Бизнес журнал

Четверг
Сен 29
BizKiev arrow Управление бизнесом arrow Новый КВЕД/КВЭД Украины (часть 13, секція N, O)

Новый КВЕД/КВЭД Украины (часть 13, секція N, O)

Бизнес-журнал Bizkiev.com предлагает читателям новую класификацию КВЕД Украины

Секція N - Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
Секція O - Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту
----------------------------------------

Секція N 

  

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 

85 

  

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 

85 

85.1 

  

Діяльність в сфері охорони здоров'я людини 

851 

85.11 

  

Діяльність лікарняних закладів 

8511 

85.11.1 

Діяльність лікарняних закладів
Цей підклас включає:
- медичну діяльність, включаючи хірургічну, діагностичну, терапевтичну, а саме: лікування, проведення операцій, аналізів та інших діагностичних процедур тощо
- забезпечення умов перебування в лікувальних закладах: розміщення, годування тощо
Цей підклас включає також:
- короткотермінові та довготермінові послуги лікарень широкого профілю, спеціалізованих лікарень, психіатричних лікарень, центрів реабілітації, лікувальних закладів для душевнохворих, лепрозоріїв та інших установ, які мають умови для стаціонарного перебування, а також військові шпиталі, шпиталі для учасників війни, в'язничні лікарні
Примітка.
Ця діяльність спрямована переважно на стаціонарне лікування пацієнтів та виконується під безпосереднім наглядом лікарів.
Цей підклас не включає:
- медичне обслуговування особового складу армії в польових умовах (див. 75.22)
- послуги приватних медичних консультантів у стаціонарних лікувальних закладах (див. 85.12)
- стоматологічну допомогу, що не потребує госпіталізації (див. 85.13)
- послуги швидкої та невідкладної медичної допомоги (див. 85.14)
 

  

85.11.2 

Охорона материнства та дитинства
Цей підклас включає:
- акушерську допомогу та зберігання вагітності в стаціонарних умовах 

  

85.11.3 

Діяльність санаторно-курортних закладів
Цей підклас включає:
- діяльність бальнеологічних лікарень (включаючи дитячі), грязелікарень, курортних поліклінік, санаторіїв, санаторіїв-профілакторіїв, спеціалізованих санаторіїв (включаючи дитячі), санаторіїв для дітей з батьками, дитячих оздоровчих центрів 

  

85.12 

85.12.0 

Медична практика
Цей підклас включає:
- медичне консультування в галузі загальної та спеціальної медицини, які надаються лікарями загального профілю (терапевтами), лікарями-спеціалістами та хірургами, діагностичні обстеження та лікування
Примітка.
Ця діяльність може здійснюватись: у порядку приватної практики; у поліклініках (клініках для амбулаторних пацієнтів) та медпунктах (амбулаторіях) при школах, підприємствах, фірмах тощо; вдома у пацієнтів.
Цей підклас не включає:
- діяльність середнього медичного персоналу: акушерок, санітарів, медсестер, персоналу фізіотерапевтичних кабінетів тощо (див. 85.14) 

8512x 

85.13 

85.13.0 

Стоматологічна практика
Цей підклас включає:
- діяльність в галузі стоматології загального та спеціального характеру
- діяльність в галузі ортодонтії
Примітка.
Ця діяльність може здійснюватись: у порядку приватної практики; у поліклініках (клініках для амбулаторних пацієнтів) та медпунктах (амбулаторіях) при школах, підприємствах, фірмах тощо; в операційних кабінетах.
Цей підклас не включає:
- виготовлення штучних зубів, зубних протезів тощо техніками-стоматологами, якщо вони самі їх не вставляють (див. 33.10) 

