Бизнес журнал

Четверг
Сен 29
BizKiev arrow Управление бизнесом arrow Новый КВЕД/КВЭД Украины (часть 12, секція K, L)

Новый КВЕД/КВЭД Украины (часть 12, секція K, L)

Бизнес-журнал Bizkiev.com предлагает читателям новую класификацию КВЕД Украины

Секція L - Державне управління
Секція M - Освіта
----------------------------------------

Секція L 

  

Державне управління
Ця секція включає діяльність органів державного управління (державні послуги). Державні послуги надаються центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також іншими одиницями, які забезпечують функціонування органів управління чи надання певних державних послуг.
Ця секція включає також:
- оборону, правосуддя, охорону громадського порядку і безпеку, закордонні справи тощо
- загальну діяльність у сфері управління (законодавчу владу, виконавчу владу, фінансове управління тощо на всіх територіальних рівнях) або відомчу діяльність у сфері економічного та соціального життя
- управління обов'язковими програмами соціального захисту
Ця секція не включає:
- діяльність, яка не є управлінською та класифікується в інших позиціях
- управління у сфері освіти (нормативне регулювання, контроль, програми) віднесено до розділу 75, а сама діяльність з освіти - до розділу 80
- діяльність військових шпиталів та в'язничних лікарень (див. 85.11.1)
 

75 

  

Державне управління 

75 

75.1 

  

Державне управління загального характеру; соціально-економічне управління 

751 

75.11 

  

Державне управління загального характеру 

7511 

75.11.1 

Управління загального характеру на державному рівні
Цей підклас включає:
- законодавчу та виконавчу діяльність центральних органів державного управління
- управління та функціонування служб соціально-економічного планування 

  

75.11.2 

Управління на рівні державної автономії
Цей підклас включає:
- законодавчу та виконавчу діяльність органів управління Автономної Республіки Крим 

  

75.11.3 

Управління на рівні областей та міст Києва та Севастополя
Цей підклас включає:
- діяльність місцевих органів державного управління та органів місцевого самоврядування областей та міст Києва та Севастополя, пов'язану з затвердженням та виконанням програм соціально-економічного розвитку, затвердженням місцевих бюджетів та контролем за їх виконанням, збиранням місцевих податків і зборів 

  

75.11.4 

Управління на рівні районів, міст, районів у містах
Цей підклас включає:
- діяльність місцевих органів державного управління та органів місцевого самоврядування районів, міст, районів у містах, пов'язану з затвердженням та виконанням програм соціально-економічного розвитку, затвердженням місцевих бюджетів та контролем за їх виконанням, збиранням місцевих податків і зборів 

  

75.11.5 

Управління на рівні сіл та селищ
Цей підклас включає:
- діяльність органів місцевого самоврядування сіл та селищ 

  

75.11.6 

Управління у сферах фінансової та податкової діяльності
Цей підклас включає:
- виконання державного бюджету та управління державними фондами і державним боргом: збирання податків та грошових коштів, контроль за їх витрачанням
- управління та нагляд за податковою діяльністю: управління системами оподаткування, збирання податків та мита на товари, розслідування фактів порушень податкового законодавства, управління митною службою 

  

75.11.7 

Діяльність у сфері статистики та соціології
Цей підклас включає:
- управління та діяльність статистичних та соціологічних служб на різних рівнях державного управління 

  

75.12 

75.12.0 

Управління в соціальній сфері
Цей підклас включає:
- управління програмами, спрямованими на зростання добробуту людей у галузях охорони здоров'я, освіти, культури, спорту, відпочинку, охорони навколишнього середовища, будівництва житла, надання соціальних послуг тощо
Цей підклас не включає:
- діяльність у сфері обов'язкового соціального страхування (див. 75.30)
- діяльність у сфері освіти (див. 80)
- діяльність у сфері охорони здоров'я (див. 85.1)
- збирання та оброблення стічних вод, відходів та аналогічну діяльність (див. 90)
- іншу діяльність у сфері культури (діяльність бібліотек, державних архівів, музеїв та інших закладів культури) (див. 92.5)
- діяльність у сфері спорту та іншу діяльність з організації відпочинку та розваг (див. 92.6, 92.7)
 

7512 

75.13. 

