11)
- виробництво мікрофонів, підсилювачів, гучномовців, навушників та подібних приладів (див. 32.30)
- виробництво електропрогравачів, магнітофонів тощо (див. 32.30)
- виробництво іграшкових музичних інструментів (див. 36.50)
- послуги з настроювання фортепіано (див. 52.74)
 

 

36.30.2 

Ремонт, обслуговування та установлення музичних інструментів 

36.4 

 

Виробництво спортивних товарів 

36.40 

36.40.0 

Виробництво спортивних товарів 

Цей підклас включає:
- виробництво інвентарю та устатковання для спорту, спортивних ігор в закритих приміщеннях та на відкритому повітрі: жорстких, м'яких та надувних м'ячів, ракеток, биток та ключок, лиж, кріплень та палиць до них, дощок для серфінгу та віндсерфінгу, водних лиж та іншого інвентарю для занять водним спортом, інвентарю для спортивного полювання та рибальства, альпінізму, боксу, кінного спорту, фехтування, важкої атлетики, гольфу, тенісу, хокею, футболу тощо; шкіряних спортивних рукавичок та головних уборів, плавальних басейнів, спортивних саней, ковзанів, включаючи роликові, луків та арбалетів, інвентарю для гімнастичних залів, оздоровчих та легкоатлетичних центрів тощо
- установлення, ремонт і обслуговування спортивного інвентарю 

Цей підклас не включає:
- виробництво вітрил (див. 17.40)
- виробництво спортивного одягу (див. 18.24)
- виробництво лимарно-сідельних виробів (див. 19.20)
- виробництво спортивного взуття (див. 19.30)
- виробництво ґумових купальних шапочок (див. 25.24)
- виробництво зброї та боєприпасів (див. 29.60)
- виробництво спортивних транспортних засобів, крім тобоганів, саней тощо (див. 34.10, 35.41, 35.42)
- будування спортивно-прогулянкових суден (див. 35.12)
- виробництво столів для більярду та автоматичного устатковання для кегельбану (див. 36.50)
- виробництво хлистів та батогів для верхової їзди (див. 36.63)
 

36.5 

 

Виробництво ігор та іграшок 

36.50 

36.50.0 

Виробництво ігор та іграшок 

Цей підклас включає:
- виробництво ляльок, одягу та аксесуарів для ляльок, іграшкових тварин та інших істот, вузлів, деталей та приладдя до них
- виробництво іграшок на колесах, призначених для катання дітей, включаючи триколісні велосипеди
- виробництво іграшкових музичних інструментів
- виробництво виробів для розважальних ігор на відкритому повітрі, настільних або кімнатних ігор
- виробництво гральних карт
- виробництво автоматичних та механічних ігор, гральних автоматів, столів та приладдя для більярду, спеціальних столів для казино, автоматичного устатковання для кегельбану тощо
- виробництво електронних ігор, включаючи відеоігри з використанням телевізора
- виробництво мініатюрних моделей та подібних виробів, потягів (електричних та неелектричних), дитячих конструкторів, будівельних наборів тощо
- виробництво ігор-головоломок
- установлення, ремонт та обслуговування кегельбанів та інших ігор для масових розваг 

Цей підклас не включає:
- виробництво велосипедів (див. 35.42)
- виробництво виробів для проведення народних гулянь, карнавалів та інших розваг (див. 36.63)
- створення ігрових програм для комп'ютерів (див. 72.21)
 

36.6 

 

Виробництво іншої продукції 

36.61 

36.61.0 

Виробництво біжутерії 

Цей підклас не включає:
- виробництво ювелірних виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння (див. 36.22) 

36.62 

36.62.0 

Виробництво мітел та щіток 

Цей підклас включає:
- виробництво мітел, пензлів та щіток, включаючи щітки, що є складовими частинами машин, ручних механічних щіток для підлоги, швабр, мітелок з пір'я, малярних пензлів, малярних валиків, ґумових шкребків, інших мітел, щіток тощо
- виробництво щіток для взуття та одягу 

Цей підклас не включає:
- виробництво дорожніх наборів для особистої гігієни та для чищення одягу і взуття (див. 19.20)
- виробництво косметичних пухівок та тампонів (див. 36.63)
 

36.63 

36.63.0 

Виробництво іншої продукції, н. в. і. г. 

Цей підклас включає:
- виробництво решти продукції, не класифікованої в інших групуваннях, наприклад: каруселей, устатковання для тирів та інших атракціонів; канцелярського приладдя, зокрема ручок та олівців усіх видів, механічних або немеханічних, стрижнів для кулькових ручок, фломастерів, крейди для малювання та для кравців, грифельних дощок; парасоль, тростин, ґудзиків, застібок-блискавок; лінолеуму; перук та інших виробів з волосу; сірників, люльок для паління, запальничок, газових балончиків для перезарядження запальничок; новорічних та різдвяних виробів, виробів для проведення свят, карнавалів та інших розваг; дитячих колясок; предметів туалету, таких як бігуді, заколки, шпильки, косметичні пухівки та тампони; апаратури, приладів, моделей, чучел виключно для демонстраційних цілей; свічок, штучних квітів, манекенів, сит та решіт, термосів, матеріалів та виробів рослинного, тваринного та мінерального походження (оброблених коралів, панцирів черепах, кістки, бурштину, сепіоліту, гагату і т. ін.) тощо 