8512x 

85.14 

85.14.0 

Інша діяльність у сфері охорони здоров'я людини
Цей підклас включає:
- діяльність у сфері охорони здоров'я людини, яка здійснюється не лікарнями та не лікарями, а середнім (парамедичним) персоналом, якому надані юридичні права з догляду за пацієнтами: діяльність акушерок, санітарів, медсестер, персоналу фізіотерапевтичних кабінетів та інших фахівців, що працюють у сфері оптиметрії, гідротерапії, лікувального масажу, трудотерапії, лікування дефектів мовлення, гомеопатії, мануальної рефлексотерапії, голковколювання, народної медицини
- діяльність спеціалістів нетрадиційної медицини, яким законодавчо дозволено лікувати хворих
Примітка.
Ця діяльність може виконуватися в лікувальних клініках, що діють при підприємствах та організаціях, навчальних закладах, будинках престарілих тощо, а також в стаціонарних лікувальних закладах (крім лікарень), в приватних консультаційних кабінетах, вдома у пацієнтів.
Цей підклас включає також:
- діяльність у сфері охорони здоров'я населення, яка здійснюється санітарно-профілактичними закладами (санітарно-епідеміологічними станціями, дезінфекційними станціями, підприємствами профілактичної дезінфекції тощо)
- діяльність середнього стоматологічного персоналу: медичних сестер при шкільних стоматологічних кабінетах, стоматологів-гігієністів
- діяльність медичних лабораторій, діагностичних центрів
- діяльність банків крові, банків сперми, банків органів для трансплантації
- перевезення пацієнтів службами швидкої та невідкладної медичної допомоги будь-яким видом транспорту, включаючи авіаційний
Цей підклас не включає:
- виготовлення штучних зубів, зубних протезів тощо техніками-зубопротезистами, якщо вони самі їх не вставляють (див. 33.10)
- дослідження якості продуктів харчування (див. 74.30)
 

8519 

85.2 

  

Ветеринарна діяльність 

852 

85.20 

85.20.0 

Ветеринарна діяльність
Цей підклас включає:
- діяльність, яка пов'язана з лікуванням та контролем за станом здоров'я сільськогосподарських та домашніх тварин
- діяльність швидкої допомоги для тварин
Примітка.
Ця діяльність здійснюється кваліфікованими ветеринарами у ветеринарних клініках, а також під час відвідування сільськогосподарських ферм та господарств, псарень, притулків для собак та інших тварин, в приватних лікарняних, операційних кабінетах чи вдома.
Цей підклас не включає:
- діяльність з догляду за свійською худобою та птицею без надання медичної допомоги (див. 01.42) 

8520 

85.3 

  

Надання соціальної допомоги 

853 

85.31 

85.31.0 

Надання соціальної допомоги із забезпеченням проживання
Цей підклас включає:
- діяльність, яка здійснюється цілодобово, спрямована на надання соціальної допомоги дітям, людям похилого віку та особливим категоріям громадян з обмеженими можливостями самообслуговування, де лікування, навчання не є головними елементами: діяльність дитячих будинків, інтернатів та гуртожитків для дітей, цілодобових ясел, будинків для престарілих, будинків (інтернатів) для осіб з фізичними чи розумовими вадами, у тому числі сліпих, німих та глухих, реабілітаційних закладів (без лікування) для алкоголіків та наркоманів, притулків для безпритульних, установ, що надають притулок матерям-одиначкам з їх дітьми тощо
Цей підклас не включає:
- діяльність з усиновлення та удочеріння (див. 85.32.1)
- діяльність з надання тимчасового житла жертвам стихійного лиха (див. 85.32.1)
 

8531 

85.32 

  

Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання 

8532 

85.32.1 

Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання
Цей підклас включає:
- соціальну допомогу, консультації, матеріальну допомогу, послуги з орієнтації та допомоги біженцям, а також аналогічні послуги, що надаються окремим особам чи сім'ям в домашніх умовах чи в інших місцях державними службами чи приватними установами, наприклад, установами, що надають допомогу жертвам стихійного лиха, загальнонаціональними та місцевими установами взаємодопомоги, а також фахівцями, які надають консультаційні послуги: соціальний захист та поради в сфері орієнтації для дітей та підлітків; діяльність з усиновлення та удочеріння, а також захист дітей та інших осіб від жорстокого відношення; визначення права на отримання соціальної допомоги, субсидії на оплату житла чи талонів на харчування; відвідування осіб похилого віку та хворих; поради з ведення бюджету домашнього господарства, подружні та сімейні консультації; допомогу умовно осудженим та особам, що знаходяться під наглядом; діяльність у робочих колективах та за місцем проживання; допомогу жертвам стихійного лиха, біженцям, емігрантам тощо, включаючи надання цим особам тимчасового місця проживання на тривалий строк; відновлення працездатності та підготовку до певного виду діяльності осіб із фізичними чи розумовими вадами або безробітних з обмеженим навчанням
- послуги центрів денного перебування для безпритульних та інших знедолених соціальних груп
- денний догляд за дорослими особами з фізичними чи розумовими вадами
- денний догляд за дітьми, у т. ч. за дітьми з фізичними чи розумовими вадами
Цей підклас не включає:
- діяльність, що звичайно охоплюється програмами обов'язкового соціального страхування (див. 75.30) 