75.13.0 

Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності
Цей підклас включає:
- державне управління та регулювання у різних галузях економіки: сільським господарством та землеустроєм, паливно-енергетичними та мінеральними ресурсами, транспортом, зв'язком, готельним господарством, туризмом та іншими галузями, включаючи діяльність з ліцензування, патентування, стандартизації, сертифікації тощо
- управління загальними питаннями зайнятості робочої сили
- розроблення стратегії та заходів щодо реалізації політики регіонального розвитку 

7513 

75.14 

75.14.0 

Допоміжна діяльність у сфері державного управління
Цей підклас включає:
- управління кадровими службами, розроблення та реалізацію кадрової політики, методи оцінки, класифікацію роботи, опис посадових обов'язків, контроль за виконанням правил державної служби
- діяльність служб загального призначення, не пов'язаних з виконанням конкретних функцій у сфері управління: утримання та збереження урядових документів, діяльність центральних державних архівних установ, експлуатацію зайнятих урядом та органами державного управління будинків, надання послуг щодо централізованого постачання та закупівель, керівництво центральними установами та надання інших послуг загального характеру, не пов'язаних із виконанням специфічних функцій
Цей підклас не включає:
- діяльність публічних, історичних, наукових, музейних, бібліотечних архівів (див. 92.51.2)
- діяльність місцевих державних архівних установ (див. 75.11.2 - 75.11.4)
 

7514 

75.2 

  

Надання державних послуг суспільству в цілому 

752 

75.21 

75.21.0 

Міжнародна діяльність
Цей підклас включає:
- управління та функціонування міністерства закордонних справ, дипломатичних та консульських місій за кордоном чи при секретаріатах міжнародних організацій
- управління, функціонування та підтримку інформаційних та культурних служб, сфера діяльності яких розповсюджується за межі державних кордонів
- надання допомоги іноземним державам безпосередньо або через міжнародні організації
- надання військової допомоги іноземних державам
- управління зовнішньою торгівлею, фінансовою міжнародною діяльністю та міжнародним технічним співробітництвом
- міжнародну допомогу, наприклад, програми надання допомоги біженцям або голодуючим 

  

75.22 

75.22.0 

Діяльність у сфері оборони
Цей підклас включає:
- управління, контроль та регулювання питань, пов'язаних з оборонною діяльністю та функціонуванням сухопутних, військово-морських і військово-повітряних збройних сил, таких як: бойові частини сухопутних військ, морського флоту та військово-повітряних сил; інженерні та транспортні війська, зв'язок, розвідка, матеріально-технічне забезпечення, особовий склад штабів та інші небойові підрозділи; резервні та допоміжні сили оборони; забезпечення військовою технікою, продовольством та спорядженням, інженерно-технічними спорудами тощо; медичне обслуговування особового складу армії в польових умовах
- управління, функціонування та підтримку сил цивільної оборони
- сприяння в розробленні планів ліквідації надзвичайних ситуацій та проведенні навчань за участю цивільних установ та населення
- діяльність з гасіння та запобігання пожежам на військових об'єктах
Цей підклас не включає:
- надання військової допомоги іноземним державам (див. 75.21)
- діяльність військових трибуналів (див. 75.23)
- забезпечення населення предметами першої необхідності в разі надзвичайних ситуацій в мирний час (див. 75.24.2)
- діяльність у сфері освіти, яку здійснюють військові школи, училища, інститути та академії (див. 80)
- діяльність військових шпиталів (див. 85.11.1)
 

7522 

75.23 

75.23.0 

Діяльність у сфері юстиції та правосуддя
Цей підклас включає:
- діяльність у сфері юстиції
- управління та функціонування адміністративних, цивільних та карних судів, військових трибуналів та судової системи
- управління в'язницями та виправними закладами
Цей підклас включає також:
- послуги з надання реабілітаційної допомоги
Цей підклас не включає:
- консультування та представництво з цивільних, кримінальних та інших справ (див. 74.11.1)
- діяльність з розслідування та дізнання (див. 74.60)
- діяльність в'язничних шкіл (див. 80.22)
- діяльність в'язничних лікарень (див. 85.11.1)
 

  

75.24 

  

Діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки 

7523 

75.24.1 

Діяльність з охорони громадського порядку та безпеки
Цей підклас включає:
- управління та функціонування органів міліції, служби безпеки, прикордонних військ, берегової охорони, служб, що займаються регулюванням дорожнього руху, інших служб спеціального призначення, допоміжних служб охорони громадського порядку, реєстрації іноземців, фінансованих державою, а також діяльність міліцейських лабораторій
Цей підклас не включає:
- управління, контроль та регулювання питань, пов'язаних з оборонною діяльністю та функціонуванням збройних сил (див. 75.22) 