Цей підклас не включає:
- виробництво ґнотів для запальничок (див. 17.54)
- виробництво піротехнічних виробів, бенгальських сірників (див. 24.61)
- виробництво головних уборів зі штучних квітів (див. 18.24)
- виробництво балончиків з чорнилами для авторучок (див. 24.66)
- виробництво біжутерії (див. 36.61)
 

37 

 

Оброблення відходів 

Цей розділ включає оброблення відходів та брухту, що були або не були у використанні, з метою їх утилізації. Утилізація відходів - це використання відходів, як вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів. Оброблення здійснюється відповідним механічним або хімічним способом.
З точки зору продукції, діяльність з оброблення відходів характеризується тим, що в результаті її здійснення вхідна продукція - відходи чи брухт, які були непридатними для подальшого безпосереднього промислового перероблення - стає придатною для використання в промисловому технологічному процесі. Вихідну продукцію - вторинну сировину - слід розглядати як проміжний продукт, що має вартість, але не є новим готовим продуктом. 

Цей розділ не включає:
- виробництво нових готових виробів з вторинної сировини (див. 14 - 36)
- оптову торгівлю відходами й брухтом, в т. ч. збирання, сортування, сепарацію, демонтаж відпрацьованих виробів з автомобілів для відбору деталей, що можуть бути використані повторно, приведення в робочий стан, складування та постачання, але без вторинного перероблення (див. 50, 51, 52)
- оптову та роздрібну торгівлю уживаними товарами (див. 50, 52.50)
- оброблення відходів з метою знищення, а не для вторинного використання в промисловому технологічному процесі (див. 90)
 

37.1 

 

Оброблення металевих відходів та брухту 

37.10 

37.10.0 

Оброблення металевих відходів та брухту 

Цей підклас включає:
- оброблення металевих відходів та брухту, а також металевих виробів, уживаних або неуживаних, з метою отримання вторинної сировини: подрібнення механічним способом металевих предметів, що вийшли з ладу, старих автомобілів, пральних машин, велосипедів тощо з подальшим сортуванням та сепарацією
- подрібнення механічними способами громіздких металевих предметів, наприклад, залізничних вагонів, транспортних засобів, інших металевих відходів, що вийшли з використання
- інші способи механічного оброблення, а саме різання та пресування для зменшення об'єму 

Цей підклас не включає:
- виробництво нового металу або нової готової продукції з вторинної сировини, отриманої від власного або невласного виробництва (див. 27 - 28)
- оптову торгівлю відходами та брухтом, включаючи збирання, сортування, пакування, розподілення тощо, без оброблення та промислового перероблення (див. 51.57)
- торгівлю деталями та запчастинами, отриманими від розбирання автомобілів, машин, комп'ютерів тощо, які можуть бути використані повторно, в т. ч. торгівлю запасними частинами, що були у вжитку (див. 50, 51, 52)
- знищення уживаних товарів, наприклад, холодильників, знешкодження небезпечних відходів (див. 90)
 

37.2 

 

Оброблення неметалевих відходів та брухту 

37.20 

37.20.0 

Оброблення неметалевих відходів та брухту 

Цей підклас включає:
- оброблення неметалевих відходів та брухту, а також неметалевих виробів, уживаних або неуживаних з метою отримання вторинної сировини: утилізація гуми, наприклад, відпрацьованих покришок; сортування і пресування пластмас в таблетки для одержування вторинної сировини, придатної для виготовлення труб, квіткових горщиків, піддонів тощо; перероблення (очищення, плавлення, подрібнення) відходів пластмас та ґуми на гранули; отримання хімікатів з хімічних відходів; подрібнення, очищення та сортування скла та інших відходів для отримання вторинної сировини (наприклад, механічне подрібнення відходів будівництва, у тому числі деревини, асфальту тощо); перероблення відпрацьованих олій та харчових жирів у вторинну сировину для виробництва кормів для тварин; перероблення інших відходів і залишків харчових продуктів у вторинну сировину 

Цей підклас не включає:
- виробництво нових готових виробів з вторинної сировини, отриманої від власного або невласного виробництва, наприклад, пряжі з клоччя, виробництво паперової маси з паперових відходів або наварювання покришок (див. 14 - 36)
- оброблення відходів виробництва харчових продуктів для виробництва харчових продуктів, в т. ч. кормів для тварин (див. 15)
- оброблення відходів боєнь для виробництва кормів для тварин (див. 15.7)
- перероблення відпрацьованого ядерного палива (див. 23.30)
- виробництво компосту (див. 24.15)
- оптову торгівлю неметалевими відходами та брухтом, у т. ч. збирання, сортування, фасування тощо без вторинного перероблення (див. 51.57)
- оптову та роздрібну торгівлю уживаними товарами (див. 50, 51, 52.50)
- спалювання, вивезення на звалище, захоронення відходів (див. 90)
- оброблення та знищення перехідних радіоактивних відходів лікарень (див. 90.02)
- оброблення, захоронення та зберігання радіоактивно зараженого обладнання, радіоактивних відходів (див. 90)
- оброблення та знищення заражених, токсичних відходів (див. 90)
- оброблення відходів шляхом компостування рослинних продуктів для видалення та отримання похідного продукту (компосту) (див. 90.02)
 

Далее Новый КВЕД страница 6

 
« Пред.   След. »