  

85.32.5 

Благодійна діяльність
Цей підклас включає:
- благодійну діяльність, таку як збирання коштів чи іншу діяльність з надання соціальних послуг 

  

Секція O 

  

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 

90 

  

Санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів
Цей розділ включає:
- збирання та оброблення побутових і промислових відходів не для подальшого промислового перероблення, а з метою знищення, в результаті чого отримують продукти, які взагалі не мають вартості або мають незначну вартість
- захоронення та зберігання відпрацьованого ядерного палива, радіоактивних елементів промислового призначення, а також радіоактивних відходів лікарень
- оброблення, захоронення та зберігання радіоактивно зараженого обладнання, радіоактивних відходів
- оброблення та знищення заражених, токсичних відходів
Цей розділ включає також:
- інші види діяльності: прибирання шляхів, снігу тощо
Цей розділ не включає:
- оброблення відходів та брухту з метою утилізації (отримання вторинної сировини, яка не є готовою продукцією, але є придатною для подальшого перероблення) (див. 37)
- оптову торгівлю металевими та неметалевими відходами і брухтом, включаючи їх збирання, сортування, фасування тощо без вторинного перероблення (див. 51.57)
 

90 

90.0 

  

Санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів 

  

90.01 

90.01.0 

Збирання і оброблення стічних вод
Цей підклас включає:
- оброблення рідких відходів: вилучення побутових стічних і дощових вод через каналізаційну систему та іншими засобами (асенізаційними машинами тощо), їх оброблення та видалення; видалення стічних вод методом розбавлення, фільтрування, седиментації, хімічного осаджування, відстоювання, оброблення за допомогою фізичних, хімічних і біологічних засобів чи іншими способами; технічне обслуговування каналізаційних систем та водостоків; спорожнення та чищення вигрібних та помийних ям, колодязів і канав, обслуговування туалетів з хімічною стерилізацією; оброблення стічних вод плавальних басейнів та промислових підприємств
Цей підклас не включає:
- будівництво каналізаційних мереж (див. 45.21.4)
- чищення і прочищання каналізації (див. 45.33.2)
- знезаражування ґрунтів і забруднених вод в рамках операцій з боротьби із забрудненням (див. 90.03)
 

9000 

90.02 

90.02.0 

Збирання та знищення інших відходів
Цей підклас включає:
- оброблення твердих відходів: збирання та видалення побутових відходів та відходів підприємств, у т. ч. небезпечних, використаних батарейок, уживаної для смаження олії та харчових жирів, використаних мастил суден і станцій технічного обслуговування автомобілів тощо
- видалення відходів будівництва та знесення будівель
- управління місцями збирання утилю
- знищення відходів шляхом спалювання чи іншими способами: подрібнення відходів; вивезення відходів на звалища, смітники, затоплення, захоронення або закопування у землю; оброблення і знищення перехідних радіоактивних відходів, переважно медичного походження, які руйнуються протягом нетривалого періоду; оброблення відходів шляхом компостування рослинних продуктів для видалення і отримання похідного продукту (компосту)
- оброблення і знищення живих або мертвих токсичних тварин та інших заражених відходів
- знищення товарів, що вийшли з ладу (наприклад, холодильників) для знешкодження шкідливих відходів
Цей підклас не включає:
- оброблення залишків їжі для виробництва харчових продуктів (див. 15)
- оброблення відходів боєнь для виробництва готових кормів для тварин (див. 15.7)
- перероблення ядерних відходів (див. 23.30)
- виробництво компосту шляхом змішування або хімічного оброблення рослинних чи тваринних продуктів (див. 24.15)
- перероблення залишків харчових продуктів у вторинну сировину (див. 37.20)
- оброблення відходів і брухту без застосування справжньої технології механічного або хімічного перероблення з метою продажу третім особам, наприклад, розбирання автомобілів, механізмів, комп'ютерів тощо, сортування або пресування паперу, текстилю, пластмас, відходів деревини тощо (див. 50, 51, 52)
 