  

75.24.2 

Діяльність щодо безпеки населення в надзвичайних ситуаціях
Цей підклас включає:
- діяльність, пов'язану з наглядом за ядерною та радіаційною безпекою, а також ліквідацією наслідків стихійного лиха, епідемій та інших надзвичайних ситуацій
- забезпечення населення предметами першої необхідності у разі катастроф, надзвичайних ситуацій в мирний час
- діяльність щодо збереження у разі надзвичайних ситуацій страхового фонду документації 

  

75.25 

75.25.0 

Діяльність з пожежної охорони
Цей підклас включає:
- гасіння та запобігання пожежам: управління та функціонування регулярних та допоміжних пожежних частин та інших служб, фінансованих державою, які забезпечують запобігання пожежам, гасіння пожеж, рятування людей та тварин, а також надання допомоги під час стихійного лиха, повеней, дорожніх катастроф тощо
Цей підклас включає також:
- надання послуг пожежними суднами
Цей підклас не включає:
- захист лісу від пожеж (див. 02.02)
- діяльність власних служб підприємств з гасіння та запобігання пожежам (див. D)
- діяльність служб з гасіння та запобігання пожежам в аеропортах (див. 63.23)
- діяльність з гасіння та запобігання пожежам на військових об'єктах (див. 75.22)
 

  

75.3 

  

Діяльність у сфері обов'язкового соціального страхування 

753 

75.30 

75.30.0 

Діяльність у сфері обов'язкового соціального страхування
Цей підклас включає:
- управління обов'язковим соціальним страхуванням: страхування від хвороб, нещасних випадків на виробництві, від безробіття; пенсійне забезпечення за віком та у випадку виходу у відставку
Цей підклас не включає:
- необов'язкове соціальне страхування (див. 66)
- діяльність у межах соціальної допомоги (див. 85.3)
 

7530 

Секція M 

  

Освіта
Ця секція включає державну і приватну освіту всіх рівнів та з усіх дисциплін, у тому числі заочну, навчання будь-якої професії, а також освітні передачі на радіо та телебаченні. Ця секція включає не лише освіту, що надається традиційними закладами освіти - шкільною системою на всіх її рівнях, а також освіту для дорослих (наприклад, курси вивчення мови для іммігрантів), програми ліквідації неписьменності тощо. Освіта для дорослих, зміст якої подібний до освіти, що забезпечується на окремих рівнях, включається з відповідним рівнем.
Кожний рівень початкової освіти включає спеціальну освіту учнів з фізичними чи розумовими вадами.
Роз'яснення, які наведені до цієї секції, щодо рівнів та ступенів освіти, відповідають Міжнародній Класифікації Освіти (ISCED).
Ця секція включає також
інші типи освіти: навчання в автошколах тощо.
Ця секція не включає:
- навчання рекреаційного характеру, яке пов'язане з відпочинком та розвагами, наприклад, курси гри в бридж чи гольф тощо (див. 92.72) 

80 

  

Освіта 

80 

80.1 

  

Початкова загальна освіта
Освіта може забезпечуватися в шкільній системі, за допомогою радіо, телебачення, через Інтернет або заочно. 

801 

80.10 

  

Початкова загальна освіта 

8010 

80.10.1 

Дошкільна освіта
Цей підклас включає:
- діяльність дошкільних закладів з надання початкової освіти: дитячих ясел, дитячих садків з короткотривалим, денним, цілодобовим перебуванням дітей, а також дитячих садків інтернатного типу, дитячих будинків тощо
- діяльність спеціалізованих класів при початкових школах
Цей підклас не включає:
- надання послуг з денного догляду за дітьми, у т. ч. за дітьми з фізичними та розумовими вадами (див. 85.32.1) 

  

80.10.2 

Початкова освіта
Цей підклас включає:
- початкову загальну освіту, що забезпечується середніми загальноосвітніми школами першого ступеня 

  

80.2 

  

Середня освіта
Освіта може забезпечуватися в шкільних умовах, за допомогою радіо, телебачення, через Інтернет або заочно. 

