Бизнес журнал

Четверг
Сен 29
BizKiev arrow Управление бизнесом arrow Новый КВЕД/КВЭД Украины (часть 10, секція J)

Новый КВЕД/КВЭД Украины (часть 10, секція J)

Бизнес-журнал Bizkiev.com предлагает читателям новую класификацию КВЕД Украины

Секція J - Фінансова діяльність
----------------------------------------

Секція J 

  

Фінансова діяльність 

65 

  

Грошове та фінансове посередництво
Цей розділ включає діяльність, пов'язану з отриманням та перерозподілом фінансових коштів, крім тих, які призначені для цілей страхування, пенсійного забезпечення або обов'язкового соціального страхування.
Примітка.
Діяльність, пов'язану з використанням кредитних карток, класифікують залежно від того, хто надає цю послугу. 

65 

65.1 

  

Грошове посередництво
Ця група включає отримання фінансових коштів у формі депозитів, у т. ч. перевідних (депозитів до запитання). 

651 

65.11 

65.11.0 

Діяльність центрального банку 

6511 

65.12 

65.12.0 

Інше грошове посередництво
Цей підклас включає:
- грошове посередництво комерційних банків та інших фінансових установ
Цей підклас включає також:
- діяльність, пов'язану з поштовими безготівковими розрахунками та поштово-заощаджувальними касами 

6519 

65.2 

  

Фінансове посередництво
Ця група включає фінансове посередництво, крім того, яке здійснюють фінансові установи. 

659 

65.21 

65.21.0 

Фінансовий лізинг
Цей підклас включає:
- придбання основних засобів з подальшим їх переданням у користування орендарю на строк, що не перевищує строку повної амортизації таких основних засобів
Примітка.
Після закінчення строку контракту лізингоодержувач може придбати основні засоби за залишковою вартістю, укласти новий договір або повернути лізинговій компанії.
Цей підклас не включає:
- операційний лізинг, відповідно до виду товарів, які здаються в оренду (див. 71) 

6591 

65.22 

65.22.0 

Надання кредитів
Цей підклас включає:
- надання позик небанківськими фінансовими установами (такими як кредитні спілки чи іншими), які не здійснюють діяльність з грошового посередництва: надання споживчого кредиту, портфеля довготермінового фінансування промисловості тощо
- надання кредиту організаціями іпотечного кредитування, які не отримують вкладів
- факторингові послуги
- послуги лихварів 

6592 

65.23 

65.23.0 

Інше фінансове посередництво
Цей підклас включає інші види фінансового посередництва (крім надання позик), пов'язані, в основному, з розміщенням фінансових коштів:
- капіталовкладення в цінні папери, наприклад, акції, облігації, векселі, цінні папери довірчих товариств та траст-фондів, інвестиційні фонди і компанії тощо
- операції з цінними паперами, які виконуються дилерами за власний рахунок
- операції зі зливками золота на фінансових ринках
- капіталовкладення у власність, які здійснюють, головним чином, за рахунок інших фінансових посередників (наприклад, траст-компаній)
- укладання свопів, опціонів та інших арбітражних операцій
- діяльність ломбардів
Цей підклас не включає:
- фінансовий лізинг (див. 65.21)
- операції з цінними паперами за дорученням інших осіб (див. 67.12)
- купівлю-продаж, лізинг та оренду нерухомого майна (див. 70)
- операційний лізинг (див. 71)
 

6599 

66 

  

Страхування 

66 

66.0 

  

Страхування
Ця група включає довгострокове та короткострокове покриття страхових ризиків з елементом заощаджень або без нього. 

660 

66.01 

66.01.0 

Страхування життя та накопичення
Цей підклас включає:
- страхування та перестрахування життя 

6601 

66.02 

66.02.0 

Недержавне пенсійне забезпечення
Цей підклас включає:
- забезпечення виплат у зв'язку з виходом на пенсію
Цей підклас не включає:
- управління програмами, що фінансуються, головним чином, за рахунок державних джерел та не передбачають власних внесків (див. 75.12)
- управління обов'язковим соціальним страхуванням (див. 75.30)
 

6602 

66.03 

66.03.0 

Інші послуги у сфері страхування
Цей підклас включає:
- страхування та перестрахування, яке не відноситься до страхування життя: страхування від нещасних випадків та пожеж, страхування від хвороб, страхування майна, автомобільне, морське, авіаційне страхування та страхування транспортних засобів, страхування на випадок фінансових збитків та страхування відповідальності 

6603 

67 

  

Допоміжні послуги у сфері фінансового посередництва та страхування
Цей розділ включає надання послуг, що відносяться до фінансового посередництва або тісно пов'язані з ним, крім надання самих послуг фінансового посередництва. 

67 

67.1 

  

Допоміжні послуги у сфері фінансового посередництва 

671 

67.11 

67.11.0 

Управління фінансовими ринками
Цей підклас включає:
- функціонування фінансових ринків та контроль за їх діяльністю, крім контролю державними органами: діяльність фондових бірж, товарних бірж тощо 

6711 

67.12 

67.12.0 

Біржові операції з фондовими цінностями
Цей підклас включає:
- управління власністю
- здійснення операцій на ринках фінансових послуг за дорученням інших осіб (наприклад, брокерські операції на фондовій біржі) та пов'язану з цим діяльність
- здійснення депозитарної діяльності зі зберігання та обслуговування обігу цінних паперів, включаючи ведення реєстрів власників іменних цінних паперів
Цей підклас не включає:
- операції на фінансових ринках, які здійснюються за власний рахунок (див. 65.23) 

6712 

67.13 

67.13.0 

Інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва
Цей підклас включає:
- всі види діяльності, які є допоміжними по відношенню до фінансового посередництва та не входять до інших групувань, такі як діяльність брокерів по іпотечних операціях, діяльність пунктів обміну валют тощо 

6719 

67.2 

  

Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення 

672 

67.20 

67.20.0 

Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення
Цей підклас включає:
- діяльність, що відноситься або тісно пов'язана зі страхуванням та пенсійним забезпеченням (крім фінансового посередництва): діяльність страхових агентів, діяльність фахівців з оцінювання страхового ризику та збитків 

6720 

Далее Новый КВЕД страница 11

 
« Пред.   След. »