  

90.03 

90.03.0 

Прибирання сміття, боротьба із забрудненням та подібні види діяльності
Цей підклас включає:
- прибирання та видалення сміття, що збирається в урнах у громадських місцях
- замітання і поливання доріг, скверів, ринків, громадських садів, парків, стоянок транспорту тощо
- прибирання снігу й криги на шляхах і злітно-посадкових смугах, посипання сіллю й піском
- знезаражування ґрунтів і забруднених підземних вод за допомогою механічних, хімічних або біологічних засобів на місці або з вивезенням
- знезаражування та очищення поверхневих вод внаслідок випадкового забруднення шляхом видалення забруднювальних речовин або застосування хімікатів
- очищення після скидання нафти на землю, в поверхневі води, в океан або в прибережні моря
- роботи з розмінування та подібні роботи, наприклад, підривання вибухових речовин
- прокат пересувних туалетів
- інші спеціалізовані види діяльності з боротьби із забрудненням, не віднесені до інших групувань
Цей підклас не включає:
- чищення канав і санітарний захист в сільському господарстві (див. 01.41)
- очищення підземних вод з метою водопостачання (див. 41)
- роботи з виймання, ущільнення ґрунту та інші земляні роботи в рамках будівельної діяльності (див. 45.11)
- роботи з видалення азбесту (див. 45.25)
- перевезення забрудненого ґрунту, вже знятого третіми особами (див. 60.24)
- діяльність у сфері технічного контролю та аналізу стану навколишнього середовища (див. 74.30)
- санітарні роботи (див. 90.01)
 

  

91 

  

Діяльність громадських організацій 

91 

91.1 

  

Діяльність організацій промисловців та підприємців, професійних організацій 

911 

91.11 

91.11.0 

Діяльність організацій промисловців та підприємців
Цей підклас включає:
- діяльність громадських організацій, члени яких зацікавлені в забезпеченні розвитку та процвітання підприємств певної галузі, у т. ч. сільського господарства, торгівлі тощо, або економічного розвитку певного географічного району чи адміністративної одиниці, незалежно від спрямування комерційної діяльності. До основних послуг, які вони надають, входять: розповсюдження інформації, представництво у державних установах, зв'язок з громадськістю та переговори з профспілками
- діяльність торгово-промислових палат, спілок, гільдій та аналогічних організацій 

9111 

91.12 

91.12.0 

Діяльність професійних організацій
Цей підклас включає:
- діяльність організацій, члени яких зацікавлені в конкретній науковій дисципліні, професійній практиці чи технічній сфері
Примітка.
До цього підкласу входить діяльність організацій, які об'єднують спеціалістів в галузі науки, культури, наприклад, творчих спілок: письменників, митців, артистів, журналістів тощо. До основних послуг, які вони надають, належить розповсюдження інформації, встановлення критеріїв оцінки практичної діяльності та контроль за їх виконанням, представництво в державних структурах та зв'язок з громадськістю.
Цей підклас включає також:
- діяльність наукових товариств 

9112 

91.2 

  

Діяльність професійних спілок 

912 

91.20 

91.20.0 

Діяльність професійних спілок
Цей підклас включає:
- діяльність професійних спілок, членами яких є робітники найманої праці, які зацікавлені, головним чином, у вираженні своїх інтересів з питань заробітної плати та умов праці, а також в узгоджених діях через організацію
Примітка.
Включається діяльність спілок робітників одного підприємства, спілок, які об'єднують суміжні галузі, а також спілок робітників, які об'єднуються за професійним, регіональним, галузевим чи іншим принципом. 