802 

80.21 

  

Загальна середня освіта та позашкільна освіта 

8021 

80.21.1 

Загальна середня освіта
Цей підклас включає:
- базову загальну середню освіту, що забезпечується середніми загальноосвітніми школами другого ступеня
- повну загальну освіту, що забезпечується середніми загальноосвітніми школами третього ступеня, та забезпечує підготовку до вступу у вищі навчальні заклади 

  

80.21.3 

Позашкільна освіта
Цей підклас включає:
- діяльність позашкільних навчальних закладів у час, вільний від навчання в загальноосвітніх та інших навчальних закладах: діяльність гуртків, секцій, клубів, культурно-освітніх, спортивно-оздоровчих, науково-пошукових об'єднань на базі загальноосвітніх навчальних закладів, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, професійно-технічних та вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації; діяльність клубів та об'єднань за місцем проживання
Цей підклас не включає:
- діяльність танцювальних шкіл та викладачів танцю розважального характеру (див. 92.34) 

  

80.22 

80.22.0 

Професійно-технічна освіта
Цей підклас включає:
- професійно-технічну освіту нижчого рівня, ніж вища освіта, описана у 80.30
Примітка.
Професійно-технічна освіта здійснюється на базі повної загальної середньої освіти або базової загальної середньої освіти з наданням можливості здобувати повну загальну середню освіту.
Програми професійно-технічної освіти приділяють значну увагу предметній спеціалізації та навчанню як теоретичним, так і практичним навичкам, пов'язаним з нинішнім чи майбутнім родом занять. Цілі програми можуть змінюватись - від підготовки для роботи в різних галузях до отримання конкретної професії.
Цей підклас включає також:
- діяльність позашкільних навчальних закладів - гуртків, секцій, клубів, культурно-освітніх, спортивно-оздоровчих, науково-пошукових об'єднань на базі професійно-технічних та вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації
Цей підклас не включає:
- технічну та професійну освіту на рівні вищого навчального закладу II - IV рівнів акредитації (див. 80.30) 

8022 

80.3 

  

Вища освіта 

803 

80.30 

80.30.0 

Вища освіта
Цей підклас включає:
- вищу освіту відповідних освітніх рівнів: неповну, базову, повну та відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр
- технічну та професійну освіту на рівні вищого навчального закладу II - IV рівнів акредитації
Цей підклас включає також:
- підготовку наукових і науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації: аспірантура (ад'юнктура) і докторантура, а для творчих і виконавських кадрів зі спеціальностей мистецьких напрямів - асистентура, - стажування
- післядипломну освіту: перепідготовку, спеціалізацію, розширення профілю (підвищення кваліфікації), стажування 

8030 

80.4 

  

Інші види діяльності у сфері освіти
Ця група включає спеціалізовану освіту для дорослих, яка не відповідає освіті, віднесеній до 80.1 - 80.3.
Освіта може забезпечуватися в стаціонарних умовах, за допомогою радіо, телебачення, через Інтернет або заочно. 

809 

80.41 

80.41.0 

Школи підготування водіїв транспортних засобів
Цей підклас включає:
- навчання водінню автомобілів з метою одержання прав водіїв всіх категорій
- навчання водінню суден та літаків (з наданням льотних сертифікатів та навігаційних ліцензій), крім професійної підготовки 

8090x 

80.42 

80.42.0 

Освіта дорослих та інші види освіти
Цей підклас включає:
- освіту для дорослих, тобто освіту для тих, хто не навчається у системі регулярної середньої чи вищої освіти
Примітка.
Заняття можуть проводитись вдень чи ввечері в школах чи спеціальних навчальних закладах для дорослих.
Освіта дорослих включає такі форми навчання:
- підготовку в межах підприємств чи запрошуваними спеціалістами щодо підвищення професійної майстерності, підготовку щодо роботи на комп'ютері, курси вивчення іноземних мов чи державної мови, наприклад, для іммігрантів, та інші подібні види освіти, яка не поділяється за рівнями;
- всі види навчання по радіо та телебаченню, а також заочне навчання;
- навчання релігійного характеру (семінарії, недільні школи тощо);
- навчання у виправних установах;
- інші види освіти, переважно дорослих, які не поділяються за рівнями.
Цей підклас не включає:
- вищу освіту (див. 80.30)
- діяльність танцювальних шкіл та викладачів танцю розважального характеру (див. 92.34)
- тренувальну діяльність у сфері спорту (див. 92.62)
 

8090x 

Далее Новый КВЕД страница 13

 
« Пред.   След. »