9120 

91.3 

  

Діяльність інших громадських організацій 

919 

91.31 

91.31.0 

Діяльність релігійних організацій
Цей підклас включає:
- діяльність релігійних та аналогічних організацій
- діяльність жіночих та чоловічих монастирів
- надання ритуальних послуг
Цей підклас не включає:
- діяльність у сфері освіти, яка виконується релігійними організаціями (див. 80.42)
- діяльність у сфері охорони здоров'я, яка виконується релігійними організаціями (див. 85.1)
- надання соціальної допомоги релігійними організаціями (див. 85.3)
 

9191 

91.32 

91.32.0 

Діяльність політичних організацій
Цей підклас включає:
- діяльність політичних та інших організацій, таких як молодіжні об'єднання, які взаємодіють з політичними партіями
Примітка.
Ці організації впливають на прийняття рішень органами влади шляхом представництва членів партії на політичних посадах, а також займаються розповсюдженням інформації, зв'язками з громадськістю, збиранням коштів для потреб політичних організацій, що бажають висунути своїх членів на політичні посади тощо. 

9192 

91.33 

91.33.0 

Діяльність громадських організацій, н. в. і. г.
Цей підклас включає:
- діяльність організацій, що сприяють рішенню суспільних задач та проблем шляхом громадської просвіти та політичного впливу, збирання коштів тощо, але які не пов'язані безпосередньо з політичною партією: громадських ініціатив та рухів протесту; рухів з захисту навколишнього середовища та екології; організацій, що виступають на підтримку громад та сфери освіти, не віднесені до інших групувань; організацій, що займаються захистом та забезпеченням інтересів окремих груп населення (етнічних груп, груп меншості тощо); організацій патріотичного характеру, включаючи об'єднання ветеранів війни
- діяльність груп, які об'єднуються за спільними інтересами, такі як "туристські клуби", об'єднання автомобілістів, товариства споживачів
- діяльність товариств, таких як клуби ділових людей, масонські ложі тощо, метою яких є встановлення соціальних контактів
- діяльність асоціацій молоді, дитячих та юнацьких організацій, університетських клубів, студентських братств тощо
- діяльність об'єднань, що займаються проведенням культурних та розважальних заходів чи організацією відпочинку (крім спорту чи ігор): поетичних кружків, літературних кружків, клубів книголюбів, любителів історії тощо
- діяльність клубів колекціонерів, фотолюбителів, любителів музики та мистецтва, майстрування, спілкування, товариств з проведення карнавалів, садівництва, товариства захисту тварин тощо
Цей підклас не включає:
- діяльність професійних організацій (див. 91.12)
- організації, які здійснюють діяльність в сфері мистецтва та які сприяють цій діяльності (див. 92.31)
 

9199 

92 

  

Діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг 

92 

92.1 

  

Виробництво фільмів 

921x 

92.11 

92.11.0 

Виробництво фільмів
Цей підклас включає:
- виробництво ігрових та неігрових кіно- та відеофільмів для безпосередньої демонстрації в кінотеатрах чи по телебаченню
- виробництво на кіностудіях чи в спеціальних лабораторіях анімаційних (мультиплікаційних) фільмів, повнометражних, документальних, короткометражних фільмів тощо, розважального, рекламного, навчального чи інформативного характеру
- допоміжну діяльність: дублювання, монтаж кіно- та відеофільмів, оброблення плівок, пов'язаних з кіно та телебаченням тощо
- діяльність студій звукозапису, пов'язаних та не пов'язаних з виробництвом фільмів
Цей підклас не включає:
- контратипування та тиражування аудіо та відеозаписів з оригінальної матриці (майстер-копії) (див. 22.3)
- оброблення плівок, не призначених для кінопрокату (див. 74.81)
- діяльність агентів та агентств, продюсерів, що пов'язана зі складанням контрактів на участь у кінофільмах, театральних постановах тощо (див. 74.87)
- виробництво кіно та відеофільмів на телестудіях (див. 92.20)
- діяльність незалежних професійних творчих працівників у сфері культури: акторів, режисерів, театральних художників, співаків тощо (див. 92.31.1)
 

9211x 

92.12 

92.12.0 

Розповсюдження фільмів
Цей підклас включає:
- діяльність, пов'язану з укладанням контрактів з іншими організаціями та установами на продаж чи прокат фільмів, цифрових відеодисків і відеокасет, включаючи доставку і зберігання фільмів
- купівлю та продаж прав на розповсюдження кіно- та відеофільмів
Цей підклас не включає:
- контратипування та тиражування відеозаписів з оригінальної матриці (майстер-копії) (див. 22.32)
- оптову торгівлю цифровими відеодисками і відеокасетами (див. 51.43.2)
- роздрібну торгівлю відеофільмами (див. 52.45)
- прокат відеофільмів населенню (див. 71.40)
 

9211x 

92.13 

92.13.0 

Демонстрація кінофільмів
Цей підклас включає:
- демонстрацію кіно- чи відеофільмів у кінотеатрах, у т. ч. під відкритим небом, або в інших, призначених для демонстрації фільмів, приміщеннях
Цей підклас включає також:
- діяльність клубів кінолюбителів 

9112 

92.2 

  

Діяльність у сфері радіомовлення та телебачення 

921x 

92.20 

92.20.0 

Діяльність у сфері радіомовлення та телебачення
Цей підклас включає:
- створення радіо- та телевізійних програм, пов'язаних або не пов'язаних з їх трансляцією
- передачу (трансляцію) радіо- та телевізійних програм
Примітка.
Програми можуть відтворюватися та розповсюджуватися з розважальними цілями чи для реклами, навчання, виховання, надання інформації. Вони зазвичай записуються на плівки, що можна продавати, давати напрокат чи зберігати для трансляції чи повторної трансляції в майбутньому.
Цей підклас не включає:
- трансляцію радіо- та телевізійних програм системою кабельного, радіорелейного чи супутникового зв'язку (див. 64.20)
- виробництво кіно та відеофільмів кіностудіями (див. 92.11)
- діяльність інформаційних агентств (див. 92.40)
 

9213 

92.3 

  

Інша діяльність у сфері культури 

921x 

92.31 

  

Діяльність у сфері мистецтва та літератури 

9214 

92.31.1 

Театральна та інша мистецька діяльність
Цей підклас включає:
- постановку театральних вистав, концертів, оперних та балетних спектаклів, танцювальних, естрадних та інших сценічних виступів: діяльність ансамблів та артистичних труп, оркестрів та груп музикантів
- діяльність незалежних професійних творчих працівників у сфері культури: акторів, режисерів, театральних художників та декораторів, музикантів-виконавців, співаків, письменників, драматургів, композиторів, скульпторів, художників, офортистів, карикатуристів тощо 

  

92.31.2 

Реставраційна діяльність
Цей підклас включає:
- реставрацію творів мистецтва, таких як картини тощо
Цей підклас не включає:
- реставрацію меблів (див. 36.1)
- реставрацію музичних інструментів, у т. ч. історичних (див. 36.30)
- реставрацію будівель (див. 45)
 

  

92.32 

92.32.0 

Діяльність концертних та театральних залів
Цей підклас включає:
- діяльність з управління концертними, театральними та іншими залами для глядачів та організації гастролей: установлення декорацій, освітлення чи іншого обладнання
- діяльність агентств з розповсюдження квитків
- експлуатацію концертних, театральних та інших залів для глядачів та обладнання
Цей підклас не включає:
- діяльність кінотеатрів (див. 92.13) 

9219x 

92.33 

92.33.0 

Діяльність ярмарок та атракціонів 

9219x 

92.34 

92.34.0 

Інша видовищно-розважальна діяльність
Цей підклас включає:
- організацію розваг, не віднесених до інших групувань: вистав лялькових театрів, циркових вистав, розважальних тирів, родео, феєрверків, танцювальних шкіл та викладачів танцю тощо
Цей підклас не включає:
- інші види рекреаційної діяльності (див. 92.72) 

9219 

92.4 

  

Діяльність інформаційних агентств 

922 

92.40 

92.40.0 

Діяльність інформаційних агентств
Цей підклас включає:
- діяльність агентств друку, які надають засобам масової інформації новини, фотографії та інші матеріали
- діяльність журналістів та фоторепортерів 

9220 

92.5 

  

Інша діяльність у сфері культури, н. в. і. г. 

923 

92.51 

  

Діяльність бібліотек та архівів 

9231 

92.51.1 

Діяльність бібліотек
Цей підклас включає:
- діяльність бібліотек усіх видів, читальних залів та залів для прослуховування (лінгафонних кабінетів): складання каталогів книг, періодичних видань, рукописів, архівних документів, художніх колекцій; видавання та зберігання книг, карт, періодичних видань, фільмів, платівок, магнітних стрічок, творів мистецтва тощо; пошук інформації на замовлення, підбір спеціалізованих чи неспеціалізованих документів тощо
Цей підклас не включає:
- прокат аудіо- та відеокасет і цифрових відеодисків (див. 71.40)
- діяльність, пов'язану з банками даних (див. 72.40)
 

  

92.51.2 

Діяльність архівів
Цей підклас включає:
- управління публічними архівами, ведення історичних, наукових, музейних, бібліотечних архівів тощо
- діяльність архівних підрозділів наукових установ, музеїв бібліотек 

  

92.52 

92.52.0 

Діяльність музеїв та охорона історичних місць і будівель
Цей підклас включає:
- діяльність музеїв усіх видів: художніх музеїв, музеїв прикладного мистецтва, меблів, костюмів, кераміки, ювелірних виробів, виробів зі срібла тощо; природничо-наукових та науково-технічних музеїв, історичних музеїв, включаючи військові музеї, будинки-музеї тощо; інших спеціалізованих музеїв; музеїв під відкритим небом
- діяльність з охорони, реконструкції та реставрації історичних місць, будівель і пам'яток культури 

9232 

92.53 

92.53.0 

Діяльність ботанічних садів, зоопарків та заповідників
Цей підклас включає:
- діяльність ботанічних садів, дендрологічних парків, зоопарків, у т. ч. дитячих
- діяльність природних заповідників, у т. ч. охорону дикої природи 

9233 

92.6 

  

Діяльність у сфері спорту 

924x
9241 

92.61 

92.61.0 

Діяльність спортивних об'єктів
Цей підклас включає:
- експлуатацію споруд, призначених для проведення спортивних заходів, критих і не критих, з трибунами або без трибун чи місць, відведених для глядачів: стадіонів, плавальних басейнів, майданчиків для гольфу, боксерських залів, спортивних трас та стадіонів для занять зимовими видами спорту, легкоатлетичних стадіонів тощо
Цей підклас не включає:
- прокат спортивного інвентарю (див. 71.40)
- діяльність парків відпочинку та пляжів (див. 92.72)
 

9241x 

92.62 

92.62.0 

Інша діяльність у сфері спорту
Цей підклас включає:
- організацію та проведення спортивних заходів під відкритим небом або в закритому приміщенні для професіоналів та любителів. Заходи проводяться організаціями, що мають чи не мають власні спортивні об'єкти: футбольними, плавальними клубами, клубами любителів гри в кеглі, гольф-клубами, клубами боротьби, боксерськими, оздоровчими клубами або клубами культуризму, асоціаціями для занять зимовими видами спорту, клубами настільних ігор (шахів, шашок, доміно тощо), легкоатлетичними та стрілецькими клубами
- діяльність з сприяння та підготовки спортивних заходів
- діяльність самостійних професійних спортсменів та атлетів, суддів, хронометристів, інструкторів, тренерів, спортивних викладачів тощо
- діяльність навчально-тренувальних центрів та баз, спортивних таборів з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, дитячих спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, шкіл олімпійського резерву тощо
- діяльність конюшень для утримання скакових та бігових коней, псарень для утримання бігових собак та гаражів для спортивних гоночних машин
- мисливство, як вид спорту чи дозвілля, спортивно-аматорське рибальство
- діяльність шкіл верхової їзди, кінноспортивних манежів
- діяльність причалів для прогулянкових суден
- надання послуг, пов'язаних зі спортом
Цей підклас не включає:
- прокат спортивного інвентарю (див. 71.40)
- діяльність парків відпочинку та пляжів (див. 92.72)
 

9241x 

92.7 

  

Діяльність у сфері відпочинку та розваг 

924x 

92.71 

92.71.0 

Діяльність з організації азартних ігор
Цей підклас включає:
- діяльність казино, ігорних будинків тощо, пов'язану з організацією карткових та інших азартних ігор, таких як бридж, покер, преферанс, більярд, лото тощо (ставки, парі)
- експлуатацію ігрових грошових автоматів
Цей підклас включає також:
- організацію лотерей, включаючи продаж лотерейних квитків 

9249 

92.72 

92.72.0 

Інші види рекреаційної діяльності
Цей підклас включає:
- діяльність, пов'язану з організацією відпочинку та розваг, не віднесену до інших групувань: діяльність парків відпочинку, у т. ч. проведення курсів навчання з гри в бридж, шахи, організація настільних ігор, електронних ігор, відеоігор тощо, та пляжів, включаючи послуги пляжної інфраструктури, у т. ч. стаціонарної
- надання транспортних засобів для відпочинку та розваг, наприклад, прокат велосипедів, включаючи водні, діяльність центрів верхової їзди
- запрошення акторів на ролі у кінофільмах, телевізійних передачах, театральних виставах
Цей підклас не включає:
- діяльність агентів та агентств, що здійснюється від імені окремих осіб та пов'язана із складанням контрактів (договорів) на участь у кінофільмах, інших розважальних та видовищних заходах (див. 74.87)
- іншу діяльність у сфері відпочинку та розваг: організацію циркових вистав, діяльність шкіл танцю тощо (див. 92.34)
 

9249x 

93 

  

Надання індивідуальних послуг 

93 

93.0 

  

Надання індивідуальних послуг 

930 

93.01 

  

Прання, хімчистка та фарбування
Цей клас не включає:
- ремонт та перероблення одягу, якщо це є самостійним видом діяльності (див. 52.74)
- прокат одягу, крім робочого, та інших подібних виробів, навіть якщо чищення таких виробів є складовою частиною цього виду діяльності (див. 71.40)
 

9301 

93.01.1 

Прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів
Цей підклас включає:
- прання, прасування тощо усіх видів одягу, включаючи хутряний, та текстильних виробів як для населення, так і для промислових й торгівельних підприємств, у т. ч. пральнями самообслуговування чи машинами-автоматами
- збирання білизни та його доставку після прання
- прокат пральнями білизни, робочого одягу та інших подібних виробів
Цей підклас включає також:
- ремонт і дрібне перероблення одягу та інших текстильних виробів в процесі прання 

  

93.01.2 

Чищення та фарбування текстильних та хутряних виробів
Цей підклас включає:
- хімчистку та фарбування усіх видів одягу, включаючи хутряний, та текстильних виробів як для населення, так і для промислових й торгівельних підприємств
- чищення ковдр, штор, занавісок тощо
Цей підклас включає також:
- ремонт і дрібне перероблення одягу та інших текстильних виробів в процесі чищення 

  

93.02 

93.02.0 

Надання послуг перукарнями та салонами краси
Цей підклас включає:
- миття, підстригання, укладання, фарбування, завивання, випрямлення волосся та інші подібні послуги, що надаються чоловікам та жінкам, а також гоління та підрівнювання борід
- масаж обличчя, манікюр та педикюр, макіяж тощо
Цей підклас не включає:
- виробництво перук (див. 36.63) 

9302 

93.03 

93.03.0 

Організація поховань та надання пов'язаних з ними послуг
Цей підклас включає:
- поховання та кремацію трупів (людей і тварин) та пов'язану з цим діяльність: підготовку тіл до поховання чи кремації та бальзамування, послуги бюро поховань; послуги щодо проведення поховання чи кремації; здавання в оренду чи продаж місць для поховання; здавання в оренду обладнаних ритуальних залів
Цей підклас не включає:
- надання релігійних ритуальних послуг (див. 91.31) 

9303 

93.04 

93.04.0 

Діяльність по забезпеченню фізичного комфорту
Цей підклас включає:
- діяльність з метою покращення фізичного стану та забезпечення комфорту, наприклад, послуги турецьких бань, саун та парових бань, соляріїв, оздоровлення мінеральними водами (термальними джерелами), закладів для зменшення ваги, кабінетів масажу, фізкультурно-оздоровчих центрів тощо 

9309x 

93.05 

93.05.0 

Надання інших індивідуальних послуг
Цей підклас включає надання будь-яких інших індивідуальних послуг, наприклад, експлуатацію автоматів (фотоавтоматів, автоматичних ваг, приладів для вимірювання артеріального тиску тощо), послуги чистильників взуття, носильників, послуги з паркування автомобілів, надання супроводження (ескортів), дослідження генеалогії, послуги служб знайомства та бюро одружень, діяльність астрологів та екстрасенсів, послуги для домашніх тварин (утримання, догляд, дресирування) тощо 

9309x 

Далее Новый КВЕД страница 14

 
« Пред.   След. »